Strejčková Dagmar

Strejčková Dagmar


* 13. 4. 1956 Kutná Hora

překladatelka z portugalštiny

Rozená Měchová. Do roku 1967 navštěvovala brazilskou státní školu Marília de Dirceu v Rio de Janeiro; dále studovala na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, kde roku 1975 maturovala. V roce 1979 ukončila studium oboru ekonomika zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze (Ing.) a téhož roku absolvovala stáž v Lisabonu. V letech 1979-81 pracovala v organizaci zahraničního obchodu Centrotex (kde absolvovala kurz španělštiny při Institutu zahraničního obchodu) a 1981-85 v podniku zahraničního obchodu Art Centrum jako zástupce vedoucího obchodního referátu. Souběžně překládala a tlumočila v portugalském jazyce. Od roku 1987 (s výjimkou krátkodobého zkráceného pracovního úvazku v Dilii 1997) se věnuje výlučně překladatelské a tlumočnické práci v portugalském jazyce. Tlumočí konsekutivně i simultánně, má zkoušky na kabinové tlumočení, tlumočí na nejvyšší úrovni. Provádí překlady odborných textů zejména z oblasti práva, ekonomie, zahraničního obchodu, zdravotnictví, kultury a umění; zhotovila oficiální překlady mezistátních smluv a dalších významných dokumentů. Pro portugalské velvyslanectví provádí překlady podkladů pro diplomatické služby i obchodní sekci. V oblasti uměleckého překladu se zaměřuje na dramatické texty, spolupracuje s filmem, televizí, rozhlasem a divadly. Pro film provádí titulkování i simultánní tlumočení celovečerních filmů, pro televizi překlady dialogových listin celovečerních filmů a televizních seriálů včetně přípravy pro dabing. Pro rozhlas překládá a upravuje divadelní hry a adaptuje vlastní překlady povídek. Pro divadla (zejména Dejvické divadlo a Divadlo v Dlouhé) překládá brazilské a portugalské divadelní hry. Spolupracuje s řadou nakladatelství a vydavatelství, překlady publikuje také časopisecky (Světová literatura, Amatérská scéna, Melodia). Beletrii, divadelní hry a filmová díla překládá rovněž z češtiny do portugalštiny; opakovaných vydání se dočkal její překlad publikace H. Bílkové Praga - Guida Fotográfico de Praga (Praha - fotografický průvodce Prahou; LF, Praha, Artfoto 2000).

Překlady z portugalštiny

António da Silva, José: Don Quijote a Sancho Panza (Don Quijote e Sancho Pança; D, Praha - Beroun, Dilia - Tisk - Ideal 1987)
Baptista-Baptos: Křišťálové město (A Colina de Cristal; recenze s ukázkami z R, Světová literatura 6/1988)
Bloch, Pedro: Ruce Eurydiky (As Mãos de Eurídice; D [monolog], Praha, Dilia 1987)
Figueiredo, Guilherme: Archimédův zákon (O Princípio de Arquimedes; D, premiéra Československý rozhlas 1986)
Fonseca, Rubem: Velké emoce Rubema Fonsecy (Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos; recenze s ukázkami z R, Světová literatura, 1/1990)
Gomide, Nery: Počítala jsem s tebou, Madono (Assunta do 21; D [monolog], premiéra Český rozhlas 1988)
Guerra, Mário: Říkají mu Benúdia (Nossa Vida, Nossas Lutas; VP, Světová literatura, 3/1989)
Saramago, José: Láska v Lisabonu (Memorial do Convento; recenze s ukázkami z R, Světová literatura, 6/1987)
Sobral, Augusto: Fatální žena (História de Uma Mulher Fatal; D [monolog], premiéra Český rozhlas 1988)