ARABSKÁ JAZYKOVÁ OBLAST

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
ARABSKÁ JAZYKOVÁ OBLAST
PŘEKLADY


10 + 1 arabská pohádka (pohádky, Praha, Dar Ibn Rushd 1993) - přel. Charif Bahbouh
Abd al-Masíh al-Haddád: V nebožtíkově domě (P, Nový Orient, 4/1959) - přel. Svetozár Pantůček
Abdalwaháb al-Bajátí: O králíkovi a jednotném průkazu (P, Nový Orient, 7/1986) - přel. Svetozár Pantůček
Abdalwahháb al-Bajátí - básník Iráku (VB, Nový Orient, 8/1960) - přel. Karel Petráček
Abdarrahmán aš-Šarkáví: Sny mládí (P, Nový Orient, 1/1960) - přel. Svetozár Pantůček
al-Ahwas al-Ansárí: Z poesie al-Ahwase al-Ansáriho (VB, Nový Orient, 3/1959) - přel. Jana Štroblová [přebásnila] a Karel Petráček [jazyková spolupráce]
al-Bajátí, Abdalwahháb: Tobě Evropo spílám (VB, Nový Orient, 4/1970) - přel. Karel Petráček
Al-Džáhiz: Kniha lakomců (Kitáb al-buchalá; polemický spis, Praha, Odeon 1975) - přel. Svetozár Pantůček
al-Hakím, Taufík: Lidé z jeskyně (Ahl al-kahf; D, Nový Orient, 9-10, 13/1991-92) - přel. Svetozár Pantůček
al-Hakím, Taufík: Nesnáze venkovského soudce (P, Nový Orient, 5/1952) - přel. Karel Petráček
al-MasÚdí, Abu l-HasanAlí: Rýžoviště zlata a doly drahokamů (Murúdž az-zahabva maádin al-džaváhir; historicko-zeměpisné a kulturně historické kompendium, Praha, Odeon 1983) - přel. Ivan Hrbek
Andaluská poezie (VB, Nový Orient, 3/1972) - přel. Karel Petráček
Arabská moudrost (výbor, Nový Orient, 3/1966 přel. Charif Bahbouh
Arabská moudrost (výbor, Nový Orient, 7/1962) - přel. Charif Bahbouh
Arabská povídka. Studie o literatuře Libanonu, Sýrie, Egypta, Iráku a Súdánu (VP, Světová literatura, 3/1959) - přel. Jaroslav Oliverius
Arabská přísloví (výbor, Nový Orient, 7/1953) - přel. Karel Petráček
Arabská přísloví a mudrosloví (výbor, Praha, Dar Ibn Rushd 1991) - přel. Charif Bahbouh a R. Bahbouhh
aš-Šarkáwí, Abdarrahmán: Země (Al-Ard Riwája misríja; R, Praha, SNKLU 1958) - přel. Ivan Hrbek
Avicenna /Ibn Síná, Abú Alí/: Z díla (výbor, Praha, SNKLHU 1954) - přel. Karel Petráček a další překladatelé
Azzeddín al-Madaní: Příběh o dveřích (P, Nový Orient, 3/1995) - přel. Svetozár Pantůček
Badí az-Zaman al Hamadání: Beseda mosúlská (1943) - přel. Miloslav Baláš
Básníci pouště. Arabská poetika devíti staletí (VB, Praha, Československý spisovatel 1977) - přel. Karel Petráček
Ben Šejch, Abdelkader: Můj podíl na obzoru (Wa nasíbí min el ufuk; recenze s ukázkami z R, Světová literatura, 6/1972) - přel. Jana Petrová [jako Jana Čermínová]
Cestou karavan (VB, Praha, Československý spisovatel 1975) - přel. Karel Petráček
Co si vyprávěli staří Arabové (ukázky vzdělávací prózy, Nový Orient, 8/1960) - přel. Karel Petráček
Čemu se smáli staří Arabové (humorná vyprávění, Nový Orient, 3/1960) - přel. Karel Petráček
Darwíš, Mahmúd: Deník všedního smutku (Jawmíját al-huzn al-ádí; EE, Praha, Novinář 1989) - přel. Luboš Kropáček
Diláver: Narození dítěte (P, Nový Orient, 5/1950/51) - přel. Karel Petráček
Diláver: Pustý dům (B, Nový Orient, 6/1958) - přel. Karel Petráček
Dobrá rada (ukázka syrské lidové slovesnosti, Nový Orient, 8/1962) - přel. Charif Bahbouh
Džbán žízně. Stará arabská poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1966) - přel. Jana Štroblová a Karel Petráček [jazyková spolupráce]
Džibrán, Chalíl Džibrán: Blázen a jiné paraboly (The Madman; sbírka filozofických bajek, Praha, Dar Ibn Rushd 1994) - přel. Svetozár Pantůček
Husajn, Táhá: Kniha dní (R, Praha, Odeon 1974) - přel. Karel Petráček
Husajn, Táhá: Volání hrdličky (Duá al-karawán; N, Praha, SNKLU, 1964) - přel. Ivan Hrbek
Husajn, Táhá: Zkouška (Al-Ajjám; úryvek z autobiografické N Dny, Nový Orient, 11/1949/50) - přel. Karel Petráček
Ibn Battúta, Muhammad Ibn Abdalláh: Cesty po Africe, Asii a Evropě, vykonané v letech 1325 až 1354 (cestopis, Praha, SNKLU 1961) - přel. Ivan Hrbek
Ibn Chaldún: Čas království a říší (Mukaddima; historický spis, Praha, Odeon 1972) - přel. Ivan Hrbek
Ibn Síná, Abú Alí: Z díla (VE, Praha, SNKLHU 1954) - přel. Věra Kubíčková-Stivínová a Karel Petráček
Ibn Síná: Kniha definic (Praha, Nakladatelství politické literatury 1954) - přel. Jarmila Štěpková
Ibn Tufajl, Abú Bakr: Živý syn bdícího (Risála Hajj ibn Jakzán; filozofický traktát, Praha, SNKLU 1957) - přel. Ivan Hrbek
Idrís, Júsuf: Svatební hosté (P, Nový Orient, 8/1965, příloha) - přel. Jaroslav Oliverius
Kanafání, Ghassán: Hámid přestal slyšet povídání strýčků (P, Nový Orient, 5/1975) - přel. Ivan Hrbek
Kanafání, Ghassán: Muži na slunci a jiné povídky (VP, Praha, Svoboda 1982) - přel. Ivan Hrbek
Kanafání, Ghassán: Návrat do Hajfy (P, Světová literatura, 6/1975) - přel. Ivan Hrbek
Kniha tisíce a jedné noci 1. vydání (Alf lajla wa lajla; BB [podle kalkutského vydání Macnaghtenova z let 1839-1842 se zřením k tisku búláckému z roku 1279], Praha, Aventinum, Dr. Ot. ŠtorchMarien 1928 [díl 1.]; Praha, Aventinum, Dr. Ot. Štorch-Marien 1929 [díl 2.]; Praha, Aventinum, Ot. Štorch-Marien 1930 [díl 3.]; Praha, Aventinum 1932 [díl 6.]; Praha, Aventinum 1934 [díl 7.], [dílo není ukončeno, jelikož nakladatelství zaniklo]; Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1954 [díl 7.]; Praha, Československá akademie věd 1955 [díl 8.]) - přel. Felix Tauer
Kniha tisíce a jedné noci 2., doplněné vydání (Alf lajla wa lajla; BB [podle kalkutského vydání Macnaghtenova z let 1839-1842 se zřením k tisku búláckému z roku 1279], Praha, Československá akademie věd 1958 [díl 1., 2.]; Praha, Československá akademie věd 1959 [díl 3., 4.]; Praha, Československá akademie věd 1960 [díl 5., 6.]; Praha, Československá akademie věd 1961 [díl 7.]; Praha, Československá akademie věd 1963 [díl 8.]) - přel. Felix Tauer
Korán (posvátný text islámu, Praha, Odeon 1972, Praha; Odeon 1991; Praha, Academia 2000) - přel. Ivan Hrbek
Mahmúd al-Bajátí: Dvojník (P, Nový Orient, 7/1987) - přel. Svetozár Pantůček
Mahmúd al-Mes'adí: Sindibád a čistota (P, Nový Orient, 8/1995) - přel. Svetozár Pantůček
Mahmúd Tajmúr: Al-Darfíl (P, Nový Orient, 4/1973) - přel. Charif Bahbouh
Mammuí, Malúd: Zapomenutý pahorek (R, Praha, Odeon 1971) - přel. Svetozár Pantůček
Moderní marocké povídky (VP, Praha, Dar Ibn Rushd 1999) - přel. Svetozár Pantůček
Moderní syrské povídky (VP, Praha, Dar Ibn Rushd 1997) - přel. Svetozár Pantůček
Moderní tuniské povídky (VP, Praha, Dar Ibn Rushd 1996) - přel. Svetozár Pantůček
Mořská víla a jiné arabské pohádky (výbor z pohádek, Pardubice, Delta 1995) - přel. Svetozár Pantůček
Moudrost starých Arabů (výbor, Praha, Dar Ibn Rushd 1995) - přel. Charif Bahbouh a M. Stejskal
Muhammad Ibráhím Dakrúb: Než nastane ráno (P, Nový Orient, 3/1962) - přel. Svetozár Pantůček
Muhammad Ibráhím Dakrúb: Pět piastrů (P, Nový Orient, 10/1960) - přel. Svetozár Pantůček
Můj dědeček a já (pohádka, Nový Orient, 2/1963) - přel. Charif Bahbouh
Nagíb Mahfúz: Skandál v Káhiře (Fadíha fi-l-Káhira; R, Praha, Odeon 1968) - přel. Jaroslav Oliverius
Nevěř nepříteli (bajka, Nový Orient, 2/1963) - přel. Charif Bahbouh
Poezie palestinského odporu (VB, Světová literatura, 5/1981) - přel. Karel Petráček
Příběh o Sulajmánovi a královně ze Sáby (úryvek z arabské legendy, Nový Orient, 5/1955) - přel. Karel Petráček a Věra Kubíčková
Román o Antarovi. Staroarabská romance (Praha, Odeon 1968) - přel. Karel Petráček a další překladatelé
Sáleh at-Tajjib: Cesta na sever (Praha, Odeon 1986) - přel. Svetozár Pantůček
Staroarabské verše o víně (VB, Nový Orient, 8/1959) - přel. Jana Štroblová a Karel Petráček [jazyková spolupráce]
Tajemství pěti bran (pohádky, Praha, Dar Ibn Rushd 1993) - přel. Charif Bahbouh a H. Bičovská
Taufík al-Hakím: Můj osel a zlato (Himárí qála lí; ukázka ze sbírky satirických črt Řekl mi můj osel, Nový Orient, 4/1958) - přel. Karel Petráček
Tisíc a jedna noc (Alf lajla wa lajla; Praha, Odeon 1973 [díl 1., 2.]; Praha, Odeon 1974 [díl 3., 4.]; Praha, Odeon 1975 [díl 5.]; přel. Felix Tauer
Tři zvonečky. Arabské lidové ukolébavky a říkadla (VB, Praha, Nový orient, 1952, + další překladatelé) - přel. Karel Petráček
Usáma ibn Munkiz: Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky (kronika, Praha, Odeon 1971) - přel. Rudolf Veselý
Vlk a beránek (bajka, Nový Orient, 2/1963) - přel. Charif Bahbouh
Z pohádek Šahrazádiných (výbor, Praha, Evropský literární klub 1948; Praha, Sfinx, Bohumil Janda 1949) - přel. Felix Tauer
Z vyprávění Šahrazádiných (výbor [z různých arabských vydání a rukopisů], Praha, Odeon 1967) - přel. Felix Tauer
Zakaríjá Támir: Spálené lodě / Obžalovaný / Vousy (VP, Nový Orient, 6/1990) - přel. Svetozár Pantůček
Zakletý sultán - arabské pohádky (výbor z pohádek, Praha, Najáda 1993) - přel. Svetozár Pantůček
Zamachšarí: Historie. Z myšlenek arabského mudrce Zamachšarího (výbor z výroků, Nový Orient, 9, 10/1956) - přel. Karel Petráček
Z arabské lidové poesie (VB, Nový Orient, 6/1948/49) - přel. Karel Petráček a František Hrubín
Ze staroarabské poezie (VB, Nový Orient, 10/1958) - přel. Jana Štroblová [přebásnila] a Karel Petráček [jazyková spolupráce]
Zelená lampa poezie. Výbor ze současných arabských básníků (VB, Praha, Odeon 1974) - přel. Karel Petráček