Urbánková Jarmila

Urbánková Jarmila* 23. 2. 1911 Horní Vilémovice (u Třebíče)
† 13. 5. 2000 Praha

básnířka, autorka knih pro děti, překladatelka z angličtiny, slovenštiny a za jazykové spolupráce odborníků z dalších jazyků (bulharštiny, slovinštiny)

Provdaná Galandauerová. Po maturitě (1930) na gymnáziu v Přerově vystudovala češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde do 1948 žila (učila na soukromé obchodní škole, překládala). Po přestěhování do Prahy byla zaměstnána do 1953 na ministerstvu informací (v odboru pro kulturní styky angloamerického oddělení, později v publikačním oddělení). 1953-55 byla redaktorkou Státního nakladatelství dětské knihy, 1955-57 pracovala v redakci Literárních novinách, 1959-60 působila v Československém rozhlase. Od 1960 se věnovala literární a překladatelské práci ve svobodném povolání. Autorka básnických sbírek (Větrný čas, 1937, Slunečnice, 1942, K jitřnímu prameni, 1955, Krůpěje, 1957, Kotvy a stébla, 1978, Ve stínu viklanu, 1986) a veršů pro děti (Vonička, 1943), řadu básní publikovala v periodikách, kde otiskovala také recenze poezie. Překládala poezii i prózu z angličtiny, dále dětskou literaturu ze slovenštiny a za jazykové spolupráce verše z dalších jazyků, zejména jihoslovanských. Menší část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Aldridge, James: Diplomat (The Diplomat; R, Praha, Melantrich 1951, + B. Vančura; Praha, SNKLHU 1953, B. Vančura; 4. vydání Praha, Československý spisovatel 1976, + B. Vančura)
Aldridge, James: Fraška se zbraněmi (Mockery in Arms; Praha, Československý spisovatel 1977)
Brontë /Brontëová/, Charlotte: Villette (Vilette; R, Praha, Albatros 1975; Praha, Albatros 1990; Praha, Albatros 2000)
Buck /Bucková/, Pearl S(ydenstricker): Příběh jednoho manželství (Portrait of a Marriage; R, Praha, Práce 1970)
Coscarelli, Kate: Pokušení bohatých (Fame and Fortune; R, Bratislava, Gemini 1992)
Cronin, Archibald Joseph: ...a hvězdy mlčí (The Stars Look Down; R, Praha, Práce 1970)
Herzog, Arthur (III): Dieta smrti (The Craving; R, Bratislava, Gemini 1993)
Kennedy, Stetson: Odhalení Jihu (Southern Exposure; LF, Praha, Svoboda 1949, + Jiřina Hauková)
Llewellyn, Richard: Bylo jednou zelené údolí (How Green Was My Valley; R, Praha, Sfinx 1947)
Mezi dvěma plameny. Nová anglická poesie (VB, Praha, Mladá fronta 1948, + další překladatelé)
Shakespeare, William: Sonets - Sonety (BB [souběžný anglický text a překlad], Praha, Československý spisovatel 1976, + další překladatelé)
Tři stálice. Wordsworth - Keats - Shelley (VB, Praha, Československý spisovatel 1974
Waugh, Evelyn: Nečekaný návrat (Brideshead Revisited; R, Praha, Vyšehrad 1948; Praha, 1974)
Wilson, Angus: Anglosaský postoj (Anglo-Saxon Attitudes; R, Praha, SNKLHU 1960)
Wolfe, Thomas (Clayton): O času a řece (Of Time and the River: A Legend of Man's Hunger in His Youth; R, Praha, SNKLU 1961, + Vladimír Vendyš)

Překlady z bulharštiny

Bulharská lidová poesie (VB, Praha, SNKLHU 1957, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila], + další překladatelé)
Bulharská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1983, + Hana Reinerová, Dana Hronková [obě jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila], + další překladatelé)
Čítanka bulharské literatury (VB, VP, Praha, Albatros 1983, + další překladatelé, [Jarmila Urbánková přebásnila])
Gabe /Gabeová/, Dora: Posečkej, slunce! (VB, Praha, Odeon 1981, + Hana Reinerová [jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila])
Gabe /Gabeová/, Dora: Tisícioký svět (BB, Světová literatura 5/1974, Hana Reinerová [jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila])
Javorov, Pejo: Nežiju - hořím (VB, Praha, SNKL 1964, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila])
Jižní vítr. Deset bulharských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1974, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila], + další překladatelé)
Rakovski, Văžo: Jak plachá voda (VB, Praha, Československý spisovatel 1984, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila], + další překladatelé)
Říjen 1917-1967. Sborník poezie (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + Hana Reinerová [jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila], + další překladatelé)
Verše proti smrti. Antologie protifašistické poezie socialistických zemí (VB, Praha, Československý spisovatel 1980, + Hana Reinerová [jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila], + další překladatelé)
Víla nedbá o domácnost (antologie lidových pověstí, písní, pohádek, básniček a vyprávění z Bulharska, Brno, Blok 1976, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila], + další překladatelé)

Překlady z čínštiny

Podivuhodné příběhy z čínských tržišť a bazarů (VP, Praha, SNKLHU 1954, + další překladatelé)

Překlady z lužické srbštiny

Pohádky a písně Lužických Srbů (VP, VB, Praha, SNKLHU 1959)

Překlady z němčiny

Becher, Johannes Robert: Má dobo, čase můj (VB, Praha, ....... 1956, + další překladatelé)

Překlady ze slovenštiny

Ferko, Milan: První film (.................; ... Praha, ...... 1966)
Novomeský, Ladislav: Mladým (VB, Praha, ......... 1975, + další překladatelé)
Rázusová-Martáková, Mária: Junácký zápas (VP [pověsti o Jánošíkovi], Praha, ........... 1962)

Překlady ze slovinštiny

Minatti, Ivan: Brzy budeš můj (BB z výboru Ko bom tih in dober; Světová literatura, 23, 1978, č. 3)
Župančič, Oton: Úsvity a bouře (VB, 9 básní za jazykové spolupráce Otona Berkopce, Praha, SNKLU 1962)

Překlady z více jazyků

Duhové mosty (výbor ze světové poezie XIX. stol., 1 báseň Aleksy Šantiće za jaz. spolupráce Milady Blažkové a 2 básně France Prešerna za jazykové spolupráce Otona Berkopce, Praha, Albatros 1973)