Závada Vilém

Závada Vilém* 22. 5. 1905 Hrabová (u Ostravy)
† 30. 11. 1982 Praha

básník, překladatel z ruštiny a slovenštiny, za jazykové spolupráce z dalších jazyků (bulharštiny, francouzštiny, hebrejštiny, maarštiny, perštiny, rumunštiny, slovinštiny)

Po maturitě (1923) na gymnáziu v Ostravě začal studovat slovanskou filologii, češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1927 absolvoval, současně složil státní zkoušku na Státní knihovnické škole a nastoupil jako redaktor do nakladatelství Aventinum, 1933 přešel do nakladatelství Melantrich. 1937-60 (s tříletou přestávkou počátkem 50. let) pracoval v Univerzitní (později Státní) knihovně, 1948 a 1958-59 byl jejím ředitelem. 1951-53 vedl jako zaměstnanec Svazu československých spisovatelů oddělení začínajících autorů a od 1953 byl vedoucím redaktorem poezie v nakladatelství Československý spisovatel. Od 1960 do odchodu do důchodu 1965 byl opět zaměstnancem Svazu československých spisovatelů (1960-63 ve funkci tajemníka). 1954-76 zastával funkci předsedy Českého literárního fondu. Publikoval od poloviny 20. let, verši, překlady a literární publicistikou přispíval do časopisů i denního tisku. Autor řady básnických sbírek - Panychida (1927), Siréna (1932), Cesta pěšky (1937), Hradní věž (1940), Povstání z mrtvých (1946), Město světla (1950), Polní kvítí (1955), Jeden život (1962), Beze jména (1970), Hoře lásky (1971), Kdo s básní zachází (1975), Můj hlas (1981). Překládal z ruštiny a slovenštiny, za spolupráce jazykových odborníků z bulharštiny, francouzštiny, hebrejštiny, maďarštiny, perštiny, rumunštiny, slovinštiny. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945. Výbor ze Závadových překladů vyšel jako 5. svazek jeho Básnického díla pod názvem Vtisknout své znamení (Praha, Československý spisovatel 1979).

Překlady z bulharštiny

Bulharská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1983, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Vilém Závada přebásnil], + další překladatelé)
Dalčev, Atanas: Svátky v drobných starostech (VB , Praha, Svoboda 1970, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Vilém Závada přebásnil])
Jižní vítr. Deset bulharských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1974, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Vilém Závada přebásnil], + další překladatelé)

Překlady z francouzštiny

Nerval, Gérard de: Poesie (in: Gérard de Nerval, díl 1, VB, Praha, Rudolf Škeřík 1930)

Překlady z hebrejštiny

Kniha Jóbova (B [novodobý básnický překlad jedné z knih Starého zákona], Praha, Československý spisovatel 1968, + Stanislav Segert [jazyková spolupráce])
Žalozpěvy (VB, in: Pět svátečních svitků, Praha, SNKLHU 1958, Biblia hebraica, + Stanislav Segert [jazyková spolupráce], Věra Kubíčková, Jaroslav Seifert [oba přebásnili], [Vilém Závada přebásnil])

Překlady z maďarštiny

Ady, Endre: Krev a zlato (VB, Praha, Československý spisovatel 1950, + František Halas)
József, Attila: S čistým srdcem (VB, Praha, SNKLHU 1959, + Kamil Bednář, Ladislav Hradský)
Petőfi, Sándor: Blesky rozhněvané i křídla motýlí (VB, Praha, Odeon 1973, + další překladatelé)

Překlady z perštiny

Chajjám, Omar ben: Čtyřverší (BB, Praha, Československý spisovatel 1974, + Jan Rypka [jazyková spolupráce])

Překlady z rumunštiny

Eminescu, Mihai: Až září voda tmavá... (Poezii; BB, Praha, SNKLU 1964, + Eva Strebingerová [jazyková spolupráce, neuvedena])
Teodorescu, Virgil: Nepřetržitá báseň (Poezie neîntreruptã; VB, Praha, Odeon 1980, + Eva Strebingerová [jazyková spolupráce])

Překlady z ruštiny

Tolstoj, Aleksej Nikolajevič: Jak liška létala (Russkije skazki; PP [pohádky], Praha, Svět sovětů 1967)
Tolstoj, Aleksej Nikolajevič: Kocour a liška a jiné pohádky ruského lidu (Koza - dereza; PP [pohádky], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1953)

Překlady ze slovenštiny

Jégé: Adam Šangala (Adam Šangala; R [úprava pro mládež], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955)
Kostra, Ján: Javorový list. Výbor z veršů (Javorový list; VB, Praha, Československý spisovatel 1960)
Mladý den. Deset slovenských básníkç (VB, Praha, Československý spisovatel 1975, + další překladatelé)

Překlady ze slovinštiny

Kosovel, Srečko: V malém plášti slov (VB, s Otonem Berkopcem, Praha, Odeon 1974)
Nové hvězdy nad Triglavem (výbor ze současné slovinské poezie, + Oton Berkopec verše Mateje Bora, Jožeho Udoviče, Toneho Pavčka, Lojzeho Krakara, Kajetana Koviče, Cirila Zlobce, Janeze Menarta, Gregora Strniši, Daneho Zajce, Svetlany Makarovičové, Ervina Fritze, Toneho Kuntnera, Saši Vegriové, Praha, Odeon 1983)
Župančič, Oton: Úsvity a bouře (VB, 5 básní, Praha, SNKLU 1962)

Překlady z více slovanských jazyků

Jugoslávské zpěvy (sborník lidové epiky jižních Slovanů, 9 písní + Oton Berkopec [jazyková spolupráce], Praha, Naše vojsko 1958)