Spálený Eugen

Spálený Eugen* 2. 10. 1918 São Paulo (Brazílie)

vysokoškolský pedagog, překladatel z portugalštiny

Vyučoval na Obchodní akademii v Turnově, pak u Bati ve Zlíně, pracoval v zahraničním obchodě. Od konce 50. let působil na Palackého univerzitě v Olomouci (PhDr., Doc.) jako specialista na románské jazyky (ovládal však nejméně 8 světových jazyků). Založil katedru aplikované lingvistiky, která se stala jednou z nejlepších v Evropě. Se svým kolektivem se zabýval vědeckou metodikou výuky cizích jazyků a přednášel o ní v Edinbourghu, Brémách a v Moskvě. Zasloužil se významně o rozvoj lingvistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je autorem mnoha jazykových učebnic, skript a audiovizuálních programů. Překládal z portugalštiny díla literatury portugalské i brazilské.

Překlady z portugalštiny

Azambuja, Darcy: Pašeráci (Contrabando; P, Svět v obrazech, 21/1960)
Ferreira de Castro, José Maria: Misie (A Missão; N, in: Pět portugalských novel, Praha, Odeon 1986; Česká televize 1994)
Gomes, Lindolfo: Podivuhodné příběhy Pedra Filuty (Aventuras de Pedro Malazarte; P, Světová literatura, 4/1959)
Lessa, Orígenes: Shonosuké (Shonosuké; P, Světová literatura, 4/1959)
Machado, Aníbal: Klavír (O Piano; P, Světová literatura, 4/1959; Československá televize 1972; Československý rozhlas 1972; Československý rozhlas 1975)
Machado de Assis, Joaquim Maria: Don Morous (Dom Casmurro; R, Praha SNKLHU1960)
Namora, Fernando: Pšenice a koukol (O Trigo e o Joio; R, Praha, SNKLHU 1958)
Queiroz, Amadeu: Panenská půda (Chao de Terra Preta; P, Světová literatura, 4/1959)
Queiroz, Raquel de: Cangaceiro Lampiao (Cangaceiro Lampiao; D, Praha, Dilia 1974)
Veríssimo, José: Indiánův zločin (O Crime do Tapuio; P, Světová literatura, 4/1959)