LATINSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
LATINSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Aeneas. Aeneovy osudy a činy podle Vergiliova eposu (prozaické převyprávění Vergiliovy Aeneidy pro mládež, Praha, Albatros 1981; Praha, Albatros 1991) - přel. Vojtěch Zamarovský
Anonym: Chvála Slunce (B, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. Dana Svobodová
Anonym: Noční slavnost Venušina (Pervigilium Veneris; B, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. Dana Svobodová
Anonym: Oceáne! (B, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. Dana Svobodová
Anonym: Zdoronezdvořák (Antigameratus; B, in: Smích a pláč středověku, Praha, Odeon 1987) - přel. Dana Svobodová
Anonym: Žertovník (Iocalis; B, in: Smích a pláč středověku, Praha, Odeon 1987) - přel. Dana Svobodová
Antická próza: báje (výbor, Praha, Odeon 1976, [obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny]) - přel. Václav Bahník, Jaromír Bělský, Bořivoj Borecký, Štěpánka Brožová, Alena Frolíková, Martin Steiner,Ferdinand Stiebitz, Jaroslav Šonka
Antické novely (VN, Praha, SNKLU 1965, [obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny]) - přel. Bořivoj Borecký, Karel Hrdina, Rudolf Mertlík, Ferdinand Stiebitz
Antika v dokumentech. Díl 2. Řím (výbor textů, LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1961, [obsahuje texty z latiny a klasické řečtiny]) - přel. Julie Nováková
Apoštolský list Pia XI. k mileniu sv. Václava (Olomouc, Dominikánská edice Krystal 1945) - Timotheus Vodička
Apuleius, Lucius: Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví (Apologia (De magia; Praha, Svoboda 1989) - přel. Václav Bahník
Apuleius, Lucius: Zlatý osel (Apulei Metamorphoses; R, Praha, Odeon 1968) - přel. Ferdinand Stiebitz
Apuleius, Lucius: Zlatý osel (Metamorphoseon libri 11; R, Praha, Svoboda 1974) - přel. Václav Bahník
Apuleius, Lucius: Zlatý osel čili Proměny (Metamorphoses; R, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Ferdinand Stiebitz
Augustin Olomoucký: Dialog na obranu básnictví (Dialogus in defensionem poetices; dialog, Brno, 1985) - přel. Jana Nechutová
Augustin Olomoucký: Obrana básnictví 1492 (Brno, Blok 1987) - přel. Jana Nechutová
Augustinus: Kázání 280-282auct. (Sermones 280–282auct.; in: Petr Kitzler: Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací, Praha, Filosofia 2012, s. 163–172) - přel. Petr Kitzler
Augustinus, Arelius: O Boží obci (De civitate Dei [kniha XXII, sv. 1, 2]; filozofické úvahy, Praha, Vyšehrad 1950) - přel. Julie Nováková
Aurelius Augustinus: Křesťanská vzdělanost (De doctrina Christiana; Praha, Vyšehrad 2003) - přel. Jana Nechutová
Balbín, Bohuslav: Verisimilia humaniorum disciplinarum - Nástin humanitních disciplín (vysokoškolské skriptum, Praha, Univerzita Karlova 1970) - přel. Bohumil Ryba
Balbín, Bohuslav: Verisimilia humanitních disciplín (Verisimilia humaniorum disciplinarum; kritická edice [komentář a český překlad], Praha, KLP Koniash Latin Press 2001) - přel. Olga Spěváková
Boëthius, Anitius Manlius Torquatus Severinus: Boëthius - poslední Říman (Philosophiae consolatio / De institutione musica libri quinque; výbor, Praha, Vyšehrad 1981; Praha, Vyšehrad 1982) - přel. Václav Bahník
Bratr Oldřich, Čech z Furlánska /Foro Julii da Pordenone, Odorico de): Popis východních krajů světa (Descriptio orientalium partium fratris Odorici Boemi; cestopis, Praha, Lidová demokracie 1962) - přel. František Gel, Rostislav Kocourek
Caesar, Gaius Iulius: Zápisky o válce galské (Commentariorum de bello Gallico libri VII.; LF, Praha, SNKLU 1964) - přel. Ivan Bureš
Caesar, Gaius Iulius: Zápisky o válce galské (Commentariorum de bello Gallico libri VII.; LF, in: Válečné paměti, Praha, Svoboda 1972) - přel. Ivan Bureš
Caesarius z Heisterbachu: Vyprávění o zázracích (Dialogus miraculorum; Praha, Vyšehrad 2009) - přel. Jana Nechutová
Cato, Marcus Porcius: O zemědělství (De agricultura liber; LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1959) - přel. Vojtěch Zamarovský
Catullus, Gaius Valerius: Miluji - proklínám (VB, Praha, Lyra Pragensis 1992) - přel. Jiří Žáček [přebásnil] a Dana Svobodová
Catullus, Gaius Valerius: Zhořklé polibky (VB, Praha, Československý spisovatel 1980) - přel. Zdeněk Hron, Dana Svobodová [básně z Carmina], Jiří Žáček [přebásnil]
Catullus - Tibullus - Propertius: Pěvci lásky (VB, Praha, Svoboda 1973) - přel. Rudolf Mertlík [neuveden], Otakar Smrčka [Catullus]
Catullus - Tibullus - Propertius: Triumvirové lásky (VB, Praha, SNKLU 1964) - přel. Rudolf Mertlík, Otakar Smrčka [Catullus])
Cicero, Marcus Tullius: Cato starší o stáří (Cato Maior de senectute; filozofický spis, in: Tuskulské hovory / Cato starší o stáří / Laelius o přátelství, Praha, Svoboda 1976) - přel. Václav Bahník
Cicero, Marcus Tullius: Laelius o přátelství (Laelius de amicitia; filozofický spis, in: Tuskulské hovory / Cato starší o stáří / Laelius o přátelství, Praha, Svoboda 1976) - přel. Václav Bahník
Cicero, Marcus Tullius: O povinnostech (De officiis; pojednání, Praha, Melantrich 1940) - přel. Jaroslav Ludvíkovský
Cicero, Marcus Tullius: O povinnostech (De officiis; pojednání, Praha, Svoboda 1970) - přel. Jaroslav Ludvíkovský
Cicero, Marcus Tullius: Řeči proti Verrovi (In Q. Caecilium divinatio / In C. Verrem actio 1. et 2.; projevy, Praha, Odeon 1972) - přel. Václav Bahník
Cicero, Marcus Tullius: Tuskulské rozhovory (Tusculanarum disputationes; Praha, Samcovo knihkupectví 1948) - přel. Josef Hrůša
Cicero, Marcus Tullius: Tuskulské hovory (Tusculanae disputationes; filozofický spis, in: Tuskulské hovory / Cato starší o stáří / Laelius o přátelství, Praha, Svoboda 1976) - přel. Václav Bahník
Claretus: Ptačí zahrádka (Ortulus phisologie; Brno, Petrov 1991) - přel. Jana Nechutová
Claudianus, Claudius: Fénix (Fenix; B, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. Dana Svobodová
Claudianus, Claudius: Únos Proserpiny (De raptu Proserpinae; Praha, Svoboda 1975) - přel. Rudolf Mertlík [neuveden], Jana Nechutová [K sňatku císaře Honoria s Marií]
Čtení o antice 1980/1981 (LF, Praha, Svoboda 1982, [obsahuje texty z latiny a klasické řečtiny]) - přel. Ladislav Vidman
Čtení o Karlu IV. a jeho době (výbor, Praha, Svobodné slovo-Melantrich 1958) - přel. František Heřmanský
Ďábel a papež (satiry, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Rudolf Mertlík, Radovan Krátký
Dante Alighieri: Dopis XIII (Epistula XIII; list, in: O umění básnickém a dramatickém, Praha, KLP 1997) - přel. Irena Zachová
Dante Alighieri: O lidovém jazyku (De vulgari eloquentia; traktát, in: O umění básnickém a dramatickém, Praha, KLP 1997) - přel. Irena Zachová
Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa (cestopis, in: Ve službách Jiříka krále, Praha, Evropský literární klub 1940; samostatně Praha, Orbis 1951; Praha, Československý spisovatel 1974) - přel. Bohumil Mathesius
Deník Petra Žateckého (Praha, Melantrich 1953) - přel. František Heřmanský
Dialog a satira (výbor, Praha, Odeon 1977, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny]) - přel. Václav Bahník, Jan Reiniš, Ferdinand Stiebitz Jaroslav Šonka
Dopisy tmářů (Epistolae obscurorum virorum; bibliofilie, Praha, Československý spisovatel 1953) - přel. Rudolf Mertlík
Duchem i mečem (výbor, Praha, Naše vojsko 1958) - přel. František Heřmanský
Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti (Móriás enkómion; pojednání; Praha, Odeon 1966) - přel. Rudolf Mertlík
Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti / List Martinu Dorpiovi (Móriás enkómion, id est Stultitiae laus [z Opera Desiderii Erasmi Roterodami]; pojednání, Praha, Mladá fronta 1986) - přel. Rudolf Mertlík
Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti / List Martinu Dorpiovi (Móriás enkómion, id est Stultitiae laus [z Opera Desiderii Erasmi Roterodami]; pojednání, Praha, Aurora 1995) - přel. Rudolf Mertlík
Erasmus Rotterdamský: Živá tvář Erasma Rotterdamského (výbor, Praha, Vyšehrad 1985) - přel. Rudolf Mertlík, Martin Svatoš
Everardus, Johannes Secundus: Polibky (Praha, Leo Rais 1937) - přel. Václav Renč
Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků (výbor z různých latinských originálů; Praha, Svoboda 1977) - přel. Eva Kamínková
Horatius Flaccus, Quintus: Carmina (Carmina; BB, in: Vavřín a réva, Praha, Odeon 1972) - přel. Jindřich Pokorný [neuveden]
Horatius Flaccus, Quintus: Listy (Epistulae; in: Vavřín a réva, Praha Odeon 1972) - přel. Rudolf Mertlík [neuveden]
Horatius Flaccus, Quintus: Satiry (Satirae; BB, in: Vavřín a réva, Praha, Odeon 1972) - přel. Rudolf Mertlík [neuveden]
Hostina Cyprianova (Cena Cypriani; Divadelní revue, 3/1994) - přel. Eva Stehlíková
Hrosvitha: Abraham aneb Pád a obrácení Marie, poustevníka Abrahama neteře (Abraham; D, in: Hrotsvitha, Pád a obrácení Marie..., Praha, Dilia 1990) - přel. Eva Stehlíková, Karel Hubka
Hus, Jan: Sto listů M. Jana Husi (výbor z korespondence, Praha, Jan Laichter 1949) - přel. Bohumil Ryba
Hymny (Brno, Edice Akord 1937; jako Starokřesťanské hymny Brno, Edice Akord 1937) - přel. Jan Dokulil
Isidor ze Sevilly: Etymologie IX (Etymologiae; encyklopedie, Praha, OIKOYMENH 1998) - přel. Irena Zachová
Isidor ze Sevilly: Etymologie X (Etymologiae X; latinský text, komentář a český překlad, Praha, Oikúmemé 2001) - přel. Olga Spěváková
Jacobus de Voragine: Legenda aurea (Legenda aurea; hagiografie, Praha, Vyšehrad 1984) - přel. Václav Bahník, Anežka Vidmanová
Jacobus de Voragine: Legenda aurea (Legenda aurea; hagiografie, Praha, Vyšehrad 1998) - přel. Václav Bahník, Anežka Vidmanová, Irena Zachová
Johannes Jacobus Canis: De modo in iure studendi libellus (Jak studovat práva) (De modo in iure studendi libellus; Brno, Blok 1986) - přel. Jana Nechutová
Kampanus Vodňanský, Jan: Mecenáši Karlovy univerzity (Praha, Husova teologická fakulta 1949) - přel. Karel Hrdina
Karel IV.: Vlastní životopis (Vita Caroli; bibliofilie, 1985) - přel. Rudolf Mertlík
Komenský, Jan Ámos: Cesta světla. Dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná. Via lucis (LF, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1961) - přel. Jan Patočka, další překladatelé
Komenský, Jan Ámos: Diogenes (Diogenes cynicus redivivus; D, premiéra Ústí nad Labem, Činoherní studio 1975) - přel. Josef Topol [jako Václav Vrba]
Komenský, Jan Ámos: Diogenes (Diogenes cynicus redivivus; D, Divadelní revue, 2/1992) - přel. Josef Topol
Komenský, Jan Ámos: Listy přátelům a příznivcům (výbor z korespondence, Praha, Lidové nakladatelství 1970) - přel. Bohumil Ryba
Komenský, Jan Ámos: Pansofický vychovatel. Komenského poslední myšlenky o reformě výchovy a škol přirozenou metodou (Scholarum reformator pansophicus. Comenii de educatione et scholis methodo naturali emendandis cogitationes novissimae; LF, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1956) - přel. Jan Patočka
Komenský, Jan Ámos: Praeceptor gentium. Comenii cogitationes de societate reformanda. Vychovatel národů (LF, in: Opera didactica omnia, 3. a 4. díl, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1955) - přel. Jan Patočka, Metoděj Klučka, František Heřmanský, Josef Brambora
Komenský, Jan Ámos: Sto listů Jana Amose Komenského (výbor z korespondence, Praha, Jan Laichter 1942, [resp. 1945]) - přel. Bohumil Ryba
Komenský, Jan Ámos: Vybrané spisy 2 (LF, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1960) - přel. Jan Patočka, další překladatelé
Kosmova kronika česká (Chronica Bohemorum; kronika, Praha, Odeon 1975) - přel. Karel Hrdina
Kosmova kronika česká (Chronica Bohemorum; kronika, Praha, Svoboda 1972) - přel. Karel Hrdina a Marie Bláhová
Král Karel a papež Lev. Epos o Karlu Velikém (De Karolo rege et Leone papa; Ostrava, Vivarium 2014) - přel. Jana Nechutová
Kristiánova legenda. Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily (Legenda Christiani: Vita et passio sancti Wenceslai et sanctae Ludmilae avae eius; legenda, Praha, Vyšehrad 1978) - přel. Jaroslav Ludvíkovský
Legenda o blahoslavené Anežce České (legenda, Praha, Vilém Šmidt 1941) - přel. Zdeněk Kalista
Legenda o svaté Kateřině (Praha, Lidová demokracie 1958) - přel. Kamil Bednář
Legendy a kroniky koruny uherské (výbor, Praha, Vyšehrad 1988) - přel. Dagmar Bartoňková, Jana Nechutová, Richard Pražák
Lucanus, Marcus Annaeus: Farsalské pole (Pharsalia; BB, Praha, Svoboda 1976) - přel. Rudolf Mertlík [neuveden, přel. knihu 5-10], Jana Nechutová [v tomto svazku dále Chvalozpěv na Pisona]
Lucretius Carus, Titus: O podstatě světa (De rerum natura; B, Praha, Jan Pohořelý 1945) - přel. Julie Nováková
Lucretius Carus, Titus: O přírodě (De rerum natura; B, Praha, Svoboda 1971) - přel. Julie Nováková
Lyra Kampanova. Výbor z žalmů a ód mistra Kampana (VB, Praha, Evropský literární klub 1942) - přel. Jan Blahoslav Čapek
Martialis, Marcus Valerius: Posměšky a jízlivosti (Epigrammaton libri; výbor z epigramů, Praha, SNKLU 1965) - přel. Radovan Krátký
Martialis, Marcus Valerius: Posměšky a jízlivosti (Epigrammaton libri; výbor z epigramů, pozměněné vydání Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. Radovan Krátký, Jiří Žáček [verše v Kalendáriu]
Med a hořec. Parafráze z latinské poezie 16. století v Čechách (VB, Praha, V. Petr 1942) - přel. Věra Adlová [jako Věra Studená], Kamil Bednář
Menandros: Morous (Dyskolos; D, Praha, Dilia 1979) - přel. Jaroslav Pokorný
Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou (překlad, komentář a poznámky; Brno, Filozofická fakulta MU 2015) - přel. Jana Nechutová s Janou Fuksovou
Namatianus, Rutilius Claudius: Návrat do Gallie (Iter Gallicum / De reditu suo; B-úryvky, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. Dana Svobodová
Nemesianus, Marcus Aurelius Olympius: Eros (Eros; B, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. Dana Svobodová
Nemesianus, Marcus Aurelius Olympius: Pan (Pan; B, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. Dana Svobodová
O lásce, přátelství a štěstí. Antické sentence (výbor citátů, Praha, Svoboda 1976, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny]) - přel. Václav Bahník
O lásce, přátelství a štěstí. Antické sentence (výbor citátů, Praha, Mladá fronta 1997, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny]) - přel. Václav Bahník
O vlastním osudu (výbor próz, Praha, Odeon 1973, [obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny]) - přel. Bořivoj Borecký, Růžena Dostálová, Jaroslav Havelka, Rudolf Kuthan, Julie Nováková, František Novotný, Jaroslav Šonka
Odorico z Pordenone: Cesta do říše Velkého chána (1316-1330 (cestopis, Praha, Kvasnička a Hampl 1998) - přel. František Gel, Rostislav Kocourek
Órigenés: Komentář k Písni písní (Commentarii in Cantica canticorum; E, in: Órigenés: O Písni písní, Praha, Herrmann a synové 2000) - přel. Martin C. Putna
Ovidius Naso, Publius: Ibis (Ibis; B, in: Verše z vyhnanství, Praha, Svoboda 1985) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Jak léčit lásku (Remedia amoris; BB, in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1969) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Jak léčit lásku (Remedia amoris; BB, in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1990) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Jak léčiti lásku (Remedia amoris; BB, in: Lásky / Listy milostné / Umění milovati / Jak léčiti lásku, Praha, SNKLU 1963) - přel. Ivan Bureš
Ovidius Naso, Publius: Kalendář (Fastorum libri VI; BB, in: Kalendář / Žalozpěvy / Listy z Pontu, Praha, Odeon 1966) - přel. Ivan Bureš
Ovidius Naso, Publius: Kalendář (Fastorum libri VI; BB, in: Verše z vyhnanství, Praha, Svoboda 1985) - přel. Ivan Bureš
Ovidius Naso, Publius: Lásky (Amores; BB, in: Lásky / Listy milostné / Umění milovati / Jak léčiti lásku, Praha, SNKLU 1963) - přel. Ivan Bureš
Ovidius Naso, Publius: Lásky (Amores; BB, in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1969) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Lásky (Amores; BB, in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1990) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Léky na mor Amora (Remedia amoris; BB, in: Umění milovat a nemilovat, Praha Český spisovatel 1993) - přel. Dana Svobodová
Ovidius Naso, Publius: Listy milostné (Heroides; BB, Praha, Fr. Borový 1943) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Listy milostné (Heroides; BB, in: Lásky / Listy milostné / Umění milovati / Jak léčiti lásku, Praha, SNKLU 1963) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Listy milostné (Heroides; BB, in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1969) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Listy milostné (Heroides; BB, in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1990) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Listy z Pontu (Epistulae ex Ponto; BB, in: Kalendář / Žalozpěvy / Listy z Pontu, Praha, Odeon 1966) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Listy z Pontu (Epistulae ex Ponto; BB, in: Verše z vyhnanství, Praha, Svoboda, 1985) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: O lovu ryb (Halieutica; zlomek B, in: Verše z vyhnanství, Praha, Svoboda 1985) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Paris Heleně / Helena Paridovi (BB [z Heroides], in: Velké milostné dvojice starověku, Praha, Československý spisovatel 1979) - přel. Dana Svobodová
Ovidius Naso, Publius: Písně lásky a žalu (VB, Praha, Československý spisovatel 1965) - přel. Ivan Bureš, Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Proměny (Metamorphoses; BB, Praha, Svoboda 1974) - přel. Ivan Bureš, Rudolf Mertlík [upravil, jako Radislav Hošek, Mertlík ani Hošek neuvedeni]
Ovidius Naso, Publius: Proměny (Metamorphoses; BB, Praha, Jan Laichter 1942) - přel. Ferdinand Stiebitz
Ovidius Naso, Publius: Proměny (Metamorphoses; BB, Praha, SNKLHU 1956) - přel. Ferdinand Stiebitz
Ovidius Naso, Publius: Proměny (Metamorphoses; BB, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Ferdinand Stiebitz
Ovidius Naso, Publius: Proměny (Metamorphoses; BB, Praha, Odeon 1967) - přel. Ferdinand Stiebitz
Ovidius Naso, Publius: Proměny (Metamorphoses; BB, Praha, Odeon 1969) - přel. Ferdinand Stiebitz
Ovidius Naso, Publius: Proměny lásky (Methamorphoses; BB [převyprávění pro mládež], Praha, Albatros 1980) - přel. Věra Adlová [přebásnila], Václav Bahník, Ivan Bureš
Ovidius Naso, Publius: Prostředky k pěstění ženské tváře (Medicamina faciei femin/e/ae; B-fragment, in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1990) - přel. Dana Svobodová
Ovidius Naso, Publius: Umění milovat (Ars amatoria/amandi; BB, in: Umění milovat a nemilovat, Praha Český spisovatel 1993) - přel. Dana Svobodová
Ovidius Naso, Publius: Umění milovat (Ars amatoria; BB, Praha, Odeon 1969) - přel. Ivan Bureš, Rudolf Mertlík [upravil]
Ovidius Naso, Publius: Umění milovat (Ars amatoria; BB, in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1969) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Umění milovat (Ars amatoria; BB, in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1990) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Umění milovati (De arte amatoria libri tres; BB, Praha, Kvasnička a Hampl 1947) - přel. Ivan Bureš
Ovidius Naso, Publius: Umění milovati (De arte amatoria libri tres; BB, in: Lásky / Listy milostné / Umění milovati / Jak léčiti lásku, Praha, SNKLU 1963) - přel. Ivan Bureš
Ovidius Naso, Publius: Umění milovati (De arte amatoria libri tres; BB, Praha, Odeon 1969) - přel. Ivan Bureš, Rudolf Mertlík [upravil]
Ovidius Naso, Publius: Žalozpěvy (Tristia; BB, Praha, Jan Laichter 1943) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Žalozpěvy (Tristia; BB, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Žalozpěvy (Tristia; BB, in: Kalendář / Žalozpěvy / Listy z Pontu, Praha, Odeon 1966) - přel. Rudolf Mertlík
Ovidius Naso, Publius: Žalozpěvy (Tristia; BB, in: Verše z vyhnanství, Praha, Svoboda, 1985) - přel. Rudolf Mertlík
Pamphilus (Pamphilus; D, Divadelní revue, 3/1995) - přel. Irena Zachová
Payer z Lokte, Václav: Pojednání o Karlových Varech z r. 1522 (Tractatus de termis Caroli Quarti a. 1522 conscriptus; LF, Praha, Avicenum 1984) - přel. Bohumil Ryba
Persius Flaccus, Aules: Satiry (Saturae; BB, Praha, Odeon 1990) - přel. Julie Nováková
Petr Abélard: V pohoří Gilbóa – Žalozpěvy (Praha, Arista 2011) - přel. Jana Nechutová
Petrarca, Francesco: Listy velkým i malým tohoto světa. Výbor z korespondence (Epistolae de rebus familiaribus et Variae [s přihlédnutím k vydání Le familiarie]; Praha, Odeon 1974) - přel. Jaroslav Pokorný, Antonín Rausch
Petronius Arbiter, Gaius: Hostina u Trimalchiona (Cena Trimalchionis; Praha, SNKLHU 1959) - přel. Karel Hrdina
Petronius Arbiter, Gaius: Satyrikon (Satyrikon; Praha, Svoboda 1971) - přel. Karel Hrdina
Písně pastvin a lesů (VB, Praha, Svoboda 1977, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny]) - přel. Rudolf Kuthan, Rudolf Mertlík [jako Václav Dědina, Zpěvy palatinské], František Novotný, Otmar Vaňorný
Písně žáků darebáků. Výbor ze středověké latinské poesie žákovské (Carmina scholarium vagorum. Poesis latinae medii aevi nonnulla exempla) (VB, Praha, Sfinx, Bohumil Janda 1948) - přel. Rudolf Mertlík, Radovan Krátký
Písně žáků darebáků. Výbor ze středověké poesie žákovské. Část 2. Skladby satirické a parodistické (VB, Praha, Melantrich 1951) - přel. Radovan Krátký, Rudolf Mertlík
Písně žáků darebáků 1, 2 (Carmina scholarium vagorum) (VB, Praha, Svoboda 1970; scénické provedení pod titulem Kantor Barnabáš a žáci darebáci, premiéra Praha 1971) - přel. Radovan Krátký, Rudolf Mertlík
Plautus, Titus Maccius: Komedie o laně (Rudens; D, Praha, Dilia 1988) - přel. Eva Stehlíková
Plautus, Titus Maccius: Komedie o strašidle (Mostellaria; D, Praha, Orbis 1960) - přel. Jaroslav Pokorný
Plinius Mladší /Plinius Caecilius Secundus, Gaius/: Dopisy (korespondence, Praha, Svoboda 1988) - přel. Ladislav Vidman
Polo, Marco: Milión neboli O zvycích a poměrech ve východních krajích (LF, Praha, Odeon 1989) - přel. Václav Bahník
Portréty světovládců 1. (Od Hadriana po Alexandra Severa) (Scriptores historiae Augustae I; LF, Praha, Svoboda 1982) - přel. Jan Burian Bohumila Mouchová
Portréty světovládců 2. (Od Maximinů po Carina) (Scriptores historiae Augustae II; LF, Praha, Svoboda 1982) - přel. Jan Burian, Bohumila Mouchová
Praeceptor gentium. Vychovatel národů. Komenského úvahy o přetvoření společnosti (Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1955) - přel. František Heřmanský, M. Klučka, Jan Patočka
Příběhy krále Přemysla Otakara II. Zlá léta po smrti Přemysla Otakara II. Dva současné letopisy (letopisy, Praha, Vyšehrad 1947) - přel. Karel Hrdina
Propertius: Elegie (BB, Praha, Mladá fronta 1945) - přel. Rudolf Mertlík, Vladimír Šrámek
Propertius: Elegie (BB, Praha, Mladá fronta 1962) - přel. Rudolf Mertlík, Vladimír Šrámek
První pokračovatelé Kosmovi (kroniky, Praha, Melantrich 1950) - přel. Karel Hrdina
První pokračovatelé Kosmovi (kroniky, Praha, Svoboda 1974) - přel. Karel Hrdina, Marie Bláhová a V. V. Tomek
Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury (Praha, Vyšehrad 2009) - přel. Petr Kitzler s I. Adámkovou a P. Dudzikem
Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století (Praha, Vyšehrad 2011) - přel. Petr Kitzler s I. Adámkovou a P. Dudzikem)
Pseudo-Augustinus: Kázání 394, 394A (Sermones 394, 394A; in: Petr Kitzler, Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací, Praha, Filosofia 2012, s. 173–177) - přel. Petr Kitzler
Quintilianus, Marcus Fabius: Základy rétoriky (Institutionis oratoriae libri XII; stati, Praha, Odeon 1985) - přel. Václav Bahník
Raymundus Lullus: Pojednání o Páté Esenci, neboli, O tajemstvích přírody (Tractatus de Quinta Essentia; LF, Praha, Volvox Globator 1995) - přel. Zdeněk Frýbort
Římská lyrika (VB, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Rudolf Mertlík, Ferdinand Stiebitz a další překladatelé
Sbohem, starý Říme (VB, Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. Dana Svobodová, Karel Šiktanc [jako Eva Stehlíková], Květa Rubešová, Karel Hubka a další překladatelé
Sebrání písní potulného cechu studentského. Výbor ze středověké latinské poesie žákovské [Písně žáků darebáků 1] (VB, Praha, Evropský literární klub 1948) - přel. Radovan Krátký, Rudolf Mertlík
Seneca, Lucius Annaeus, jr.: Další listy Luciliovi (L. Annaei Senecae Ad Lucileium epistulae morales; úvahy, Praha, Svoboda 1984) - přel. Václav Bahník
Seneca, Lucius Annaeus, jr.: O dobrodiních (De beneficiis; úvahy, Praha, Svoboda 1992) - přel. Václav Bahník
Seneca, Lucius Annaeus, jr.: O duševním klidu (De tranquillitate animi [podle francouzského vydání Dialoques]; úvahy, Praha, Supraphon 1984) - přel. Václav Bahník
Seneca, Lucius Annaeus, jr.: O duševním klidu (De tranquillitate animi [podle francouzského vydání Dialoques]; úvahy, Praha, Odeon - Baset 1999) - přel. Václav Bahník
Seneca, Lucius Annaeus, jr.: Slova tesaná do mramoru (výbor citátů, Praha, Vyšehrad, Dobrovský - Beta 2000) - přel. Václav Bahník
Seneca, Lucius Annaeus, jr.: Útěchy (úvahy, Praha, Odeon 1977) - přel. Václav Bahník
Seneca, Lucius Annaeus: Výbor z listů Luciliovi (Ad Lucilium Epistularum moralium quae supersunt; výbor z filozofických spisů, Praha, Svoboda 1969) - přel. Bohumil Ryba
Seneca, Lucius Annaeus: Výbor z listů Luciliovi (Ad Lucilium Epistularum moralium quae supersunt; výbor z filozofických spisů, Praha, Svoboda 1987) - přel. Bohumil Ryba
Seneca: Thyestes (Thyestes, D, Divadelní revue, 3/1992) - přel. Eva Stehlíková
Sestra Múza. Světská poezie latinského středověku (VB, Praha, Odeon 1990) - přel. Václav Bahník, Karel Hrdina, Rudolf Mertlík, Ferdinand Stiebitz, Dana Svobodová, Dagmar Tenorová, Anežka Vidmanová, Irena Zachová
Slavíček, Karel: Listy z Číny do vlasti a jiná korespondence s evropskými hvězdáři (Praha, Nakladatelství Vyšehrad 1995) - přel. Josef Vraštil a Josef Kolmaš (překlad do čínštiny, Čung-kuo laj-sin 1716-1735, (Čeng-čou, Nakladatelství Ta-siang 2002) pořídil Josef Kolmaš)
Starokřesťanské hymny Brno, Edice Akord 1937, [jako Hymny, Brno, Edice Akord 1937) - přel. Jan Dokulil
Stránský, Pavel: O státě českém (Respublica Bojema; LF, Praha, Sfinx, Bohumil Janda 1946) - přel. Bohumil Ryba
Stránský, Pavel: O státě českém (Respublica Bojema; LF, Praha, Supraphon 1985) - přel. Bohumil Ryba
Středověké písně cechu žákovského (VB, Praha, Svobodné slovo-Melantrich 1958) - přel. Radovan Krátký
Suetonius Tranquillus, Gaius: Slavní gramatici a řečníci (De grammaticis et rhetoribus; PP, in: Životopisy dvanácti císařů (přel. Bohumil Ryba), Praha, Svoboda 1974; reedice tamtéž 1998) - přel. Jana Nechutová
Suetonius Tranquillus, Gaius: Životopisy dvanácti císařů, spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech (De vita Caesarum; LF, Praha, Svoboda 1998) - přel. Bohumil Ryba a Jana Nechutová
Sv. Řehoř Veliký: Čtyřicet homilií na evangelia (vybrané spisy, Olomouc, Dominikánská edice Krystal 1946) - Timotheus Vodička
Sv. Robert Bellarmino /Bellarmino, Roberto (Sancto)/: Úpění holubice čili O užitečnosti slz (náboženská literatura, Olomouc, Dominikánská edice Krystal 1948) - Timotheus Vodička
Svět ezopských bajek (výbor, Praha, Svoboda 1976, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny]) - přel. Václav Bahník, Rudolf Kuthan [Ezop], Rudolf Mertlík [jako Jiří Valeš]
Synové slávy - oběti iluzí. Z pozdních římských panegyriků (LF [výbor projevů]], Praha, Svoboda 1977) - přel. Jan Burian, Bohumila Mouchová
Tacitus, Publius Cornelius: Dějiny (Historiae; in: Z dějin císařského Říma, Praha, Svoboda 1976) - přel. Antonín Minařík, Antonín Hartmann [revidoval]
Tacitus, Publius Cornelius: Letopisy (Annales; Praha, Svoboda 1975) - přel. Antonín Hartmann
Tacitus, Publius Cornelius: Messalina a Agrippina. Z Annálů XI-XIV (výbor Praha, Rudolf Škeřík 1931) - přel. Ferdinand Stiebitz
Tacitus, Publius Cornelius: Rozprava o řečnících (Dialogus de oratoribus; in: Z dějin císařského Říma, Praha, Svoboda 1976) - přel. Antonín Hartmann
Tacitus, Publius Cornelius: Germanie (De origine et situ Germanorum liber; in: Z dějin císařského Říma, Praha, Svoboda 1976) - přel. Václav Bahník
Tacitus, Publius Cornelius: Život Julia Agricoly (Agricola; in: Z dějin císařského Říma, Praha, Svoboda 1976) - přel. Antonín Hartmann
Tertullianus: Povzbuzení mučedníkům (Ad martyras; in Teologický sborník 4, 2002, str. 55-62) - přel. Petr Kitzler
Tertullianus:O hrách (De spectaculis; Praha, Oikoymenh 2004) - přel. Petr Kitzler
Tertullianus: O Kristově těle (De carne Christi; Praha, OIKOYMENH 2015) - přel. Petr Kitzler
Tibullus: Láska a mír (Elegiae; BB, Praha, 1946; Praha, Jan Laichter 1949) - přel. Rudolf Mertlík
Tribuni výmluvnosti. Výbor ze starověkých řečníků (výbor, Praha, Odeon 1974, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny]) - přel. Václav Bahník, další překladatelé
Úděl a útěcha (komentovaný výbor z antické a středověké konsolační literatury; Heršpice, EMAN 1995) - přel. Jana Nechutová
Vavřinec z Březové: Husitská kronika (kronika, Praha, SNKLHU 1954) - přel. František Heřmanský
Vavřinec z Březové: Husitská kronika (kronika, opravené vydání in: Husitská kronika / Píseň o vítězství u Domažlic, Praha, Svoboda 1979) - přel. František Heřmanský
Vavřinec z Březové: Píseň o vítězství u Domažlic. Píseň přeslavné koruny české za vítězství, jehož se jí z nebe dostalo u Rýzmberka a Domažlic Vavřinec z Březové (Carmen insignis Corone Bohemia pro tropheo sibi divinitus concesso circa Ryzmberg et Domazlicz; B, Praha, Orbis 1951) - přel. Jan Blahoslav Čapek
Vavřinec z Březové: Píseň o vítězství u Domažlic. Píseň přeslavné koruny české za vítězství, jehož se jí z nebe dostalo u Rýzmberka a Domažlic Vavřinec z Březové (Carmen insignis Corone Bohemia pro tropheo sibi divinitus concesso circa Ryzmberg et Domazlicz; B, in: Husitská kronika / Píseň o vítězství u Domažlic, Praha, Svoboda 1979) - přel. Jan Blahoslav Čapek
Venantius Fortunatus: Útěcha Chilperichovi a Fredegundě (Proměny, 2/1991) - přel. Jana Nechutová
Vergilius Maro, Publius: Aeneis (Aeneis; B [epos], Praha, Svoboda 1970) - přel. Otmar Vaňorný
Vergilius Maro, Publius: Zpěvy pastýřské (Bucolica; BB, in: Zpěvy rolnické pastýřské, Praha, SNKLHU 1959) - přel. Otmar Vaňorný
Vergilius Maro, Publius: Zpěvy pastýřské (Bucolica; BB, in: Písně pastvin a lesů, Praha, Svoboda 1977) - přel. Otmar Vaňorný
Vergilius Maro, Publius: Zpěvy rolnické (Georgica; BB, in: Zpěvy rolnické pastýřské, Praha, SNKLHU 1959) - přel. Otmar Vaňorný
Vergilius Maro, Publius: Zpěvy rolnické (Georgica; BB, in: Písně pastvin a lesů, Praha, Svoboda 1977) - přel. Otmar Vaňorný
Vincentius, kanovník pražský: Letopis Vincentiův a Jarlochův (Praha, SNKLHU 1957) - přel. František Heřmanský
Vitalis de Blois: Geta (Geta; D, Divadelní revue, 3/1995) - přel. Irena Zachová
Zbav mě mé tesknosti. Výbor z české a latinské světské tvorby epochy středověku a renesance (VB, Universitas, 5/1983; Brno, Blok 1983; Listy filologické, 107/1984) - přel. Rudolf Mertlík
Žitavský, Petr: Kronika Zbraslavská (Chronicon aulae regiae; LF, Praha, Melantrich 1952) - přel. František Heřmanský, Rudolf Mertlík [verše], Anna Pavlů [verše]
Žitavský, Petr: Zbraslavská kronika (Chronicon Aulae Regiae; kronika, Praha, Svoboda 1976) - přel. František Heřmanský, Rudolf Mertlík [verše]