SLOVENSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
SLOVENSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


A hory nemlčely (VB, Praha, Melantrich 1984) - přel. Ludvík Štěpán a další překladatelé
Antoliak, Július: Panna a smrt (Panna a smrt; R, Praha, Naše vojsko 1984) - přel. Vlastimil Maršíček a Magda Váňová
Azud, Ján: Třicet let OSN (30 rokov OSN; LF, Praha, Horizont 1976) - přel. Jarmila Ryšánková
Baláž, Anton: Tábor padlých žen (Tábor padlých žien; R, Praha, Ivo Železný 1998) - přel. Emil Charous
Balga, Peter: Hřbitov uprostřed města (Dom pre živých; PP, Praha, Mladá fronta 1964) - přel. Zuzana Bělinová
Ballek, Ladislav: Jaro na ledě (Agáty; R, Praha, Mladá fronta 1985) - přel. Gustav Hajčík
Ballek, Ladislav: Lesní divadlo (Lesné divadlo; R, Praha, Naše vojsko 1990) - přel. Emil Charous
Barč-Ivan, Július: Dva (Dvaja; D, Praha, Dilia 1986) - přel. Jitka Sloupová
Bednár, Alfonz: Pro pár drobných (v kazetě z Pešávaru) (Za hrsť drobných (v kazete z Pešávaru); R, Praha, Československý spisovatel 1973) - přel. Zuzana Bělinová
Bednár, Alfonz: Pro pár drobných (v umělém Césarovi) (Za hrsť drobných (v umelom Cézarovi); R, Praha, Československý spisovatel 1977) - přel. Zuzana Bělinová
Bednár, Vlado: Vejce ve stodole (Vajce v stodole; R, Praha, Československý spisovatel 1980) - přel. Gustav Hajčík
Benda, René: Moje studená válka (Moja studená vojna; Praha, Kvarta 2012) - přel. Helena Hartlová
Bendová, Krista: Odtrhni si básničku (BB [dětská litetatura], Bratislava, Mladé letá 1978) - přel. Jiří Václav Svoboda
Blažková, Jaroslava: Jak si kočky koupily televizor (Ako si mačky kúpili televízor; příběhy pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967) - přel. Jindřich Hilčr
Blažková, Jaroslava: Nylonový měsíc (Nylonový mesiac; próza Praha, Československý spisovatel 1961; in: Pět slovenských novel, Praha, SNKLU 1965) - přel. Vladimír Reis
Bohúň, Ján: Zraněná jizva (Zranená jazva; N, Praha, Mladá fronta 1969) - přel. Zuzana Bělinová
Borisovová, Světlana - Štefánková, Mária: O dvanácti měsíčkách (O dvanástich mesiačikoch; pohádky, [Praha], Junior, 1997) - přel. Karel Blažek [jako K. Blažek]
Botto, Ján: Smrt Jánošíkova a jiné básně (VB, Praha, SNKLHU 1961) - přel. Jan Vladislav
Cíger-Hronský, Jozef: Člověk milión (Jozef Mak; R, Praha, Odeon 1972) - přel. Emil Charous
Cíger-Hronský, Jozef: Chléb (Chlieb; R, Praha, Práce 1978) - přel. Emil Charous
Cíger-Hronský, Jozef: Sedm srdcí (Sedem sŕdc; PP, Praha, Mladá fronta 1975) - přel. Emil Charous
Czambel, Samo: Pasáček a zlatá paní (Praha, Albatros 1971) - přel. Ivo Štuka [neuveden]
Čarnogurská, Marina: Moudrost staré Číny (výbor, Praha, Nestor 1997) - přel. Marie Vodičková
Čítanka slovenské literatury (VB, VP, Praha, Albatros 1982) - přel. Emil Charous a další překladatelé
Dobšinský, Pavol: Slovenské pohádky (Slovenské rozprávky; výbor pohádek, Praha, SNKLHU 1957; rozšířené vydání Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961) - přel. Josef Spilka
Dobšinský, Pavol: Tři zlaté hrušky (pohádka [Ze Slovenských povestí], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958; Praha, Albatros 1989) - přel. Josef Spilka
Dobšinský, Pavol: Zakletý les. Výbor slovenských lidových pohádek (Zakliata hora; výbor pohádek, Praha, SNKLU 1964) - přel. Josef Spilka
Dunajské strofy (VB, Praha, 1976) - přel. Oldřich Vyhlídal a další překladatelé
Fabry, Rudolf: Já je někdo jiný (Ja je niekto iný; B [poéma], Praha, Mladá fronta 1971) - přel. Miroslav Červenka
Feldek, Ľubomír: Hra pro tvoje modré oči (VB, Praha, Albatros 1989) - přel. Jiří Žáček
Feldek, Ľubomír: Hudba před milováním (VB, Praha, Mladá fronta 1983) - přel. Jiří Žáček
Feldek, Ľubomír: Metafora (Metafora; D, Praha, Dilia 1978) - přel. Jiří Žáček
Feldek, Ľubomír: Metafory (výbor z poezie, próz a esejů; Praha, Československý spisovatel 1988) - přel. Jiří Žáček
Feldek, Ľubomír: Modrá kniha pohádek (Modrá kniha rozprávok; pohádky, Praha, Albatros 1976) - přel. Zdeněk Karel Slabý a Ivo Vaculín [= Jana Štroblová]
Feldek, Ľubomír: Modrá kniha pohádek (Modrá kniha rozprávok; pohádky, Bratislava, Columbus 1992) - přel. Zdeněk Karel Slabý a Jana Štroblová
Feldek, Ľubomír: O pohádkové niti (O rozprávkovej niti; pohádka, Praha, Mladá fronta 1970) - přel. Zdeněk Karel Slabý
Feldek, Ľubomír: Rýmy a šprýmy (VB, Praha, Albatros 1980) - přel. Jiří Žáček
Feldek, Ľubomír: Zvířecí báje (Zvieracie báje; pohádky, Liberec, Severočeské nakladatelství 1970) - přel. Zdeněk Karel Slabý
Ferko, Milan: Kdybych měl pušku (Keby som mal pušku; R, Praha, Albatros 1979) - přel. Olga Hostovská
Ferko, Milan: Pirátská dobrodružství (Pirátske dobrodružstvá; PP, Praha, Albatros 1982) - přel. Zuzana Bělinová a Alena Benešová
Ferko, Milan: První film (Praha, 1966) - přel. Jarmila Urbánková
Figuli, Margita: Babylón I, II (Babylón; R, Praha, Svoboda 1971) - přel. Gustav Hajčík a Zdeněk Koňák
Figuli, Margita: Olověný pták (Olovený vták; P, in: V proudech času. Antologie slovenské povídky čtyř desetiletí, Praha, Odeon 1984) - přel. Marie Vodičková
Fiš, Teodor: V ohni (V ohni; PP, Praha, Naše vojsko 1959) - přel. Libuše Burianová-Hasenöhrlová
Gašparová, Eleonóra: Slavná levačka (Slávna ľavačka; Praha, Albatros 1983) - přel. Herta Chrobáková
Haľamová, Maša: Dar (VB, Blok, Brno 1979) - přel. Oldřich Rafaj
Hečko, Blahoslav: Dobrodružství překladu (Dobrodružstvo prekladu; EE, Praha, Ivo Železný 2000) - přel. Emil Charous
Hevier, Daniel: Nevyplazuj jazyk na lva (výbor básní a pohádek, Praha, Albatros 1986) - přel. Jiří Žáček
Hollý, Josef: Kubo (Kubo; D, premiéra divadlo Cheb 1985) - přel. Jaroslav Hulák
Horák, Karol: Cukr (Cukor; R, Praha, Československý spisovatel 1980) - přel. Zuzana Bělinová
Horov, Pavol: Ponorná řeka (VB, Praha, Mladá fronta 1981) - přel. Jan Pilař
Horov, Pavol: Vysoké letní nebe (VB, Praha, Československý spisovatel 1961) - přel. Jan Pilař
Horváth, Ivan: Zločin neživých věcí (VP, Praha, Československý spisovatel 1985) - přel. Emil Charous
Hrušovský, Ján: Pohroma (Pohroma; R, Praha, Vyšehrad 1974) - přel. Vladimír Binar
Hudec, Ján: Báje a mýty starých Slovanů (Báje a myty starých Slovanov; PP, Bratislava, Slovart 1994) - přel. Jana Klimešová
Hviezdoslav, Pavol Országh: Lyra (VB, Praha, SNKLU 1964) - přel. Emanuel Frynta [neuveden], Václav Růžička, Jiřina Kintnerová
Hykisch, Anton: Milujte královnu (Milujte kráľovnú; R, Praha, Československý spisovatel 1985; Praha, Československý spisovatel 1986) - přel. Herta Chrobáková
Chalupka, Samo: Zpěvy (VB, Praha, SNKLHU 1957; 1962) - přel. Jiří Valja
Chmelová, Elena: Robin Hood (Robin Hood; B, Praha, Albatros 1974) - přel. Jan Vladislav [jako Marie Kavková]
Chmelová, Elena: Robin Hood (Robin Hood; B, Praha, Albatros 1993) - přel. Jan Vladislav
Chrobák, Dobroslav: Drak se vrací (Praha, Mladá fronta 1973) - přel. Herta Chrobáková
Chudoba, Andrej: Krasavice v drahocenném rámu (VP, Praha, Melantrich 1978) - přel. Emil Charous
Jančová, Mária: Bratříček a sestřička (Bratček a sestrička; dětská literatura, Praha, Albatros 1984) - přel. Marie Vodičková
Janovic, Tomáš: Dřevěný táta a jiné básně (VB, Praha, Albatros 1984) - přel. Jiří Žáček
Jaroš, Peter: Tisícitelá včela (Tisícročná včela; R, Praha, Československý spisovatel 1986) - přel. Emil Charous
Jašík, Rudolf: Čas měděných tváří (Čas medených tvárí; P, in: V proudu času, Praha, Odeon 1983) - přel. Jarmila Ryšánková
Jašík, Rudolf: Černé a bílé kruhy (Čierne a biele kruhy; P, in: Černé a bílé kruhy / Pověst o bílých kamenech, Praha, Mladá fronta 1982) - přel. Jarmila Ryšánková
Jašík, Rudolf: Mrtví nezpívají (Mŕtvi nespievajú; R, Praha, Naše vojsko 1979) - přel. Jarmila Ryšánková
Jašík, Rudolf: Pověst o bílých kamenech (Povest o bielych kameňoch; P, in: Černé a bílé kruhy / Pověst o bílých kamenech, Praha, Mladá fronta 1982) - přel. Jarmila Ryšánková
Jesenský, Janko: Maškarní ples (VP, Praha, Albatros 1983) - přel. Emil Charous
Jégé: Adam Šangala (Adam Šangala; R [úprava pro mládež], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955) - přel. Vilém Závada
Jégé: Adam Šangala (Adama Šangala; R, Praha, SNKLHU 1956) - přel. František Heřmanský
Jégé-Nádaši: Cesta životem (Cesta životom; R, Praha, SNKLU 1964) - přel. Marie Vodičková
Jilemnický, Petr: Tři pohádky (Tri rozprávky, ktoré čítal P. Jilemnický na Detskom dni v Bratislave 19. augusta 1945; pohádky, Praha, Klub Albatros 1974) - přel. Zdeněk Karel Slabý
Johanides, Ján: Nejsmutnější oravská balada (Najsmutnejšia oravská balada; R, Praha, Československý spisovatel 1989) - přel. Emil Charous
Johanides, Ján: Sloni v Mauthausenu (Slony v Mauthausene; N, Praha, Mladá frotna 1990) - přel. Emil Charous
Kantorová, Jana: Prosba / Pravděpodobnost / Odpověď / Koncert / Vycházení ze dveří (VB, Literární měsíčník, 1/1978) - přel. Dušan Žváček
Karvaš, Peter: Antigona a ti druzí (Antigona a tí druhí; D, Praha, Dilia 1962) - přel. Sergej Machonin
Karvaš, Peter: Diplomati (Diplomati; D, Praha, České divadlení a literární jednatelství 1958/59) - přel. Sergej Machonin
Karvaš, Peter: Experiment Damokles (Experiment Damokles; D, Praha, Dilia 1967) - přel. Ludvík Kundera
Karvaš, Peter: Pacient sto třináct (D, Praha, České divadlení a literární jednatelství 1956) - přel. Sergej Machonin
Karvaš, Peter: Pevnost (Bašta; D, premiéra Praha, Městská divadla pražská 1948; premiéra Brno, Státní divadlo 1948; premiéra Plzeň, Divadlo J. K. Tyla 1948; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1952; Praha, Dilia, 1955) - přel. Jan Grossman
Karvaš, Peter: Pokolení v útoku ( D??m Praha, Československý spisovatel 1955) - přel. Jiří Ježek
Karvaš, Peter: Půlnoční mše (Polnočná omša; D, Praha, Dilia 1960) - přel. Sergej Machonin
Karvaš, Peter: Soukromá oslava (Súkromná oslava; D, Praha, Dilia 1987; premiéra Karlovy Vary, Divadlo V. Nezvala 1989) - přel. Jitka Sloupová
Karvaš, Peter: Toto pokolení (; D??m Praha, Československý spisovatel 1955) - přel. Jiří Ježek
Karvaš, Peter: Zamyšlení nad dramaturgií (úvahy, Praha, Československý spisovatel 1969) - přel. Vladimír Reis
Karvaš, Peter: Zmrtvýchvstání dědečka Kolomana (D, Praha, Dilia 1960) - přel. Sergej Machonin
Kondrót, Vojtech: Být při tom (VB, Praha, Mladá fronta 1988) - přel. Karel Sýs
Kostra, Ján: Erbovní znak (VB, Praha, Československý spisovatel 1985) - přel. Oldřich Vyhlídal a Ludvík Patera
Kostra, Ján: Javorový list. Výbor z veršů (Javorový list; VB, Praha, Československý spisovatel 1960) - přel. Vilém Závada
Kováč, Mikuláš: Půlnoční jabloň (VB, Praha, Československý spisovatel 1989) - přel. Oldřich Rafaj
Kováčik, Peter: Čas do úsvitu (Čas do úsvita; R, Praha, Vyšehrad 1980) - přel. Vladimír Binar
Koyš, Pavol: Denní ohně (VB, Praha, Práce 1986) - přel. Oldřich Rafaj
Krasko, Ivan: Nox et solitudo (Nox et solitudo; BB, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Ludvík Kundera
Kráľ, Janko: Orel (Orol; VB, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Vladimír Holan
Križanová-Brindzová: Bohatýrské byliny (Bohatýrske byliny; PP, Praha, Albatros 1975, Praha, Práce 1986) - přel. Marie Vodičková
Krůpěje noci. Výbor světových balad (VB, Praha, Albatros 1982) - přel. Emil Charous a další překladatelé
Kukučín, Martin: Mladá léta (Mladé letá; výbor próz, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Jan Vladislav a Ladislav Dvořák
Kukučín, Martin: Pražské siluety (VP, Praha, Odeon 1988) - přel. Emil Charous
Kukučín, Martin: Z teplého hnízda. Výbor povídek (VP [ze Sobrané spisy Martina Kukučína], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956) - přel. Jan Vladislav
Lahola, Leopold: Poslední věc (Posledná vec; PP, Praha, Naše vojsko 1969) - přel. Marie Vodičková
Lajčiak, Milan: Listy sivovlásce (Listy sivovláske; BB, Praha, Československý spisovatel 1975) - přel. Ivan Skála
Lenčo, Ján: Hvězdné okamžiky (Hviezdne okamihy; Praha, Vyšehrad 1986) - přel. Vladimír Binar
Letz, Štefan: Dobrodružství pod věží (Dobrodružstvo pod věžou; PP, Praha, Odeon 1975) - přel. Marie Vodičková
Martiš, Ján: V souhvězdí severu (V súhvezdí severu; próza, Praha, Vyšehrad 1988) - přel. Vladimír Binar
Mihálik, Vojtech: Ale jsem to já (VB, Praha, Československý spisovatel 1986) - přel. Karel Sýs
Mihálik, Vojtech: Nejen moje tvář. Výbor z lyriky (VB, Praha, Československý spisovatel 1963; Praha, Československý spisovatel 1974) - přel. Ivan Skála
Mináč, Vladimír: Generace (Generácia; R [trilogie], Praha, Československý spisovatel 1964; Praha, Naše vojsko 1974; Praha, Československý spisovatel 1987) - přel. Gustav Hajčík
Mináč, Vladimír: Kriminální příběh (Kriminálny príbeh; P, Praha, Československý spisovatel 1966) - přel. Gustav Hajčík
Mináč, Vladimír: Zapadlý kout (Tmavý kout; R, Praha, Československý spisovatel 1960) - přel. Gustav Hajčík
Mitana, Dušan: Konec hry (Koniec hry; Praha, Československý spisovatel 1987) - přel. Ivo Šmoldas
Mitana, Dušan: V tramvaji (P, in: Lampa s růžovým stínidlem, Praha, Československý spisovatel 1988) - přel. Ivo Šmoldas
Mitrovský, Milan: Jislry z pološera (VP, VE, Praha, Odeon 1988) - přel. Emil Charous
Mladý den. Deset slovenských básníkç (VB, Praha, Československý spisovatel 1975, + další překladatelé) - přel. Vilém Závada, Jiří Žáček, Miroslav Florian [verše Milana Rúfuse], Oldřich Vyhlídal
Mňačko, Ladislav: Jak chutná moc (Ako chutí moc; N, Praha, Československý spisovatel 1968; Praha, Československý spisovatel 1990) - přel. Gustav Hajčík a Zdeněk Koňák
Mňačko, Ladislav: Noční rozhovor (Nočný rozhovor; N, Praha, Československý spisovatel 1966) - přel. Gustav Hajčík
Mňačko, Ladislav: Opožděné reportáže (Oneskorené reportáže; PP, Praha, Československý spisovatel 1964; Praha, Nakladatelství politické literatury 1964) - přel. Gustav Hajčík
Mňačko, Ladislav: Smrt si říká Engelchen (Smrť sa volá Engelchen; R, Praha, Mladá fronta 1960; Praha, Mladá fronta 1961; Praha, Naše vojsko 1962; Praha, Československý spisovatel 1963; Praha, Československý spisovatel 1965; Praha, Československý spisovatel 1991) - přel. Zuzana Bělinová
Modrovich, Jozef: Tri Duby (Tri Duby; LF [vzpomínky], Praha, Naše vojsko 1962; Praha, Naše vojsko 1975)) - přel. Jaroslav Kaňa
Moric, Ludo: Jeho velký den (Jeho vel'ký deň; próza pro děti, Praha, Albartos 1979) - přel. Zuzana Bělinová a Jiřina Kintnerová
Moric, Rudo: Jak jsem křtil medvěda (Ako som krstil medveďa; dětská literatura, Praha, Albatros 1980) - přel. Marie Vodičková
Moric, Rudo: O dvou kamarádech (O Harýkovi a Billovi, dvoch kamarátoch; dětská literatura, Praha, Albatros 1984) - přel. Marie Vodičková
Moric, Rudo: Pohádky z lesa (Rozprávky z lesa; dětská literatura, Praha, Albatros 1973; Praha, Albatros 1981) - přel. Marie Vodičková
Moric, Rudo: Povídala ježčí máma... (dětská literatura, Praha, Albatros 1986) - přel. Jindřich Hilčr a Marie Vodičková
Moric, Rudo: Přes jedenašedesát štítů (Cez šestdesiatjeden končairov; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957) - přel. Marie Kornelová
Moric, Rudolf: Světlovlasý cyklista (Bicyklista; P, in: Věčný den, Praha, Mladá fronta 1985) - přel. Jarmila Ryšánková
Navrátil, Ján: Lampa malého plavčíka (Lampáš malého plavčíka; R, Praha, Albatros 1983) - přel. Zuzana Bělinová
Němcová, Božena: Mahulena krásná panna. Slovenské pohádky a pověsti Boženy Němcové (výbor pohádek, Praha, Albatros 1982; Praha, Albatros 1983; Praha, Albatros 1985; Praha, Albatros 1990) - přel. Jaroslav Seifert [= Jiří Brabec]
Novomeský, Ladislav: Lidským krajem (VB, Praha, Československý spisovatel 1982) - přel. Ludvík Kundera a další překladatelé
Novomeský, Ladislav: Mladým (VB, Praha, 1975) - přel. Jarmila Urbánková a další překladatelé
Novomeský, Ladislav: Otevřená okna (Otvorené okná; BB, Praha, Československý spisovatel 1964) - přel. Ludvík Kundera
Novomeský, Ladislav: Poémy (Poémy; BB, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Ludvík Kundera
Obřad s plamenem (VB [ze slovenské poezie], Praha, Práce 1982) - přel. Oldřich Rafaj
Ondrejov, L'udo (L'udovít): Zbojnická mladost (Zbojnícka mladosť; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956; přepracované vydání Praha, SNKLHU 1963) - přel. Marie Kornelová
Pavlovič, Josef: Bratři mravenci (Bračekovia-Mravčekovia; dětská literatura, Praha, Albatros 1974) - přel. Marie Vodičková
Pět slovenských novel (VN, Praha, Odeon 1989) - přel. Emil Charous a další překladatelé
Plávka, Andrej: Bdění (VB, Praha, Československý spisovatel 1976) - přel. Oldřich Rafaj
Podjavorinská, Ľudmila: Medový hrníček (Medový hrnček; VB [pro nejmenčí děti], Praha, Albatros 1982; Praha, Albatros 1985) - přel. Jindřich Hilčr
Porubjak, Martin: Zmoudření Sancha Panzy (D, premiéra Praha, Divadlo E. F. Buriana 1985) - přel. Jaroslav Hulák
Rázusová-Martáková, Marta: Zatoulané house (B [pro děti], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958) - přel. František Hrubín
Rázusová-Martáková, Mária: Jankovo léto (Chlapčekovo leto; próza pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957) - přel. Marie Kornelová
Rázusová-Martáková, Mária: Junácký zápas (VP [pověsti o Jánošíkovi], Praha, 1962) - přel. Jarmila Urbánková
Refrény země. Antologie slovenské poezie 20. století (VB, Praha, SNKLU 1965) - přel. Kamil Bednář, František Branislav, Lumír Čivrný, Ladislav Fikar, Miroslav Florian, František Hrubín, Josef Hrubý, Pavel Janský, Petr Kopta, Anna Křemenáková, Ludvík Kundera, Vlastmil Maršíček, Jan Noha, Jan Pilař, Jarmila Urbánková, Jiří Valja, Vilém Závada
Reisel, Vladimír: Sen o slunci (Praha, Práce 1981) - přel. Oldřich Rafaj
Rúfus, Milan: Oféliin pohřeb (VB, Praha, Mladá fronta 1986) - přel. Jana Štroblová, Miroslav Florian, Miroslav Červenka [jako Josef Peterka, Jiří Žáček
Rúfus, Milan: Zem trvá (VB, Praha, Československý spisovatel 1984) - přel. Miroslav Červenka [jako Josef Peterka], Josef Peterka, Miroslav Florian
Satinský, Julius: Mě z toho trefí šlak (výbor fejetonů, Praha HaK 1994) - přel. Jiří Žáček
Slavkovský, Dušan: V čase dozrávání a boje (V dobe dozrievania a boja; LF [vzpomínky], Praha, Naše vojsko 1985) - přel. Jaroslav Kaňa
Sliacky, Ondrej: Jak se vlček vydal do světa (Ako si vlčko kordovánky kupoval; BB [pro děti], Praha, Albatros 1981) - přel. Jindřich Hilčr
Sliacky, Ondrej: O zakleté žábě (O zakliatej žabe; PP [pro děti], Praha, Albatros 1985) - přel. Hana Prošková a Dagmar Klementová
Sloboda, Rudolf: Rozum (Rozum; R, Praha, Mladá fronta 1989) - přel. Emil Charous
Sloboda, Rudolf: Útěk z rodné obce (Útek z rodnej obce; P, premiéra Český rozhlas 3-Vltava, březen 1997) - přel. Dagmar Jaklová
Srdce v bouři. Antologie slovenských povídek z povstání (VP, Praha, Melantrich 1974) - přel. Marie Vodičková
Strnisko, Vladimír: Goldoniáda (Goldoniáda; D, Praha, Dilia 1986) - přel. Leoš Suchařípa
Stříbrné oříšky. Slovenská říkadla, rozpočitadla, hry a pohádky (dětská literatura, Praha, Albatros 1988) - přel. Hana Vrbová
Šaľgovič, Viliam: Kapitán Repkin odchází (Kapitán Repkin odchádza; LF, Praha, Naše vojsko 1973) - přel. Jaromíra Nejedlá
Šikula, Vincent: Duo pro flétnu a lesní roh (VN, Praha, Odeon 1986) - přel. Emil Charous
Šikula, Vincent: Mistři (Majstri; R, Praha Mladá fronta 1978) - přel. Emil Charous
Šikula, Vincent: Muškát (Muškát; R, Praha Mladá fronta 1979) - přel. Emil Charous
Šikula, Vincent: Pastuší tobolka (VP, Praha, Mladá fronta 1987) - přel. Emil Charous
Šikula, Vincent: ...před odletem stěhovavých ptátů (VP, Praha, Československý spisovatel 1970) - přel. Emil Charous
Šikula, Vincent: Vilma (Vilma; R, Praha Mladá fronta 1981) - přel. Emil Charous
Šikula, Vincent: Voják (Vojak; N, Praha, Mladá fronta 1984) - přel. Emil Charous
Šikula, Vincent: Žluva (Vlha; R, Praha, Českosovenský spisovatel 1978) - přel. Emil Charous
Šrámková, Jana: Bílá stužka ve tvých vlasech (Biela stužka v tvojich vlasoch; R, Praha, Československý spisovatel 1976) - přel. Zuzana Bělinová
Šuríčková, Mária: Jasněnka (Jasietka; Praha, pohádky, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963) - přel. Josef Spilka
Švantner, František: Nevěsta hor (Nevesta hôľ; R, Praha, Vyšehrad 1979) - přel. Emil Charous
Ťažký, Ladislav: Smečka divých Adamů (N, Praha, Naše vojsko 1965) - přel. Vladimír Reis
Tolgyessy, Juraj: Svět odkrytý atomy ("Detektívi" atómového veku; LF, Praha, Horizont 1974) - přel. Jarmila Ryšánková
Turza, Pavol: Mým bojištem nebyly zákopy (Bojisko voňalo olovom; LF [vzpomínky], Praha, Naše vojsko 1985) - přel. Jaroslav Kaňa
Tužinský, Ján: Vlas na talíři (Vlas na tanieri; P, premiéra Český rozhlas 3-Vltava, listopad 2000) - přel. Dagmar Jaklová
Uličiansky, Ján: Neděle (Nedeľa; próza pro děti, Praha, Albatros 1987) - přel. Jana Štroblová
Urban, Milo: Výkřiky bez ozvěny (VP, Praha, Melantrich 1973) - přel. Emil Charous
Urban, Milo: Živý bič (Živý bič; R, Praha, Československý spisovatel 1965; Praha, Československý spisovatel 1986) - přel. Emil Charous
V proudech času. Antologie slovenské povídky čtyř desetiletí (VP, Praha Odeon 1984, + další překladatelé) - přel. Vladimír Reis, Emil Charous, Marie Vodičková
V souřadnicích umění (výbor ze slovenské esejistiky, Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. Karel Sýs a další překladatelé
Válek, Miroslav: Domov jsou ruce (VB, Praha, Dilia 1983) - přel. Oldřich Vyhlídal a Jiřina Kintnerová
Válek, Miroslav: Opakování ohně (VB, Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. Oldřich Vyhlídal, Ludvík Patera, Jiří Žáček
Válek, Miroslav: Přitažlivost (Prítažlivost; BB, Praha, Mladá fronta 1962) - přel. Miroslav Červenka
Vámoš, Gejza: Odlomená haluz (Odlomená haluz; dětská literatura, Praha, Odeon 1967) - přel. Marie Vodičková
Vladislav, Jan: O Jankovi. Slovenské pohádky (výbor pohádek, Praha, Albatros 1991) - přel. Jan Vladislav
Volanská, Hela: Jed (Jed; Praha, Mladá fronta 1963) - přel. Zuzana Bělinová
Volanská, Hela: Květ kapradí (Kvet paprade; N, Praha, Naše vojsko 1961) - přel. Libuše Burianová-Hasenöhrlová
Volanská, Hela: Planety (Planéty; PP, Praha, Československý spisovatel 1969) - přel. Vladimír Reis
Zahradník, Osvald: Jméno pro Michala (Meno pre Michala; D, Praha, Dilia 1985) - přel. Jitka Sloupová
Zahradník, Osvald: Poloostrovy vánoční (Poloostrovy vianočne; D, Praha, Dilia 1988; premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo 1988) - přel. Jitka Sloupová
Zahradník, Osvald: Preludium v moll (Prelúdium v mol; D, in: Opus, Praha, Mladá fronta 1987) - přel. Vladimír Reis
Zahradník, Osvald: Sonatina pro páva (Sonatina pre páva; D, in: Opus, Praha, Mladá fronta 1987) - přel. Vladimír Reis
Zahradník, Osvald: Sólo pro bicí (hodiny) (Sólo pre bicie (hodiny); D, in: Opus, Praha, Mladá fronta 1987) - přel. Vladimír Reis
Zasadil jsem telefon. Slovenská poezie pro děti (VB, Praha, Albatros 1984) - přel. Jiří Žáček
Zelinová, Hana: Na shledanou, Zuzanko! (Do videnia, Zuzanka!; dětská literatura, Praha, Albatros 1976) - přel. Marie Vodičková
Zelinová, Hana: Volání větru (Praha, Československý spisovatel 1977) - přel. Herta Chrobáková
Zimková, Milka: No a co (No a čo; PP, in: Pásla koně na betoně / No a co, Praha, Mladá fronta 1989) - přel. Vladimír Reis a Jiřina Kintnerová
Zimková, Milka: Pásla koně na betoně (Pásla kone na betóne; PP, in: Pásla koně na betoně / No a co, Praha, Mladá fronta 1989) - přel. Vladimír Reis a Jiřina Kintnerová
Zlatý klíč. Slovenské pohádky (výbor pohádek, Praha, Albatros 1988) - přel. Hana Vrbová
Žarnay, Jozef: Tajemství Dračí stěny (Tajomstvo Dračej steny; R, Praha, Albatros 1981) - přel. Oldřich Uličný
Žáry, Štefan: Jsem jenom člověk (VB, Praha, Československý spisovatel 1962) - přel. František Hrubín