DATABÁZEMAĎARSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
MAĎARSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Aczél, Tamás: Ve stínu svobody (A szabadság árnyékában; díl 1-2, R, Praha, Melantrich 1952) - přel. Arno Kraus sr.
Ady, Endre: Krev a zlato (VB, Praha, Československý spisovatel 1950) - přel. František Halas a Vilém Závada
Ady, Endre: Sám s mořem (VB, Praha, Odeon 1966) - přel. Kamil Bednář a Ladislav Hradský
András, László: Smrt na břehu Dunaje (Halál a Dunaparton; R, Praha, Lidové nakladatelství 1974) - přel. Ema Rozgonyiová
áprily, Lajos: Obět ábelova (VB, Praha, SNKLHU 1964) - přel. Míla Zadražilová, Ernest Schille [oba jazyková spolupráce] a Zora Beráková [přebásnila]
Arany, János: Zvon v pustě (VB, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Kamil Bednář a Ladislav Hradský
Babits, Mihály: Kalif čápem (Gólyakalifa; VP, Praha, Odeon 1972) - přel. Anna Rossová
Babits, Mihály: Údolí neklidu (összegyűjtött versei; BB, Praha Odeon 1982) - přel. Jindřich Pokorný [přebásnil] a Anna Rossová [jazyková spolupráce]
Bacsó, János: Co se odehrálo za kulisami (Ami kulisszák mögött történt; LF, Praha, Naše vojsko 1963; Praha, Naše vojsko 1964) - přel. Ladislav Hradský
Balázs, árpád: Hudební abeceda (Zenei ábécé; LF pro děti, Praha, Albatros 1989) - přel. Dana Gálová
Balázs /Balázsová/, Anna: Bezejmenní hrdinové (Névtelen hősök; R, Praha, Práce 1951; Praha, Práce 1961) - přel. Anna Rossová
Balázs /Balázsová/, Anna: Než přiletí vlaštovky (Mire megjönnek a fecskék; R, Praha, Práce 1950) - přel. Arno Kraus sr.
Balázs, Béla: O hodném panáčkovi, staré žábě a velké násobilce (Az igazi égszínkék; pohádka, Praha, Svoboda 1947) - přel. Arno Kraus sr.
Balázs, Béla: Opravdový blankyt (Az igazi égszínkék; pohádka, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958 - přel. Arno Kraus sr. [jako Rastislav Otakar Rakušan]
Bárány, Tamás: Pokolení bez otců (Apátlan nemzedék; R, Praha, SNKLU 1965) - přel. Ladislav Hradský
Bárány, Tamás: Změna vlády ve státě Paraná (Kormányválság Paránában; R, Praha, Práce 1960) - přel. Bohumil Müller
Barta, Lajos: Láska (Szerelem; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1957) - přel. Jan Lichtenstein
Bencsik, Imre: Psí komedie (Kutyakomédia; D, Praha, Dilia 1978) - přel. Ida de Vries a František Stier
Benedek, Elek: Ledové království (V pohádek, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961) - přel. Ladislav Hradský
Benedek, István: Pařížské salony (Párizsi szalonok; R, Praha, Práce 1977) - přel. Anna Rossová
Bereményi, Géza: Eldorádo, aneb Cena zlata (Eldorádó; ukázka ze scénáře, Film a doba, 3/1990) - přel. Kateřina Pošová
Bereményi, Géza: Kubický metr vzduchu (Légköbméter; D, Praha, Dilia, 1981) - přel. Kateřina Pošová
Bereményi, Géza - András, Ferenc: Velká generace (A nagy generáció; ukázka ze scénáře, Film a doba, 8/1987) - přel. Kateřina Pošová
Bereményi, Géza - Gothár, Péter: Čas se zastaví (Megáll az idő; ukázka ze scénáře, Film a doba, 8/1982) - přel. Kateřina Pošová
Bereményi, Géza - Kertész, ákos: Čert bije svou ženu (Veri az ördög a feleségét; ukázka ze scénáře, Film a doba, 3/1978) - přel. Kateřina Pošová
Berkes, Péter: Čertova jáma (ördög lyuk; R, Praha, Naše vojsko 1974) - přel. Milan Navrátil
Berkesi, András: Podivný podzim (Októberi vihar; R, Praha, SNKLHU 1960; Praha, Svoboda 1972) - přel. Anna Rossová
Berkesi, András: Poslední práh (Küszöbök; R, Praha, Naše vojsko 1976) - přel. Jiří Elman
Berkesi, András: Prsten s nymfou (Szellő a pecsétgyűrűn; R, Praha, Naše vojsko 1969) - přel. Vladimír Farský a Jiří Elman
Berkesi, András - Kardos, György: Kopiníci (Kopjások; R, Praha, Naše vojsko 1963) - přel. Mária Tilkovská
Bertha, Bulcsu: Klokan (A kenguru; R, Praha, Lidové nakladatelství 1979) - přel. Anna Valentová
Bibó, István: Bída malých národů střední Evropy (A középeurópai kisállamok nyomorúsága; VE, Brno, Kalligram 1997) - přel. Dana Gálová
Biró /Biróová/, Yvette: Teorie filmové dramaturgie (A film drámaisága; populárně-naučná literatura, Praha, Československý filmový Ústav 1974) - přel. Kateřina Pošová
Bogáti, Péter: Poslední člověk (Az utolsó ember; R, Praha, Naše vojsko 1987) - přel. Milan Navrátil
Bóka, László: Poslušně hlásím (Alázatosan jelentem; R, Praha, SNKLU 1963) - přel. Petr Rákos
Boldizsár, Iván: Fortočka (Fortocska; R, Praha, Melantrich 1950) - přel. Bohumil Müller
Boldizsár, Iván: Seina neteče jen v Paříži (Rokonok és idegenek; R, Praha, Orbis 1967) - přel. Anna Rossová
Bólya, Péter: Sto vrabčích kroků (A veréb századik lépése; R, Praha, Volvox Globator 1998) - přel. Ana Okrouhlá
Boros, Ferenc: Společně na cestě k socialismu (V statí z literární historie, Praha, Svoboda 1981) - přel. Anna Rossová
Bródy, Sándor: Orel v Pešti (A sas Pesten; VP, Praha, Odeon 1989) - přel. Anna Rossová
Bródy, Sándor: Rytíř slunce (A nap lovagja; R, Praha - Bratislava, Naše vojsko - Mladá fronta - Smena 1976) - přel. Anna Rossová
Csaplár, Vilmos: Když peníze, tak hodně (Pénzt, do sokat; R, Bratislava, Gemini 1993) - přel. Ana Okrouhlá
Cseres, Tibor: Chladné dny (Hideg napok; R, Praha, Odeon 1978) - přel. Anna Rossová
Csernai, Zoltán: Tajemství na Střeše světa (Titok a világ tetején; R, Praha, Vyšehrad 1974) - přel. Ema Rozgonyiová
Csiky, Gergely: Zakázané ovoce (Kaviár; D, Praha, Dilia 1970) - přel. František Stier a Jiří Flíček
Csontos, Gábor: Plechoví jezdci (Pléhlovasok; R, Praha, Naše vojsko 1978) - přel. Milan Navrátil
Csukás, István: Buřinka a bambule (Keménykalap és krumpliorr; R, Praha, Albatros 1981) - přel. Marcella Husová
Csurka, István: Natáčení v reálu (Eredeti helyszín; D, Praha, Dilia, 1978) - přel. Kateřina Pošová
Csurka, István: Velký úklid (A nagy takarítás; D, Praha, Dilia 1983) - přel. Anna Rossová
Dániel /Dánielová/, Anna: Irena chybí! (Hiányzik Szecső; R, Praha, Albatros 1978) - přel. Ema Rozgonyiová
Darvas, József: Černý chléb (Fekete kenyér; R, Praha, Svoboda 1950) - přel. Jan Lichtenstein
Darvas, József: Město nad propastí (Város az ingoványon; R, Praha, Mír 1950; Praha, Československý spisovatel 1978) - přel. Arno Kraus sr.
Darvas, József: Od Tří králů do Silvestra (Vízkereszttől Szilveszterig; R, Praha, Československý spisovatel 1960) - přel. Ladislav Hradský
Darvas, József: Spálená křídla (Kormos ég; R, Praha, Dilia 1959) - přel. Ladislav Hradský
Darvas, József: Ze dne na den (Máról holnapra; R, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Ladislav Hradský
Dávid, Teréz B.: Černá ovce (Fekete bárány; D, Praha, Dilia 1961) - přel. Mária Tilkovská
Dávidová, Teréz: Časované štěstí (Időzített boldogság; próza, Praha, Mladá fronta 1978) - přel. Anna Rossová
Dějiny maďarského revolučního hnutí (výbor statí, Brno, Svoboda 1974) - přel. Anna Rossová
Dékány, András: Ostrov pirátů (Az elveszett sziget; R, Praha, Mladá fronta 1972) - přel. Anna Valentová
Dékány, András: Poslední Robinsonovo dobrodružství (Robinzon utolsó kalandja; R, Praha, Albatros 1986) - přel. Marcella Husová
Dékány, András: SOS Titanic (S.O.S. Titanic!; R, Budapest, éri Kiadó 1998) - přel. Marcella Husová
Dékány, András: Velký kapitán. Život Ferdinanda Magellana (A nagy kapitány; R, Praha, Mladá fronta 1975) - přel. Anna Valentová
Déry, Tibor: Cesta pana A. G. do X. (G.A.Úr X-ben; R, Praha, Odeon 1966) - přel. Magda Reinerová
Déry, Tibor: Láska (Szerelem; N, Světová literatura 6/1964) - přel. Ladislav Hradský
Déry, Tibor: Láska (VP, Praha, SNKLU 1965) - přel. Magda Reinerová
Déry, Tibor: Milý papá (Kedves bóper...; R, Praha, Lidové nakladatelství 1977) - přel. Milan Navrátil
Déry, Tibor: Nedokončená věta (A befejezetlen mondat; R, Praha, Odeon 1980) - přel. Anna Valentová
Déry, Tibor: Niki, příběh psa (Niki - Egy kutya története; N, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Anna Rossová
Déry, Tibor: Odpově (Felelet; R, Praha, Mladá fronta 1987) - přel. Anna Valentová
Déry, Tibor: Pomyslná reportáž o americkém pop-festivalu (Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról; R, Praha, Odeon 1977) - přel. Anna Valentová
Déry, Tibor: Zázračné nemluvně (óriáscsecsemő; D, Praha, Dilia 1982) - přel. Kateřina Pošová
Déry, Tibor: Žezlo a mitra (A kiközösítő; R, Praha, Odeon 1973) - přel. Magda Reinerová
Déry, Tibor - Fábri, Zoltán: Nedokončená věta (141 perc a Befejezetlen mondatból; ukázka ze scénáře, Film a doba, 9/1975) - přel. Kateřina Pošová
Déry, Tibor - Maár, Gyula: Hra v oblacích (Felhőjáték; ukázka ze scénáře, Film a doba, 10/1983) - přel. Kateřina Pošová
Déry, Tibor - Szántó, Erika: Milý Bópére! (Kedves bópeer..!; D, Praha, Dilia 1977) - přel. Kateřina Pošová
Dévényi, Miklós: Kariéra dr. Gézy Tamhletoho (Dr. Géza Ezésez karrierje; R, Praha, Mladá fronta 1981) - přel. Anna Valentová
Dobai, Péter: Aféra plukovníka Redla (A birodalom ezredese; R, Praha, Naše vojsko 1990) - přel. Milan Navrátil
Dobai, Péter - Szabó, István: Plukovník Redl (Redl ezredes; ukázka ze scénáře, Film a doba, 3/1985) - přel. Kateřina Pošová
Dobossy, László: Češi v Uhrách ve třech variantách (Csehek Magyarországon három változatban; stať, Česká literatura, 1981) - přel. Marcella Husová a další překladatelé
Dobozy, Imre: Zítra pokračujeme (Holnap folytatjuk; D, Praha, Dilia 1963) - přel. Ladislav Hradský
Dunajské strofy (VB [antologie maarské poezie], Praha, Československý spisovatel 1976) - přel. Karel Sýs, Oldřich Vyhlídal, Jiří Žáček [přebásnili]
Dzida, Jenő: Číhající samota (Leselkedő magány; BB, premiéra Československý rozhlas 1991) - přel. Zuzana Dušková
Egri, Viktor: Společná cesta (Közös út; D, Praha, Osvěta 1952) - přel. Arno Kraus sr., Zdeňka Bláhová a Zdeněk Bláha
Egry, Irén: Továrna se probouzí (A gyár felébred; R, Praha, Práce 1952) - přel. Míla Zadražilová [jako Míla Valentová]
Esterházy, Péter: Hrách na zeď (VE, Praha, Hynek 1999) - přel. Dana Gálová
Esterházy, Péter: Malá maďarská pornografie. Úvod do krásné literatury (Bevezetés a szépirodalomba. A kis magyar pornográfia; próza, Praha, Mladá fronta 1992) - přel. Anna Rossová
Esterházy, Péter: Pomocná slovesa srdce (A szív segédigéi; Praha, Dauphin 2005) - přel. Dana Gálová
Esterházy Péter; Kertész, Imre: Příběh (Kertész, Imre: Protokol; Esterházy Péter: Život a literatura); (Egy történet, Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom; Praha, Academia 2006) - přel. Dana Gálová
Fábry, Zoltán: Naše vlast Evropa (V statí, Praha, Československý spisiovatel 1967) - přel. Anna Rossová
Farkas, Pál: Onyxový náramek (Strigonius; R, Praha, Kotík 1924) - přel. Jaroslav Slabý
Fáy, András: Attila (Attila; R, Praha 1930) - přel. Jiří Střelba
Fazekas /Fazekasová/, Anna - Rona, Emil: O věrném kolouškovi (öreg néni őzikéje; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958) - přel. Jan Lichtenstein [jazyková spolupráce] a Jan Alda [přebásnil]
Fazekas, Mihály: Zbojník Matyi (Ludas Matyi; R, Praha, Mladá fronta 1954) - přel. Jan Lichtenstein a Pavel Eisner [přebásnil]
Fehér /Fehérová/, Klára: Budu mít svůj ostrov (Lesz nekem egy szigetem; R, Praha, Albatros 1978) - přel. Richard Pražák a Hana Pražáková
Fejes, Endre: Dobrý večer, léto, dobrý večer, lásko (Jó estét nyár, jó estét, szerelem; D, Praha, Dilia 1987) - přel. Kateřina Pošová
Fejes, Endre: Hřbitov rzi (Rozsdatemető; R, Praha, SNKLU 1965) - přel. Ladislav Hradský
Foeldes, Mihály: Hluboká brázda (Mélyszántás; D, Praha, Dilia po 1950) - přel. Jan Lichtenstein
Földes /Földesová/, Jolán: Ulice u rybařící kočky (A halászó macska utcája; R, Praha, Družstevní práce 1937; Praha, Meteor Tempo, [1938]; Šumperk, Rozsypálek 1948; Brno, Melantrich 1977) - přel. Arno Kraus sr.
Földes /Földesová/, Jolán: Zkouška dospělosti (Mária jól érett; R, Praha, Sfinx 1937) - přel. Arno Kraus sr.
Földes, Péter: Neznám své jméno (Mókuli; R, Praha, Albatros 1983) - přel. Zuzana Dušková
Forbáth, Imre: Až němý promluví (VB, Praha, Československý spisovatel 1964) - přel. Mária Tilkovská a Vojtěch Jestřáb
Foti, Andor: Osudné setkání (Különös randevú; R, Praha, Naše vojsko 1974) - přel. Jan Lichtenstein
Fűst, Milán: Miloval jsem svou ženu (Feleségem története; R, Praha, Odeon 1973) - přel. Magda Reinerová
Galgóczi /Galgócziová/, Erzsébet: Společná vina (A közös bűn; próza, Praha, Odeon 1982) - přel. Anna Rossová
Galgóczi /Galgócziová/, Erzsébet: Tento týden bude ještě perný (Ez a hét még nehéz lesz...; N, Praha, Odeon 1988) - přel. Anna Rossová a Václav Daněk [verše]
Gárdonyi, Géza: ábel a Eszter (ábel és Eszter; R, Praha, Melantrich 1982) - přel. Anna Rossová
Gárdonyi, Géza: Egerské hvězdy (Egri csillagok; R, Praha, Mladá fronta 1959) - přel. Míla Zadražilová
Gárdonyi, Géza: Ve stínu hunské slávy (A láthatatlan ember; R, Praha, Mladá fronta 1963) - přel. Míla Zadražilová
Gáspár /Gáspárová/, Margit: Kouzlo ohně (Tűzvarázsa; D, Praha, Dilia 1976) - přel. Ida de Vries a František Stier
Gasparovich, László: Ztracenci (Elveszettek; R, Praha, Mladá fronta 1990) - přel. Zuzana Dušková
Gergely /Gergelyová/, Márta: Žofka píše dějiny (A mi lányunk; R, Praha, Mladá fronta 1962) - přel. Míla Zadražilová
Gergely, Sándor: Váš syn žije (Vitézek és hősök; D, Praha, Dilia 1961) - přel. Ladislav Hradský
Goda, Gábor: Pan Poldini (Poldini úr; R, Praha, Svoboda 1967) - přel. Anna Rossová
Goda, Gábor: Zpověď Floriána Tótha (Magányos utazás, Tóth Flórián vallomása; R, Praha, Melantrich 1968) - přel. Anna Rossová
Győry, Dezső: Velká maturita (A nagy érettségi; R, Praha, Naše vojsko 1964) - přel. Mária Tilkovská
Gyurkó, László: Elektro, má lásko! (Szerelmem, Elektra!; D, Praha, Dilia 1970) - přel. František Stier a Jiří Flíček
Gyurkó, László: Podobizna bez retuše (Lenin. Október; R, Praha, Svoboda 1970) - přel. Anna Rossová
Gyurkovics, Tibor: Klencáky (Fekvőtámasz; Praha, Dilia 1988) - přel. Kateřina Pošová
Halasi /Halasiová/, Mária: Každý den senzace (Minden nap szenzáció; R, Praha, Mladá fronta 1984) - přel. Anna Rossová
Halasi /Halasiová/, Mária: V poslední lavici (Az utolsó padban; R, Praha, Albatros 1980) - přel. Zuzana Dušková
Hámori, Tibor: Každý je v podezření (A gyilkos én vagyok; D, Praha, Dilia 1971) - přel. František Stier
Hárs, László: Alžběta a Babeta (Biri és Bori; R, Praha, Lidové nakladatelství 1979) - přel. Milan Navrátil
Háy, Gyula: Pravda Gaspara Varró (Varró Gáspár igazsága; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956) - přel. Evžen Drmola
Hédervári, Péter: Zajatci oceánu (Az óceán foglyai; R, Praha, Albatros 1979) - přel. Milan Navrátil
Heltai, Jenő: Má druhá žena (Az én második feleségem; R, Praha, Obelisk 1925) - přel. Jaroslav Slabý
Hernádi, Gyula: Milenky Miklóse Jancsóa (Jancsó Miklós szeretői; ukázky z knihy, Film a doba 1/1994) - přel. Kateřina Pošová
Hernádi, Gyula: Pevnost (Az erőd; R, Praha, Odeon 1977) - přel. Anna Rossová
Hernádi, Gyula: Sirocco (Sirokkó; R, Praha, Svoboda 1971) - přel. Anna Rossová
Hernádi, Gyula - Mészáros /Mészárosová/, Márta: Adopce (örökbefogadás; ukázka ze scénáře, Film a doba, 2/1976) - přel. Kateřina Pošová
Hevesi, Lajos: Dobrodružství Andráse Jelkyho (Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai; R, Praha, Albatros 1986) - přel. Jan Lichtenstein
Hledání budoucího času. Antologie současné sci-fi (PP, Praha, Práce 1985) - přel. Marcella Husová a další překladatelé
Hluboká brázda. Cesta maďarské vesnice k socialismu (VP, Praha, Rudé právo 1951) - přel. Jaroslav Slabý
Holdas, Sándor: Rychlý, rychlejší, nejrychlejší (Gyorsan, gyorsabban, még gyorsabban; LF, Praha, Albatros 1982) - přel. Richard Pražák
Horgas, Béla: O zeleném prasátku (Mesélek a Zöld Disznóról; pohádka, Praha, Albatros 1978) - přel. Anna Rossová
Horváth, János: Pěstování poštovních holubů (Póstagalamtenyésztés; příručka, Praha, Naše vojsko 1956) - přel. Jan Lichtenstein
Horváth, József a kolektiv: Poslední dějství (Az utolsó felvonás; PP, Praha, Naše vojsko 1960) - přel. Arno Kraus sr. [jako Rastislav Ota Rakušan] a Ladislav Hradský
Hubay, Miklós: Antipygmalion (Antipygmalion / Ők tudják mi a szerelem; D/D, Praha, Dilia 1979) - přel. Anna Rossová
Hubay, Miklós: Sen vykladače snů (Az álomfejtő álma - Freud; D, Praha, Dilia 1988) - přel. Kateřina Pošová
Hubay, Miklós: Vrhači nožů (Késdobálók; D, Praha, Dilia 1985) - přel. Anna Rossová
Hunyady, Sándor: Dům s červenou lucernou (Vöröslámpás ház; P, Praha, sobotní příloha deníku Práce, 27. 9. 1980) - přel. Kateřina Pošová
Ilku, Pál: Gymnasiu hrozí vzpoura (Az osztály zendülői; R, Praha, Mladá fronta 1951) - přel. Jan Lichtenstein
Illés, Béla: Děla míří na Budapešť (Fegyvert s vitézt éneklek; R, Praha, Naše vojsko 1950; Praha, Naše vojsko 1951; Praha, Naše vojsko 1954) - přel. Arno Kraus sr.
Illés, Béla: Děla v Budapešti (A vígszínházi csata; R, Praha, Naše vojsko 1951; Praha, Naše vosjko 1953) - přel. Jan Lichtenstein
Illés, Béla: Devět setkání (Találkozások; VP, Praha, Československý spisovatel 1952) - přel. Arno Kraus sr.
Illés, Béla: Hoří Tisa (ég a Tisza; R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1960) - přel. Bohumil Müller
Illés, Béla: Karpatská rapsódie (Kárpáti rapszódia; R, Praha, Naše vojsko 1973) - přel. Milan Navrátil
Illés, Béla: Karpatská rapsódie (Kárpáti rapszódia; R, Praha, Práce 1949; Praha, Naše vojsko 1951; Praha, SNKLHU 1954; Praha, SNKLHU 1965) - přel. Arno Kraus sr. a Ladislav Hradský
Illés, Béla: Požár pod Moskvou (Tűz Moszkva alatt; R, Praha, Naše vojsko 1951) - přel. Arno Kraus sr.
Illés, Béla: Země vykoupená (Honfoglalás; R, Praha, Naše vojsko 1956; Praha, Naše vojsko 1977) - přel. Jan Lichtenstein
Illyés, Gyula: Jilm a vítr (VB, Praha, SNKLU 1965) - přel. Kamil Bednář a Ladislav Hradský
Illyés, Gyula: Lidé z pusty (Puszták népe; R, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Arno Kraus sr. [jako Rastislav Ota Rakušan]
Illyés, Gyula: Na Cháronově člunu aneb Známky stárnutí (Kháron ladikján vagy az öregedés tünetei; próza, Praha, Melantrich 1972) - přel. Anna Rossová
Illyés, Gyula: Petőfi (Petőfi élete; R, Praha, Československý spisovatel 1953) - přel. Ladislav Hradský
Janikovszka /Janikovszká/, éva: Mně se vždycky musí něco stát (Velem mindig történik valami; N, Praha, Albatros 1976) - přel. Hana Pražáková a Richard Pražák
Janikovszka /Janikovszká/, éva: Už zase já (Már megint; N, Praha, Albatros 1985/86) - přel. Richard Pražák
Jókai /Jókaiová/, Anna: Dny (Napok; R, Praha, Odeon 1984) - přel. Anna Valentová
Jókai /Jókaiová/, Anna: Domov č. 4447 ("4447", R; Praha, Mladá fronta 1979) - přel. Anna Valentová
Jókai /Jókaiová/, Anna: Má dáti - dal (Tartozik és követel; R, Praha, Československý spisovatel 1977) - přel. Anna Valentová
Jókai, Mór: Černé démanty (Fekete gyémántok; R, Praha, Vyšehrad 1980) - přel. Jan Lichtenstein a Alfons Welter [verše]
Jókai, Mór: Dvojí život. Zlatý člověk (Az arany ember; R, Praha, Svoboda 1973) - přel. Ladislav Hradský [jako Jaroslav Kabíček]
Jókai, Mór: Krásná Michal (Szép Mikhál; R, Praha 1928) - přel. Jiří Střelba
Jókai, Mór: Květ žaláře (R, Praha, Beaufort 1929) - přel. Jiří Střelba
Jókai, Mór: Levočská bílá paní (A lőcsei fehérasszony; R, Praha, Odeon 1970) - přel. Ladislav Hradský
Jókai, Mór: Má - tvá - jeho (Enyim, tied, övé; R, Praha, Beaufort 1929) - přel. Jiří Střelba
Jókai, Mór: Pohanský hrad (Bálványos vár; R, Praha, Beaufort 1928) - přel. Jiří Střelba
Jókai, Mór: Poslední dny janičárů (A janicsárok végnapjai; R, Praha, Vyšehrad 1975) - přel. Jan Lichtenstein
Jókai, Mór: Rab Ráby (Rab Ráby; R, Praha, SNKLHU 1954; Praha, Lidové nakladatelství 1971) - přel. Ladislav Hradský
Jókai, Mór: Román budoucího století (A jövő század regénye; R, Praha, Beaufort 1926) - přel. Jiří Střelba
Jókai, Mór: Syn uherského naboba (Kárpáti Zoltán; R, Praha, Odeon 1977) - přel. Anna Valentová
Jókai, Mór: Synové muže kamenného srdce (A kőszívű ember fiai; R, Praha, Naše vojsko 1959; Praha, SNKLU 1964) - přel. Ladislav Hradský
Jókai, Mór: Uherský nabob (Egy magyar nábob; R, Praha, Odeon 1974) - přel. Anna Valentová
Jókai, Mór: Žlutá růže (VP, Praha, Odeon 1969) - přel. Ladislav Hradský
József, Attila: S čistým srdcem (VB, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Kamil Bednář, Ladislav Hradský a Vilém Závada
József /Józsefová/, Jolán: Na okraji města (A város peremén; R, Praha, Československý spisovatel 1954) - přel. Anna Rossová, Kamil Bednář a Ladislav Hradský [oba verše]
Jsme lidé (VP, Praha, Naše vojsko 1951) - přel. Jan Lichtenstein
Juhász, Gyula: Hymnus člověka (összes versei; VB, Praha Odeon 1987) - přel. Jindřich Pokorný [přebásnil], Markéta Pražáková [přebásnila], Anna Rossová [jazyková spolupráce], Richard Pražák [jazyková spolupráce], Marcella Husová [jako Marcella Rossová]
Juhász, István: Viola (Egy szévdobbanás fele; D, Praha, Dilia 1987) - přel. Ida de Vries a František Stier
Kádár, János: Vybrané projevy a články 1972-1978 (Praha, Svoboda 1980) - přel. Anna Rossová
Kaffka /Kaffková/, Margit: Barvy a léta (Színek és évek; R, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Magda Reinerová
Kaffka /Kaffková/, Margit: Mraveniště (Hangyaboly; R, Praha, Lidové nakladatelství 1974) - přel. Milan Navrátil
Kalász-Kellner, József: Dvě ásky Františka Josefa (Ferenc József két szerelme; R, Praha, Naše vojsko 1993) - přel. Milan Navrátil
Kaló, Flórián: Dnešní příběh (Mai történet; D, Praha, Dilia 1976) - přel. Anna Rossová
Kardos, István - Erdőss, Pál: Od deseti k pěti (Visszaszámlálás; ukázka ze scénáře, Film a doba, 9/1986) - přel. Kateřina Pošová
Karinthy, Ferenc: Budapeštské jaro (Budapesti tavasz; R, Praha, Naše vojsko 1957; přepracované vydání Praha, Naše vojsko 1980) - přel. Míla Zadražilová
Karinthy, Ferenc: Epepe (Epepe; R, Praha, Mladá fronta 1981) - přel. Petr Rákos
Karinthy, Ferenc: Sny na Gellértově hoře (A Gellérthegyi álmok; D, Praha, Dilia 1973) - přel. František Stier
Karinthy, Frigyes: Cesta do Faremida (Utazás Faremidóba; R, in: Cesta do Faremida / Kapilárie, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Ladislav Hradský
Karinthy, Frigyes: Kapilárie (Capillária; R, in: Cesta do Faremida / Kapilárie, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Ladislav Hradský
Karinthy, Frigyes: Prosím, pane profesore (Tanár úr kérem; VP, Praha, Československý spisovatel 1959) - přel. Ladislav Hradský
Karinthy, Frigyes: Putování kolem mé lebky (Utazás koponyám körül; R, Praha, Odeon 1981) - přel. Anna Valentová
Karinthy, Frigyes: Vzkaz v láhvi (VP, Praha, Odeon 1975) - přel. P. Rákos
Kárpáti, Gyula - Hegedűs, Géza: Věčný Amfitryon (D, Praha, Dilia 1962) - přel. Ota Ornest a Sándor Kosnar [jazyková spolupráce]
Kassák, Lajos: Život člověka (Egy ember élete; R, Praha, SNKLU 1963) - přel. Magda Reinerová
Katkó, István: Vždyť je to jen sestra (Csak a testvérem; R, Praha, Lidové nakladatelství 1979) - přel. Milan Navrátil
Katona, József: Bánk Bán (Bánk bán; D, Praha, Orbis 1958) - přel. Jan Lichtenstein, Alfons Welter a Jan Ort
Kertész, Ákos: Jmeniny (Névnap; D, Praha, Dilia 1975) - přel. Anna Rossová
Kertész, Ákos: Skleněná klec (Üvegkalitka; překlad a dramatizace novely, premiéra Praha, Městská divadla pražská 1978) - přel. Kateřina Pošová
Kertész, Ákos: Vdovy (özvegyek; D, Praha, Dilia 1976) - přel. Kateřina Pošová
Kertész, Imre: Fiasko (A kudarc; Praha, Academia 2005) - přel. Kateřina Pošová
Kertész, Imre: Kaddiš za nenarozené dítě (Kaddis a meg nem született gyermekért; R, Praha, Hynek 1998) - přel. Dana Gálová
Kertész, Imre: Likvidace (Felszámolás; Praha, Academia 2006) - přel. Dana Gálová
Kertész, Imre; Esterházy Péter: Příběh (Kertész, Imre: Protokol; Esterházy Péter: Život a literatura); (Egy történet, Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom; Praha, Academia 2006) - přel. Dana Gálová
Kolozsvári-Grandpierre, Emil: Dialog s osudem (Párbeszéd a sorssal; próza, Praha, Mladá fronta 1968) - přel. Anna Rossová
Kolozsvári-Grandpierre, Emil: Ženy v drobném (Nők apróban; R, Praha, Svoboda 1980) - přel. Anna Rossová
Konrád, György: Existuje ještě sen o střední Evropě? (Van-e még álom Közép Európáról?; E, Světová literatura 5/1990) - přel. Kateřina Pošová
Konrád, György: Hon a útěk. Výběr esejů z let 1989-1994 (VE, Bratislava, Kalligram 1995) - přel. Milan Navrátil
Konrád, György: Kurátor / Zakladatel města (Kurátor / A városalapító; R, Brno, Kalligram 1996) - přel. Anna Rossová a Milan Navrátil
Konrád, György: Lidská práva v rozšiřující se Evropě (E, Literární noviny 7/1999) - přel. Kateřina Pošová
Konrád, György: Zakladatel města (A város allapító; R, in: Kurátor / Zakladatel města, Bratislava - Brno, Kalligram - Doplněk 1996) - přel. Milan Navrátil
Körmendi, Ferenc: Blažený věk (A boldog emberöltő; díl 1-3, R, Praha, V. Petr 1936) - přel. Arno Kraus sr.
Körmendi, Ferenc: Omyl (A tévedés; R, Praha, Evropský literární klub 1940) - přel. Arno Kraus sr.
Körmendi, Ferenc: Pokušení v Budapešti (A Budapesti kaland; R, Praha, Sfinx, Bohumil Janda [1934]; Praha, Sfinx, Bohumil Janda 1940; Praha, Melantrich 1971) - přel. Arno Kraus sr.
Körmendi, Ferenc: Setkání (Találkozás és búcsú; R, Praha, Plzák 1940) - přel. Arno Kraus sr.
Körmendi, Ferenc: Via Podmokly. Odjezd 7,15 (Via Bodenbach; R, Praha, V. Petr 1934) - přel. Arno Kraus sr.
Körmendi, Ferenc: Viníci (Bűnösök; R, Praha, V. Petr 1938) - přel. Arno Kraus sr.
Körmendi, Ferenc: Všední den v červnu (Júniusi hétköznap; R, Praha, Odeon 1968) - přel. Arno Kraus sr.
Kossa, István: Od Dunaje k Donu (Dunától a Donig; R, Praha, Mír 1950) - přel. Ladislav Hradský
Kosztolányi, Dezső: Balónek uletí (VP, Praha, Odeon 1966) - přel. Anna Rossová
Kosztolányi, Dezső: Blažená smutná píseň (VB, Praha, Odeon 1985) - přel. Anna Rossová a Václav Daněk [verše]
Kosztolányi, Dezső: Krvavý básník Nero (Nero, a véres költő; R, Praha, Svoboda 1989) - přel. Anna Rossová
Kosztolányi, Dezső: Pavučina (Pacsirta; R, Praha, Mladá fronta - Svoboda 1961) - přel. Anna Rossová
Kosztolányi, Dezső: Přetvářka (VP, Praha, Mladá fronta 1988) - přel. Anna Rossová
Kosztolányi, Dezső: Zlatý drak (Arany sárkány; R, Praha, Odeon 1974) - přel. Anna Rossová
Kovács, György: Zuby nehty (Foggal és körömmel; R, Praha, Svoboda 1952) - přel. Jan Lichtenstein
Kristóf, Attila: Dáma ve člunu (A csónakázó gyilkos; R, Praha, Lidové nakladatelství 1978) - přel. Milan Navrátil
Kristóf, Attila: Zapomnětlivý vrah (A feledékeny gyilkos; R, Praha, Lidové nakladatelství 1976) - přel. Milan Navrátil
Krúdy, Gyula: Červený dostavník (A vörös postakocsi; R, Praha, Odeon 1975) - přel. Míla Zadražilová
Krúdy, Gyula: Příběhy Sindibádovy (Színdbád; PP, Praha, Odeon 1987) - přel. Anna Valentová
Krúdy, Gyula - Huszárik, Zoltán: Sindbád (Szindbád; ukázka ze scénáře, Film a doba, 5/1971) - přel. Kateřina Pošová
László /Lászloová/ Erika: Miluju prachy (I love lóvé; R, Praha, Knižní klub 1999) - přel. Kateřina Pošová
Lénard, Sándor Alexandr: Údolí na konci světa: 1. až 3. díl vzpomínek (Římské povídky / Údolí na konci světa / Jeden den v neviditelném domě) (Római történetek / Völgy a világ végén / Egy nap a láthatatlan házban; LF, Praha, Svoboda 1986) - přel. Ema Rozgonyiová a Milan Navrátil [verše]
Lengyel, József: Attila - bič boží (Isten ostora; R, Praha, Lidové nakladatelství 1978) - přel. Milan Navrátil
Lengyel, József: Čarodějník (Igéző; PP, Praha, Odeon 1967) - přel. Magda Reinerová
Lengyel, Péter: Druhá planeta Oggu (Ogg második bolygója; R, Praha, Svoboda 1981) - přel. Milan Navrátil
Madách, Imre: Tragédie člověka (Az ember tragédiája; D, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Kamil Bednář a Ladislav Hradský
Mág, Bertalan: Tajemství svatební noci (A nászéjszaka titka; R, Praha, Magnet - Naše vojsko 1978) - přel. Kateřina Pošová
Magyar /Magyarová/, Katalin: Písnička pro Kláru (évek a küszöb előtt; R, Praha, Albatros 1990) - přel. Zuzana Dušková
Mándi /Mándiová/, éva: Hrdinové všedních dnů (Hétköznapok hősei; D, Praha, Dilia 1951) - přel. Jan Lichtenstein
Mándy, Iván: Ďáblova kuchyně (Az ördög konyhája; VP, Praha, Mladá fronta 1969) - přel. Anna Rossová
Márai, Sándor: Cizí lidé (Idegen emberek; R, Praha, Mazáč 1936) - přel. Arno Kraus sr.
Márai, Sándor: Čutora (Csutora; Praha, Academia 2005) - přel. Dana Gálová
Márai, Sándor: Host v Bolzanu (Vendégjáték Bolzanóban; R, Praha, Evropský literární klub 1942) - přel. Arno Kraus sr.
Márai, Sándor: Judita (Az Igazi/Judit ...és utóhang; Praha, Academia 2005) - přel. Dana Gálová
Márai Sándor: Noc před rozvodem (Válás Budán; Praha, Abonet ND 2006) - přel. Anna Valentová
Márai Sándor: Odkaz Ester (Eszter hagyatéka; Praha, Academia 2004) - přel. Anna Valentová
Márai Sándor: Země, země!… (Föld, föld!...; Praha, Academia 2004) - přel. Anna Valentová
Máriássy /Máriássyová/, Judit: Řeč posuňků (Vteřiny úzkosti) (Jelbeszéd; ukázka ze scénáře, Film a doba, 2/1974) - přel. Kateřina Pošová
Máriássy /Máriássyová/, Judit - Radványi, Géza: Circus Maximus (Circus Maximus; ukázka ze scénáře, Film a doba, 10/1981) - přel. Kateřina Pošová
Márton /Mártonová/, Klára: Nasedni včas...! (Gyorsan szállj fel a buszra!; R, Praha, Albatros 1989) - přel. Zuzana Dušková
Mattysovszky, Jenő: Bobr nesmlouvá (Hód nem alkuszik; R, Praha, Naše vojsko 1988) - přel. Jiří Elman
Mattysovszky, Jenő: Bobr se představuje (A112-es ügynök; R, Praha, Naše vojsko 1979) - přel. Jiří Elman
Méray-Horwáth, Károly: Caesar Ameriky (Amerika Cézárja; R, Praha, Beaufort 1924) - přel. Jiří Střelba
Mesterházi, Lajos: Hranice je na pár kroků (Pár lépés a határ; R, Praha, Naše vojsko 1961) - přel. Mária Tilkovská
Mészöly, Miklós: Samota motýla (A lepke magánya; EE, Bratislava, Kalligram 1995) - přel. Anna Valentová
Mészöly, Miklós: Smrt atleta (Az atléta halála; R, Praha, Odeon 1970) - přel. Magda Reinerová
Mikszáth, Kálmán: Akli - císařův šašek (Akli Miklós cs. kir. udvari mulattató története; R, Praha, Vyšehrad 1977) - přel. Jan Lichtenstein
Mikszáth, Kálmán: Černé město (Fekete város; R, Praha, Odeon 1984) - přel. Anna Rossová
Mikszáth, Kálmán: Deštník svatého Petra (Szent Péter esernyője; R, Praha, SNKLHU 1959) - přel. Ladislav Hradský
Mikszáth, Kálmán: Dva žebraví studenti (A két koldusdiák; N, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961) - přel. Ladislav Hradský
Mikszáth, Kálmán: Dvoje volby v Uhrách (Két választás Magyarországon; R, in: Dvoje volby v Uhrách / Kavalíři, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Ladislav Hradský
Mikszáth, Kálmán: Kavalíři (Gavallérok; R, in: Dvoje volby v Uhrách / Kavalíři, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Ladislav Hradský
Mikszáth, Kálmán: Podivné manželství (Különös házasság; R, Praha, Práce 1952; Praha, SNKLHU 1955; Praha, SNKLHU 1956; Praha, Lidové nakladatelství 1972) - přel. Ladislav Hradský
Mikszáth, Kálmán: Poslední hradní pán (Beszterce ostroma; R, Praha, SNKLHU 1956; Praha, Lidové nakladatelství 1969) - přel. Ladislav Hradský
Mikszáth, Kálmán: Případ mladého Nosztyho s Maryškou Tóthovou (A Noszty-fiú esete Tóth Marival; R, Praha, SNKLHU 1958; Praha, SNKLHU 1960) - přel. Ladislav Hradský
Mocsár, Gábor: Čtyři naháči a pes (Illetlenek; próza, Praha, Lidové nakladatelství 1981) - přel. Milan Navrátil, Kamil Bednář a Ladislav Hradský [oba verše]
Mód, Aladár: 400 let bojů za nezávislost Maďarska (400 év az önálló Magyarországért; V statí, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1955) - přel. Anna Rossová, Kamil Bednář a Ladislav Hradský [oba verše]
Moldova, György: Temný anděl (Sötét angyal; próza, Praha, Odeon 1972) - přel. Anna Rossová
Moldova, György: Zelenobílá nevěsta (VP, Praha, Mladá fronta 1986) - přel. Milan Navrátil
Molnár, Ferenc: Balada od kolotočů (Liliom; D, Praha, Dilia 1971) - přel. J. Tomeček
Molnár, Ferenc: Chlapci z Pavelské ulice (A Pál-utcai fiúk; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967) - přel. Ladislav Hradský
Molnár, Ferenc: Olympie (Olympia; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Alfons Welter
Monoszlóy, Dezső: Kolik hodin je ve dvě odpoledne (VP, Praha, Ivo Železný 1996) - přel. Ana Okrouhlá
Móra, Ferenc: Král Pecivál (Furfangos Cintula; pohádka, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956) - přel. Arno Kraus sr. [jako Rastislav Ota Rakušan]
Móra, Ferenc: Věřím v člověka (Hiszek az emberben; N, in: Věřím v člověka / Vzkříšení Hannibala, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Arno Kraus sr. [jako Rastislav Ota Rakušan]
Móra, Ferenc: Vzkříšení Hannibala (Hannibal föltámasztása; N, in: Věřím v člověka / Vzkříšení Hannibala, Praha, SNKLHU 1958) - přel. A. Kraus sr. [jako Rastislav Ota Rakušan]
Móricz, Zsigmond: Barbaři a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1971) - přel. B. Müller, Dagmar Eisnerová a Pavel Eisner
Móricz, Zsigmond: Buď dobrý až do smrti (Légy jó mindhalálig; R, Praha, SNKLHU 1959; Praha, Práce 1968) - přel. Anna Rossová
Móricz, Zsigmond: Čarovná zahrada (Tündérkert; R, Praha, Odeon 1979) - přel. Anna Valentová
Móricz, Zsigmond: Motýlek (Pillangó; N, in: Příbuzní / Motýlek, Praha, Československý spisovatel 1956) - přel. Arno Kraus sr. [jako Rastislav Ota Rakušan]
Móricz, Zsigmond: Motýlek (Pillangó; R, Praha, Svoboda 1980) - přel. Míla Zadražilová
Móricz, Zsigmond: Pan Bovary (Az Isten háta mögött; R, Praha, Lidové nakladatelství 1974) - přel. Anna Valentová
Móricz, Zsigmond: Příbuzní (Rokonok; R, in: Příbuzní / Motýlek, Praha, Československý spisovatel 1956) - přel. Arno Kraus sr. [jako Rastislav Ota Rakušan]
Móricz, Zsigmond: Sándor Rózsa koni uzdu pouští (Rózsa Sándor a lovát ugratja; R, Praha, SNKLHU 1961) - přel. Jindřich Pokorný [verše] a Arno Kraus sr. [jako Rastislav Ota Rakušan]
Móricz, Zsigmond: Sándor Rózsa zle se chmuří (Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét; R, Praha, SNKLHU 1961) - přel. Arno Kraus sr. [Rastislav Ota Rakušan]
Móricz, Zsigmond: Sedm krejcarů (VP, Praha, Svoboda 1951) - přel. Bohumil Müller
Móricz, Zsigmond: Stín slunce (A nap árnyéka; R, Praha, Odeon 1986) - přel. Anna Valentová
Móricz, Zsigmond: Štastný člověk (A boldog ember; R, Praha, SNKLHU 1955) - přel. Bohumil Müller
Móricz, Zsigmond: Tak se panstvo baví (Uri muri; R, Praha, SNKLHU 1954; Praha, Odeon 1973) - přel. Arno Kraus sr. [jako Rastislav Ota Rakušan]
Móricz, Zsigmond: Veliký kníže (A nagy fejedelem; R, Praha, Odeon 1984) - přel. Anna Valentová
Móricz, Zsigmond: Zbojník / Sirotek (A betyár / árvácska; R/R, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Míla Zadražilová a Magda Reinerová
Móricz, Zsigmond - Ranódy, László: Chudobka (árvácska; ukázka ze scénáře, Film a doba, 12/1976) - přel. Kateřina Pošová
Móricz, Zsigmond - Thurzó, Gábor: Příbuzní (Rokonok; D, Praha, Dilia 1979) - přel. František Stier
Morvay, Gyula: Černá země (Fekete föld; R, Praha, Brázda 1951) - přel. Arno Kraus sr.
Murányi-Kovács, Endre: Florentský čaroděj (A firencei varázsló; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967) - přel. Ladislav Hradský
Nádas, Péter: Kniha pamětí (Emlékiratok könyve; R, Praha, Mladá fronta 1999) - přel. Anna Valentová
Nádasi, László: Dvě dvojice - čtyři blázni (Négy bolond - két pár; D, Praha, Dilia 1974) - přel. František Stier
Nádasi, László: Moje žena se zbláznila (Okos bolond; D, Praha, Dilia 1972) - přel. František Stier
Nagy, Lajos: Deník ze sklepa (Pincenapló; N, Praha, Lidové nakladatelství 1978) - přel. Milan Navrátil
Nagy, Lajos: Jeremiáda (VP, Praha, Nakladatelství politické literatury 1964) - přel. Anna Rossová
Nagy /Nagyová/, Katalin: Jednička z provázku (Madzag; N, Praha, Albatros 1984) - přel. Richard Pražák
Nagy /Nagyová/, Katalin: Patálie naší rodiny (Tűrhető Lajos; dětská literatura, Praha, Albatros 1988) - přel. Milan Navrátil
Nagy, Sándor: Smír (Megbékélés; N, Praha, Československý spisovatel 1952) - přel. Arno Kraus sr.
Nemes, László: Zmrazená láska (Mélyhűtött szerelem; R, Praha, Svoboda 1975) - přel. Jiří Elman
Németh, László: Hřích (Bűn; R, Praha, SNKLHU 1962; Praha, Odeon 1972; Praha, Melantrich 1984) - přel. Anna Rossová
Németh, László: Hrůza (Iszony; R, Praha, SNKLHU 1960; Praha, Svoboda 1972) - přel. Anna Rossová
Németh, László: Smíření (Irgalom; R, Praha, Odeon 1987) - přel. Anna Rossová
Németh, László: Smutek (Gyász; R, Praha, Československý spisovatel 1963) - přel. Anna Rossová
Németh, László: Vozy v září (Kocsik szeptemberben; R, Praha, Odeon 1967) - přel. Anna Rossová
Nógrádi, Sándor: Lekce z dějin (Új történet kezdődött; R, Praha, Svoboda 1967) - přel. Anna Rossová
Nyírő, József: Bence, člověk z hor (Uz Bence; R, Praha, Evropský literární klub bez data /1941/) - přel. Arno Kraus sr.
Örkény, István: Glórie (Glória; N, in: Kočičí hra / Glórie / Tótovi, Praha, Lidové nakladatelství 1974) - přel. Anna Valentová
Örkény, István: Hledání klíčů (Kulcskeresők; D, Praha, Dilia 1977) - přel. Ida de Vries a František Stier
Örkény, István: Kočičí hra (Macskajáték; D, Praha, Dilia 1972; premiéra Praha, Národní divadlo 1974; Praha, Thespis 1997) - přel. Ida de Vries a František Stier
Örkény, István: Kočičí hra (Macskajáték; N, in: Kočičí hra / Glórie / Tótovi, Praha, Lidové nakladatelství 1974) - přel. Anna Valentová
Örkény István: Minutové grotesky (Egyperces novellák, PP, Praha, Odeon 1978) - přel. Anna Valentová
Örkény, István: Scénář (Forgatókönyv; D, Praha, Dilia 1990) - přel. Kateřina Pošová
Örkény, István: Tótovi (Tóték; N, in: Kočičí hra / Glórie / Tótovi, Praha, Lidové nakladatelství 1974) - přel. Anna Valentová
Örkény, István: Třináctý zpěv (VP, Praha, Volvox Globator 1999) - přel. Milan Navrátil
Örkény, István: Výstava růží (Rózsakiállítás; N, Světová literatura 6/1980) - přel. Kateřina Pošová
Örkény, István - Makk, Károly: Kočičí hra (Macskajáték; ukázka ze scénáře, Film a doba, 1/1972) - přel. Kateřina Pošová
Örsi, Ferenc: Kapitán Tenkes (A Tenkes kapitánya; R, Praha, Albatros 1977) - přel. Milan Navrátil
Ortutay, Gyula: Maďarské lidové pohádky (Praha, Odeon 1966) - přel. Magda Reinerová
Ottlik, Géza: Škola na hranici (Iskola a határon; R, Praha, Odeon 1974) - přel. Míla Zadražilová
Pályi, András: Příchody (Megérkezés; Brno, Host 2005) - přel. Ana Okrouhlá
Palotai /Palotaiová/, Boris: Přísní milenci (Szigorú szerelmesek; D, Praha, Dilia 1975) - přel. Kateřina Pošová
Palotai /Palotaiová/, Boris: Umlkli ptáci (A madarak elhallgattak; N, Praha, Naše vojsko 1967) - přel. Ladislav Hradský
Passuth, László: Bůh deště pláče nad Mexikem (Esőisten siratja Mexikót; R, Praha, Odeon 1968) - přel. Ladislav Hradský
Passuth, László: Lombardský zámek (A lombard kastély; R, Praha, Svoboda 1978) - přel. Anna Rossová
Pataki /Patakiová/, éva: Edith a Marléne (Edith és Marléne; D, premiéra Opava, Slezské divadlo 1994) - přel. Kateřina Pošová
Petöfi, Sándor: Blázen Ištók (összes költeményei [Bolond Istók]; B, Praha, Melantrich 1952) - přel. Dagmar Eisnerová, Pavel Eisner a Bohumil Müller [jazyková spolupráce]
Petőfi, Sándor: Básně (VB, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Kamil Bednář a Ladislav Hradský
Petőfi, Sándor: Blázen Ištók (Bolond Istók; B, Praha, Melantrich 1952) - přel. Bohumil Müller; Dagmar Eisnerová a Pavel Eisner [přebásnili]
Petőfi, Sándor: Blesky rozhněvané i křídla motýlí (VB, Praha, Odeon 1973) - přel. Kamil Bednář, Vilém Závada a Ladislav Hradský [neuveden]
Petőfi, Sándor: Bohatýr Jan (János Vitéz; B epos, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1953) - přel. Kamil Bednář a Ladislav Hradský
Petőfi, Sándor: Mé písně (VB, Brno, Rovnost 1950) - přel. Kamil Bednář, Ladislav Hradský a Zikmund Skyba
Petri, György: Básně 1971-1995 (VB, Praha, Chance 1998) - přel. Milan Navrátil a Lucie Szymanowská
Pilinszky, János: Ortel (VB, Praha, Mladá fronta 1997) - přel. Jana Štroblová, Josef Hiršal [přebásnili] a Evžen Gál [jazyková spolupráce]
Pós, Sándor: Smyšlená reportáž o americkém popfestivalu (Képzelt riport egy pop-fesztiválról; D, Praha, Dilia 1976) - přel. Anna Rossová
Poslední adresa (VP, Praha, Melantrich 1979) - přel. Anna Rossová
Radnóti, Miklós: A přece se vrátím (VB, Praha, Mladá fronta 1964) - přel. Kamil Bednář a Ladislav Hradský
Rákosi, Mátyás: Výbor z projevů a článků (Praha, Svoboda 1951) - přel. Anna Rossová
Rejtő, Jenő: Jít nebo zemřít (Menni vagy meghalni; R, Praha, Vyšehrad 1970) - přel. Jan Lichtenstein
Rejtő, Jenő: Mušketýři v Africe (A három testőr Afrikában; R, Praha, Lidové nakladatelství 1971) - přel. Ema Rozgonyiová
Révai, József: Petőfi a Ady (Petőfi és Ady; statě, Praha, Československý spisovatel 1952) - přel. Anna Rossová
Révai, József: Uměli jsme žít pro svobodu (Marxizmus, népiesség, magyarság / élni tudtunk a szabadsággal; V statí, Praha, Orbis 1952) - přel. Anna Rossová
Rónaszegi, Miklós: Kdo má v plachtách vítr (Rájuk fújt az Isten; dětská literatura, Praha, Albatros 1989) - přel. Milan Navrátil
Rónay, György: Večerní rychlík (Esti gyors; R, Praha, Vyšehrad, 1983) - přel. Ema Rozgonyiová
Roth, Joseph - Dobai, Péter - Makk, Károly: Pochod Radeckého (Radecky-induló; ukázka ze scénáře, Film a doba, 4/1979) - přel. Kateřina Pošová
Sándor, Csoóri - Sándor /Sándorová/, Sára: Trn pod nehtem (Tüske a köröm alatt; ukázka ze scénáře, Film a doba, 10/1988 - přel. Kateřina Pošová
Sánta, Ferenc: Pátá pečeť (Az ötödik pecsét; R, Praha, Mladá fronta 1966) - přel. Anna Rossová
Sári, László: Šu-La-Ce: Ranní rozhovory v klášteře opata Lin-Ťiho (Su-la-ce: Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorába; Praha, Malvern 2005) - přel. Robert Svoboda
Sarkadi, Imre: Zbabělá (A gyáva; R, Praha, SNKLU 1964) - přel. Magda Reinerová
Sarkadi, Imre: Ztracený ráj (Elveszett paradicsom; D, Praha, Dilia, 1977) - přel. Kateřina Pošová
Satyrova kůže. Sedmnáct maďarských povídek (VP, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1997) - přel. Ana Okrouhlá
Schwajda, György: Svatá rodina (A szent család; D, Praha, Dilia 1985) - přel. Kateřina Pošová
Sebök /Seböková/, éva: Jak to hračky vyhrály (Mimóza; Próza, Praha, Albatros 1974) - přel. Milan Navrátil
Sipkay, Barna: Život na krku (Nyakamban az élet; R, Praha, Práce 1973) - přel. Anna Rossová
Somogyi Tóth, Sándor: Tak co, mladý muži ? (Gyerektükör; R, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Jiří Elman a Vladimír Farský
Sós, Endre: Pihounkovy trampoty (Pettyes kalandjai; R, Praha, Naše vojsko 1960) - přel. Míla Zadražilová
Sós, Endre: Spoutané blesky (Aki az égtől elragadta a villámot; próza, Praha, Mladá fronta 1972) - přel. Míla Zadražilová a Klára Vachulová
Sós, György: Tři přání (Három kívánság; R, Praha, Naše vojsko 1975) - přel. Míla Zadražilová
Spiró, György: Pod značkou X (Az Ikszek; R, Praha Odeon 1990) - přel. Anna Valentová
Spiró, György: San Giminiano (San Giminiano; P, Praha, Salon (Právo) 1996) - přel. Kateřina Pošová
Sütő, András: Kain a ábel (Kain és ábel; R, Praha, Dilia 1980) - přel. Anna Rossová
Szabó, István: Důvěra (Vypůjčený domov) (Bizalom; ukázka ze scénáře, Film a doba, 10/1980) - přel. Kateřina Pošová
Szabó, Lőrinc: Milostné rekviem (VB, Praha, Supraphon 1978) - přel. Ladislav Hradský a Tomáš Vondrovic
Szabó, Pál: Boží mlýny (Isten malmai; R, Praha, Melantrich 1950) - přel. Arno Kraus sr.
Szabó, Pál: Píď země (Talpalatnyi föld; R, Praha, Brázda 1951) - přel. Arno Kraus sr.
Szabó /Szabóová/, Magda: Dveře (Az ajtó; Praha, Academia 2004) - přel. Anna Valentová
Szabó /Szabóová/, Magda: Freska (Freskó; R, Praha, Československý spisovatel 1961) - přel. Ladislav Hradský
Szabó /Szabóová/, Magda: Karneval (Álarcosbál; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965; Praha, Albatros 1970) - přel. Ladislav Hradský
Szabó /Szabóová/, Magda: Kateřinská ulice (Katalin utca; R, Praha, Odeon 1974) - přel. Magda Reinerová
Szabó /Szabóová/, Magda: Narozeniny (Születésnap; R, Praha, Albatros 1972) - přel. Ladislav Hradský
Szabó /Szabóová/, Magda: Ostrovní modř (Szigetkék; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968) - přel. Ladislav Hradský
Szabó /Szabóová/, Magda: Přihlížitelé (A szemlélők; R, Praha, Mladá fronta 1983) - přel. Anna Valentová
Szabó /Szabóová/, Magda: Řekněte Žofince (Mondják meg Zsófikának; R, Praha, SNKLHU 1961; Praha, Svoboda 1972) - přel. Ladislav Hradský
Szabó /Szabóová/, Magda: Socha vzdechů (Abigail; R, Praha, Albatros 1974) - přel. Petr Rákos
Szabó /Szabóová/, Magda: Staromódní příběh (Régimódi történet; R, Praha, Odeon 1981) - přel. Anna Rossová
Szakonyi, Károly: Omluvte poruchu (Adáshiba; D, Praha, Dilia 1971) - přel. František Stier a Valérie Sochorovská
Szakonyi, Károly: Paruka z Hongkongu (Hongkongi paróka; D, Praha, Dilia 1976) - přel. František Stier a Ida de Vries
Szakonyi, Károly: Šestého dne (A hatodik napon; D, Praha, Dilia 1979) - přel. Anna Rossová
Szamos, Rudolf: Ajax na stopě (Kántor nyomoz; R, Praha, Naše vojsko 1973) - přel. Míla Zadražilová
Szamos, Rudolf: Ajax ve velkoměstě (Kántor a nagyvárosban; R, Praha, Naše vojsko 1978) - přel. Milan Navrátil
Szántó, György: Globus (A földgömb; R, Praha, Lidová demokracie 1966) - přel. Arno Kraus sr.
Szántó, György: Stradivari (Stradivari; R, Praha, Svoboda 1982) - přel. Milan Navrátil
Szántó, György: Zlatá ratolest (Aranyágacska; R, Praha, Vyšehrad 1981) - přel. Ema Rozgonyiová
Szántó, Tibor: Netopýří sídlo (A Denevér kastély; Praha, Práce 1978) - přel. Anna Rossová
Szécsi, Lajos: Účtování (Mérleg; D, Praha, Dilia 1959) - přel. Míla Zadražilová
Székely /Székelyová/, éva: Plakat smí jen vítěz! (Sírni csak a győztesnek szabad!, LF, Praha, Mladá fronta 1985) - přel. Zuzana Dušková
Szerb, Antal: Pendragonská příšera (A Pendragon legenda; R, Praha, Jan Papík [1946]) - přel. Arno Kraus sr.
Szerb, Antal: Tyran (A zsarnok; P, Praha, Volvox Globator 1998) - přel. Ana Okrouhlá
Szigligeti, Ede: Liliomfi (Liliomfi; D, Praha, Dilia 1972) - přel. Jaromír Tomeček
Sziklay, László: Mosty k přátelům (literární pásmo, Československý rozhlas 1977) - přel. Richard Pražák
Tabi, László: Jako po másle (Karikacsapás; D, Praha, Dilia 1972) - přel. František Stier
Tabi, László: Rozvod po maďarsku aneb Uvidíme, jak to dopadne (Majd elválik; D, Praha, Dilia 1975) - přel. František Stier
Tamási, áron: Sikulský kralevic (Szűzmáriás királyfi; R, Praha, Mazáč 1942) - přel. Arno Kraus sr.
Tar, Sándor: Šedý holub (Szürke galamb; Praha, Dauphin 2005) - přel. Milan Navrátil
Tatay, Sándor: Pušky a holubi (Puskák és galambok; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965) - přel. Arno Kraus sr.
Tersánszky, Józsi Jenő: Martin Kukačka (Kakuk Marci ifjúsága / Kakuk Marci a zendülők közt / Annuska; prózy, Praha, SNKLU 1962) - přel. Magda Reinerová
Tersánszky, Józsi Jenő: Na shledanou, drahá ... / Píseň o kopretině (Viszontlátásra, drága... / A margarétás dal; N/N, Praha, Odeon 1978) - přel. Míla Zadražilová
Thuróczy /Thuróczyová/, Katalin: Kabát v barvě kafebraun do zelena (Mese a főzelékszínű kabátról; P, Ústí nad Orlicí, Louč 2001) - přel. Ana Okrouhlá
Thuróczy /Thuróczyová/, Katalin: Smrt V. I. (V. I. halála; P, Praha, Volvox Globator 2000) - přel. Ana Okrouhlá
Thurzó, Gábor: Hanba (A szégyen; R, Praha, SNKLU 1964) - přel. Magda Reinerová
Tóth, árpád: Od srdce k srdci (VB, Praha, Mladá fronta 1961) - přel. Kamil Bednář a Ladislav Hradský
Tóth /Tóthová/, Judit: Kam padne jablko (Kifutópálya; R, Praha, Melantrich 1983) - přel. Anna Rossová
Tóth /Tóthová/, Zsuzsa - Sándor, Pál: Vzpomínka z Herkulových lázní (Herkulesfürdői emlék; ukázka ze scénáře, Film a doba, 4/1977) - přel. Kateřina Pošová
Trencsényi-Waldapfel, Imre: Mytologie (Mitológia; Praha, Odeon 1967) - přel. Arno Kraus sr. a Ladislav Hradský
Udeř, mladá bouře! (VB, Praha, Mladá fronta 1962) - přel. Ladislav Hradský [a další překladatelé]
Urbán, Ernő: Křest ohněm (Tűzkeresztés; D, Praha, Orbis 1953) - přel. Míla Zadražilová
Ürögdi, György: Tak žil starý Řím (A régi Róma; Praha, Orbis 1968) - přel. Ladislav Hradský
Vadász, Ferenc: Zamřížované nebe (Tenyérnyi ég; próza, Praha, Naše vojsko 1979) - přel. Jan Lichtenstein a Alfons Welter [verše]
Vámos, Miklós: Borgis (Borgisz; R, Praha, Mladá fronta 1989) - přel. Milan Navrátil
Varga, Domokos: Co dokáže voda a vzduch (Jó játék a víz, a levegő; LF, Praha, Albatros 1984) - přel. Ema Rozgonyiová
Varga /Vargová/, Katalin: O neposedném zvonečku (Ugrándózó kiscsöngő; BB [dětské leporelo], Praha, Albatros 1983) - přel. Zuzana Dušková a Ljuba Štíplová [přebásnila]
Vas, Zoltán: Šestnáct let v žaláři (Tizenhat év fegyházban; R, Praha, Svoboda 1951) - přel. Jan Lichtenstein
Vas, Zoltán: Směna světa (Cserébe a világ; R, Praha, Vyšehrad 1972) - přel. Jan Lichtenstein a Alfons Welter [verše]
Velká generace. Básníci Nyugatu (VB, Praha, Odeon 1982) - přel. Kamil Bednář, Václav Daněk, Marcella Husová, Jana Štroblová a Petr Rákos [jazyková spolupráce] [a další překladatelé]
Veres, Péter: Zkouška (Próbatétel; PP, Praha, Československý spisovatel 1953) - přel. Arno Kraus sr.
Vészi, Endre - Gábor, Pál: Věra Angiová (Angi Vera; ukázka ze scénáře, Film a doba, 4/1980) - přel. Kateřina Pošová
Vidor, Miklós: Výzva (A kihívás; R, Praha, Mladá fronta 1980) - přel. Anna Rossová
Vörösmarty, Mihály: Až se noc nachýlí (összes művei I-III; VB, Praha, Odeon 1986) - přel. Libor Štukavec [přebásnil] a Richard Pražák [jazyková spolupráce]
Vörösmarty, Mihály: Čongor a víla (Csongor és Tünde; D, Praha, Dilia 1981) - přel. Jiří Elman
Vsazování démantů: Šest portrétů maďarských lyriků poválečné generace (VB, Praha, Mladá fronta 1984) - přel. Milan Navrátil a Václav Daněk [přebásnil tři portréty]
Weöres, Sándor: Ze džbánu nekonečna (VB, Praha, Odeon 1978) - přel. Václav Daněk a a Béla Hap
Zalka, Máté: Doberdo (Doberdó; R, Praha, Naše vojsko 1955) - přel. Míla Zadražilová
Zalka, Máté: Minové pole (Aknamező; R, 1. díl Praha, Naše vojsko 1962, 2. díl Praha, Naše vojsko 1965) - přel. Míla Zadražilová
Zalka, Miklós: Odměna 300 000 (A bőrzekés; N, Praha, Naše vojsko 1979) - přel. Milan Navrátil
Zilahy, Lajos: Zlatý most (A fegyverek visszanéznek; R, Praha, Evropský literární klub [1943]) - přel. Arno Kraus sr.