BĚLORUSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
BĚLORUSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Adamovič, Alěs - Bryl, Janka - Kalěsnik, Uladzimir: Moje ves lehla popelem (Ja vohněnnaj vjoski; VB, Praha, Naše vojsko 1981) - přel. Miroslav Červenka [neuveden] a Václav Židlický
Adamovič, Aljaksandr: Moje ves lehla popelem (Ja z vohnennaj vjoski; VP, Praha, Naše vojsko 1981) - přel. Václav Židlický
Adamovič, Aljaksandr: Návrat do Chatyně (Chatynskaja apověsc; N, Praha, Lidové nakladatelství 1975) - přel. Václav Židlický
Básníci Bílé Rusi. Výbor z běloruské sovětské poesie (VB, Praha, Československý spisovatel 1955) - přel. Jan Alda, Kamil Bednář, Jan Vladislav a další překladatelé
Bryľ, Janka: Poslední setkání (výbor próz [z Zbor tvorau u pjaci tamach], Praha, Lidové nakladatelství 1983) - přel. Václav Židlický
Bryľ, Janka: Ptáci a hnízda (Ptuški i hňozdy; R, Praha, Svoboda 1976) - přel. Václav Židlický
Bykav, Vasil: Třetí raketa (Trecjaja raketa; N, Praha, Svět sovětů 1964) - přel. Milada Večeřová
Karatkevič, Uladzimir Sjamjonavič: Evangelium podle Jidáše aneb Druhý příchod Páně (Chrystos pryzjam-liusja u Harodni; R, Praha, Svoboda 1979) - přel. Václav Židlický
Karatkevič, Uladzimir Sjamjonavič: Královská pomsta aneb Divoký hon krále Stacha (Dzikaje paljavanne karalja Stacha; R, Praha, Lidové nakladatelství 1990) - přel. Václav Židlický
Karatkevič, Uladzimir Sjamjonavič: Leonidy se nevrátí (Nělha zabyc (Leanidy ne vernucca); R, Praha, Práce 1975) - přel. Václav Židlický
Karpjuk, Aljaksej Ničyparavič: Danuta (Danuta; R, Praha, Svoboda 1974) - přel. Václav Židlický
Kazko, Viktar: Kvete hrušeň na Polesí (VN, Praha, Lidové nakladatelství 1983) - přel. Milada Večeřová
Kazko, Viktar: Soudný den (Sud u Slabadze; N, Praha, Lidové nakladatelství 1980) - přel. Milada Večeřová
Kolas, Jakub: Na křižovatkách (Na rostaňach; R, Praha, Svět sovětů 1960) - přel. Milada Večeřová
Kudravec, Anatolij: Chladna začátkem jara (Radanica; NN, PP, Praha, Lidové nakladatelství 1977) - přel. Milada Večeřová
Ptašnikav, Ivan Mikalajevič: Čas k návratu (Mscižy; R, Praha, Odeon 1981) - přel. Václav Židlický
Tank, Maksim: Korespondence se zemí (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1980) - přel. Jaroslav Kabíček
Žuk, Ales: Smrt posledního jeřába (Paljavanně na apošnaha žuraulja; R, Praha, Lidové nakladatelství 1982) - přel. Milada Večeřová