PERSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
PERSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Abú Saíd: Čtyřverší (VB, Nový Orient, 10/1945-46) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Alaví, Bozorg: Padesát tři (P, Světová literatura, 1/1962) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Alaví, Bozorg: Pět minut po dvanácté (P, Nový Orient, 9/1964, příloha) - přel. Jiří Bečka
Attár: Vyznání Madžnúnovo (B, Nový Orient, 9/1955) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Bábá Táhir zpěvák hamadánský (VB, Praha, 1956) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Bábur, Zahíruddín Muhammad: Paměti Velkého Mughala (Nový Orient, 1-3/1976) - přel. Jan Marek
Bábur, Zahíruddín Muhammad: Přednosti Hindustánu (Bulletin Sdružení přátel Indie 6/1995) - přel. Jan Marek
Čúbak, Sádek: Klec (P, Nový Orient, 10/1964, příloha) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Čúbak, Sádek: Spravedlnost (VP, Praha, Odeon 1975) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová a Jiří Osvald
Džamálzáde, Muhammad Alí: Jak jsem se stal politikem (P, Světová literatura, 1/1962) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Džámí, Abdorrahmán: Sociální utopie z knihy o Alexandrově moudrosti (B, Nový Orient 1984) - přel. Jiří Bečka
Džámí, Abdurrahmán: Jarní zahrada (perské bajky, Praha, 1957) - přel. Jan Marek
Firdausí: Zál a Rúdábe (B, Praha, Nakladatelství ČSAV 1958) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Ghazzálí: Napomenutí králům (výbor z knihy rad pro vladaře, Nový Orient, 2/1969) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Gurgání, Fachruddín: O lásce Vís a Rámína (Vís u Rámín; B, Praha Odeon 1979) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Hedájat, Sádek: Dášákol (P, Nový Orient 1961) - přel. Jiří Bečka
Hedájat, Sádek: Prostředník (P, Nový Orient, 7/1962) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Hedájat, Sádek: Slepá sova (P, Světová literatura, 5/1962) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Hedájat, Sádek: Stolec Abú Nasra (N, in: Deset novel Asie a Afriky, Praha 1961) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Hedájat, Sádek: Tři kapky krve (Se katre chún; VP, Praha, SNKLU 1964) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Hedájat, Sádek: Zaběhlý pes (P, Světová literatura, 1/1962) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Chajjám, Omar ben: Čtyřverší (BB, Praha, Československý spisovatel 1974) - přel. Vilém Závada a Jan Rypka [jazyková spolupráce]
Chajjám, Omar: Čtyřverší (VB, in: V krčmě světa, Praha, Svoboda 1980) - přel. Jan Rypka [neuveden] a Vilém Závada [přebásnil]
Chusrau, Amír: Poklady vítězství (Nový Orient, 1976) - přel. Jan Marek
Ikbál, Muhammad: Hlas karavanního zvonku (VB, Praha, Odeon 1977) - přel. Václav Daněk [přebásnil] a Jan Marek [jazyková spolupráce]
Ikbál, Muhammad : Poselství z Východu (VB, Praha, Nakladatelství ČSAV 1960) - přel. Jan Marek
Kárjár /M. Rahímí/: Nápisy na kůži (P, Nový Orient 1970) - přel. Jiří Bečka
Láhútí, Abolk: Literární pátky v Kermánšáhu ve druhé polovině 19. století (E, Nový Orient 1988) - přel. Jiří Bečka
Mosleheddín, Sadí: Lítost (B, Literární noviny, 45/1992) - přel. Jiří Bečka
Mosleheddín, Sadí: Z moudrostí šírázského šejcha (výbor, Nový Orient 1984) - přel. Jiří Bečka
Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf: Hřích a pokání (B, Praha, Vydavatelstvo Družstevní práce 1943; Praha, Melantrich 1952; Praha, Svět sovětů 1959) - přel. Jaroslav Seifert a Jan Rypka [jazyková spolupráce]
Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf: Chvály (VB, Praha, Melantrich 1953) - přel. Pavel Eisner a Jan Rypka [jazyková spolupráce]
Nizámí, Abú Muhammed Iljás bin Júsuf: Příběh panice (Haft pajkar; BB, Praha, Československý spisovatel 1939; in: Příběh panice a jiné básně, Praha, Československý spisovatel 1972) - přel. Jan Rypka [jazyková spolupráce], Jaroslav Seifert, Vladimír Holan, Vítězslav Nezval [přebásnili]
Nizámí, Arúzí: Naučení korunnímu princi aneb Čtyři rozpravy (Čahár maqále; EE, Praha, Odeon 1975) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Nizámí: Příběh panice, který se chtěl oddat rozkoši s milenkou v zahradě, ale pokaždé se vyskytla překážka (VB, Praha, Evropský literární klub 1939) - přel. Jan Rypka, Vítězslav Nezval, [přebásnil]
Nízámí: Chvály (VB, Praha, Melantrich 1953) - přel. Jan Rypka a Pavel Eisner [přebásnil]
Nízámí: Příběh panice a jiné básně (VB [Haft pajkar], Praha, Československý spisovatel 1972) - přel. Jan Rypka; Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Vladimír Holan [všichni přebásnili]
Nízámí: Sedm princezen (VB [Haft pajkar], Praha, Družstevní práce 1943; Praha, Melantrich 1952; Praha, Svět sovětů 1959) - přel. Jan Rypka; Vladimír Holan, Svatopluk Kadlec, Jaroslav Seifert [všichni přebásnili]
Oběti ohňům (výbor literárních památek, Praha, Odeon 1985) - přel. Otakar Klíma
Perské lidové písně. Z materiálů S. Hedájata a Kúhí Kermáního (VB, Nový Orient, 7/1960) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Pět svátečních svitků. Píseň písní - Rút - Žalozpěvy - Kóhelet - Ester (Praha, SNKLHU 1958) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová, Stanislav Segert [jazyková spolupráce], Jaroslav Seifert, Vilém Závada [oba přebásnili]
Po cestách Alláhových. Perské legendy a paraboly (výbor, Praha, ....... 1948) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová a Jan Rypka
Rubá'iját. Výbor ze starých perských mystiků (Praha, Symposion 1948) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Rúdakí: Elegie na zašlé stáří (B, Nový Orient, 9/1955) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Rúmí, Dzaláleddín Balchí: Masnaví (Masnaví; BB, Praha, Protis 1995) - přel. Josef Hiršal a Jiří Bečka [jazyková spolupráce]
Rúzbehán: Čtyřverší (VB, Nový Orient, 10/1945-46) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Sa'dí: Růžová zahrada (VB [z Bústánu / Gulistánu], Praha SNKLHU 1954) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Snad, paní má, tě dar můj neurazí (VB, Praha, Pražská imaginace 1994) - přel. Eva Štolbová
Šamsuddín, Muhammad Háfez: Co zbude z růží, když je slavík zradí (VB, Praha, Odeon 1987) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Šamsuddín, Muhammad Háfez: Z dívánu (VB, Praha, Supraphon 1986) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová
Vásefí, Zejmoddín: Z podivuhodných příběhů herátského literáta Zejnoddína Vásifího (VP, Nový Orient 1982) - přel. Jiří Bečka
Vladislav, Jan: O krásce z pomeranče (výbor pohádek, Praha, Lidové nakladatelství 1969) - přel. Jan Vladislav [převyprávěl]
Vladislav, Jan: Světla z Kanopu aneb Třiatřicet moudrých naučení (výbor bajek, Praha, Odeon 1966) - přel. Jan Vladislav [z různých orientálních textů převyprávěl]
Z veršů M. Ikbála (VB, Nový Orient, 1977) - přel. Jan Marek
Zákání, Obejd: Myš a kočka (B, Světová literatura, /1974) - přel. Jiří Bečka
Zákání, Obejd: Rozmarná vyprávění (anekdotické příběhy, Nový Orient, 1995) - přel. Jiří Bečka
Žále, Soltání Esfahání: Čeho se bojím. Kácející se modly (VB, Světová literatura, 1981) - přel. Jiří Bečka
Žále, Soltání Esfahání: Kdybych byla malířkou (B, Lidová demokracie 12.11.1976) - přel. Jiří Bečka
Žále, Soltání Esfahání: Před třiceti lety (B, Nový Orient 1991) - přel. Jiří Bečka
Žále, Soltání Esfahání: Za sto let (B, Rudé právo, 301/1976, příloha) - přel. Jiří Bečka