POLSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
POLSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Abłamowicz, Aleksander: Francouzský román mezi dvěma světovými válkami (Francuska powieść międzywojenna; LF, Šenov, Tilia 1997) - přel. Helena Stachová
Abramow, Jarosław: Klik-Klak (Klik-klak; D, Praha, Dilia 1979; premiéra Praha, Divadlo E. F. Buriana 1980) - přel. Irena Lexová
Abramow, Jarosław: Vysoko nad zemí (Wysoko nad ziemią; RH, Československý rozhlas 1965) - přel. Helena Stachová
Abramow, Jarosław: Zámecké dostihy (Derby w pałacu; D, Praha, Dilia 1967) - přel. Helena Stachová
Afanasjew, Jerzy: Chiméry (VP, Světová literatura, 2/1979) - přel. Ludvík Štěpán
Afanasjew, Jerzy: Olaf Bařtipán (Olaf Grubasow; D, Praha, Repertoár malé scény, 11/1964) - přel. Jan Pišta
Afanasjew, Jerzy: Zrcadlo porostlé mechem (Lustro porosłe mchem; VP, Světová literatura, 3/1989) - přel. Jan Pišta
Afanasjewovi, Alina a Jerzy: Začarovaný mlýn (Czarodziejski młyn; dětská kniha, Praha, Albatros 1987) - přel. Jan Pišta
Andrews, M.(Szczypiorski Andrzej): Poslední případ inspektora Willburna (Dymisja nadinspektora Willburna; R, Praha, Lidové nakladatelství 1972) - přel. Helena Stachová
Andrzejewski, Jerzy: Konec (N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Bořivoj Křemenák
Andrzejewski, Jerzy: Noc (Noc; VP, Praha, Máj 1947; Praha, Máj 1948; Praha, Naše vojsko 1973) - přel. Helena Teigová
Andrzejewski, Jerzy: Onť se béře po horách (Idzie skacząc po górach; experimentální próza, Praha, Mladá fronta 1968; jako Pařížské domino Brno, Books 1998) - přel. Vendulka Zapletalová
Andrzejewski, Jerzy: Popel a démant (Popiół i diament; R, Praha, Svoboda 1948; Praha, SNKLHU 1957; Praha, SNKLU 1963; Praha, Odeon 1975; Praha, Odeon 1976) - přel. Helena Teigová
Andrzejewski, Jerzy: Řád srdce (Ład serca; R, Brno, Družstvo Moravského kola spisovatelů v Brně 1947) - přel. Jaroslav Janouch
Andrzejewski, Jerzy: Strana a tvorba spisovatele (Partia i twórczośc pisarza; LF, Praha, Československý spisovatel 1953) - přel. Jaroslav Závada
Andrzejewski, Jerzy: Zlatá liška (Złoty lis; VP, Praha, Naše vojsko 1967) - přel. Helena Teigová
Auderska /Auderská/, Halina: Cesta tažných ptáků (Ptasi gościniec; R, Praha, Odeon 1989) - přel. Zdenka Koutenská
Auderska /Auderská/, Halina: Granátové jablko (Jabłko granatu; R, Opava, Optys 1994) - přel. Helena Stachová
Auderska /Auderská/, Halina: Zabít strach (Zabić strach; N, Světová literatura, 2/1986) - přel. Helena Stachová
Auderska /Auderská/, Halina: Zběhové (Zbiegowie; D, Praha, Dilia 1953) - přel. Helena Teigová
Augustyn, Małgorzata; Velká kniha pokojových rostlin (Rośliny pokojowe; Príroda, Bratislava 2006) - přel. Iva Kratochvílová
Baczyński, Kryštof Kamil: Spálené růže (VB, Praha, Mladá fronta 1983) - přel. Jan Pilař
Bahdaj, Adam: Bacha, černý paraple! (Uwaga, czarny parasol!; R [pro děti], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Bahdaj, Adam: Černé sombrero (Czarne sombrero; R, Praha, Lidové nakladatelství 1975) - přel. Helena Stachová
Bahdaj, Adam: Do poločasu 0:1 (Do przerwy 0:1; kniha pro děti, Praha, Albatros 1977) - přel. Oldřich Syrovátka
Bahdaj, Adam: Klobouk za půl miliónu (Kapelusz za 100 tysięcy; R [pro děti], Praha, Albatros 1969) - přel. Jaroslav Simonides
Baranowski, Krzysztof: Autostopem po Americe (Hobo; cestopis, Praha, Orbis 1968) - přel. Olga Hostovská
Bardijewski, Henryk: Křídla (Skrzydła; D, Praha, Dilia 1982) - přel. Helena Stachová
Bardijewski, Henryk: Panto a Pantamto (Panto i Pantamto; D, Praha, Dilia 1986) - přel. Helena Stachová
Baumann, Zygmunt: Sociologie (Zarys socjologii; LF, Praha, Orbis 1965; Praha, Orbis 1966) - přel. Antonín Měšťan
Berent, Wacław: Živé kameny (Żywe kamienie; R, Praha, Mazáč 1937) - přel. Jaroslav Janouch
Berwińska /Berwiňská/, Krystyna: Con amore (Con amore; Praha, Práce 1979) - přel. Helena Stachová
Białołęcka, Ewa: Kámen na vrcholu (Kamień na szczycie; R, Praha, Mladá fronta 2004) - přel. Pavel Weigel
Białołęcka, Ewa: Tkáč iluzí (Tkacz iluzji; R, Olomouc, Netopejr 1999) - přel. Pavel Weigel
Białoszewski, Miron: M'ironie (VB, Praha, Odeon 1988) - přel. Josef Vlášek
Bielas, Leon: Slavná jako Sarajevo (Sławna jak Sarajewo; próza, Praha, Odeon 1977) - přel. Milan Rusinský
Bielicki, Marian L.: Bakterie 078 (Bakteria 078; Praha, Naše vojsko 1953) - přel. Erich Sojka
Bielicki, Marian: Lacho z rodu Ha (Lacho z rodu Ha; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1964) - přel. Helena Stachová
Bielińska, Halina: Haló, haló (dětská literatura, Praha, Svoboda 1948) - přel. Jan Pilař
Bienko, Wojciech: Nový měsíc (Księżyc w nowiu; D, Praha, Dilia 1975) - přel. Mojmíra Janišová
Biliński, Wacław: Nehoda (Praha, Svoboda 1980) - přel. Jarmila Jarolímková
Bílé propasti. Antologie současné polské poezie (VB, Brno, Host 1997) - přel. Libor Martinek [poezii Wojciecha Bonowicze] a další překladatelé
Bobińska /Bobiňská/, Helena: Pomsta rodu Kabunauri (Zemsta rodu Kabunaburi; dětská kniha, Praha, Mladá fronta 1957) - přel. Vlasta Dvořáčková
Boglarowa /Boglarová/, Krystyna: Nehlaď kočku proti srsti (Nie głaskać kota pod włos; dětská kniha Praha, Albatros 1986) - přel. Vlasta Dvořáčková
Boguslawski, Wojciech: Krakowští a horalé (Krakowiacy i górale; hudebně-dramické dílo, Praha, Dilia 1957; premiéra Ostrava, Státní divadlo 1959; premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo 1975; premiéra Brno, Státní divadlo 1981) - přel. Erich Sojka
Boguszewska /Boguszewská/, Helena: Celý život Sabinin (Całe życie Sabiny; próza, Praha, Melantrich 1948) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková
Boguszewska /Boguszewská/, Helena: Červení hadi (Czerwone węże; dětská literatura, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1950) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková
Boguszewska /Boguszewská/, Helena: Svět očima nevidomých (Świat po niewidomemu; PP, Praha, Mír 1951) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková
Bok, Józef: Na Uralu (Na Uralu; LF, Praha, Práce 1950) - přel. Vlasta Dvořáčková
Borchardt, Karol: Kapitán (Znaczy kapitan; R, Praha, Mladá fronta 1969) - přel. Helena Stachová
Borowski, Tadeusz: Kamenný svět (Kamienny świat; VP, Praha, Naše vojsko 1966) - přel. Helena Teigová
Borowski, Tadeusz: Plamen nehasnoucí (Plomien niegasnacy; N, in: Plamen nehasnoucí / Rudý máj, Praha, Svoboda 1952) - přel. Helena Teigová
Borowski, Tadeusz: Rozloučení s Marií (Utwory zebrane; PP, Praha, Odeon 1987) - přel. Helena Stachová
Borski, Lech: Talisman z azurové země (Talisman z blękitnego kraju; R, Praha, Albatros 1990) - přel. Anetta Balajková
Bořek stavitel. Velká kniha hádanek (Bob Builder; Praha, Egmont 2011) - přel. Pavel Weigel
Bradecki Tadeusz: Model metafyzických důkazů (Wzorzec dowodów metafizycznych; D, Praha, Dilia 1987) - přel. Erich Sojka
Brandstaetter, Roman: Lidé z mrtvé vinice (Ludzie z martwej winicy; Praha, Dilia 1957; premiéra Brno, Divadlo bratří Mrštíků 1958) - přel. Erich Sojka
Brandstaetter, Roman: Markolt (Markolt; D, Praha, Dilia 1960) - přel. Jaroslav Simonides a Kamil Bednář
Brandstaetter, Roman: Poražený Faust (Faust zwyciężony; BB, Praha, Pragokoncert 1968; Praha, Pragokoncert 1969) - přel. Jaroslav Simonides
Brandstaetter, Roman: Soumrak démonů (Zmierzch demonów; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Erich Sojka
Brandstaetter, Roman: Umbrijské kroniky (Kroniki Assyžu / Dwie muzy; EE, Praha, Lidová demokracie 1967; Praha, Lidová demokracie 1968/69) - přel. Jaroslav Simonides
Brandys, Kazimierz: Člověk neumírá (Człowiek nie umiera; R, Praha, Melantrich 1953) - přel. Helena Stachová
Brandys, Kazimierz: Dopisy paní Z. (Listy do pani Z; EE, fejetony, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Vlasta Dvořáčková
Brandys, Kazimierz: Hotel Řím (Hotel Rzym; VP, Praha, SNKLHU 1961) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Incarno (Incarno; D, Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Interview s Balmeyerem (Interview z Balmeyerem; TVH, Československá televize 1966) - přel. Helena Stachová
Brandys, Kazimierz: Jak být milována (Jak być kochana; N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Město nepokořené (Miasto niepokonane; R, Praha, Borový 1948; Praha, Odeon 1972) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Občané (Obywatele; R, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Obrana Granady (Obrona Grenady; N, Světová literatura, 2/1956) - přel. Helena Stachová
Brandys, Kazimierz: Paříž, město otevřené (Troja, miasto otwarte; R, Praha, Melantrich 1951) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Příhody Xavera Šarleje (Antygona; R, Praha, Melantrich 1950) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Samson (Samson; R, Praha, Melantrich 1950) - přel. Helena Stachová
Brandys, Kazimierz: Způsob existence (Sposób bycia; D [divadelní úprava Nowak-Hibner], premiéra Liberec 1966) - přel. Helena Stachová
Brandys, Kazimierz: Způsob existence (Sposób bycia; R, Praha, SNKLU 1965) - přel. Helena Stachová
Brandys, Marian: Italská setkání (Spotkania włoskie; cestopisné črty, Praha, Práce 1951) - přel. Vlasta Dvořáčková
Brandys, Marian: Příběh začíná (Początek opowieści; reportážní črty, Praha, Mladá fronta 1953) - přel. Vlasta Dvořáčková
Brandys, Marian: Trampoty s paní Walewskou (Kłopoty z pania Walewska; E, Praha, Lidové nakladatelství 1975) - přel. Anetta Balajková
Bratny, Roman: Kolumbové dvacátého ročníku (Kolumbowie; R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1965) - přel. Anetta Balajková
Bratny, Roman: Neklidné stopy (Niespokojne topy; LF, Praha, Lidová demokracie 1961) - přel. Anetta Balajková
Braun, Andrzej: Prázdnota (Próźnia; R, Praha, Naše vojsko 1973) - přel. Helena Stachová [jako Helena Teigová]
Braun, Kazimierz: Hollywood aneb Svatý les (Hollywood czyli Święty las; D, Praha, Dilia 1991) - přel. Irena Lexová
Breza, Tadeusz: Bronzová brána. Římský zápisník (Spiżowa brama; EE, Praha, SNKLU 1963) - přel. Antonín Měšťan
Breza, Tadeusz: Hody Balsazarovy (Uczta Baltazara; R, Praha, Odeon 1972) - přel. Erich Sojka
Breza, Tadeusz: Úřad (Urząd; D, Praha, Dilia 1973) - přel. Jaroslav Simonides
Breza, Tadeusz: Úřad (Urząd; R, Praha, SNKLU 1964) - přel. Vendulka Zapletalová
Breza, Tadeusz: Závist (Zawiść; R, Praha, Československý spisovatel 1976) - přel. Josef Vlášek
Broniewski, Władysław: Naděje (VB, Praha, Československý spisovatel 1973) - přel. Jan Pilař
Broniewski, Władysław: Nepokořená píseň (VB, Praha, Mladá fronta 1955) - přel. Jan Pilař
Broniewski, Władysław: Pařížská komuna (B, Praha, Československý spisovatel 1951) - přel. Jan Pilař
Broniewski, Władysław: První motýlek (VB, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956) - přel. Jan Pilař
Broszkiewicz, Jerzy: Břemeno svobody (Imiona władzy; D, Praha, Dilia 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Broszkiewicz, Jerzy: Dlouho a šťastně (Długo i szczęśliwie; R, Praha, Naše vojsko 1985) - přel. Helena Stachová
Broszkiewicz, Jerzy: Doktor Twardowski (Doktor Twardowski; R, Praha, Práce 1987) - přel. Anetta Balajková
Broszkiewicz, Jerzy: Trosečníci v řece meteorů (Cz dzisiątego miesiąca; R, Praha, Albatros 1977) - přel. Jaroslav Simonides
Broszkiewicz, Jerzy: Velká, větší, největší (Wielka, wieksza, najwieksza; R, Státní nakladatelství dětské knihy 1963) - přel. Anetta Balajková
Brycht, Andrzej: Výlet Auschwitz-Birkenau (Wycieczka Auschwitz-Birkenau; N, Světová literatura, 4/1967) - přel. Helena Stachová
Bryll, Ernest: Malováno na sklo (Na szkłe malowane; D, Praha, Dilia 1972) - přel. Mojmíra Janišová a Ota Ornest
Brzechwa, Jan: Akademie pana Kaňky (Akademia pana Kleksa; dětská kniha, Praha, Albatros 1973) - přel. Jiří Fiedler
Brzechwa, Jan: Akademie pana Kaňky (Akademia pana Kleksa; Praha, Státní nakladatetelství dětské knihy 1960; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962) - přel. Olga Neveršilová
Brzechwa, Jan: Cesty pana Kaňky (Podróże pana Kleksa; dětská kniha, Praha, Albatros 1980) - přel. Jiří Fiedler
Brzechwa, Jan: Jehla s nitkou tancovala (VB, Praha - Kraków, Svoboda - Czytelnik 1948) - přel. Jan Pilař
Brzechwa, Jan: Kašpařice / Entlička pentlička / Kašpárkovy proměny (DD [loutkové], Praha, Dilia 1964) - přel. Jan Pilař a Vlasta Dvořáčková
Brzechwa, Jan: Popletená kačena (VB, Praha, Praha - Kraków, Svoboda - Czytelnik 1948) - přel. Jan Pilař
Brzechwa, Jan: Ptačí klepy (VB [Sto baśń], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963; rozšířené Praha, Albatros 1986) - přel. Jan Pilař
Brzechwa, Jan: Velryba (Wieloryb; RH, premiéra Československý rozhlas 1966) - přel. Erich Sojka
Brzozowski, Stefan: Plameny (Płomienie; R, Praha, Československý spisovatel 1950) - přel. Helena Teigová
Buczkowski, Leopold: Černý potok (Czarny potok; R, Praha, Odeon 1982) - přel. Josef Vlášek
Bukowski, Michal: Srdečnost oblaků (VB, Český Těšín, Sdružení polských spisovatelů v ČR 1999) - přel. Libor Martinek, Wilhelm Przeczek, Lucyna Waszková
Busquets, Carlos: Bylo, nebylo (dětská literatura, [Praha], Junior 1997) - přel. Karel Blažek
Bystrzycka /Bystrzycká/ Zofia: Otřes (Kontuzja; R, Praha, Melantrich 1986) - přel. Helena Stachová
Cassian /Cassianová/, Nina: Zvědavé slůně (D [loutková hra pro děti], Praha, Dilia 1967; premiéra Liberec, Severočeské loutkové divadlo 1965) - přel. Ladislav Dvorský a M. Tatarová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: Bílou pustinou (Na białym szlaku; PP, Praha, Naše vojsko 1961) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: Roald Amundsen (Człowiek, o którego upomniało się morze; LF, Praha, Mladá fronta 1971) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: Tumbo z mysu Dobré naděje (Tumbo z przylądka Dobrej Nadziei; R, Praha, Albatros 1981) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: Tumbo znovu v nesnázích (Tumbo nigdy nie zazna spokoju; R, Praha, Albatros 1982) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: V zemi bez stínu (Osaczeni wielkim chłodem; PP, Praha, Orbis 1974) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: V zemi polární záře (Na białym szlaku; PP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: Velký Nor (Fridtjof,co z ciebie wyrośnie?; LF, Praha, Mladá fronta 1964) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: Dobývání Arktidy (Zdobycie Arktyki; LF, Praha, Mladá fronta 1958) - přel. Helena Stachová
Czartoryskich, Maria z : Malvína aneb Předvídavost srdce (Malwina czyli Domyślność serca; R, Praha, Odeon 1975; Brno, Blok 1979) - přel. Marie Havránková
Czechowicz, Józef: Zaklínání kamene (VB, Praha, Odeon 1989) - přel. Vlasta Dvořáčková
Czeszko, Bogdan: Pokolení (Pokolenie; R, Praha, Mladá fronta 1953; Praha, Naše vojsko 1979) - přel. Helena Teigová
Czeszko, Bohdan: Povodeň (Powódž.; N, in: Pět polských novel, Praha, Odeon 1984) - přel. Ludvík Štěpán
Czubak, C.: Koncert pro číslo jednací (Koncert na liczbę dziennika; D, Praha, Ústřední dům armády 1974) - přel. Oldřich Uličný
Czubiński, Antoni: Rusko-polská válka v letech 1918-1921 (Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918-1921; Bonus A, Brno 1993) - přel. Iva Kratochvílová
Čistý zpěv. 10 současných polských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1974) - přel. Jan Pilař
Dąbrowska /Dąbrowská/, Maria: Čistá srdce (výbor próz pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962) - přel. Jaroslav Simonides
Dąbrowska /Dąbrowská/, Maria: Mez (Granica; TVH, Československá televize 1970) - přel. Helena Stachová
Dąbrowska /Dąbrowská/, Maria: Noci a dny (Noce i dnie; R [2 svazky], Praha, SNKLHU 1959) - přel. Helena Teigová
Dąbrowska, Maria: Svatba na vsi (VN, Praha, Československý spisovatel 1958) - přel. Josef Rumler
Dabrowski, Stanisław: Mučednická smrt pátera Jerzyho Popieluszka (Meczenstwo ks. J. P.; básnická kompozice, premiéra Československý rozhlas 1992) - přel. Erich Sojka
Dackiewicz /Dackiewiczová/, Jadwiga: Napoleonovi synové (Synowie Napoleona. Książe Reichstadtu-Napoleon II. / Synowie Napoleona. Aleksander Walewski; LF, Praha, Svoboda 1979) - přel. Vlasta Dvořáčková
Damian, Dominik: Neznámý z baru Kalypsó (Nieznajomy z baru Calypso; R, Praha, Práce 1969) - přel. Karel Málek
Dębski, Łukasz: Café Szafé (Café Szafé; Podlesí, Dauphin 2009) - přel. Jan Jeništa
Dejmek, Kazimierz: Temnoty halí zemi (Ciemności kryję ziemię; D, Praha, Dilia 1967) - přel. Jaroslav Simonides
Deníky dětí: (sborník [Deník Leona Weliczkera, Deník Jany Heschelesové, Zápisky polských dětí], LF, Praha, Naše vojsko - Svaz protifašistických bojovníků 1961; samostatně Deník Jany Heschelesové in: Holocaust a válka očima dětí, Praha, Prostor 1997) - přel. Helena Stachová
Disney, Walt: 101 dalmatinů (101 dalmatinów; pohádka, Praha, Egmont ČR 1997, 2010) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Aladin (pohádka, Praha, Egmont 2005) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Alenka v kraji divů (Alicja w kraju dziwów; pohádka, Praha, Egmont ČR 1996) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Ariela Malá mořská víla (Praha, Egmont 2010) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Bambi (Praha, Egmont, 2010) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Donaldův úkol (pohádka, Praha, Egmont 1997) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Herkules (pohádka, Praha, Egmont 1998) - přel. Pavel Weigel
Disney Walt: Kouzelné slůvko (pohádky, Praha, Egmont 2006) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Kráska a zvíře (pohádka, Praha, Egmont 2005) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Lady a tramp (pohádka, Praha, Egmont 2004) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Lví král (Praha, Egmont, 1010) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Mluv vždy pravdu (Praha, Egmont 2008) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Nejkrásnější dárek (pohádky, Praha, Egmont 2006) - přel. Pavel Weigel
Disney Walt: Nevzdávej se předem (Praha, Egmpnt 2008) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Pomáhej svým kamarádům (Praha; Egmont 2007) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Popelka (Praha, Egmont 2010) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Pošťák Pat a dobře odvedená práce (Postman Pat; Praha, Egmont 2006) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Pošťák Pat a fotbalový zápas (Postman Pat Goes Football; pohádka, Praha, Egmont 2006) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Pošťák Pat a neposlušná hra (Postman Pat: The Hungry Goat; pohádka, Praha, Egmont 2006) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Princ a chuďas (pohádka, Praha, Egmont 2004) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Sněhurka a sedm trpaslíků (Praha, Egmont 2010) - přel. Pavel Weigel
Disney Walt: Šmoulové (pohádky; Praha, Egmont 1998) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Příběhy pošťáka Pata 1 (Postman Pat; Praha, Egmont 2007) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Příběhy pošťáka Pata 2 (Postman Pat; Praha, Egmont 2007) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Věř ve své síly (Praha, Egmont 2007) - přel. Pavel Weigel
Disney Walt: W.i.t.c.h. Komiks 16 (komiks, Praha, Egmont 2004) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Šípková Růženka (Śpiąca królewna; pohádka, Praha, Egmont ČR 1997, 2010) - přel. Pavel Weigel
Dobraczyński, Jan: Klíč moudrosti (Klucz mądrości; R, Praha, Vyšehrad 1979) - přel. Lubomír Nakládal
Dobraczyński, Jan: Listy Nikodémovy (Listy Nikodema; R, Praha, Vyšehrad 1969; Praha, Vyšehrad 1989) - přel. Jaroslav Simonides
Dobraczyński, Jan: Modré přilby na přehradě (Błękitne helmy na tamie; R, Praha, Vyšehrad 1976) - přel. Lubomír Nakládal
Dobraczyński, Jan: Před branami Lipska (Bramy Lipska; R, Praha, Vyšehrad 1988) - přel. Jaroslav Simonides
Dobraczyński, Jan: Přelévat moře (Wyczerpać morze; R, Praha, Vyšehrad 1971; Olomouc, Matice cyrilometodějská 1994) - přel. Lubomír Nakládal
Dobraczyński, Jan: Znamení rukou (Dłonie na murze; R, Praha, Lidová demokracie 1963) - přel. Jaroslav Simonides
Dobraczysńki, Jan: Stín otce (Cie ojca; R, Brno, Blok 1993) - přel. Marie Havránková
Dobrowolski, Stanisław R.: Sága rodu (Saga rodu; Praha, rodinná kronika, Praha, Lidové nakladatelství 1974) - přel. Anetta Balajková
Dolęgowski, A.: Výslech (Przesłuchanie; D, Praha, Ústřední dům armády 1974) - přel. Oldřich Uličný
Domagalik, Andrzej: Konec prázdnin (Koniec wakacji; R, Praha, Albatros 1987) - přel. Helena Stachová
Domagalik, Andrzej: Zelené kaštany (Marek / Irmina; R/R, Praha, Lidové nakladatelství 1979) - přel. Helena Stachová
Domański, Marek: Žena v prekérní situaci (Kobieta w trudnej sytuacji; D, premiéra Ostrava, Umělecká agentura Krajského podniku pro film, koncerty a estrády 1973) - přel. Ladislav Slíva
Dorawski, Jan Kazimierz: Člevěk dobývá Himaláj (Człowiek zdobywa Himalaje; LF, Praha, Mladá fronta 1961) - přel. Jaroslav Simonides
Dygasiński, Adolf: Zvířata a lidé (VP [dětská literatura], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1950) - přel. Josef Bečka
Dygat, Stanisław: Bodamské jezero (Jezioro Bodeńskie; R, Praha, Evropský literární klub 1948) - přel. Anetta Balajková
Dygat, Stanisław: Cesta (Podróž; R, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Helena Stachová
Dygat, Stanisław: Disneyland (Disneyland; R, Praha, Odeon 1967) - přel. Vendulka Zapletalová
Edigey, Jerzy: Král Babylónu (Król Babilonu; R [literatura pro mládež], Praha, Albatros 1990) - přel. Pavel Frýbort
Engelking, Leszek: A jiné básně a jiné básně (VB, Olomouc, Votobia 1988) - přel. Iveta Mikešová, Václav Burian, Ivan Wernisch, Petr Mikeš
Engelking, Leszek: Vladimir Nabokov - podivuhodný podvodník (Vladimir Nabokov; LF, Olomouc, Votobia 1997) - přel. Iveta Mikešová
Fabianowska Małgorzata, Nesteruková Małgorzata: Mazaní Slované (Ci sprytni Słowianie, Praha, Egmont 2000) - přel. Pavel Weigel
Fantastika ´80 (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1980) - přel. Helena Stachová
Fialkowski, Konrad: Homo divisus (Homo divisus; sci-fi próza, in: Experiment člověk, Praha, Svoboda 1983) - přel. Zdenka Koutenská a další překladatelé
Fiałkowski, Konrad: Cerebroskop (VP, Světová literatura, 5/1979)
Fiałkowski, Konrad: Pátý rozměr (Poprzez piąty rozmiar / Włókno Claperiusa; VP, Praha, Mladá fronta 1971) - přel. Helena Stachová
Fiedler, Arkady: Bílý jaguár (Biały jaguar; Praha, N, Mladá fronta, 1981) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Divoké banány (Dzikie banany; LF, Praha, Mladá fronta 1963) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Guinea nové dobrodružství (Nowa przygoda - Guinea; LF, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Indiáni, bizoni, štiky aneb opět Kanada vonící pryskyřicí (I znowu kusząca Kanada; LF, Praha, Mladá fronta 1972) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Kanada vonící pryskyřicí (Kanada pachnąca żywicą; LF, Praha, Mladá fronta 1958) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Madagaskar, krutý čaroděj (Madagaskar, okrutny czarodziej; LF, Praha, Mladá fronta 1976) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Malý Bizon (Mały Bizon; R, Praha, Mladá fronta 1959) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Můj otec a duby (Mój ojciec i dęby Wiek męski - zwycięski; R, Praha, Mladá fronta 1982) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Orinoko (Orinoko; R, Praha, Mladá fronta 1961) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Robinsonův ostrov (Wyspa Robinsona; R, Praha, Mladá fronta 1960, 1963) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Ryby zpívají v Ukajali (Ryby śpiewają w Ukajali; LF, Praha, Mladá fronta 1957, 1960) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Z brazilských pralesů (Piękna, straszna Amazonia; LF, Praha, Orbis 1974) - přel. Helena Stachová
Fik, Ignacy: Sociální rodokmen polské literatury (Rodowód spoleczny literatury polskiej; literárněcědné dílo Praha, Orbis 1948) - přel. Erich Sojka
Filipowicz, Kornel: Co je v člověku (VP [Opowiadania wybrane / Pamiętnik antybohatera / Co jest w człowieku], Praha, Odeon 1974) - přel. Josef Vlášek
Filipowicz, Kornel: Modrý sešit (Błękitny zeszyt; P, Praha, Naše vojsko 1959)- přel. Josef Rudolf Burian
Finková, Ida: Jaro 1941 (Wiosna 1941; sbírka povídek; Brno, Barrister & Principal 2012) - přel. Lenka Kuhar Daňhelová
Fleszarowa-Muskat, Stanisława: Včera a dnes (Wczoraj i dzisiaj; TVH, Československá televize 1971) - přel. Helena Stachová
Fredro, Aleksander: Dámy a husaři (Damy i huzary; D, Praha, Dilia 1977) - přel. Mojmíra Janišová
Fredro, Aleksander: Dámy a husaři (Damy i huzary; D, Praha 1959) - přel. Milan Rusinský
Fredro, Aleksander: Doživotní renta (Dożywocie; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Hana Jechová
Fredro, Aleksander: Muž a žena (Mąż i żona; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1955; Praha, Orbis 1960) - přel. Mojmíra Janišová a Ota Ornest
Fredro, Aleksander: Muž a žena (Mąż i żona; D, Praha, Dilia 1976) - přel. Jaroslav Simonides
Fredro, Aleksander: Nikdo mě nezná (Nikt mnie nie zna; D, Praha,, Dilia 1957; in: sborník Malá díla velkých mistrů, Praha, Naše Vojsko 1957; premiéra Československá televize 1971) - přel. Erich Sojka
Fredro, Aleksander: Pan Jowialski (Pan Jowialski; D, Praha, 1951; Praha 1953) - přel. František Hrubín
Fredro, Aleksander: Panenské sliby aneb Magnetismus srdce (Śluby panieńskie; D, Praha, Orbis 1955) - přel. Mojmíra Janišová a Ota Ornest
Fredro, Aleksander: Pomsta (Zemsta; D, in: Pomsta / Pan Geldhab, Praha, Odeon 1966) - přel. Erich Sojka
Frelek, Ryszard: Slaná růže (Słona róža; N, Světová literatura, 4/1982) - přel. Helena Stachová
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Divoké víno (VB, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Jan Pilař
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Noc zázraků (Babcia i wnuczek czyli Noc cudów; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Jan Pilař
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Prstem otáčíš planety (VB, Praha, Odeon 1973) - přel. Jan Pilař
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Sedmé nebe (VB, Praha, Československý spisovatel 1980) - přel. Jan Pilař
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Začarovaná drožka (VB, Praha, Československý spisovatel 1963) - přel. Jan Pilař
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Zelená husa (Próby teatralne; VD, Praha, SNKLU 1965) - přel. Jan Pilař
Gall /Gallová/, Natalia: Setkání s andělem (A ty płakałaś, Adrianno...; R, Praha, Albatros 1974) - přel. Olga Hostovská
Gawlik, Jan Pawel: Zkouška (Egzamin; D, Praha, Dilia 1978) - přel. Jaroslav Simonides
Gerhard, Jan: Netrpělivost (Niecierpliwość; R, Praha, Melantrich 1970) - přel. Helena Teigová
Głombik, Czesław: Český novotomismus třicátých let (Neotomizm czeski lat trzydziestych; LF [dějiny filozofie], Olomouc, Votobia 1995) - přel. Václav Burian
Głowacki, Janusz: Antigona v New Yorku (Antygona w Nowym Jorku; D, Praha, Dilia 1994) - přel. Vlasta Dvořáčková
Głowacki, Janusz: Kongo v ulici Medvídka Pú (VP, Světová literatura, 6/1976) - přel. Ludvík Štěpán
Głowacki, Janusz: Utkání (Mecz; D, Praha, Dilia 1979) - přel. Jaroslav Simonides
Godlewski, Aleksander: Tahiti nejkrásnější (Tahiti najpiękniejsza; LF, Praha, Orbis 1960) - přel. Jaroslav Janouch
Gojawiczyńska /Gojawiczyňská/, Pola: Děvčata z Novolipek (Dziewczęta z Nowolipek; R, Třebechovice, Dědourek 1946; Praha, Melantrich 1951) - přel. Helena Teigová
Gojawiczyńska /Gojawiczyňská/, Pola: Hlavní město (Stolica; R, Praha, Melantrich 1950) - přel. Helena Teigová
Gojawiczyńska /Gojawiczyňská/, Pola: Mříže (Krata; R, Praha, Literární klub 1948; Praha, Mír 1951) - přel. Helena Teigová
Gojawiczyńska /Gojawiczyňská/, Pola: Rajská jabloň (Rajska jabłoń; R, Praha, Máj 1948) - přel. Helena Teigová
Gołembowicz, Wacław: Chemické příběhy Sherlocka Holmese (Przygody chemiczne Sherlocka Holmesa; PP, Praha, Mladá fronta 1967; Praha, Mladá fronta 1968; Brno, Books 1999) - přel. Irena Dvořáková
Gołembowicz, Wacław: Paracelsus (Wędrowiec; R, Praha, Mladá fronta 1975) - přel. Irena Dvořáková
Gombrowicz, Witold: Deník I (Dziennik I; EE, Praha, Torst 1994) - přel. Helena Stachová
Gombrowicz, Witold: Deník II, III (Dziennik II, III; EE, Praha, Torst 1994) - přel. Helena Stachová
Gombrowicz, Witold: Ferdydurke (Ferdydurke; R, Praha, Torst 1997) - přel. Helena Stachová
Gombrowicz, Witold: Kosmos (Kosmos; R, [četba na pokračování] Český rozhlas 2000) - přel. Erich Sojka
Gombrowicz,Witold: Naše erotické drama (Nasz dramat erotyczny; Praha, Revolver Revue 2008) - přel. Helena Stachová
Gombrowicz, Witold: Pornografie (Pornografia; R, Praha, Torst 1997) - přel. Helena Stachová
Gombrowicz, Witold: Posedlí (Opętani; Praha, Argo 1999) - přel. Helena Stachová
Gombrowicz, Witold: Svatba (Ślub; D, Praha, Dilia 1981; premiéra Praha, DISK 1991) - přel. Irena Lexová
Gombrowicz, Witold: Trans Atlantik (Trans-Atlantyk; D, Praha, Dilia 1982) - přel. Irena Lexová
Gombrowicz, Witold : Varia (Varia; Praha, Revolver Revue 2011) - přel. Helena Stachová
Gordon /Gordonová/, Barbara: Smrt si vybírá (Gwiazdy na ziemi; R, Praha, Práce 1967) - přel. Karel Málek
Gordon /Gordonová/, Barbara: Váza krále Priama (Waza króla Priama; R, Praha, Práce 1973) - přel. Karel Málek
Goszczurny, Stanisław: Přišel jsem vás zabít (Przyszedlem pana zabić; R, Praha, Naše vojsko 1977) - přel. František Nechvátal
Gottesman, Gustaw - Broszkiewicz, Jerzy: Rodina Bancroftů (Bancroftowie; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953) - přel. Karel Málek
Gozdawa, Zdzisław - Stępień, Wacław: Moje žena Penelopa (Moja żona Penelopa; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství [rok neuveden]) - přel. Mojmíra Janišová a Ota Šafránek
Górnicki, Łukasz: Polský dvořan (Dworzenin polski; traktát Praha, Odeon 1977) - přel. Jaroslav Simonides
Górnicki, Wiesław: Bambusové poselství (Bambusowa klepsydra; LF [cestopis], Praha, Panorama 1983) - přel. Pavla Provazníková
Górnicki, Wiesław: Cesta za hrstí rýže (Podróž po garść ryžu; LF, Praha, Svoboda 1966) - přel. Anetta Balajková
Górnicki, Wiesław: V zemi, kde roste pepř (Gdzie rośnie pieprz; LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1963) - přel. Anetta Balajková
Grobicki, Aleksander: Poklady na dně moří (Skarby na dnie mórz; LF, Praha, Mladá fronta 1980) - přel. Pavel Weigel
Grodzieńska /Grodzieňská/, Stefania: Ze vzpomínek konferenciérky (Ze wspomnień chałturzvstki, LF [vzpomínky], Praha, Orbis 1966) - přel. Anetta Balajková
Grochowiak, Stanisław: Den vyznamenání (Dzie orderu; RH, Československý rozhlas 1962) - přel. Helena Stachová
Grochowiak, Stanisław: Dulle Griet (Dulle Griet; D, Praha, Dilia 1977; premiéra Ústí nad Labem, Malé divadlo 1981) - přel. Erich Sojka
Grochowiak, Stanisław: Kluci (Chłopcy; D, Praha, Dilia 1977) - přel. Helena Stachová
Grochowiak, Stanisław: Král IV. (Król IV; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Erich Sojka
Grochowiak, Stanisław: Partita pro dřevěný nástroj (Partita na instrument drewniany; D, premiéra Československý rozhlas 1963) - přel. Erich Sojka
Grochowiak, Stanisław: Jitřní úzkost (Lęnki poranne; D, Praha, Dilia 1975) - přel. Mojmíra Janišová
Grochowiak, Stanisław: Lov na tetřevy (VB, Praha, Československý spisovatel 1990) - přel. Jan Pilař
Grochowiak, Stanisław: Pozvání k lásce (VB, Praha, Mladá fronta 1967) - přel. Jan Pilař
Gruszczyński, Krzysztof: Vlak do Marseille (Pociąg do Marsey; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953) - přel. Mojmíra Janišová
Gruszczyński, Krzysztof: Velký Bobby (Wielki Bobby; D, Praha, Dilia 1961) - přel. Helena Stachová
Grynberg, Henryk: Židovská válka / Vítězství (Żydowska wojna / Zwycięstwo; RR Praha, Aurora 1996) - přel. Olga Hostovská
Grześczak, Marian: Člověk zvedá břemena (B [poema], Praha, Mladá fronta 1980) - přel. Oldřich Rafaj
Grześczak, Marian: Vypouštění skřivánka (VB, Praha, Mladá fronta 1976) - přel. Oldřich Rafaj
Grzeszczak, Marian: A budiž chléb, ryba a voda pramenitá (I chleb się stanie i ryba i woda źródlana; D, premiéra Československý rozhlas 1991) - přel. Irena Lexová
Gumowska, Irena: Lékárna v kuchyni (Nie daj się chorobie!; LF, Praha, Mladá fronta 1992) - přel. Irena Dvořáková
Gumowska, Irena: Zdraví na talíři (Bądź zdrów - smacznego!; LF, Praha, Mladá fronta 1994) - přel. Irena Dvořáková
Harasymowicz, Jerzy: Černý bez (VB, Praha, Mladá fronta 1988) - přel. Jan Pilař
Harasymowicz, Jerzy: Láska už přeletěla dům (VB, Praha, Práce 1983) - přel. Jan Pilař
Harasymowicz, Jerzy: Součet zeleně (VB, Praha, Odeon 1967) - přel. Jan Pilař
Hartwig /Hartwigová/, Julia: Apollinaire (Apollinaire; LF, Praha, Odeon 1966) - přel. Vendulka Zapletalová
Hen, Józef: Crimen (Crimen; R, Praha, Odeon 1981) - přel. Helena Stachová
Hen, Józef: Hledá se Kurt (Twarz pokerzysty; TVH, Československá televize 1974) - přel. Helena Stachová
Hen, Józef: Já, Michel de Montaigne (Ja, Michał z Montaigne; R, Praha, Odeon 1990) - přel. Helena Stachová
Hen, Józef: Jokohama (Jokohama a Mgielka; R, in: Jokohama, Praha, Lidové nakladatelství 1980) - přel. Anetta Balajková
Hen, Józef: Obláček (Mgielka; R, in: Jokohama, Praha, Lidové nakladatelství 1980) - přel. Anetta Balajková
Hen, Józef: Tvář hráče pokeru (Twarz pokerzysty; R, Praha, Naše vojsko 1973) - přel. Helena Stachová [neuvedena]
Herbert, Zbigniew: Epilog bouře (VB, Praha, Mladá fronta 2000) - přel. Miroslav Červenka, Vlasta Dvořáčková, Miroslav Holub [přebásnil]
Herbert, Zbigniew: Jeskyně filozofů (Jaskinia filozofów; D, premiéra Praha, Divadlo Labyrint 1993; Praha, Dilia 1994) - přel. Irena Lexová a Vlasta Dvořáčková
Herbert, Zbigniew: Pan Cogito (Pan Cogito; BB, in: Poslání pana Cogito, Praha, Československý spisovatel - Nakladatelství Lidové noviny 1991) - přel. Vlasta Dvořáčková
Herbert, Zbigniew: Pan Cogito (Pan Cogito; BB, samizdat Krameriova expedice 1985) - přel. Miroslav Červenka [jako Otakar Č. Morký]
Herbert, Zbigniew: Studium předmětu (VB, Praha, Odeon 1965) - přel. Vlasta Dvořáčková a Miroslav Holub
Herbert, Zbigniew: Zpráva z obleženého města a jiné básně (Raport z oblężonego miasta i inne wiersze; BB, samizdat Krameriova expedice 1986) - přel. Miroslav Červenka [jako Otakar Č. Mokrý]
Herbert, Zbigniew: Zpráva z obleženého města a jiné básně (Raport z oblężonego miasta i inne wiersze; BB, in: Poslání pana Cogito, Praha, Československý spisovatel - Nakladatelství Lidové noviny 1991) - přel. Miroslav Červenka
Herling-Grudziński, Gustaw: Deník psaný v noci 1989-1992 (Dziennik pisany nocą 1989-1992; EE, Praha, Torst 1985) - přel. Helena Stachová
Herling-Grudziński, Gustaw: Hodina stínů (Godzina cieni; EE, Praha, Torst 1999) - přel. Helena Stachová
Herling-Grudziński, Gustaw: Jiný svět (Inny świat; LF, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1994) - přel. Helena Stachová
Herling-Grudziński, Gustaw: Ostrov (Wyspa; PP, Praha, Mladá fronta 2000) - přel. Helena Stachová
Hén, Józef: Duben (Kwiecień; próza, Praha, Naše vojsko 1965)- přel. Josef Rudolf Burian
Hén, Józef: Zázrak s chlebem (Cud z Chlebem; N, Praha, Naše vojsko 1958)- přel. Josef Rudolf Burian
Hłasko, Marek: Konvertirta z Jaffy (Nawrócony w Jafffie; N, Praha,, Argo 2000) - přel. Jindřich Vacek
Hłasko, Marek: Mladí a krásní (Piękni dwudziestoletni; ukázky z životopisné prózy, Světová literatura, 4/1990) - přel. Olga Hostovská
Hłasko, Marek: Smyčka (Pętla; N, Světová literatura, 1/1958) - přel. Helena Stachová
Hledám, tedy jsem. Výbor z mladé polské poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1987) - přel. Jan Pilař
Hledání budoucího času (antologie sci-fi, Praha, Práce 1985) - přel. Ludvík Štěpán a další překladatelé
Hollanek, Adam: Katastrofa na slunci Antarktidy (Katastrofa na slóncu Antarktydy; próza, Praha, Naše vojsko 1960) próza- přel. Josef Rudolf Burian
Holuj, Tadeusz: Konec našeho světa (Koniec naszego świata; Praha, Naše vojsko - Svaz protifašistických bojovníků 1962) - přel. Helena Teigová
Hołuj, Tadeusz: Osoba (Osoba; Praha, Odeon 1988) - přel. Jiří Fiedler
Hońsza, Norbert: Heinrich Böll, vzpurný humanista (Heinrich Böll, niepokorny humanista; LF, Šenov, Tilia 1997) - přel. Helena Stachová
Huberath, Marek S.: Vrátíš se Sneogg, vědělá… (Wrócieeś Sneogg, wiedziamm…; P, in: Síň slávy evropské SF, Praha, Baronet 2008) - přel. Pavel Weigel
Huelle, Pawel: Stěhování (Przeprowadzka; Kultúrpont Iroda, Budapest 2007) - přel. Iva Kratochvílová
Huzik, Władysław: Ukradené tváře (Ukradzione twarze; R, Praha, Mladá fronta 1988) - přel. Anetta Balajková
Hübner, Zygmunt: Císařovi lidé (Ludzie cesarza; D, Praha, Dilia 1988) - přel. Erich Sojka
Chadzyńska, Zofia: Řád za lásku (Wstêga Pawilonu; R [literatura pro mládež], Praha, Mladá fronta 1982; Praha, Albatros 1987) - přel. Pavel Frýbort
Chmielewska /Chmielewská/, Joanna: Zpráva od nebožtíka (Całe zdanie nieboszczyka; R, Praha, Československá spisovatel 1976) - přel. Jaroslav Simonides
Chmielewska, Joanna: Poplach s odkazem (Upiorny legat; R, Praha, Vyšehrad 1985) - přel. Iva Daňková
Chmielnik, Jacek: Romance (Romanca;D, Praha, Dilia 1987) - přel. Jaroslav Simonides
Choiński, Krzysztof: Otevři dveře (Otwórz drzwi; D, Praha, Dilia 1978) - přel. Mojmíra Janišová
Choiński, Krzysztof: Příběh jedné noci (Noc na opowieść; D, Praha, Dilia 1978) - přel. Mojmíra Janišová
Choiński, Krzysztof: Vysoce diplomatický oběd čili Co je, sakra, s tou Evropou? (Bardzo dyplomatyczny obiad czyli Co, u licha, z tą Europą?; D, Praha, Dilia 1987) - přel. Erich Sojka
Chopin, Fryderyk: Listy rodině a přátelům (výbor z korespondence, Praha, Státní hudební vydavatelství 1961) - přel. Jaroslav Simonides
Choromański, Michał: Kdyžmramor oživne (Szkoła marmuru; D, Praha, AGSYND [rok neuveden]; Praha, České divadelní a literární jednatelství [rok neuveden]; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1949) - přel. Josef Bečka
Chotomska /Chotomská/, Wanda: Leonek a lev (Leonek i lew; dětská kniha, Praha, Albatros 1982) - přel. Vlasta Dvořáčková
Chraścinová, Marie: Čas písně (VB, Český Těšín, Olza 1997) - přel. Libor Martinek a Wilhelm Przeczek
Chutnik, Sylwia: Kapesní atlas žen (Kieszonkowy atlas kobiet; Praha, Fra 2014) - přel. Jan Jeništa a další překladatelé
Infeld, Leopold: Albert Einstein (Albert Einstein; LF, Praha, Naše vojsko 1958) - přel. Helena Stachová
Infeld, Leopold: Vyvolenci bohů (Wybrańcy bogów; R, Praha, Mír-Družstevní práce 1952)- přel. Josef Rudolf Burian
Iredynski, Ireneusz: Třetí ňadro (Trzecia piers;, D, Praha, Dilia 1974) - přel. Erich Sojka
Iredyński, Ireneusz: Čistá láska (Czysta milość; D, Praha, Dilia 1988) - přel. Irena Lexová
Iredyński, Ireneusz: Hlasy mrtvých (Głosy umarłych; D, premiéra Praha, Divadlo E. F. Buriana 1987; Praha, Dilia 1988) - přel. Irena Lexová
Iredyński, Ireneusz: Marie (Maria; D, Praha, Dilia 1988) - přel. Irena Lexová
Iredyński, Ireneusz: Marie (Maria; D, premiéra Československý rozhlas 1985) - přel. Ladislav Slíva
Iredyński, Ireneusz: Moderní jesličky (Jasęlka - moderne; D, Praha, Dilia 1975) - přel. Jaroslav Simonides
Iwaszkiewicz, Jarosław: Vzlet (Wzlot; N, in: Pět polských novel, Praha, Odeon 1984) - přel. Olga Hostovská
Iwaszkiewicz, Jarosław: Benátské krajky (VP, Praha, SNKLU 1961) - přel. Hana Jechová, Antonín Měštan, Marie Štědrá, Helena Teigová
Iwaszkiewicz, Jarosław: Březový háj (Brzezina; VP, Praha, Práce 1980) - přel. Helena Teigová
Iwaszkiewicz, Jarosław: Červené štíty (Czerwone tarcze; R, Praha, Odeon 1980) - přel. Anetta Balajková
Iwaszkiewicz, Jarosław: Červnová noc (Zarudzie; NN, Praha, Melantrich 1985) - přel. Helena Stachová
Iwaszkiewicz, Jarosław: Čest a sláva (Sława i chwała; R, Praha, Odeon 1967) - přel. Vlasta Dvořáčková
Iwaszkiewicz, Jarosław: Dívka a holubi (N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Bořivoj Křemenák
Iwaszkiewicz, Jarosław: Fryderyk Chopin (Fryderik Chopin; LF, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Jaroslav Simonides
Iwaszkiewicz, Jarosław: Hrst vrbových lístků (VB, Praha, Československý spisovatel 1981) - přel. Jan Pilař
Iwaszkiewicz, Jarosław: Léto v Nohantu (Lato w Nohant; D, Praha, Dilia 1982) - přel. Jaroslav Simonides
Iwaszkiewicz, Jarosław: Milenci z Marony (Kochankowie z Marony; VP, Praha, Mladá fronta 1966) - přel. Helena Teigová
Iwaszkiewicz, Jarosław: Milenci z Marony a jiné povídky (VP, Praha, Mladá fronta 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Iwaszkiewicz, Jarosław: Mrtvá paseka (N, Světová literatura ../1974) - přel. Oldřich Rafaj
Iwaszkiewicz, Jarosław: Plavení koní (VB, Praha, Odeon 1972) - přel. Jan Pilař
Iwaszkiewicz, Jarosław: Pod akáty (Pod akacjami; D, Praha, Dilia 1990) - přel. Jaroslav Simonides
Iwaszkiewicz, Jarosław: Psyché (Psyche; Praha, Supraphon 1973) - přel. Jaroslav Simonides
Iwaszkiewicz, Jarosław: Stará cihelna (Stara cegielnia; P, in: Benátské krajky, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Antonín Měšťan
Iwaszkiewicz, Jarosław: Zahrady (Ogrody; P, in: Almanach světové literatury, Praha, Odeon 1986) - přel. Vlasta Dvořáčková
Jackiewiczowa /Jackiewiczová/, Elžbieta: Jen ty a já (Jest nas dwoje; R, Praha, Lidové nakladatelství 1981) - přel. Helena Stachová
Jaczewski, Zbigniew: Paroží jelenovitých (Poroże jeleniowatych; LF, Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1983) - přel. Irena Dvořáková
Jakubowska- Fijałkowska, Genowefa: Něžný nůž (Czuły nóż; sbírka poezie; Ostrava, Protimluv 2011) - přel. Lenka Kuhar Daňhelová
Jan III. Sobieski: Dopisy Maryšence (Listy do Marysieńki; výbor z korespondence, Praha, Odeon 1974) - přel. Jaroslav Simonides
Janczarski, Jacek: Umřít smíchy (Umrzeć ze śmiechu; D, Praha, Dilia 1983; premiéra Praha, Reduta 1988) - přel. Irena Lexová
Janicki, Jerzy: Osudné křižovatky (Polskie drogi; R, Praha, Naše vojsko 1990) - přel. Josef Vlášek
Jankowicz, Grzegorz; Zakopalová, Lucie (eds.): Antologie současné polské poezie (Praha, Fra 2011) - přel. Jan Jeništa a další překladatelé
Januszewska /Januszewská/, Hanna: Zlatý košíček (P, Praha, Albatros 1977; in: Domeček z kostek, Praha, Albatros 1979) - přel. Helena Stachová
Jarnicki, Władysław: Levandulová stopa (Rudy zostavia ślad; R, Praha, Práce 1963; Praha, Práce 1963) - přel. Karel Málek
Jarnicki, Władysław: Spálená země (Spalona ziemia; R, Praha, Vyšehrad 1971) - přel. Karel Málek
Jarnicki, Władysław: Tři bílé karafiáty (Trzy białe goździki; R, Praha, Práce 1966) - přel. Karel Málek
Jasiczek, Henryk: Krásné jak housle (VB, Ostrava, Krajské nakladatelství 1962) - přel. Erich Sojka a Oldřich Rafaj
Jasiczek, Henryk: Pokus o smír (VB, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Erich Sojka, Jan Pilař, Oldřich Rafaj
Jasieński, Bruno: Bál manekýnů (Bal manekynów; D, Praha, Dilia 1976) - přel. Mojmíra Janišová
Jaszuński, Grzegorz: Atentáty na sny (Marzyciele i mordercy; LF, Praha, Mladá fronta 1975) - přel. Pavla Provazníková a Vladimír Smetáček [verše]
Jaworczakowa /Jaworczakowá/, Mira: Slunce jsem zadržel. Životopis Mikuláče Kopernika (Gdy odbijamy od portu; LF [životopis], Praha, Albatros 1979) - přel. Jaroslav Simonides
Jurandot, Jerzy: Devátý spravedlivý (Dziewiąty sprawiedliwy; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Mojmíra Janišová
Jurandot, Jerzy: Dobře ušitý frak (Dobrze skrojony frak; D, premiéra Slezské divadlo Opava 12. ledna 2003) - přel. Ladislav Slíva
Jurandot, Jerzy: Knokaut (Maź Foltasiówny; D, Praha, Dilia 1959) - přel. Mojmíra Janišová
Jurandot, Jerzy: Nejpravdivější lež aneb Premiéra na krku (Trzeci dzwonek; D, Praha, Dilia 1958) - přel. Mojmíra Janišová
Jurandot, Jerzy: Počet nepravděpodobnosti (Rachunek nieprawdopodobieństwa; D, Praha, Dilia 1972) - přel. Mojmíra Janišová
Jurgielewiczowa /Jurgielewiczová/, Irena: Jiná dívka? (Jestem inna; Praha, Albatros 1975) - přel. Helena Teigová
Kaden-Bandrowski, Juliusz: Černá křídla (Czarne skrzydła; R, Praha, Svoboda 1975) - přel. Josef Vlášek
Kajzar, Helmut: Hvězda (Gwiazda; P, Světová literatura, 3/1980) - přel. Irena Lexová
Kajzar, Helmut: Hvězda (Gwiazda; D, internetový katalog Dilia 2015) - přel. Ladislav Slíva
Kajzar, Helmut: Chlív (Obora; D, premiéra Komorní scéna Aréna Ostrava 17. března 2012) - přel. Ladislav Slíva
Kajzar, Helmut: Paternoster (Paternoster; D, premiéra Komorní scéna Aréna Ostrava 17. března 2012) - přel. Ladislav Slíva
Kąkolewski, Krzysztof: Ukradený zločin (Skradziona zbrodnia; R, Praha, Lidová demokracie 1970) - přel. Karel Málek
Kamecki, Franciszek: Nářek kněze / Skarga księdza (sbírka poezie - dvojjazyčné vydání; Praha, H+H 2007) - přel. Lenka Kuhar Daňhelová
Kann /Kannová/, Maria: Katka nebyla sama (Dujawica; R, Praha, Naše vojsko - Svaz protifašistických bojovníků 1960) - přel. Helena Stachová
Kapuściński, Ryszard: Fotbalová válka (Wojna futbolowa; LF, Praha, Panorama 1983) - přel. Pavla Provazníková
Kapuściński, Ryszard: Na dvoře Krále králů (Cesarz; LF, Praha, Panorama 1980) - přel. Pavla Provazníková
Kapuściński, Ryszard: Na dvoře šáha šáhů (Katharsis; LF, Praha, Panorama 1981) - přel. Pavla Provazníková
Karczewska /Karczewská/, Wanda: Fuga na milostné téma (Fuga z tematem miłosnym; R, Praha, Melantrich 1981) - přel. Helena Stachová
Karpowicz, Tymoteusz: Když někdo zaklepá (Kiedy ktoś zapuka; RH, Československý rozhlas 1962) - přel. Helena Stachová
Kawalec, Julian: Hledám domov (Szukam domu; N, in: Pět polských novel, Praha, Odeon 1984) - přel. Helena Stachová
Kawalec, Julian: Na slunci (W słońcu; N, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Helena Teigová
Kawalec, Julian: Než přepluješ řeku (Przepłyniesz rzekę; R, Praha, Lidové nakladatelství 1979) - přel. Helena Stachová
Kępiński, Antoni: Rytmus života (Rytm życia; EE, Praha, Avicenum 1986) - přel. Helena Stachová
Kern, Ludwig Jerzy: O bílém slonu (Proszę słonia; dětská literatura, Praha, Albatros 1977) - přel. Oldřich Syrovátka
Kern, Ludwig Jerzy: Podivuhodné příběhy Ferdinanda Nádherného (Ferdynand Wspaniały; dětská literatura, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968) - přel. Oldřich Syrovátka
Kielan-Jaworowska /Kielanová-Jaworowská/, Wanda: Lov na dinosaury (Polowanie na dinozaury; LF, Praha, Orbis 1972) - přel. Helena Stachová
Kleer, Jerzy: Světové hospodářství. Zákonitosti vývoje (Gospodarka światowa. Prawidłowości rozwoju; LF, Praha, Svoboda 1978) - přel. Pavla Provazníková a Pavel Janouch
Klinger, Michał: Strážce brány (Stróżnik wrót; E, Film a doba, 2/1992) - přel. Irena Lexová
Kluz, Wladyslaw: Světlo a stín (Czterdzieci siedem lat życia; životopis, Praha, České katolické nakladatelství Zvon 1991) - přel. Terezie Brichtová
Kochanowski, Jan: Renesanční loutna (1971; přeprac. s tit. Trény, 1988) - přel. Jan Pilař a Erich Sojka
Kochanowski, Jan: Šachy (Szachy; B, Praha, Odeon 1979) - přel. Josef Hiršal [přebásnil, neuveden] a Olga Hostovská [jazyková spolupráce]
Kochanowski, Jan: Šachy (Szachy; B, Praha, FELIS 1997) - přel. Josef Hiršal [přebásnil] a Olga Hostovská [jazyková spolupráce]
Kochanowski, Jan: Žalozpěvy (VB, Praha, Odeon 1984) - přel. Jan Pilař
Kołakowski, Leszek: Nebeklíč (Klucz niebieski; próza, in: Nebeklíč / Rozhovory s áblem, Praha, Odeon 1969) - přel. Gabriel Laub
Kołakowski, Leszek: Rozhovory s áblem (Rozmowy s diabłem; próza, in: Nebeklíč / Rozhovory s áblem, Praha, Odeon 1969) - přel. Gabriel Laub
Kołakowski, Leszek: Žebrák a krásná dívka (Żebrak i piękna dziewczyna; D, Divadlo, 5/1966) - přel. Helena Stachová
Kołodziejczak Tomasz: Bitva v údolí kuromyšců (P, Šumperk, Knihovnička Vakukoku 2000) - přel. Pavel Weigel
Kołodziejczak Tomasz: Růže pro Lucindu (P, Šumperk, Knihovnička Vakukoku 2000) - přel. Pavel Weigel
Komar, Michał - Szurmiej, Jan: Kouzelník z Lublina (Sztukmistrz z Lublina; D, Praha, Dilia 1991; premiéra Praha, Divadlo pod Palmovkou 1997) - přel. Irena Lexová
Konopnicka /Konopnicka/, Maria: Na fujarce (VB, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Vlasta Dvořáčková
Konopnicka /Konopnická/, Maria: O trpaslících a Maryšce sirotě (O krasnoludkach i sierotce Marysi; pohádka, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková [jako Zdeňka Galasová]
Konopnicka, Maria: O modrém zlatu (Jak to ze lnem bylo; dětská kniha, Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1963) - přel. Josef Strnadel
Konwicki, Tadeusz: Černá kronika lásky (Kronika wypadków miłosnych; R, Praha, Odeon 1978) - přel. Helena Stachová
Konwicki, Tadeusz: Hodinka smutku (Godzina smutku; N, Světová literatura, 5-6/1957) - přel. Helena Stachová
Konwicki, Tadeusz: Malá apokalypsa (Mała apokalipsa; R, samizdat; Praha, Mladá fronta 1992) - přel. Luboš Dobrovský
Konwicki, Tadeusz: Moc (Władza; R, Praha, SNKLHU 1955) - přel. Helena Teigová
Konwicki, Tadeusz: Na stavbě (Na budowle; N, Praha, Svoboda 1951) - přel. Helena Teigová
Konwicki, Tadeusz: Němý snář (Sennik współczesny; R, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Helena Teigová
Korabiewicz, Waclaw: V uniformě lodního lékaře (Złowiłem życie; LF, Praha, Orbis 1977) - přel. Helena Stachová
Korcelli, Kazimierz: Dům v Tvrdé ulici (Dom na Twardej; D, Praha, Dilia 1956) - přel. Helena Stachová
Korzeniowski, Józef: Karpatští horalé (Karpaccy górale; D, in: Šlechtická vesnice / Spekulant / Karpatští horalé, Praha, SNKLHU 1956) - přel. Jaroslav Simonides
Korzeniowski, Józef: Spekulant (Spekulant; R, in: Šlechtická vesnice / Spekulant / Karpatští horalé, Praha, SNKLHU 1956) - přel. Jaroslav Janouch
Korzeniowski, Józef: Šlechtická vesnice (Kollokacja; R, in: Šlechtická vesnice / Spekulant / Karpatští horalé, Praha, SNKLHU 1956) - přel. Jaroslav Janouch
Kosidowski, Zenon: Když slunce bylo bohem (Gdy słoce było bogiem; LF, Praha, Lidová demokracie 1961) - přel. Helena Stachová
Kosidowski, Zenon: Na počátku bylo slovo (Opowieści ewangelistów; PP, Praha, Práce 1992) - přel. Josef Vlášek
Kosidowski, Zenon: Příběhy Mrtvého moře (Opowieści biblijne; PP, Praha, Práce 1979; Praha, Práce 1988) - přel. Josef Vlášek
Kosman, Marceli: Dějiny Polska (Historia Polski; Praha, Karolinum 2011) - přel. Jan Vitoň
Kossak /Kossaková/, Zofia: Úmluva (Przvmierze; R, Praha, Lidová demokracie 1969) - přel. Anetta Balajková
Kossak-Szczucka, Zofia: Malomocný král (Król trędowaty; R, Praha, Lidová demokracie 1958) - přel. Jaroslav Janouch
Kossak-Szczucka /Kossaková/, Zofia: Beze zbraně (Bez orezia; R, Praha, Vyšehrad 1973) - přel. Lubomír Nakládal
Kossakowska, Maja Lidia: Grilbar Galaxie (Grillbar Galaxie; R, Praha, Triton 2014) - přel. Pavel Weigel
Kossakowska, Maja Lidia: Pouta krve (Więzy krwi; PP, Brno, Zoner Press 2014) - přel. Pavel Weigel
Kossakowska, Maja Lidia: Řád Kraje Světa 1 a 2 (Zakon Krańca Świata; R, Praha, Triton 2012) - přel. Pavel Weigel
Kotowicz, Waldemar: Masky a tváře (Frontowe drogi; R, Praha, Naše vojsko 1967; Praha, Naše vojsko 1977) - přel. Helena Stachová
Kowalska /Kowalská/, Anka: Konec velkých prázdnin (Pestka; R, Praha, Vyšehrad 1975) - přel. Lubomír Nakládal
Kowalski, Jan Wierusz: Encyklopedie papežství (Poczet papieży; encyklopedie, Praha, Academia 1994) - přel. Pavel Weigel
Kozak /Kozaková/, Magdalena: Nocař (Nocarz; R, Praha, Triton 2007) - přel. Pavel Weigel
Kozak /Kozaková/, Magdalena: Renegát (Renegát; R, Praha. Triton 2009) - přel. Pavel Weigel
Kozakiewicz, Mikołaj: Důvěrnosti (Rozmowy intymne; LF, Praha, Mladá fronta 1971) - přel. Irena Dvořáková
Krakowski, Piotr: Divadlo Tadeusze Kantora (Teatr Tadeusza Kantora; E, Svět a divadlo, 9-10/1992) - přel. Irena Lexová
Krall /Krallová/, Hanna /Hana/: Stihnout to před Pánem Bohem (Zdążyć przed Panem Bogiem; Praha, Lidové noviny 1999) - přel. Pavla Foglová
Krall /Krallová/, Hanna /Hana/: Tanec na cizí veselce (Taniec na cudzym weselu; Praha, Lidové noviny 1997) - přel. Pavla Foglová
Krasicki, Ignacy: Vojna mnichů a jiné básně (VB [Myšeis / Monachomachia / Satiry / Bajky], Praha, SNKLHU 1959) - přel. Erich Sojka
Krasiński, Zygmunt: Komedie ne božská (Nie-Boska komedia; D, Praha, Odeon 1983) - přel. Jaroslav Simonides
Krasiński, Janusz: Kára (Wózek; RH, Československý rozhlas 1961) - přel. Helena Stachová
Krasiński, Janusz: Láhev (Butelka; RH, Československý rozhlas 1961) - přel. Helena Stachová
Krasiński, Janusz: Temná noc (Kwatery; RH, Československý rozhlas 1961) - přel. Helena Stachová
Kraszewski, Józef Ignacy: Hraběnka Coselová (Hrabina Cosel; R, Praha, Svoboda 1974) - přel. Helena Stachová [jako Helena Teigová]
Kraszewski, Józef Ignacy: Stará báje (Stara baśń; R, Praha, Mladá fronta 1952) - přel. Vlasta Dvořáčková
Kraszewski, Józef Ignacy: Ulana (Ulana; R, Praha, SNKLU 1963) - přel. Bořivoj Křemenák
Kraszewski, Stanisław Ignacy: Velký intrikán (Bruehl; R, Praha, Lidové nakladatelství 1974) - přel. Helena Teigová
Krawczuk, Aleksander: Kleopatra (Kleopatra; LF, Praha, Orbis 1973) - přel. Josef Vlášek
Krawczuk, Aleksander: Nero (Neron; LF, Praha, Orbis 1976) - přel. Josef Vlášek
Kres Feliks W.: Král Nesmírna (Król Bezmiarów; R, Plzeň, Laser-books 2003) - přel. Pavel Weigel
Kroski, Tadeusz: Fašismus a evropská tradice (EE, Praha, Svoboda 1967) - přel. Josef Zumr
Kruczkowski, Leon: Julius a Ethel (Juliusz i Ethel; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Kruczkowski, Leon: Kordián a chám (Kordian i cham; R, Praha, Nová osvěta 1947; Praha, Mír 1951) - přel. Helena Teigová
Kruczkowski, Leon: Němci (Niemcy; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Kruczkowski, Leon: Odvety (Odwety; D, Praha, Melantrich 1949; in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Kruczkowski, Leon: Osidla (Sidła; R, Praha, Melantrich 1978) - přel. Helena Teigová
Kruczkowski, Leon: Paví pera (Pawie pióra; R, Praha, Československý spisovatel 1949) - přel. Anetta Balajková
Kruczkowski, Leon: První den svobody (Pierwszy dzień wolności; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Kruczkowski, Leon: Smrt guvernéra (Śmierć gubernatora; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Krugerowa /Krugerová/, Maria: Hodina nachové růže (Godzina pąsowej róży; R, Praha, Albatros 1972) - přel. Helena Stachová
Krüger /Krügerová/, Maria: Apolenka a její oslíček (Apolenka i jej ośiołek; dětská literatura, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967) - přel. Oldřich Syrovátka
Krynicki, Ryszard: Magnetický bod (Magnetyczny punkt; sbírka poezie; Ostrava, Protimluv 2010) - přel. Lenka Kuhar Daňhelová
Krzvwicka /Krzvwická/, Irena: Rodina Martenů (Rodzina Martenów; R, Praha, Mladá fronta 1953) - přel. Anetta Balajková
Krzvwicka /Krzvwická/, Irena: Setba budoucnosti (Siew przvszłości; R, Praha, Mladá fronta 1955) - přel. Anetta Balajková
Krzyszto, Jerzy: Student a růže (Student i róża; RH, Československý rozhlas 1964) - přel. Helena Stachová
Krzyszto, Jerzy: Šílenství (Obłęd; R, Praha, Odeon 1984, 3 svazky) - přel. Helena Stachová
Křídla (Skrzydła; VP, Praha, Naše vojsko 1956) - přel. Gabriel Laub
Kubacki, Wacław: Koncert pro orchestr (Koncert na orkiestrę; N, Praha, Odeon 1972) - přel. Helena Teigová
Kuczyński, Maciej: Studený břeh (Zimny brzeg; PP, Praha, Mladá fronta 1973) - přel. Helena Stachová [jako Helena Teigová]
Kuczyński, Maciej: Tajemná přílba (Kask; kniha pro děti, Praha, Albatros 1984) - přel. Ludvík Štěpán
em>Kulihrášek objevuje svět (4 učební sešity; Praha, Fragment 2002) - přel. Pavel Weigel
Kuncewiczowa /Kuncewiczová/, Maria: Cizinka (Cudzoziemka; R, Praha, Mazáč 1937; Praha, Nová osvěta 1946; Praha Melantrich 1974) - přel. Helena Teigová
Kuncewiczowa /Kuncewiczová/, Maria: Klíče (Klucze; R, Praha, Práce 1948) - přel. Helena Teigová
Kuncewiczowa /Kuncewiczová/, Maria: Olivový háj (Gaj oliwny; R, Praha, Lidové nakladatelství 1971) - přel. Helena Teigová
Kuncewiczowa /Kuncewiczová/, Maria: Tristan 1946 (Tristan 1946; R, Praha, Odeon 1971) - přel. Helena Teigová
Kunicki, Aleksander: Tajná fronta (Cichy front; LF, Praha, Vyšehrad 1972) - přel. Lubomír Nakládal
Kurek, Jalu: Ragazza (Ragazza; D, Světová literatura, 3/1984) - přel. Jan Pišta
Kurta, Henryk: Largo con morte (Largo con morte; R, Praha, Naše vojsko 1984) - přel. Jan Pišta
Kuśniewicz, Andrzej: Eroica (Eroica; R, in: Lekce mrtvého jazyka / Eroica, Praha, Odeon 1990) - přel. Anetta Balajková
Kuśniewicz, Andrzej: Král obojí Sicílie (Król Obojga Sycylii; R, Praha, Odeon 1975) - přel. Anetta Balajková
Kuśniewicz, Andrzej: Lekce mrtvého jazyka (Lekcja martwego jezyka; R, in: Lekce mrtvého jazyka / Eroica, Praha, Odeon 1990) - přel. Anetta Balajková
Kuśniewicz, Andrzej: Třetí království (Trzecie królestwo; R, Praha, Naše vojsko 1987) - přel. Anetta Balajková
Kwiatkowska /Kwiatkowská/, Irena - Otwinowska /Otwinowská/, Ewa: Nabídka k sňatku (Matrymonialne; D, Praha, Dilia 1986) - přel. Helena Stachová
Lach /Lachová/, Ewa: Romeo, Julie a Šerifův omyl (Romeo, Julia i błąd Szeryfa; R, Praha, Lidové nakladatelství 1979) - přel. Helena Stachová
Laris /Larisová/ Irena: Žlutý kačer (VB [Opowiem ci bajkę], Praha, Albatros 1989) - přel. Jan Pilař
Ławicki, Jerzy: Pozor! Pozor! (Uważaj! Uważaj!; dětská literatura, Praha, Albatros 1978) - přel. Oldřich Syrovátka
Lec, Stanisław Jerzy: Neučesané myšlenky (výbor próz, Praha, SNKLU 1962) - přel. Bořivoj Křemenák
Lec, Stanisław Jerzy: Nové neučesané myšlenky (výbor próz, Praha, Odeon 1967) - přel. Bořivoj Křemenák
Lec, Stanisław Jerzy: Tisíc a jedna fraška (aneb učebnice rýmobraní a sešity nerozčesaných myšlenek) (VB, Praha, Práce 1984) - přel. Ludvík Štěpán
Lem, Stanisław: Ananké (Ananké; P, in: Příběhy pilota Pirxe, Praha, Odeon 1978) - přel. Helena Stachová
Lem, Stanisław: Astronauti (Astronauci; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Lem, Stanisław: Bajky robotů (Bajki robotów; PP, Plzeň, Laser-books 2002) - přel. Pavel Weigel a František Jungwirth)
Lem, Stanisław: Deník nalezený ve vaně (Pamiętnik znaleziony w wanie; R, Praha, Baronet 1999) - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Dokonalá prázdnota (Doskonała próżnia; PP, Praha, Svoboda 1983) - přel. František Jungwirth
Lem, Stanisław: Dokonalá prázdnota (VP, Praha, Světová literatura, 5/1975) - přel. Ludvík Štěpán
Lem, Stanisław: Fiasko (Fiasko; R, Praha, Mladá fronta 1990) - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Futurologický kongres (VP; Praha, Svoboda 1977) - přel. Helena Stachová
Lem, Stanisław: Hvězdné deníky (Dzienniki gwiazdowe; PP, Praha, Baronet 1999) - přel. Pavel Weigel, František Jungwirth, Helena Stachová
Lem, Stanisław: Invaze (PP, Praha, Albatros 2010) - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Invaze z Aldebaranu (Inwazja z Aldebarana; R, Praha, Mladá fronta 1961) - přel. Jaroslav Simonides
Lem, Stanisław: K mrakům Magelanovým (Obłok Magellana; R, Praha, Mladá fronta 1956; Praha, Mladá fronta 1958; Praha, Mladá fronta 1959; Praha, Mladá fronta 1962; Praha, Mladá fronta 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Lem, Stanisław: Kyberiáda (Cyberiada; PP, Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. František Jungwirth
Lem, Stanisław: Kyberiáda (Cyberiada; PP, Praha, Baronet 2000) - přel. Pavel Weigel a František Jungwirth
Lem, Stanisław: Lov (Polowanie; NN, Praha, Odeon 1969) - přel. Oldřich Rafaj
Lem Stanisław: Marťan (Człowiek z Marsa; R, Praha, Akropolis 2005) - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Mír na Zemi (Pokój na Ziemi; R, Praha, Mladá fronta 1989) - přel. Helena Stachová
Lem, Stanisław: Návrat z hvězd (Powrót z gwiazd; R, Praha, Mladá fronta 1962) - přel. Jaroslav Simonides
Lem, Stanisław: Nepromarněný čas (Czas nieutracony; R, Praha, Mladá fronta 1959) - přel. Jaroslav Simonides
Lem, Stanisław: Nepřemožitelný (Niezwyciężony; R, Praha, Mladá fronta 1976; Praha, Knižní klub 1994; Plzeň, Laser-books 2003) - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Pánův hlas (Głos Pana; RR, DD, PP, Praha, Svoboda 1981) - přel. Pavel Weigel a František Jungwirth
Lem, Stanisław: Planeta Eden (Eden; R, Praha, Lidová demokracie 1960; Praha, Albatros 1979) - přel. Jaroslav Simonides
Lem, Stanisław: Podivný host profesora Tarantogy (Dziwny goæ profesora Tarantogi; D, Světová literatura, 3/1980) - přel. Ludvík Štěpán
Lem, Stanisław: Podmíněný reflex (Odruch warunkowy; P, in: Příběhy pilota Pirxe, Praha, Odeon 1978) - přel. Helena Stachová
Lem, Stanisław: Příběhy pilota Pirxe (Opowiesci o pilocie Pirxie; PP, Praha, Odeon 1978) - přel. Oldřich Rafaj, Jaroslav Simonides, Lenka Stachová
Lem, Stanisław: Rýma (Katar; R, Praha, Mladá fronta 1978) - přel. Helena Stachová
Lem, Stanisław: Sezam (Sezam; R, Praha, Naše vojsko 1957)- přel. Josef Rudolf Burian
Lem, Stanisław: Sex Wars (eseje, Praha, Akropolis 2008) - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Solaris (Solaris; Praha, Československý spisovatel 1972) - přel. Erich Sojka [neuveden; uveden Bořivoj Křemenák]
Lem, Stanisław: Solaris (Solaris; R, ; Praha, Knižní klub 1994) - přel. Erich Sojka a Bořivoj Křemenák
Lem, Stanisław: Solaris (R, Praha, Mladá fronta 2003) - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Summa technologiae (Summa technologiae; EE, Praha, Magnet-Press 1995 - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Tajemství čínského pokoje (Tajemnica chińskiego pokoju; EE, Praha, Mladá fronta 1999) - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Věrný robot (Wierny robot; TVH, Československá televize 1966) - přel. Helena Stachová
Lem, Stanisław: Vyšetřování (Śledztwo; R, Praha, Melantrich 1972) - přel. Bořivoj Křemenák
Lem, Stanisław: Vzpomínky Ijona Tichého (Księga robotów; PP, Praha, Mladá fronta 1964) - přel. František Jungwirth
Leśmian, Bolesław: Druhá smrt (VB, Olomouc, Votobia 1995) - přel. Iveta Mikešová
Leśmian, Bolesław: Zelená hodina (VB, Praha, Mladá fronta 1972) - přel. Jan Pilař
Leť, bílá holubičko! Verše polských básníků (Kongres dzieci; VB, Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1951) - přel. Stanislav Neumann, Jiří V. Svoboda, Pavel Kohout, Jan Pilař, Oldřich Kryštofek
Lewandowski, Konrad: Kočkodlak a nomádi (Ksin koczownik; R, Plzeň, Laser-books 2004) - přel. Pavel Weigel
Lewandowski, Konrad: Kočkodlak Xin (Trop kotolaka; R, Plzeň, Laser-books 2002) - přel. Pavel Weigel
Lewandowski, Konrad: Kočkodlakova mise (Misja kotolaka, R, Plzeň, Laser-books 2003) - přel. Pavel Weigel
Lewandowski, Konrad: Návrat kočkodlaka (Różanooka; R, Plzeň, Laser-books 2002) - přel. Pavel Weigel
Lewandowski, Konrad: Noteka 2015 (PP, Plzeň, Laser-books 2006) - přel. Pavel Weigel
Lipska /Lipská/, Ewa: Vernisáž (VB, Praha, Československý spisovatel 1979) - přel. Ludvík Štěpán
Łopalewski, Tadeusz: Břímě pustého moře (Brzemię pustego morza; R, Praha, Práce 1974) - přel. Helena Stachová [jako Helena Teigová]
Łopalewski, Tadeusz: Fryderyk Chopin (Fryderyk; LF, Praha, ALbatros 1986) - přel. Josef Zumr
Łubieński, Tomasz: Smrt velitele (Smierć Komandora; D, Praha, Dilia 1990) - přel. Irena Lexová
Łubiński,Sławomir: Balada o Januškovi (Ballada o Januszku; R, Praha, Odeon 1983) - přel. Vlasta Dvořáčková
Lutowski, Jerzy: Noční služba (Ostry dyżur; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956) - přel. Mojmíra Janišová
Lutowski, Jerzy: Rodinná záležitost (Sprawa rodzinna; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954; Praha, Orbis 1955) - přel. Karel Málek
Lutowski, Jerzy: Zůstane to v rodině (Sprawa rodzinna; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953) - přel. Karel Málek
Lyrické dopisy do Čech (VB, Praha, Československý spisovatel 1980) - přel. Ludvík Štěpán a další překladatelé
Lysohorský, Ondra: Jediný pohár (VB, Praha, Československý spisovatel 1964) - přel. Erich Sojka
Mach, Wilhelm: Hory pod Černým mořem (Góry nad czarnym morzem; R, Praha, Mladá fronta 1967) - přel. Helena Stachová
Mach, Wilhelm: Javorový dům (Javorowy dom; R, Praha, SNKLHU 1956) - přel. Helena Stachová
Mach, Wilhelm: Život velký a malý (Życie duże i małe; R, Praha, Lidová demokracie 1963) - přel. Helena Stachová
Machejek, Władysław: Ráno se přehnal uragán (Rano przeszedl huragan; R, Praha, Naše vojsko 1963) - přel. Helena Teigová
Machulski, Jan: Nulová křivka (Krzywa płaska; D, Praha, Dilia 1980) - přel. Ladislav Slíva
Makłowicz, Robert: Café Museum (LF, Praha, Dokořán 2014) - přel. Pavel Weigel
Makuszyński, Kornel: Okřídlený chlapec (Skrzydlaty chłopiec; R, Praha, Vyšehrad 1934) - přel. Jaroslav Janouch
Malewska, Hanna: Jaro Řecka (Wiosna grecka; R, Praha, Lidová demokracie 1960) - přel. Jaroslav Janouch
Malewska /Malewská/, Hanna: Kamení bude volat (Kamenie wołać będą; R, Praha, Vyšehrad 1974) - přel. Anetta Balajková
Malicki, Wiesław: Slova proti větru (aforismy, Český Těšín, Olza 1996) - přel. Libor Malinowski Krzysztof W.: Hazard (P, in Roboti a androidi, Praha, Svoboda 1980) - přel. Pavel Weigel
Martinek a Wilhelm Przeczek
Marjańska, Ludmiła: Návrat k lásce (Powrócić do miłości; R, Praha, Lidové nakladatelství 1975) - přel. Vendulka Zapletalová
Má cesta za polskou poezií (EE, črty, vzpomínky, Praha, 1981) - přel. Jan Pilař
Máša a medvěd (Maša i medveď; Praha, Egmont 2014) - přel. Pavel Weigel
Meissner, Janusz: Korzár Marten. Díl 1., Černá vlajka (Opowieść o korsarzu Janie Martenie 1, Czarna bandera; R, Praha, Naše vojsko 1989) - přel. Bořivoj Křemenák
Meissner, Janusz: Korzár Marten. Díl 2., Červené kříže (Opowieść o korsarzu Janie Martenie 2, Czerwone krzyże; R, Praha, Naše vojsko 1990) - přel. Bořivoj Křemenák
Meissner, Janusz: Korzár Marten. Díl 3., Zelená brána (Opowieść o korsarzu Janie Martenie 3, Zielona brama; R, Praha, Naše vojsko 1990) - přel. Bořivoj Křemenák
Meissner, Janusz: Létající husaři (Dla zwycięstwa; Praha, Naše vojsko 1972) - přel. Helena Stachová
Melcer /Melcerová/, Wanda: Kostky jsou vrženy (Amerika szuka piechura; R, Praha, Práce 1957) - přel. Karel Málek
Meluzínka Minka (výbor pohádek, Praha, Lidové nakladatelství 1972) - přel. Zdeněk Karel Slabý a další překladatelé
Miciński, Tadeusz: Nedokonaný (Poematy prozą; básně v próze, Olomouc, Peripluh 2000) - přel. Iveta Mikešová
Mickiewicz, Adam: Balady a romance (VB, Praha, Mladá fronta 1998) - přel. Vlasta Dvořáčková
Mickiewicz, Adam: Balady a romance / Sonety / Sonety krymské / Básně (1820-1855) / Gražina (VB, Praha, SNKLHU 1953) - přel. František Halas, Vladimír Holan [přebásnili, u obou jazyková spolupráce Josef Matouš], Erich Sojka, Jaroslav Závada, Hana Jechová
Mickiewicz, Adam: Básně z východu (VB, Praha, Vyšehrad 1947) - přel. Václav Renč
Mickiewicz, Adam: Dziady (Dziady; B, Praha, Melantrich 1947; in: Konrád Wallenrod / Dziady Praha, SNKLHU 1954) - přel. František Halas [přebásnil] a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Mickiewicz, Adam: Kniha národa polského a poutnictva polského (Księgi narodu polskiego i pielgrzymstva polskiego; publicistika, in: Prózy, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Josef Matouš
Mickiewicz, Adam: Konrád Wallenrod (Konrad Wallenrod; R, in: Gražyna / Konrád Wallenrod, Praha 1947; in: Konrád Wallenrod / Dziady Praha, SNKLHU 1954]; samostatně Praha, Odeon 1976) - přel. František Halas [přebásnil] a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Mickiewicz, Adam: Pan Tadeáš (Pan Tadeusz;, R, Praha, Odeon 1969) - přel. Erich Sojka
Mickiewicz, Adam: Prózy (Dzieła; výbor, in: Balady a romance. Spisy, svazek 1, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Vladimír Holan [přebásnil] a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Mickiewicz, Adam: Prózy (VP, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Otakar Bartoš, Bořivoj Křemenák, Josef Matouš, Antonín Měštan
Mickiewicz, Adam: Sonety (BB [Dzieła]; in: Balady a romance / Sonety / Sonety krymské / Básně (1820-1855) / Gražina, Praha, SNKLHU 1953; samostatně Praha, SNKLHU 1957) - přel. Vladimír Holan [přebásnil] a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Mickiewicz, Adam: Spisy I (VB, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Erich Sojka a další překladatelé
Mickiewicz, Adam: Vyhnanec živlů (VB, Praha, Odeon 1988) - přel. Erich Sojka, Otakar Bartoš, Vladimír Holan
Michałowska /Michalowská/, Mira: Růže je růže (Róża jest różą; D, Praha, Dilia 1986) - přel. Helena Stachová
Michałowska /Michalowská/, Mira: Začalo to Marií (Zaczęło sie od Marii; D, Praha, Dilia 1987) - přel. Helena Stachová
Michałowska /Michałowská/, Mira: Aňa, Ryška a první jahody (Ania i Ewa i Marian i Rusak i inni; dětská kniha, Praha, Albatros 1983) - přel. Zdenka Koutenská
Michałska /Michalská/, Marta: Helča bude traktoristkou (Hela będzie traktorzystką; dětská literatura, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1953) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková
Michnik, Adam: Berlínské procházky (EE, Lettre Internationale XUU/1991) - přel. Erich Sojka
Michnik, Adam: Proč nepodepíšeš..., Proč neemigruješ..., O odboji (EE, in: Sokratův stín, Bratislava, Kaligram - Brno, Doplněk 1998) - přel. Olga Hostovská
Michnik, Adam: Sokratův stín (EE, výbor z publicistiky, Bratislava, Kalligram - Brno, Doplněk 1998) - přel. Václav Burian, Vlasta Dvořáčková, Pavla Foglová, Marie Havránková, Olga Hostovská, Daniela Lehárová, Erich Sojka
Michnik, Adam: Tři fundamentalismy (EE, Lette Internationale IX/1991) - přel. Erich Sojka
Michnik, Adam: Vilenské scénáře (EE, Lettre Internationale II/1991-95) - přel. Erich Sojka
Miłosz, Czesław: Hymnus o Perle (Hymn o Perle; BB, samizdat Krameriova expedice 1983; samizdat Krameriova expedice 1985; Köln am Rhein 1986) - přel. Miroslav Červenka [jako Otakar Č. Mokrý]
Miłosz, Czesław: Hymnus o Perle (Hymn o Perle; BB, Praha, Mladá fronta 1992) - přel. Miroslav Červenka
Miłosz, Czesław: Mapa času (VB, Praha, Odeon 1990) - přel. Iveta Mikešová, Václav Burian, Vlasta Dvořáčková
Miłosz, Czesław: Rodná Evropa (Rodzinna Europa; EE, Olomouc, Votobia 1997) - přel. Helena Stachová
Miłosz, Czesław: Svědectví poezie. Šest přednášek o neduzích našeho věku (Świadectwo poezji; LF [přednášky], Praha, Mladá fronta 1992) - přel. Václav Burian
Miłosz, Czesław: Traktáty a přednášky ve verších (VB [z Wiersze], Olomouc, Votobia 1996) - přel. Václav Burian
Miłosz, Czesław: Údolí Issy (Dolina Issy; Praha, Mladá fronta 1993) - přel. Helena Stachová
Miłosz, Czesław: Zotročený duch (Zniewolony umysł; úvahy, Praha, Vyšehrad 1992) - přel. Andrej Stankovič a Jindřich Belling
Minkowski, Aleksander: Utíkám před láskou (Ząb Napoleona; R, Praha, Lidové nakladatelství 1978) - přel. Oldřich Syrovátka
Moczar, Mieczysław: Obrazy boje (Barwy walki; LF [paměti], Praha, Naše vojsko 1964) - přel. Bořivoj Křemenák
Moczarski, Kazimierz: Rozhovory s katem (Rozmowy z katem; LF, Praha, Mladá fronta 1985) - přel. Pavla Provazníková a Dušan Provazník
Morstin, Ludwik Hieronim: Obrana Xantippy (Obrona Xantyppy; D, internetový katalog Dilia) - přel. Ladislav Slíva
Morstin, Ludwik Hieronim: Penelopa (Penelopa; D, internetový katalog Dilia) - přel. Ladislav Slíva
Morsztyn, Jan Andrzej: Divy lásky (VB, Praha, Odeon 1983) - přel. Vlasta Dvořáčková
Mostowicz, Arnold: My z kosmu (My z kosmosu; LF, Praha, Práce 1988) - přel. Ludvík Štěpán
Mrożek, Sławomir: Ad astra (Ad astra; N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Otakar Bartoš
Mrożek, Sławomir: Dům na hranici (Dom na granicy; D, Praha, Dilia 1967) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Emigranti (Emigranci; D, premiéra Praha, Divadlo Na zábradlí 1978; premiéra Mladá Boleslav - Kladno, Divadlo J. Průchy 1988; premiéra Divadlo Cheb 1988; premiéra Český Těšín, Těšínské divadlo 1990) - přel. Erich Sojka
Mrożek, Sławomir: Jatky (Rzeźnia; D, Praha, Dilia 1977) - přel. Jaroslav Simonides
Mrożek, Sławomir: Jatky (Rzeźnia; D, internetový katalog Dilia) - přel. Ladislav Slíva
Mrożek, Sławomir: Karneval aneb Adamova první žena ( Karnawał czyli Pierwsza żona Adama; D, internetový katalog Dilia) - přel. Ladislav Slíva
Mrożek, Sławomir: Kontrakt (Smlouva; D, Praha, Dilia 1990) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Kouzelná noc (Czarowna noc; D, in: Mrožek je Mrožek, Praha, Orbis 1965) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Krásná vyhlídka (Piękny widok; D, Svět a divadlo, 5/1999) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Krocan (Indyk; D, in: Mrožek je Mrožek, Praha, Orbis 1965) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Krocan (Indyk; D, Praha, Dilia 1963) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Kvartet (Poczwórka; D, Praha, Dilia 1967) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Láska na Krymu (Milosć na Krymu; D, premiéra Ostrava, Národní divadlo Moravskoslezské 6. 11. 1999) - přel. Erich Sojka
Mrożek, Sławomir: Lišák a já (vlastní výbor povídek z rukopisů; Praha, Agite/Fra 2009) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Lišák aspirant (Lis aspirant; D, Scéna, 16/1980) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Mučednictví Petra Oheye (Męczestwo Piotra O´Heya; D, Praha, Divadlo, 12/1963) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Portrét (Portret; D, Praha, Dilia 1988) - přel. Jaroslav Simonides
Mrożek, Sławomir: Proroci (Testarium; D, Praha, Divadlo, 10-11/1968) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Slon (výbor próz, Praha, SNKLU 1963) - přel. Otakar Bartoš
Mrożek, Sławomir: Smrt poručíka (Śmierć porucznika; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Striptýz (Strip-tease; D, Praha, Dilia 1964; in: Mrožek čili Mrožek, Praha, Orbis 1965) - přel. Erich Sojka
Mrożek, Sławomir: Šetrnost - scénický grenóbl povídek (VP, Praha, Dilia 1966) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Štastná událost (Szczęśliwe wydarzenie; D, premiéra Český Těšín, Těšínské divadlo 1991; Praha, Dilia 1992) - přel. Ladislav Slíva
Mrożek, Sławomir: Tancovačka (Zabawa; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Tango (Tango; D, Praha, Dilia 1965; Praha, Divadlo, 2/1966; přepracovaný překlad Praha, Dilia 1990) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Ten, který padá (VP, Praha, Aurora 1997) - přel. Pavla Foglová
Mrożek, Sławomir: Útěk na jih (Ucieczka na południe; PP, Praha, Svobodné slovo 1968) - přel. Bořivoj Křemenák
Mrożek, Sławomir: Vatzlav (Vatzlav; internetový katalog Dilia 2016) - přel. Ladislav Slíva
Mrożek, Sławomir: Velebnosti (Wielebni; D, internetový katalog Dilia) - přel. Ladislav Slíva
Mrożek, Sławomir: Velvyslanec (Ambasador; D, Praha, Dilia 1990) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Věrný strážce (VP, Praha, Mladá fronta 1966) - přel. Otakar Bartoš
Mrożek, Sławomir: Voda (Woda; D, Praha, Dilia 1968) - přel. Helena Stachová
Mularczyk, Andrzej: Bál století (Bal stulecia; RH, Český rozhlas 1999) - přel. Helena Stachová
Mularczyk, Andrzej: Cirkus odjel, lvi zůstali (Cyrk odjechał, lwy zostały; RH, Český rozhlas 1998) - přel. Helena Stachová
Musierowicz /Musierowiczová/, Małgorzata: Bojím se... (Boję się...; P pro děti, in : Dobré ráno, dobrý den, Praha Albatros 1990) - přel. Olga Hostovská
Musierowicz /Musierowiczová/, Małgorzata: O kolečko víc (Szósta klepka; R, Praha, Lidové nakladatelství 1982) - přel. Helena Stachová
Mustafa Akhar Jussup (Marcinkowski Józef): Vzpomínky jasnovidce (Pamiętnik jasnowidza; vzpomínky, Praha, Mladá fronta 1992) - přel. Helena Stachová
Myśliwski, Wiesław: Na kameni kámen (Kamień na kamieniu; R, Praha, Odeon 1986) - přel. Josef Vlášek
Myśliwski, Wiesław: Traktát o louskání fazolí (Traktat o łuskaniu fasoli; román; Praha, Havran 2010) - přel. Lenka Kuhar Daňhelová
Myśliwski, Wiesław: Zloděj (Złodziej; D, Praha, Dilia 1990) - přel. Josef Vlášek
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Dům nad loukami (Dom nad łąkami; R, in: Dům nad loukami / Medailóny, Praha, Odeon 1984) - přel. Helena Stachová
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Dům žen (Dom kobiet; D, Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Hadi a růže (Węże i róźe; R, Praha, Melantrich 1983) - přel. Anetta Balajková
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Hranice (Granica; R, Praha, Lidové nakladatelství 1978) - přel. Anetta Balajková
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Medailony (Medaliony; PP, Praha, Melantrich 1950; in: Dům nad loukami / Medailóny, Praha, Odeon 1984) - přel. Helena Teigová
Nastulczyk, Franciszek: Průvodce slepého psa (výbor poezie; Ostrava, Protimluv 2014) - přel. Lenka Kuhar Daňhelová
Naszkowski, Marian: Neklidné dny (Niespokojne dni; LF, Praha, Nakladatelství politické literatury 1963) - přel. Gabriel Laub
Nawrocka, Zofia: Král a kejklíř (Kuglarz w koronie; D loutkové, Praha, Orbis 1963) - přel. Olga Hostovská
Newerly, Igor: Chlapec ze Sálských stepí (Chłopiec z Salskich stepów; R, Praha, Máj - Naše vojsko 1963) - přel. Helena Teigová
Newerly, Igor: Kastelánka (Kasztelanka; N, Světová literatura, 2/1989) - přel. Helena Stachová
Newerly, Igor: Lesní moře (Szu-hai; R, Praha, SNKLU 1964) - přel. Helena Teigová
Newerly, Igor: Odkaz starého doktora (Żywe wiązanie; R, Praha, Naše vojsko 1970) - přel. Helena Teigová
Newerly, Igor: Šťastný Bída (Pamiątka z celulozy; R, Praha, SNKLHU 1953; Praha, Svoboda 1960) - přel. Helena Teigová
Než půjdu do školy (4 učební sešity; Praha, Fragment 2004) - přel. Pavel Weigel
Nienacki, Zbigniew: Pan Auťák a pražské tajemství (Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic; dětská literatura, Praha, Albatros 1982) - přel. Karla Ondrášková [jako Karla Bártů]
Nienacki, Zbigniew: Pan Auťák a templáři (Pan Samochodzik i templariusze; dětská literatura, Praha, Albatros 1970) - přel. Karla Ondrášková [jako Karla Bártů]
Nienacki, Zbigniew: Pan Auťák a Vinnetou (Pan Samochodzik i Vinnetou; dětská literatura, Praha, Albatros 1987) - přel. Karla Ondrášková [jako Karla Bártů]
Nienacki, Zbigniew: Pytel jidášů (Worek judaszów; R, Praha, Naše vojsko 1963) - přel. Helena Teigová
Niobé (VB [Tuwim, Julian - Broniewski, Władysław - Gałczynski, Konstanty Ildefons], Praha, Československý spisovatel 1960) - přel. Jan Pilař
Niziurski, Edmund: Eskulapův přístav (Przystań Eskulapa; R, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Anetta Balajková
Niziurski, Edmund: Kniha uličníků (Ksiega urwisów; R, Praha, Mladá fronta 1957) - přel. Anetta Balajková
Niziurski, Edmund: Lawrensova smrt (Śmierć Lawrensa; PP, Praha, Naše vojsko 1956) - přel. Anetta Balajková
Niziurski, Edmund: Podivuhodná dobrodružství Marka Pihouna (Niewiarvgodne przygody Marka Piegusa; R, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Anetta Balajková
Norwid, Cyprian: Černé květy (VB, Praha, Československý spisovatel 1970) - přel. Jan Pilař
Norwid, Cyprian: Chopinův klavír (VB [Pisma wszystkie], Praha, Odeon 1983) - přel. Jan Pilař
Norwid, Cyprian: Mramory a blesky (VB, Praha, Mladá fronta 1968) - přel. Václav Renč
Nová kniha hádanek (Nowa księga zagadek; hádanky a rébusy, Praha, Egmont ČR 1997) - přel. Pavel Weigel
Nová polská poesie (VB, Praha, Československý spisovatel 1952) - přel. Josef Rumler, Adolf Hoffmeister, Jan Pilař, Zikmund Skyba, Erich Sojka, Jaroslav Závada
Nový tanec la-ba-da, polské povídky (VP, Praha, Melantrich 1982) - přel. Anetta Balajková
Nowacka, Ewa: Dům zarostlý vínem (Kilka miesięcy, całe życie; R, Praha, Albatros 1982) - přel. Olga Hostovská
Nowaczyński, Adolf: Car Samozvanec (Car Samozwaniec; premiéra v Národním divadle moravskoslezském Ostrava 2017) - přel. Ladislav Slíva
Nowak, Tadeusz: A až králem, a až katem budeš (A jak królem a jak katem będziesz; D, premiéra Slezské divadlo Opava 15. září 2002) - přel. Ladislav Slíva
Nowak, Tadeusz: Až budeš králem, až budeš katem (A jak królem a jak katem będziesz; R, Praha, Naše vojsko 1976; Praha, Odeon 1984) - přel. Josef Vlášek
Nowak, Tadeusz: Bělejší než sníh (VB [Bielsze nad śnieg / Nowe psalmy], Praha, Odeon 1983 - přel. Jan Pilař
Nowak, Tadeusz: Dvanáct (Dwunastu; PP, Praha, Naše vojsko 1977) - přel. Josef Vlášek
Nowicki, Andrzej: Stohlavý stát (Panstwo stugłowe; RH, Československý rozhlas 1961) - přel. Helena Stachová
Nyczaj, Stanisław: Poezie - Poezje (VB, Opava, Open Education & Sciences 1999) - přel. Libor Martinek, Wilhelm Przeczek, Erich Sojka
Obidniak, Karol: Erotický triptych (Tryptyk erotyczny; D, Praha, Dilia 1978) - přel. Jaroslav Simonides
Odija, Daniel: Dům a nejen ten (Dom i nie tylko; Kultúrpont Iroda, Budapest 2007) - přel. Iva Kratochvílová
Odojewski, Włodzimierz: Díváme se na sebe (Patrzymy na siebie; RH, Československý rozhlas 1961) - přel. Helena Stachová
Odojewski, Włodzimierz: Ostrov záchrany (Wyspa ocalenia; R, Praha, Odeon 1966) - přel. Helena Stachová
Odojewski, Włodzimierz: Velký člověk (Wielki czlowiek; RH, Československý rozhlas 1965) - přel. Helena Stachová
Omiljanowicz, Aleksander: Přízrak Bělověžského pralesa (Duch Białowieży; R, Praha, Mladá fronta 1975) - přel. Irena Dvořáková
Orliński, Wojciech: Co jsou to sepulky? Všechno o Lemovi (Co to są sepulki? Wszystko o Lemie; studie; Praha, H+H 2012) - přel. Lenka Kuhar Daňhelová
Orzeszkowa /Orzeszková/, Eliza: Chám (Cham; R, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Helena Teigová
Orzeszkowa /Orzeszková/, Eliza: Vědma (Dziurdziowie; R, Praha, SNKLU 1961) - přel. Vlasta Dvořáčková
Osiatyński, Wiktor: Kořeny (Korzeni; LF, Praha, Panorama 1988) - přel. Pavla Provazníková
Osiatyński, Wiktor: Labyrint světa, rozhovory se sovětskými a americkými vědci (Zrozumieć świat; LF, Praha, Mladá fronta 1984) - přel. Pavla Provazníková a Dušan Provazník
Osiecka, Agnieszka: Vlci (Wilki; D, premiéra Ostrava, Divadelní společnost Petra Bezruče 2000) - přel. Irena Lexová
Ostrowska /Ostrowská/ Ewa: Lekce pro život (Długa lekcja; R, Praha, Lidové nakladatelství 1987) - přel. Helena Stachová
Ostrowska /Ostrowská/ Róża: Ostrov zapomnění (Wyspa; R, Praha, Lidové nakladatelství 1972, neuvedeno jméno překladatelky) - přel. Helena Stachová
Otevřte okno světlu (VB, Ostrava, Profil 1985) - přel. Karel Vůjtek a Ivan Šeiner
Ozga-Michalski, Józef: Bodlák z ráje (VB, Praha, Světová literatura, 1/1985) - přel. Ludvík Štěpán
Ożogowka /Ożogowská/, Hanna: Děvče + kluk anebo Zmatek nad zmatek (Dziewczyna i chłopak czyli Heca na czternaście fajerek; dětská literatura, Praha, Práce 1974) - přel. Oldřich Syrovátka
Paměť. Moderní polská poezie (VB, Praha, Práce 1974) - přel. Oldřich Rafaj
Paní pána zabila (výbor polských balad, Praha, Mladá fronta 1986) - přel. Vlasta Dvořáčková
Parandowski, Jan: Olympijský disk (Dysk olimpijski; PP, Praha, Melantrich 1972) - přel. Bořivoj Křemenák
Pasek, Jan Chryzostom: Paměti (Pamiętniki; LF, Praha, Odeon 1975) - přel. Jaroslav Simonides
Patkowski, Maciej: Výstřely v horské chatě (Strzały w schonisku; R, Praha, Vyšehrad 1973) - přel. Karel Málek
Paukszta, Eugeniusz: Polomy (Wiatrołomy; R, Praha, Lidová demokracie 1965) - přel. Jaroslav Simonides
Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria: Profil bílé dámy (VB, Praha, Odeon 1981) - přel. Vlasta Dvořáčková
Pawłusiewicz, Józef: Na dně jezera (Na dnie jeziora; vzpomínky, Praha, Naše vojsko 1989) - přel. Helena Stachová
Paźniewski, Włodzimierz: Cestovní (Walizka; P, Světová literatura, 6/1988) - přel. Jan Vitoň
Paźniewski, Włodzimierz: Kákánie (Kakania; E, in: Bítov IV - archy pro poezii, kritiku a život, Vranov nad Dyjí, Votobia 1992) - přel. Jan Vitoň
Paźniewski, Włodzimierz: Písařská křeč (Kurcz pisarski; P, Světová literatura, 6/1988) - přel. Jan Vitoň
Perepeczko, Andrzej: Bitva o Atlantik (Bój o Atlantyk; LF, Praha, Albatros 2002) - přel. Pavel Weigel
Perzynski, Włodzimierz:: Ašantka (Aszantka;, D, Praha, Dilia 1957) - přel. Erich Sojka
Perzyński, Włodzimierz: Lehkomyslná sestra (Lekkomyślna siostra; D, Praha, Dilia 1975) - přel. Mojmíra Janišová
Piasecki, Sergiusz: Král hranice (Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy; in: Revue napětí a humoru 7, Curych, Konfrontace 1980) - přel. Jaroslav Janouch
Piasecki, Sergiusz: Milenec hvězd (Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy; in: Revue napětí a humoru 7, Curych, Konfrontace 1980) - přel. Jaroslav Janouch
Piechowski, Jerzy: Řím v plamenech (Rzym płonie; R, Praha, Vyšehrad 1978) - přel. Zdenka Koutenská
Piekara, Jacek: Služebník Boží (Sługa Boży; R, Praha, Triton 2007) - přel. Pavel Weigel
Pierzchała, Jan: Hořící keř (Krzak gorejący; R, Praha, Svoboda 1979) - přel. Helena Stachová
Pietrasiński, Zbigniew: Psychologie správného myšlení (Psychologia sprawnego myślenia; LF, Praha, Orbis 1964; Praha, Orbis 1965) - přel. Antonín Měšťan
Pilinszky, János: Ortel (VB, Praha, Mladá fronta 1999) - přel. Josef Hiršal, Jana Štroblová, Evžen Gál [jazyková spolupráce]
Pilipiuk, Andrzej: Čaroděj Ivanow (Czarownik Iwanow; R, Plzeň, Laser-books 2003) - přel. Pavel Weigel
Pilipiuk, Andrzej: Dědičky (Dziedzyczki; R, Plzeň, Laser-books 2013) - přel. Pavel Weigel
Pilipiuk, Andrzej: Homo špiritusus (Homo bimbrownikus; PP, Plzeň, Laser-books 2011) - přel. Pavel Weigel
Pilipiuk, Andrzej: Jed (Trucizna; PP, Plzeň, Laser-books 2014) - přel. Pavel Weigel
Pilipiuk, Andrzej: Kroniky Jakuba Vandrovce (Kroniki Jakuba Wędrowycza; R, Plzeň, Laser-books 2002) - přel. Pavel Weigel
Pilipiuk, Andrzej: Sestřenky (Kuzynki; R, Plzeň, Laser-books 2005) - přel. Pavel Weigel
Pilipiuk, Andrzej: Upír z činžáku (Wampir z M-3; R, Plzeň, Laser-books 2012) - přel. Pavel Weigel
Pilipiuk, Andrzej: Věšet každý může (Wieszać każdy może; PP, Plzeň, Laser-books 2010) - přel. Pavel Weigel
Pilipiuk, Andrzej: Vezmi černou slepici (Weźmiesz czarno kure…; R, Plzeň, Laser-books 2003) - přel. Pavel Weigel
Pilipiuk, Andrzej: Záhada Kuby Rozparovače (Zagadka Kuby Rozpruwacza; R, Plzeň, Laser-books 2004) - přel. Pavel Weigel
Piotrowska, Elisa: Frantík, Helča, Bobek a trojský kůň (Franek, Hela, Boba a koń trojański; Praha, Albatros 2009) - přel. Pavel Weigel
Piotrowski, Włodzimierz: Druhý prapor vyhrává válku (Drugi batalion wygrywa wojnę; RH, Československý rozhlas 1964) - přel. Helena Stachová
Piórkowski, Jerzy: Rudý máj (Czerwony maj; N, in: Plamen nehasnoucí / Rudý máj, Praha, Svoboda 1952) - přel. Helena Teigová
Piwowarczyk, Andrzej: Otevřené okno (Otwarte okno; R, Praha, Naše vojsko 1965) - přel. Karel Málek
Platówna, Stanisława: Skok přes kůži (Skok przez skórę; literatura pro mládež, Praha, Lidové nakladatelství 1977) - přel. Luboš Dobrovský [jako Helena Sofrová]
Poezie přelomu století (VB, Praha, Mladá fronta 1984) - přel. Erich Sojka a další překladatelé
Pochodně. Výbor z polské poesie 1938-1945 (VB, Praha, František Borový 1947) - přel. Jan Pilař a S. Mágr [jazykové spolupráce]
Polská ruleta (VP, Plzeň, Laser-books 2003) - přel. Pavel Weigel
Polská ruleta 2 – Sfinx (VP, Plzeň, Laser-books 2005) - přel. Pavel Weigel
Polské lidové písně (sborník 98 polských lidových písní, Praha, SNKLHU 1956) - přel. Erich Sojka
Popławska /Popławská/, Halina: Kord na vějíři (Szpada na wachlarzu; R, Praha, Práce 1981) - přel. Anetta Balajková
Porazińska, Janina: Za lesy a za horami (Za górami, za lesami; pohádky, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1954; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Posmysz /Posmyszová/, Zofia: Pasažérka (Pasażerka; N, Praha, Československý spisovatel 1964; Praha, Československý spisovatel 1966) - přel. Bořivoj Křemenák
Posmyszowa /Posmyszová/, Zofia: Prázdniny na Jadranu (Wakacje nad Adriatykiem; R, Praha, Naše vojsko 1979) - přel. Anetta Balajková
Poświatowska /Poświatowska/, Halina: Srdce hladné po lásce (VB, Světová literatura, 6/1983) - přel. Ludvík Štěpán
Potemkowski, Anatol: Kasaři (Włamywacze; D, Praha, Dilia 1966) - přel. Helena Stachová
Press /Pressová/, Ludwika: Stará Kréta. Život za časů krále Mínóa (Życie codzienne na Krecie w państve króla Minosa; LF, Praha, Panorama 1978) - přel. Josef Vlášek
Prorok, Leszek: Freja, mrazivá bohyně lásky (Freja, zimna bogini miłości; D, Praha, Dilia 1979) - přel. Mojmíra Janišová
Prus, Bolesłav: Palác a barabizna (Palac i rudera; R, Praha, Svoboda 1949) - přel. Erich Sojka
Prus, Bolesław: Emancipantky (Emancypantki; R [2 svazky], Praha, SNKLHU 1958) - přel. Helena Teigová
Prus, Bolesław: Farao (Faraon; R, Praha, Práce 1950; Praha, SNKLHU 1954; Praha, Naše vojsko 1957; Praha, SNKLU 1962; Praha, Lidové nakladatelství 1972; Ostrava, Sfinga 1995) - přel. Helena Teigová
Prus, Bolesław: Loutka (Lalka; R [3 svazky], Praha, československý spisovatel 1949; Praha, Odeon 1966; Praha, Odeon 1981) - přel. Helena Teigová
Prus, Bolesław: Povídky (VP [2 svazky], Praha, Slovanské nakladatelství 1952) - přel. Helena Teigová
Prus, Bolesław: Přední stráž (Placówka; N, Praha, Slovanské nakladatelství 1951; Praha, Odeon 1969) - přel. Helena Teigová
Prus, Bolesław: Sirotčí osud (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959) - přel. Helena Teigová
Prus, Bolesław: Vlna se vrací (VP, Praha, Odeon 1976) - přel. Helena Teigová
Przeczek, Wilhelm: Bienále pivní pěny (Bienale pivnej pianny [přeloženo z rukopisů]; PP, Karviná, SAK 1995) - přel. Helena Stachová
Przeczek, Wilhelm: Břečťan a jiné strašidelné povídky (Błuszcz [přeloženo z rukopisů]; PP, Karviná, Gramma 1992) - přel. Helena Stachová
Przeczek, Wilhelm: Hudba z nebe (Kazinkowe granie; R, Optys, Opava 1995) - přel. Helena Stachová
Przeczek, Wilhelm: Intimní bedekr (VB, Český Těšín, Olza 1998) - přel. Libor Martinek
Przeczek, Wilhelm: Krajina v kouři (Ostrava, Klub přátel krásné knihy a exlibris 1996) - přel. Karel Vůjtek a další překladatelé
Przeczková-Waszková, Lucyna: Čtyři období lásky (VB, Albrechtice u Českého Těšína, Nakladatelství-Wydawnictwo SAK 1996) - přel. Libor Martinek
Przybora, Jeremi: Svatozář (Aureola; RH, Československý rozhlas 1962) - přel. Helena Stachová
Przyboś, Julian: Prostor slovem vzklenutý (VB, Praha, Odeon 1985) - přel. Erich Sojka
Przybylek, Marcin: Gamedek: Hranice reality (Gamedec: granica rzeczywistości; R, Plzeň, Laser-books 2008) - přel. Pavel Weigel
Przybylek, Marcin: Gamedek – Prodavači lokomotiv (Gamedec – Sprzedawcy lokomotyw; Plzeň, Laser-books 2010) - přel. Pavel Weigel
Przybyszewska, Stanisława: Případ Danton (Sprawa Dantona; D, Praha, Dilia 1977) - přel. Mojmíra Janišová
Przybyszewski, Stanisław: Křik (Krzyk; R, Praha, Odeon 1978) - přel. Anetta Balajková
Przybyszewski, Stanisław: Tanec lásky a smrti (Taniec miłości i śmierci; volný dramatický triptych, který tvoří hry Pro štěstí (Dla szczęścia), Zlaté rouno (Złote runo) a Hosté (Goście; D, internetový katalog Dilia 2015) - přel. Ladislav Slíva
Przymanowski, Janusz: Vojáci čtyř řek (Żołnierze czterech rzek; R, Praha, Naše vojsko 1958) - přel. Karel Málek
Przymanowski, Janusz: Zpět na západ (Czterej pancerni i pies; R, Praha, Svět sovětů 1968; Čtyři tankisté a pes, 2 svazky, Praha, Lidové nakladatelství 1972, neuvedeno jméno překladatelky; Čtyři tankisté a pes, Praha, Lidové nakladatelství 1974; Praha, Lidové nakladatelství 1974; Praha, Lidové nakladatelství 1975) - přel. Helena Stachová
Puchalski, Włodzimierz: Nekrvavé lovy (Bezkrwawe łowy; dětská literatura; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1954) - přel. Jaromír Doležal
Puchalski, Włodzimierz: Ostrov kormoránů (Wyspa kormoranów; dětská literatura; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957) - přel. Jaromír Doležal
Puchalski, Włodzimierz: Sněžnou stopou (Na tropach polarnego życia; dětská literatura; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965) - přel. Jaromír Doležal
Puchalski, Włodzimierz: V kraji labutí (W krainie łabędzia; dětská literatura; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958) - přel. Jaromír Doležal
Putrament, Jerzy: Generál Boldyn (Bołdyn; R, Praha, Československý spisovatel 1975) - přel. Helena Teigová
Putrament, Jerzy: Nehoda (Wypadek w Krasnymstawie; N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Olga Hostovská
Putrament, Jerzy: Osamělý divočák (Odyniec; R, Praha, Práce 1971) - přel. Karel Málek
Putrament, Jerzy: Počátek eposu (Początek eposu; R, Praha, Lidové nakladatelství 1977) - přel. Helena Teigová
Putrament, Jerzy: Prázdniny (Wakacje; R, Praha, Mladá fronta 1961) - přel. Helena Stachová
Putrament, Jerzy: Skutečnost (Rzeczywistość; R, Praha, Evropský literární klub 1949) - přel. Helena Teigová
Putrament, Jerzy: Září (Wrzesień; R, Praha, Naše vojsko 1956) - přel. Helena Teigová
Putzlacher /Putzlacherová/, Renata: Markétka hledá mistra (Malgorzata poszukuje mistrza; BB, Český Těšín, AVION 1996) - přel. Erich Sojka a Vlasta Dvořáčková
Pytłakowski, Jerzy: Základy (Fundamenty; R, Praha, Československý spisovatel 1950) - přel. Josef Rumler
Rakety z Tantalu. 10 polských vědecko-fantastických povídek (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1964) - přel. Jaroslav Simonides
Rakowiecki, Jerzy - Wittlin, Jerzy: Sněhurka (Królowa Śnieżka; D, premiéra Těšínské divadlo Český Těšín 14. prosince 1991) - přel. Ladislav Slíva
Randon, Noël (Kwiatkowski Tadeusz): Dvě trubičky s krémem (Dwie rurki z kremem; R, Praha, Lidové nakladatelství 1970) - přel. Helena Stachová
Redliński, Edward: Karate (Pustaki; D, Praha, Dilia 1983) - přel. Jaroslav Simonides
Redliński, Edward: Konopička (Konopielka; próza, in: Konopička / Vzestup, Praha, Odeon 1977) - přel. Vlasta Dvořáčková
Redliński, Edward: Vzestup (Awans; próza, in: Konopička / Vzestup, Praha, Odeon 1977) - přel. Vlasta Dvořáčková
Redliński, Edward: Zázrak v Greenpointu (Cud na Greenpoincie; D, premiéra Kladno, Středočeské divadlo 1999) - přel. Irena Lexová
Rej z Nagłowic, Mikołaj: Život Josefa z rodu židovského... (Żywot Józefa z pokolenia żydowskiego...; D, Praha, Dilia 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Reymont, Władysław: Lili (Lili; N, Praha, Melantrich 1975) - přel. Helena Stachová [jako Helena Teigová]
Reymont, Władysław Stanisław: Komediantka (Komediantka; R, Praha, Lidové nakladatelství 1970) - přel. Bořivoj Křemenák
Reymont, Władysław Stanisław: Zaslíbená země (Ziemia obiecana; R, Praha, Svoboda 1967; Praha, Odeon 1978; Praha, Odeon 1984) - přel. Bořivoj Křemenák
Rolleczková, Natalia: Má drahá rodinka a já (Kochana rodzinka i ja; R, Praha, Albatros 1976) - přel. Jindřiška Smetanová [jako Zdenka Koutenská]
Rolleczková, Natalia: Škaradkovic rodina a já (Rodzinka Szkaradków i ja; Praha, Albatros 1977) - přel. Jindřiška Smetanová [jako Zdenka Koutenská]
Rożniatowski, Tadeusz: Muž po čtyřicítce (Mężczyzna po czterdziestce; Praha, Avicenum 1980) - přel. Jiří Fiedler
Różewicz, Tadeusz: Bílé manželství (Biale małżeństwo; D, Praha, Dilia 1992) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: Dceruška (Mója córeczka; D, Praha, Dilia 1970) - přel. Jaroslav Simonides
Różewicz, Tadeusz: Hry (VD, Praha, Odeon 1983) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: Jak světlo pavučinou (VB, Praha, Melantrich 1995) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: Po čtyřech (Na czworakach; D, Praha, Dilia 1986) - přel. Irena Lexová
Różewicz, Tadeusz: Rozhovor (VB, Praha, Mladá fronta 1962) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz:Směšný stařeček (Śmieszny staruszek; D, Praha, Dilia 1965) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: Smrt v starých kulisách (Śmierć w starych dekoracjach; mikroromán, Praha, Odeon 1972) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: Sousoší Laokoon (Grupa Laokoona; D, Praha, Dilia 1965) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: Tenata (Pułapka; D, Praha, Dilia) - přel. Jaroslav Simonides
Różewicz, Tadeusz: Uprostřed života (VB, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: V nejkrásnějším městě světa (VP, Praha, SNKLU 1964) - přel. Vlasta Dvořáčková a další překladatelé
Rubinowicz, Dawidek: Deník (Dziennik; in: Deníky dětí, Praha, Naše vojsko - Svaz protifašistických bojovníků 1961; in: Holocaust a válka očima dětí, Praha, Prostor 1997) - přel. Helena Teigová
Rudnicki, Adolf: Nemilovaná a jiné povídky (Niekochana; VP, Praha, Mladá fronta 1964) - přel. Helena Stachová
Rudnicki, Adolf: Živé a mrtvé moře (Żywe i martwe morze; VP, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Helena Stachová a Helena Teigová
Rudnicki, Lucjan: Staré a nové (Stare i nowe; svazek 1, LF, Svoboda - Práce 1950) - přel. Helena Teigová
Rudnicki, Lucjan: Staré a nové (Stare i nowe; svazek 2, LF, Praha, Svoboda 1952) - přel. Helena Teigová
Rusinek, Michał: Hry osudu (Igraszki nieba; próza, Praha, Melantrich 1950) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková [jako Zdeňka Galasová]
Rusinek, Michał: Právo podzimu (Prawo jesieni; próza, Praha, Melantrich 1950) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková [jako Zdeňka Galasová]
Rusinek, Michał: Z barikády do údolí hladu (Z barykady w doline głodu; LF, Praha, Mír 1950 - přel. Anetta Balajková
Rymkiewicz, Jarosław Marek: Huláni (Ulani;, D, Praha, Dilia 1976) - přel. Erich Sojka
Rymkiewicz, Jarosław Marek: Král masopust (Król Mięsopust; D, Praha, Dilia 1973) - přel. Jaroslav Simonides
Safjan, Zbigniew: Země nikoho (Ziemia niczyja; R, Praha, Odeon 1980) - přel. Helena Stachová
Sajdok, Gustav: Kouzelný mlýnek (dětská literatura, Ostrava, Profil 1987) - přel. Karel Vůjtek
Ścibor-Rylski, Aleksander: Blízký neznámý (Bliski nieznajomy; D, Praha Dilia 1970) - přel. Helena Stachová
Ścibor-Rylski, Aleksander: Rodeo (Rodeo; D, Praha, Dilia 1971) - přel. Helena Stachová
Ścibor-Rylski, Aleksander: Stín (Cie; N, Praha, Zemědělský kalendář 1957) - přel. Helena Stachová
Ścibor-Rylski, Alexander: Havíři z Anny Veroniky (Wêgiel; R, Praha, Práce 1952) - přel. Milan Rusinský a Vlasta Dvořáčková [jazyková spolupráce]
Sejda, Kazimierz: C. k. dezertéři (C. K. dezerterzy; ..., Praha, Svoboda 1983) 209s. - přel. Josef Vlášek
Setkání nad Vislou. Polští básníci 20. století (VB, Praha, Odeon 1979) - přel. Jan Pilař a další překladatelé
Shmeruk, Chone: Dějiny literatury jidiš (Historia literatury jidysz; LF, Olomouc, Votobia 1996) - přel. Václav Burian
Schulz, Bruno: Jaro (Wiosna; N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Vlasta Dvořáčková
Schulz, Bruno: Republika snů (Praha, Odeon 1988) - přel. Iveta Mikešová, Otakar Bartoš, Erich Sojka, Vlasta Dvořáčková, Hana Jechová [neuvedena]
Schulz, Bruno: Sanatorium na věčnosti (Sanatorium Pod klepsydra; NN, in: Skořicové krámy, Praha, Odeon 1968; in: Republika snů, Praha, Odeon 1988) - přel. Erich Sojka
Schulz, Bruno: Sanatorium na věčnosti / Fragmenty (výbor, Praha, Dauphin 1999) - přel. Otakar Bartoš
Schulz, Bruno: Skořicové krámy (VP, Praha, Odeon 1968; Praha, Dauphin 1999) - přel. Hana Jechová, Otakar Bartoš, Erich Sojka
Sienkievicz, Henryk: Quo vadis (Quo vadis; R, Praha, Odeon 1969; Praha, Odeon 1983; Praha, Vyšehrad 1986; Praha, Nakladatelství Josefa Šimona 1994) - přel. Erich Sojka
Sienkiewicz, Henryk: Křižáci (Krzyżacy; R [2 díly], Praha, Práce 1949; Praha, Práce 1950; Praha, Naše vojsko 1955; Praha, SNKLHU 1959; Praha, Odeon 1971; Praha, Odeon 1977; Ostrava, Sfinga 1995) - přel. Jaroslav Janouch
Sienkiewicz, Henryk: Na poli slávy (Na połu chwaly; R, Praha, Melantrich 1988) - přel. Anetta Balajková
Sienkiewicz, Henryk: Ohněm a mečem (Ogniem i mieczem; R, Praha, SNKLU 1963; Praha, Odeon 1986) - přel. Vendulka Zapletalová
Sienkiewicz, Henryk: Pan Wołodyjowski (Pan Wołodyjowski; R, Praha, SNKLU 965; Praha, Odeon 1973; Praha, Práce 1977; Praha, Vyšehrad 1983; Praha, Vyšehrad 1995) - přel. Vlasta Dvořáčková
Sienkiewicz, Henryk: Potopa (Potop; R, Praha, Odeon 1968; Praha, Svoboda 1977; Praha, Vyšehrad 1988) - přel. Vendulka Zapletalová
Sienkiewicz, Henryk: Pouští a pralesem (W pustyni i w puszczy; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957; Státní nakladatelství dětské knihy 1961; Státní nakladatelství dětské knihy 1967; Praha, Odeon 1971; Praha, Albatros 1974; Praha, Albatros 1982; Praha, Albatros 1988; Třebíč, Akcent 2000) - přel. Karel Málek
Sienkiewicz, Henryk: Starý sluha a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1975) - přel. Josef Rumler, Karel Málek, Helena Teigová
Sienkiewicz, Henryk: Strážce majáku (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956) - přel. Helena Teigová
Skowroński, Zdzisław: Dítě štěstěny (W czepku urodzona; D, Praha, Dilia 1983) - přel. Mojmíra Janišová
Skowroński, Zdzisław: Maturanti (Maturzyści; D, Praha, Dilia 1957) - přel. Mojmíra Janišová
Skowroski, Zdzisław: Žongléři (Kuglarze; Žongléři, D, Praha, Dilia 1967) - přel. Helena Stachová
Słomczyński, Maciej: Osamění (Samotność; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Mojmíra Janišová
Słonimski, Antoni: Alarm (Alarm; BB, Londýn, Kruh přátel československé knihy v Anglii 1943) - přel. Viktor Fischl
Slovník světového divadla 1945-1990 (Słownik współczesnego teatru; LF, Praha - Brno, Divadelní ústav - Divadelní fakulta Akademie múzických umění - Divadelní fakulta Janáčkova Akademie múzických umění 1998) - přel. Irena Lexová a další překladatelé
Slovo a ze. Výbor ze současných polských básníků (VB, samizdat Krameriova expedice 1988) - přel. Miroslav Červenka a další anonymní překladatelé
Slowacki, Juliusz: Já, Orfeus (Ja, Orfeusz; BB, Praha, Odeon 1987) - přel. Jan Pilař
Słowacki, Juliusz: Anhelli (Anhelli; básnická próza, Praha, Jan Pohořelý 1946) - přel. Josef Matouš
Słowacki, Juliusz: Balladyna (Balladyna; D, Praha, Československý spisovatel 1950) - přel. František Halas a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Słowacki, Juliusz: Beniowki (B [epos], Praha, Mladá fronta 1967) - přel. Hana Jechová
Słowacki, Juliusz: Genese z ducha (Genesis z Ducha; básnická próza, Praha, Jan Pohořelý 1949) - přel. Josef Matouš
Słowacki, Juliusz: Lilla Weneda (Lilla Weneda; D, Praha, Československý spisovatel 1950) - přel. František Halas a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Słowacki, Juliusz: Marie Stuartovna (Maria Stuart; D, Praha, Dilia 1956; 2. verze Praha, Dilia 1979; premiéra Český Těšín 1956; premiéra Praha, Divadlo S. K. Neumanna 1979) - přel. Erich Sojka
Słowacki, Juliusz: Mazepa (Mazepa; D, Praha, Dilia 1987) - přel. Erich Sojka
Słowacki, Juliusz: Otec morem nakažených v El-Arish (Ojciec zadzumionych; B, Praha, Československý spisovatel 1953; in: Tři setkání, Praha, Melantrich 1972) - přel. Vladimír Holan [přebásnil] a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Słowacki, Juliusz: S vámi jsem život žil (VB, Praha, SNKLHU 1955) - přel. Hana Jechová
Snopkiewicz /Snopkiewiczová/, Halina: Násobilka snů (Tabliczka marzenia; R, Praha, Lidové nakladatelství 1975) - přel. Helena Stachová
Srokowski, Stanisław: Zrození Lazara (VP, Praha, Odeon 1989) - přel. Jan Vitoň a Franciszek A. Bielaszewski
Staff, Leopold: Labuť a lyra (VB, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Jan Pilař
Staff, Leopold: Z básnické tvorby Leopolda Staffa (VB, Světová literatura, 3/1956) - přel. Hana Jechová a Vlasta Dvořáčková
Stachura, Edward: Sekerezáda čili Zima lesních lidí (Siekierezada czyli Zima leśnych ludzi; R, Praha, Odeon 1980) - přel. Helena Stachová
Stachura, Edward: Smířit se se světem (Pogodzić się ze światem; deník, Světová literatura, 5/1981; VB, VP, Praha, Torst 1996) - přel. Helena Stachová a Erich Sojka
Stawiński, Jerzy Stefan: Hodina V (Godzina W; PP, Praha, Naše vojsko 1961) - přel. Anetta Balajková
Stawiński, Jerzy Stefan: Honba za Adamem (Pogoń za Adamem; R, Praha, Svobodné slovo 1966) - přel. Anetta Balajková
Stawiński, Jerzy Stefan: Narozeniny mladého Varšavana (Młodego warszawiaka zapiski z urodzin; R, Praha, Naše vojsko 1985) - přel. Anetta Balajková
Stefański, Lech Emfazy: Bílý prášek (Biały pył; R pro děti; Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1964) - přel. Olga Neveršilová
Stoková, Danuta (ed.): Kieślowski o Kieślowském (Autobiografia Krzysztof Kieślowski; biografie; Praha, Academia 2013) - přel. Lenka Kuhar Daňhelová
Stork, Peter A.: Honba za pokladem (Mayowe; LF, Praha, Albatros 2008) - přel. Pavel Weigel
Stork, Peter A.: Ledový příběh (Lodowa przygoda; LF, Praha, Albatros 2008) - přel. Pavel Weigel
Stork, Peter A.: Legenda o spálené zemi (Legenda spalonego stepu; LF, Praha, Albatros 2008) - přel. Pavel Weigel
Stork, Peter A.: Někde tady je zlato (Tu gdzieś jest złoto!; LF, Praha, Albatros 2008) - přel. Pavel Weigel
Stork, Peter A.: Stateční bojovníci (Dzielny wojownicy; LF, Praha, Albatros 2008) - přel. Pavel Weigel
Stork, Peter A.: Vikingové (LF, Praha, Albatros 2008) - přel. Pavel Weigel
Strękowska-Zaremba, Małgorzata: Adámek hledá abecedu (Leniwe literki; BB, Říčany, Junior 1998) - přel. Ludvík Štěpán
Strękowska-Zaremba, Małgorzata: Prvňáček (Pierwszoklasista; BB, Říčany, Junior 1998) - přel. Ludvík Štěpán
Strug, Andrzej: Podzemní lidé (Ludzie podziemni; R, Praha, Svoboda 1950) - přel. Josef Rumler
Stryjkowski, Julian: Běh do Fragaly (Bieg do Fragala; R, Praha, Československý spisovatel 1954) - přel. Helena Teigová
Stryjkowski, Julian: Černá růže (Czarna róża; R, Praha, Svobodné slovo 1965) - přel. Helena Stachová
Stryjkowski, Julian: Hlasy v temnotách (Głosy w ciemności; R, Praha, Melantrich 1958) - přel. Helena Stachová
Stryjkowski, Julian: Hostinec (Austeria; Praha, Český rozhlas 1995) - přel. Helena Stachová
Strzałka, Kazimierz: Štěstí (Szczęście; RH, Československý rozhlas 1965) - přel. Helena Stachová
Suchodolski, B. - Wojnarová, I: Teorie a praxe estetické výchovy v Polsku (LF, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1982) - přel. Josef Zumr a další překladatelé
Surosz, Mariusz: Pepíci (Pepiki; LF, Praha, Albatros 2011) - přel. Pavel Weigel
Svět zvířat. Ptáci (LF, Praha, Albatros 1999) - přel. Andrzej Magala
Svět zvířat. Savci (LF, Praha, Albatros 1999) - přel. Andrzej Magala
Świderkowa /Świderková/, Anna: Sedm Kleopater (Siedem Kleopatr; LF, Praha, Panorama 1987) - přel. Josef Vlášek
Świderkowa /Świderková/, Anna: Tvář helénistického světa, od Alexandra Velikého do císaře Augusta (Hellenika; LF, Praha, Panorama 1983) - přel. Josef Vlášek
Świrszczyńska /Šwirszczyňská/, Anna: Výstřely v Dlouhé ulici (Strzały na Długiej; D, Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Szajnocha, Karol: Válka o čest ženy (Wojna o cześć kobiety; N, Praha, Sfinx 1948) - přel. Helena Teigová
Szaniawski, Jerzy: Dvě divadla (Dwa teatry; D, Praha, Dilia; in: Hry, Praha, Odeon 1986) - přel. Helena Teigová
Szaniawski, Jerzy: Hodinky (D, in: Hry, Praha, Odeon 1986)) - přel. Jaroslav Simonides
Szaniawski, Jerzy: Mořeplavec (Żeglarz; D, in: Hry, Praha, Odeon 1986) - přel. Helena Stachová
Szaniawski, Jerzy: Most (Most; D, Praha, Dilia 1959) - přel. Helena Stachová
Szaniawski, Jerzy: Papírový milenec (Papierowy kochanek; D, internetový katalog Dilia) - přel. Ladislav Slíva
Szaniawski, Jerzy: Piano (Fortepian; internetový katalog Dilia 2018) - přel. Ladislav Slíva
Szaniawski, Jerzy: Profesor Tutka (Profesor Tutka; PP, Praha, Vyšehrad 1972) - přel. Anetta Balajková
Szaniawski, Jerzy: Pták (Ptak; in: Hry, Praha, Odeon 1986) - přel. Helena Stachová
Szaniawski, Jerzy: Větroplach (Lekkoduch; D, internetový katalog Dilia) - přel. Ladislav Slíva
Szczepańska /Szczepańská/, Nora: Divoký Anda (Dziki Anda; próza pro děti, Praha, Albatros 1983) - přel. Josef Vlášek
Szczepkowska, Malwina: Kletba dědictví (Dom chorych dusz; R, Praha, Mladá fronta 1968) - přel. Irena Dvořáková
Szczygieł, Bogdan: Rubikon černých dívek (Rubikon czarnych dziewcząt; PP, Praha, Panorama 1985) - přel. Helena Stachová
Szczygieł, Mariusz (ed.): 20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygieła (20 lat nowej Polski v reportażach Mariusza Szczygła; Premedia, Bratislava 2014) - přel. Michala Benešová, Barbora Gregorová, Helena Stachová a Lucie Zakopalová
Szczygieł, Mariusz: Láska nebeská (Láska nebeská; Praha, Dokořán/Máj 2012) - přel. Helena Stachová
Szczygieł, Mariusz: Libůstka (Kaprysik; Praha, Dokořán/Máj 2011) - přel. Helena Stachová
Szczygieł, Mariusz: Udělej si ráj (Zrób sobie raj; Praha, Dokořán/Máj 2011) - přel. Helena Stachová
Szelburg-Zarembina, Ewa: Za nitkou do klubíčka (VB, Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1951) - přel. Jan Pilař
Szmaglewska, Seweryna: Dýmy nad Birkenau (Dymy nad Birkenau; LF, Praha, Slovanský literární klub 1947; Praha, Slovanský literární klub 1948; Praha, Slovanský literární klub 1948) - přel. Helena Teigová
Sztaudynger, Jan: Pírka a pera (VB, Světová literatura, 2/1978) - přel. Ludvík Štěpán
Szulkin, Piotr: Válka světů - příští století (Wojna wiatów - nastêpne stulecie; PP, Světová literatura, 2/1988) - přel. Ludvík Štěpán
Szymborska /Szymborská/, Wisława: Konec a počátek (VB, Praha, Mladá fronta 1997) - přel. Vlasta Dvořáčková
Szymborska /Szymborská/, Wisława: Sůl (VB, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Vlasta Dvořáčková
Szymborska /Szymborská/, Wisława: V Hérakleitově řece (VB, Praha, Odeon 1985) - přel. Vlasta Dvořáčková
Školní kalendář Kačera Donalda 1997-1998 (Kalendarz szkolny; Praha, Egmont ČR 1997) - přel. Pavel Weigel
Školní kalendář Kačera Donalda 1998-1999 (Kalendarz szkolny; Praha, Egmont ČR 1998) - přel. Pavel Weigel
Školní kalendář Kačera Donalda 1999-2000 (Kalendarz szkolny; Praha, Egmont ČR 1999) - přel. Pavel Weigel
Tabus, Robert: Třináctý stupeň blaženosti (Trzynasty stopień szczęścia; Praha, Avicenum 1984) - přel. Jiří Fiedler
Tazbir, Janusz: Protokoly sionských mudrců. Pravda, nebo podvrh? (Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat?; LF, Olomouc, Votobia 1996) - přel. Václav Burian
Terlecki, Władysław: Černý román (Czarny romans; R, in: Černý román / Odpočni po běhu, Praha, Odeon 1981) - přel. Vlasta Dvořáčková
Terlecki, Władysław: Odpočni po běhu (Odpocznij po biegu; R, in: Černý román / Odpočni po běhu, Praha, Odeon 1981) - přel. Vlasta Dvořáčková
Terlikowska, Maria: Nikdo se netočí (Nikt się nie trzęsie; P pro děti, in: Dobré ráno, dobrý den, Praha Albatros 1990) - přel. Olga Hostovská
Terrakowska, Dorota: Dcera čarodějek (Córka czarownic; R, Praha, Albatros 2002) - přel. Pavel Weigel
Terrakowska, Dorota: Tam, kde padají andělé (Tam gdzie spadają anioły; R, Praha, Triton 2013) - přel. Pavel Weigel
Tetmajer, Kazimierz Przerwa: Legenda Tater (Legenda Tatr; PP, Praha, Melantrich 1953) - přel. Jaroslav Janouch
Tetter, Jan: Zeď (Mur; D, Praha, Dilia 1983) - přel. Helena Stachová
Toeplitz, Jerzy: Kam spěje nový americký film (Nowy film amerykaski; LF, Praha, Orbis 1977) - přel. Helena Stachová
Toeplitz, Krzysztof Teodor: Chaplinovo království (Kino dla wszystkich; LF, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Jaroslav Simonides
Tokarczuk, Olga: Profesor Andrews ve Varšavě (Profesor Andrews w Warszawie; Kultúrpont Iroda, Budapest 2007) - přel. Iva Kratochvílová
Tomaszewska /Tomaszevská/, Marta: Soudce (Sędzia; R, Praha, Práce 1979) - přel. Anetta Balajková
Tomaszewska /Tomaszewská/, Marta: Noc po dni lásky (Nocą po dniu miłości; R, Praha, Melantrich 1987) - přel. Josef Vlášek
Touha po modrém nebi (antologie sci-fi, Praha, Práce 1981) - přel. Ludvík Štěpán
Třetí velká kniha hádanek (Trzecia księga zagadek; hádanky a rébusy, Praha, Egmont ČR 1998) - přel. Pavel Weigel
Tuwim, Julian: A znáte tenhle? Židovské anekdoty (A to pan zna?; Praha, Gemini 99, 2000) - přel. Antonín Měšťan
Tuwim, Julian: Lokomotiva (Lokomotywa; BB, Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1962) - přel. Jan Pilař
Tuwim, Julian: Slovem do krve (VB, Praha, Svoboda 1949) - přel. Jan Pilař
Tuwim, Julian: Tančící Sokrates (VB, Praha, Československý spisovatel 1966) - přel. Jan Pilař
Tuwim, Julian: Vdova Klára (D, Praha, Dilia 1963) - přel. Jan Pilař
Tuwim, Julian.: Zázraky a divy (VB [Wiersze dla dzieci], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955; rozšířené Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958; Praha, Albatros 1975; Praha, Albatros 1988) - přel. Jan Pilař
Třetí velká kniha hádanek (Trzecia księga zagadek; hádanky a rébusy, Praha, Egmont ČR 1998) - přel. Pavel Weigel
Umiński, Zdzisław: Na sever od Alp (Na północ od Alp; LF, Praha, Vyšehrad 1977) - přel. Jaroslav Simonides
Uniłowski, Zbigniew: Dvacet let života (Dwadzieścia lat życia; R, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Helena Teigová
Urban, Jerzy: Podvodníčci a zlodějíčkové (VP ze souboru Wszystkie nasze ciemne sprawy; Praha, Svoboda 1981) - přel. Marie Havránková, Helena Sofrová, Marie Šoutová
Verše proti smrti (VB, Praha, Československý spisovatel 1980) - přel. Ludvík Štěpán a další překladatelé
Větrná pošta (VB [severomoravší básníci], Ostrava, Profil 1988) - přel. Karel Vůjtek a Eva Sobková
Vládcové času (Władcy czasu; VP, Praha, Albatros 1988) - přel. Jaroslav Olša, Jr. a Pavel Weigel
Wachowicz /Wachowiczová/, Barbara: Marie jeho života (Marie jego życia; LF, Praha, Lidové nakladatelství 1979) - přel. Vendulka Zapletalová
Wajda, Andrzej: Zločin a trest (Zbrodnia i kara; D, premiéra Ostrava, Státní divadlo 1990) - přel. Ladislav Slíva
Wańkowicz, Melchior: Westerplatte / Zpěv o Hubalovi (Westerplate; P, in: Westerplatte / Zpěv o Hubalovi, Praha, Vyšehrad 1979) - přel. Jaroslav Simonides
Wańkowicz, Melchior: Zpěv o Hubalovi (Hubalczycy; P, in: Westerplatte / Zpěv o Hubalovi, Praha, Vyšehrad 1979) - přel. Jaroslav Simonides
Wantuła, Leon: Luiza (Romans Luizy; R, Praha, Lidové nakladatelství, 1979) - přel. Helena Stachová
Wantuła, Leon: Zrozeni v dýmu (Urodzeni w dymach; R, Ostrava, Profil 1977) - přel. Josef Vlášek
Wasilewska, Wanda: Ujařmená země (Ziemia w jarzmie; R, Praha, Svoboda 1950) - přel. Jaroslav Janouch
Wasilewska /Wasilewská/, Wanda: Pokojík v podkroví (Pokój na poddaszu; dětská literatura, Praha, Orbis 1948; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1951; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková [jako Zdeňka Galasová]
Wasilewska /Wasilewská/, Wanda: Za obět padli jste (...że padliśćie w boju; R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1960) - přel. Bořivoj Křemenák
Wasylkowski, Janusz: Šilhavé myšlenky (Myśli nieco zezowate; výbor aforismů, Světová literatura, 4/1988) - přel. Jan Pišta
Wawiłow /Wawiłowová/, Danuta: Žhavá koule (Gorąca skorupa; P pro děti, in : Dobré ráno, dobrý den, Praha Albatros 1990) - přel. Olga Hostovská
Ważyk, Adam: Labyrint (VB, Praha, 1972) - přel. Jan Pilař
Wegner Robert: Sekera a skála, meč a žár (Opowieści z meekhańskiego pogranicza 1; PP, Plzeň, Laser-books 2011) - přel. Pavel Weigel
Wegner, Robert: Šíp a vítr, dýka a moře (Opowieści z meekhańskiego pogranicza 2, PP, Plzeň, Laser-books 2013) - přel. Pavel Weigel
Wernic, Wiesław: Stopy vedou prérií (Tropy wiodą przez prerię; R, Praha, Mladá fronta 1972) - přel. Irena Dvořáková
Weyssenhoff, Józef: Sobol a panna (Soból i panna, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego; R, in: Sobol a panna / Život a myšlenky Zikmunda Podfilipského, Praha, Odeon 1988) - přel. Helena Stachová
Weyssenhoff, Józef: Život a myšlenky Zikmunda Podfilipského (Soból i panna, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego; R, in: Sobol a panna / Život a myšlenky Zikmunda Podfilipského, Praha, Odeon 1988) - přel. Helena Stachová
Wieczerska /Wieczerská/, Janina: Úkol z počtů (Lekcja dzielenia; R, Praha, Lidové nakladatelství 1981) - přel. Helena Stachová
Wilczek, Jan: Číslo 16 vyrábí (Numer 16 produkuje; próza, Praha, Mír 1951)- přel. Josef Rudolf Burian
Wilczyński, Karol: Smrt přichází každý měsíc (Śmierć przychodzi co miesiąc; D, Praha, Dilia 1959) - přel. Mojmíra Janišová
Wilkowski, Jan - Moszcyński, Ladysław: Giňol v Paříži (Guinol v tarapatach; D [loutková hra pro děti], Praha, Dilia 1967; premiéra Liberec, Severočeské loutkové divadlo 1968) - přel. Ladislav Dvorský
Wiśniewski-Snerg, Adam: Robot (R; Plzeň. Laser-boks 2003) - přel. Pavel Weigel
Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Blázen a jeptiška (Wariat i zakonnica; D, in: Hry, Praha, Odeon 1985; in: Hry, Praha, Odeon 1986; in: Hry, Praha, Odeon 1990) - přel. Helena Stachová
Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Bláznivá lokomotiva (Szałona lokomotywa; D, in: Hry, Praha, Odeon 1985; in: Hry, Praha, Odeon 1986; in: Hry, Praha, Odeon 1990) - přel. Jaroslav Simonides
Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Matka (Matka; D, in: Hry, Praha, Odeon 1985; in: Hry, Praha, Odeon 1986; in: Hry, Praha, Odeon 1990) - přel. Helena Stachová
Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Ševci (Szewcy; D, in: Hry, Praha, Odeon 1985; Praha, Odeon 1986; in: Hry, Praha, Odeon 1990) - přel. Erich Sojka
Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Vodní slípka (Kurka wodna; D, Praha, Dilia 1968) - přel. Helena Stachová
Witkowski, Michał: Chlípnice (Lubiewo; Praha, Fra 2007) - přel. Jan Jeništa
Witkowski, Michał: Královna Barbara (Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej; Praha, Fra 2012) - přel. Jan Jeništa
Wittlin, Jerzy: Průvodce bezbranného člověka, Průvodce grafomana, průvodce životem rodinným a společenským, průvodce šéfa, průvodce lásky, průvodce nervózních lidí, průvodce petenta (výbor úvah [originály neuvedeny], Praha, Mladá fronta 1974) - přel. Oldřich Syrovátka
Wojtyła, Karol: Píseň o třpytu vody (VB, in: Píseň o třpytu vody, Praha, Univerzum 1990) - přel. Helena Stachová
Wojtyła, Karol: Prameny a ruce (Poezje i dramaty; výbor, Olomouc, Velehrad 1995) - přel. Iveta Mikešová a Václav Burian
Wojtyła, Karol: Před zlatnickým krámem (Przed sklepem jubilera; D, in: Píseň o třpytu vody, Praha, Univerzum 1990) - přel. Helena Stachová
Wojtyła, Karol: Vyzařování otcovství (Promieniowanie ojcostwa; D, Praha, Scéna - Eurofórum 1990) - přel. Helena Stachová
Wolak /Wolaková/ Ewa: Plavecké ostrovy (Archipelag żeglarzy; cestopis, Praha, Orbis 1975) - přel. Helena Stachová
Wolanowski, Lucian: Neklidné Tichomoří (Ocean nie bardzo spokojny; LF, Praha, Svoboda 1970) - přel. Anetta Balajková
Wolanowski, Lucjan: Horko a horečka (Upał i goracka; LF, Praha, Avicenum 1975) - přel. Anetta Balajková
Wolanowski, Lucjan: Nepříliš tiché Tichomoří (Lądy i ludy; cestopis, Praha, Panorama 1983) - přel. Helena Stachová
Wołowski, Jacek: Voláno z Varšavy. Zápisky rozhlasového reportéra (Tak było; LF, Praha, Naše vojsko 1949) - přel. Josef Bečka
Wolski, Juliusz: Chlapci z Parkové ulice (Chłopcy z ulicy Parkowej; D, Praha, Dilia 1967) - přel. Jan Malík
Woroszylski, Wiktor: Kde jsi, Cyrile? (Cyryl, gdzie jesteź; R, Praha, Svoboda 1965) - přel. Olga Neveršilová
Woroszylski, Wiktor: Na minutku o mamutku (VB [dětská literatura], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968) - přel. Josef Brukner a Olga Hostovská
Wuttková, Britta: Homunkulus z triptychu (Homunculus z tryptyku; R, Praha, Svoboda 1982) - přel. Zdenka Koutenská
Wygodzki, Stanisław: Setkání (Spotkania; PP, Praha, Československý spisovatel 1952) - přel. Helena Teigová
Wygodzki, Stanisław: V dešti (VP, Praha, SNKLU 1965) - přel. Hana Jechová
Wyka, Kazimierz: O potřebě literární historie (výbor literárněhistorických statí z knih Pogranicze powieści, Życie na niby a O potrzebie historii literatury; Praha, Československý spisovatel 1975) - přel. Josef Vlášek, Otakar Bartoš, Marie Havránková
Wyspiański, Stanisław: Varšavanka (Warszawianka; D, Praha, Dilia 1969; in: Varšavanka / Veselka, Praha, Odeon 1988) - přel. Jaroslav Simonides
Wyspiański, Stanisław: Veselka (Wesele; D, Praha, Dilia 1983; in: Varšavanka / Veselka, Praha, Odeon 1988) - přel. Erich Sojka
Za mír světa (VP [21 povídek], Praha, Dílo 1949) - přel. Helena Teigová
Zajdel, Janusz A.: Limes inferior (Limes inferior; R, Praha, Odeon 1989) - přel. Jaroslav Olša, Jr.
Zajdel, Janusz A.: Vynález profesora van Troffa (Cylinder van Troffa; sci-fi, Praha, Mladá fronta 1983) - přel. Helena Stachová
Zajdel, Janusz: Edenie (Paradyzja; R, Praha, Albatros 2002) - přel. Pavel Weigel
Zajdel, Janusz: Právo na návrat (Prawo do powrotu; R, in: Pozemšťané a mimozemšťané, Praha, Svoboda 1981) - přel. Pavel Weigel
Zajdler, Ludwik: Atlantida (Atlantyda; LF, Praha, Orbis 1972; Praha, Orbis 1973) - přel. Helena Stachová
Zaniewski, Andrzej: Potkan (Szczur; próza, Praha, Odeon 1990) - přel. Erich Sojka
Zanussi, Krzysztof: Struktura krystalu (Scenariusze filmowe; scénáře, Praha, Mladá fronta 1981) - přel. Helena Stachová
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Katka Karyatida (Kaśka Karyatida; R, Praha, SNKLHU 1961; jako Katka Praha, Lidové nakladatelství 1970) - přel. Vendulka Zapletalová
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Morálka paní Dulské (Moralność pani Dulskiej; D, Praha, Dilia 1967; Praha, Dilia 1971) - přel. Jaroslav Simonides
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Sezónní láska (Sezonowa milość; R, Praha, Svoboda 1973) - přel. Helena Stachová
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Slečna Maličevská (Panna Maliczewska; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956; Praha, Orbis 1960) - přel. Mojmíra Janišová
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Škýz (Skiz; D, premiéra Ostrava, Umělecká agentura Krajského podniku pro film, komcerty a estrády 1974) - přel. Ladislav Slíva
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Trumf (Skiz; D, Praha, Dilia 1972) - přel. Jaroslav Simonides
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Žabička (Żabusia; D, Český Těšín, Těšínské divadlo 1975) - přel. Ladislav Slíva
Zapolska /Zapolská/,Gabriela: Bílý hyacint (Córka Tuśki; R, Praha, Svoboda 1974) - přel. Helena Stachová
Zapolska /Zapolská, Gabriela: Čtveřice (Ich czworo; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1955) - přel. Karel Málek
Zapolska /Zápolská/, Gabriela: Morálka paní Dulské (Moralność pani Dulskiej; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství [rok neuveden]; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953) - přel. Jaromír Doležal [jako Jaromír K. Pojezdný]
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Žena bez poskvrny (Kobieta bez skazy; D, internetový katalog Dilia 2015) - přel. Ladislav Slíva
Zarzycka, Irena: Divoška Ita (R, Praha, Vladimír Zrubecký 1940) - přel. Josef Kostohryz
Zawieyski, Jerzy: Vlasy Bereniky (Wysoka ściana; D, premiéra Český Těšín, Těšínské divadlo 1971) - přel. Ladislav Slíva
Zawieyski, Jerzy: Vysoká stěna (Wysoka ściana; D, Praha, Dilia 1962) - přel. Mojmíra Janišová
Zbych, Andrzej: S nasazením života (Stawka większa niż życie; R [2 svazky], Praha, Naše vojsko 1972) - přel. Vilém Hejl [jako Vladimír Hudec]
Zeliński, Stanisław: Sny pod Fumarolou (Sny pod Fumarolą; N, in: Pět polských novel, Praha, Odeon 1984) - přel. Otakar Bartoš
Zieleniec, Leon: Žaláře nás nezlomily (Na trudnym szlaku; LF, Praha, Nakladatelství politické literatury 1963) - přel. Gabriel Laub
Zieliński, Stanisław: Dno misky (Dno miski; R, Praha, Naše vojsko 1964) - přel. Helena Teigová
Ziemiański, Andrzej: Achája (Achaja;, R, Plzeň, Laser-books 2004) - přel. Pavel Weigel
Ziemiański, Andrzej: Achája II (Achaja II; R, Plzeň, Laser-books 2005) - přel. Pavel Weigel
Ziemiański, Andrej: Achája III (Achaja III; R, Plzeň 2008) - přel. Pavel Weigel
Ziemkiewicz, Rafał A.: Červené koberce, odměřený krok (Czerwone dywany, odmierzony krok; PP, Kuřim, AF167 1997) - přel. Pavel Weigel
Zych, Jan: Gazela černá a bílá (VB, Světová literatura, 1/1975) - přel. Ludvík Štěpán
Żabiński, Jan: Proč má slon chobot a ptáci peří (Jak powstała trąba słonia; dětská literatura, Praha, Státní nakladatelatví dětské knihy 1960) - přel. Jaroslav Simonides
Żeromski, Stefan: Lidé bez domova (Ludzie bezdomni; R, Praha, Svoboda 1949; Praha, Odeon 1964) - přel. Erich Sojka
Żeromski, Stefan: Popely (Popioły; R, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Hana Jechová
Żeromski, Stefan: Předjaří (Przedwiośnie; R, Praha, Odeon 1970) - přel. Anetta Balajková
Żeromski, Stefan: Rozklovou nás krkavci a vrány (Rozdziobią nas kruki, wrony, PP, Praha, SNKLHU 1959) - přel. Helena Teigová a Vlasta Dvořáčková
Żeromski, Stefan: Věrná řeka (Wierna rzeka; P, Praha, Svoboda 1949) - přel. Josef Rumler
Żeromski /Žeromski/, Stefan: Historie hříchu (Dzieje grzechu; LF, Praha, Odeon 1990) - přel. Josef Vlášek
Żółkiewska /Zólkiewská/, Wanda: Divoch (Dzikus; R, Praha, Lidové nakladatelství 1976) - přel. Helena Stachová
Żukrowski, Wojciech: Ariadniny noci (Noce Ariadny; PP, Praha, Naše vojsko 1959) - přel. Helena Teigová
Żukrowski, Wojciech: Dny porážky (Dni klęski; R, Praha, Naše vojsko 1954) - přel. Helena Teigová
Żukrowski, Wojciech: Dům beze stěn (Dom bez ścian; R, Praha, Melantrich 1955) - přel. Helena Teigová
Żukrowski, Wojciech: Kamenné desky (Kamienne tablice; R, Praha, Odeon 1971) - přel. Helena Teigová
Żukrowski, Wojciech: Křest ohněm (Skąpani w ogniu; R, Praha, Naše vojsko 1963) - přel. Helena Stachová
Żukrowski, Wojciech: Pohádky z džungle (Ognisko w dżungli; PP, Praha Státní nakladatelství dětské knihy 1957) - přel. Helena Teigová
Żukrowski, Wojciech: Únos princezny Violínky (Porwanie w Tiutiurlistanie; dětská kniha, Praha, Albatros 1990) - přel. Irena Lexová a Jiří Žáček [verše]
Żuławski, Miroslaw: Rudá řeka (Rzeka czerwona; próza, Praha, Naše vojsko 1955)- přel. Josef Rudolf Burian
Żuławski, Mirosław: Historky mé moudré ženy (Opowieci mojej żony; PP, Praha, Odeon 1973) - přel. Vendulka Zapletalová
Żurakowski, Bogusław: Písně karlovarských pramenů (VB, Český Těšín, SNOZA 1999) - přel. Libor Martinek a Lucyna Waszková
Żurek, Jerzy: Po Hamletovi (Po Hamlecie; D, Praha, Dilia 1983; premiéra Praha, Divadlo S. K. Neumanna 1984) - přel. Irena Lexová