ŘECKÁ (KLASICKÁ) LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
ŘECKÁ (KLASICKÁ) LITERATURA
PŘEKLADY


Aischylos: Peršané (Persai; D, Praha, Orbis 1954) - přel. Jaroslav Pokorný [jako překladatel uveden Vladimír Šrámek, Jaroslav Pokorný uveden jako autor doslovu]
Aischylos: Prométheus (Prométheus; D, Praha, Orbis 1969; Praha, P. Rezek 1994) - přel. Ferdinand Stiebitz
Aischylos: Oresteia (Oresteia [Agamemnon / Choéforoi / Eumenidés]; D, Praha, Dilia 1969) - přel. Václav Renč
Aischylos: Oresteia (Oresteia; DD, Praha, Fr. Borový 1944) - přel. Ferdinand Stiebitz
Aischylos: Oresteia (Oresteia; DD, in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970) - přel. Ferdinand Stiebitz
Aischylos: Oresteia (Oresteia; DD, Praha, Mladá fronta 1976) - přel. Ferdinand Stiebitz a Vladimír Šrámek
Anakreón: Oslavujeme Bakcha (VB, Praha Mladá fronta 1963) - přel. Vojtěch Jestřáb [přebásnil]
Anna Komnéna: Paměti byzantské princezny (Alexias; Praha, Odeon 1996) - přel. Růžena Dostálová
Antická próza VI. Píši ti, příteli (výbor korespondence, Praha, Odeon 1975) - přel. Růžena Dostálová a další překladatelé
Antická próza III. O cizích osudech (výbor próz, Praha, Odeon 1972) - přel. Růžena Dostálová a další překladatelé
Antická próza: báje (výbor, Praha, Odeon 1976, [obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny]) - přel. Václav Bahník, Jaromír Bělský, Bořivoj Borecký, Štěpánka Brožová, Alena Frolíková, Martin Steiner, Ferdinand Stiebitz a Jaroslav Šonka
Antické novely (VN, Praha, SNKLU 1965, [obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny]) - přel. Bořivoj Borecký, Karel Hrdina, Rudolf Mertlík a Ferdinand Steibitz
Antika v dokumentech. Díl 1. Řecko (výbor textů, LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1959) - přel. Julie Nováková a další překladatelé
Antika v dokumentech. Díl 2. Řím (výbor textů, LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1961, [obsahuje texty z latiny a klasické řečtiny]) - přel. Julie Nováková
Apollon a múzy. Oslava života, lásky a umění (VB, Praha, Supraphon 1982) - přel. Rudolf Mertlík
Appianos: Krize římské republiky. Římské dějiny 2 Občanské války (Emfylia; LF, Praha, Svoboda 1989) - přel. Jan Burian a Bohumila Mouchová
Appianos: Zrod římského impéria. Římské dějiny 1 (Rómaika; LF, Praha, Svoboda 1986) - přel. Jan Burian a Bohumila Mouchová
Aristofanés: Acharňané (Acharnés; D, Praha, Dilia 1954) - přel. Ferdinand Stiebitz
Aristofanés: Jezdci (Hippés; D, in: Jezdci / Žáby, Praha, Melantrich 1940) - přel. Ferdinand Stiebitz
Aristofanés: Jezdci (Hippés; D, in: Jezdci / Ženský sněm, Praha, Dilia 1968) - přel. Václav Renč
Aristofanés: Lysistrata (Lysistraté; D, Praha, Orbis 1960; Praha, Orbis 1963) - přel. Ferdinand Stiebitz
Aristofanés: Plutos (Plútos; D, Praha, SNKLHU 1954) - přel. Ferdinand Stiebitz
Aristofanés: Ptáci (Órnithés; D, Praha, Rudolf Škeřík 1943; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954; Praha, Dilia 1954) - přel. Ferdinand Stiebitz
Aristofanés: Žáby (Batrachoi; D, in: Jezdci / Žáby, Praha, Melantrich 1940) - přel. Ferdinand Stiebitz
Aristofanés: Ženský sněm (Ekklésiazúsai; D, in: Jezdci / Ženský sněm, Praha, Dilia 1968) - přel. Václav Renč

Aristotelés: Athénská ústava (AK 70), Praha 2004 - přel. Pavel Oliva
Aristoteles: Druhé analytiky Organon, 4. část (Analytika hystera; LF, Praha, Československá akademie věd 1962) - přel. Jan Patočka a Karel Berka, [uvedeno: přeložil Antonín Kříž, k vydání připravili Jan Patočka a Karel Berka]
Aristoteles: První analytiky Organon, 3. část (Analytika protera, Aristoteles graece ex recensione Immanuelis Bekkeri, vol. Prius; LF, Praha, Československá akadmeie věd 1961) - přel. Jan Patočka [uvedeno: přeložil Antonín Kříž, k vydání připravil Jan Patočka]
Aristoteles: Poetika (Peri poiétikés; EE, Praha, Orbis 1962) - přel. Julie Nováková
Aristoteles: Poetika (Peri poiétikés; EE, Praha, Orbis 1964) - přel. Julie Nováková
Artemidóros: Snář (Artemidori Daldiani Onirocriticin libri V; Praha, Svoboda 1974) - přel. Radislav Hošek
Aurelius Antonninus, Marcus: Hovory k sobě (Toužimský a Moravec 1948; Praha, Svoboda 1969; Praha, Svoboda 1975) - přel. Rudolf Kuthan
Aurelius Victor, Sextus: Kniha o císařích (in: Řím po Marku Aureliovi, Praha, Svoboda 1975) - přel. Jan Burian a Bohumila Mouchová
Čtení o antice 19781979 (výbor, Praha, Svoboda 1980) - přel. Václav Bahník a další překladatelé
Čtení z antiky. Rozhlasová Antická knihovna, cyklus četby ze starověkých myslitelů (výbor textů, Praha, Svoboda 1969) - přel. Rudolf Mertlík a další překladatelé
Démosthenés: Řeči na sněmu (AK 70), Praha 2002 - přel. Pavel Oliva
Dialog a satira (výbor, Praha, Odeon 1977, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny]) - přel. Václav Bahník, Jan Reiniš, Ferdinand Stiebitz a Jaroslav Šonka
Diogenés Laertios: Život a učení filozofa Epikura (LF, Praha, Rovnost 1952) - přel. Jaroslav Ludvíkovský
Dobrodružství lásky. Řecký román (R, Praha, Arista 2001) - přel. Rudolf Mertlík
Epiktétos: Rukojeť / Rozpravy (Praha, Československá akademie věd 1957) - přel. Rudolf Kuthan [neuveden]
Epiktétos: Rukojet' / Rozpravy (pojednání, Praha, Svoboda 1972) - přel. Rudolf Kuthan a Jaroslav Ludvíkovský
Eugenianos, Niketas: O lásce Drosilly a Charikla (Erotici scriptores; BB, Praha, Odeon 1987) - přel. Rudolf Mertlík
Euripidés: Alkéstis (Alkéstis; D, in: Trójanky a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1978) - přel. Rudolf Mertlík [jako Olga Valešová]
Euripidés: Elektra (Élektrá; D, in: Trójanky a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1978) - přel. Rudolf Mertlík [jako Olga Valešová]
Euripidés: Foiničanky (Foinissai; D, in: Hippolytos a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1986) - přel. Rudolf Mertlík
Euripidés: Ifigenie v Aulidě (Ífigeneia hé en Aulidi; D, premiéra Ostrava, Státní divadlo, 1982) - přel. Josef Topol [jako Olga Valešová]
Euripidés: Ifigenie v Aulidě (Ífigeneia hé en Aulidi; D, druhá verze Praha, Dilia 1984; premiéra Praha, Divadlo Na zábradlí 1984) - přel. Josef Topol [jako Eva Stehlíková] a Karel Hubka [jazyková spolupráce]
Euripidés: Ifigenie v Aulidě (Ífigeneia hé en Aulidi; D, druhá verze premiéra Praha, Divadlo Na zábradlí 1984) - přel. Josef Topol [jako Eva Stehlíková] a Karel Hubka [jazyková spolupráce]
Euripidés: Orestés (Orestés; D, in: Trójanky a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1978) - přel. Rudolf Mertlík [jako Olga Valešová]
Euripidés: Ifigenie v Aulidě (Ífigeneia en Aulidi; D, in: Trójanky a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1978) - přel. Rudolf Mertlík [jako Olga Valešová]
Euripidés: Ifigenie u Taurů (Ífigeneia en Taurois; D, in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970) - přel. Rudolf Mertlík
Euripidés: Ifigenie u Taurů (Ífigeneia en Taurois; D, in: Hippolytos a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1986) - přel. Rudolf Mertlík
Euripidés: Médeia (Médeia; D, in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970) - přel. Ferdinand Stiebitz
Euripidés: Médeia (Médeia; D, in: Trójanky a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1978) - přel. Ferdinand Stiebitz
Euripidés: Trójanky (Tróadés; D, in: Trójanky a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1978) - přel. Rudolf Mertlík [jako Olga Valešová]
Euripidés: Helena (Heléné; D, in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970) - přel. Rudolf Mertlík
Euripidés: Helena (Heléné; D, in: Hippolytos a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1986) - přel. Rudolf Mertlík
Euripidés: Hippolytos (Hippolytos; D, in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970) - přel. Rudolf Mertlík
Euripidés: Hippolytos (Hippolytos; D, in: Hippolytos a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1986) - přel. Rudolf Mertlík
Euripidés: Medea (Médeia; D, Praha, Dilia 1965) - přel. Václav Renč
Euripidés: Rhésos (Rhésos; D, in: Hippolytos a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1986) - přel. Rudolf Mertlík
Euripidés: Prosebnice (Hiketidés; D, in: Hippolytos a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1986) - přel. Rudolf Mertlík
Ezop (bajky, Červený Kostelec, Josef Doležal 1944) - přel. Rudolf Kuthan
Ezop: Bajky (bajky, Praha, Aulos 1993) - přel. Rudolf Kuthan a Václav Bahník
Flavius, Josephus: O starobylosti Židů (Peri tés tón Iúdaión archaiotétos; Praha, Odeon 1998) - přel. Růžena Dostálová
Galénos: Úvod do logiky (Praha, Československá akademie věd 1958) - přel. Radislav Hošek
Grégorios Thaumatúrgos: Řeč oslavná a děkovná (Logos prosfónétikos kai charistérios; E, Souvislosti 2/40/1999) - přel. Martin C. Putna
Héródianos: Řím po Marku Aureliovi (Tés meta Markon basileias historiai; LF, Praha, Svoboda 1975) - přel. Jan Burian a Bohumila Mouchová
Hésiodos: Práce a dni (Erga kai hemerai; B, Brno, Rovnost 1950) - přel. Julie Nováková
Hésiodos: Práce a dni (Erga kai hemerai; B, in: Železný věk, Praha, Odeon 1973) - přel. Julie Nováková
Hésiodos: Práce a dni (Erga kai hemerai; B, in: Zpěvy železného věku, Praha, Svoboda 1990) - přel. Julie Nováková
Hésiodos: Zrození bohů (Theogonia; B, Praha, SNKLHU 1959) - přel. Julie Nováková
Hésiodos: Zrození bohů (Theogonia; B, Železný věk, Praha, Odeon 1973) - přel. Julie Nováková
Hésiodos: Zrození bohů (Theogonia; B, in: Zpěvy železného věku, Praha, Svoboda 1990) - přel. Julie Nováková
Hésiodos: Štít (B, in: Železný věk, Praha, Odeon 1973) - přel. Julie Nováková
Hésiodos: Štít (B, in: Zpěvy železného věku, Praha, Svoboda 1990) - přel. Julie Nováková
Homér: Ílias (Ílias; B [epos], Praha, Odeon 1980) - přel. Rudolf Mertlík
Homér: Odysseia (Odysseía; B [epos], Praha, Odeon 1984) - přel. Rudolf Mertlík
Homér: Odysseova dobrodružství (Odysseía; výbor, Praha, Československý spisovatel 1968) - přel. Rudolf Mertlík
Homér: Odysseia (Odysseía; B [epos], Praha, SNKLHU 1956) - přel. Otmar Vaňorný a Ferdinand Stiebitz
Homér: Odysseia (Odysseía; B [epos], Praha, Odeon 1967) - přel. Otmar Vaňorný a Ferdinand Stiebitz
Homér: Odysseia (Odysseía; B [epos], in: Zpěvy železného věku, Praha, Svoboda 1990) - přel. Otmar Vaňorný a Ferdinand Stiebitz
Homérské hymny (BB [z Homeri opera], in: Homérské hymny / Válka žab a myší, Praha SNKLHU 1959) - přel. Otakar Smrčka
Chalkokondyles, Laonikos: Poslední zápas Byzance (Apodeixis historión; Praha, Odeon 1988) - přel. Růžena Dostálová a Jan Kalivoda
Charitón: O věrné lásce Chairea a Kallirhoy (Ta peri Chairean kai Kallirrhoén; R, Praha, Odeon 1967) - přel. Rudolf Mertlík
Kniha Tobit (Tasov, Marie Rosa Junová 1940) - přel. Josef Heger [řecký originál] a Jakub Deml [latinskou část o sv. Bonaventurovi]
Kniha moudrosti (Brno, Akord 1946) - přel. Josef Heger
Kniha Ježíše Siracha (Brno, Akord 1947) - přel. Josef Heger
Listy hetér (výbor, Praha, Svoboda 1970) - přel. Radislav Hošek a Václav Bahník
Lúkianos: O bozích a lidech (Luciani Samosatensis opera ex recognitione Caroli Iacobitz; výbor, Praha, Svoboda 1981) - přel. Václav Bahník, Milada Říhová a Ladislav Varcl
Lúkianos: Pravdivé výmysly (Luciani Samosatensis opera I, II, III; satirická próza, Praha, Odeon 1983) - přel. Václav Bahník, Ladislav Varcl a Zdeněk K. Vysoký
Menandros: Komedie pro všední den (D; Praha, Svoboda 1983) - přel. Eva Stehlíková a Karel Hubka
Músaios: Héró a Leandros (Ta kath' Héró kai Leandron; B, Praha, Jan Pohořelý 1946) - přel. Julie Nováková
Músaios: Héró a Leandros (Ta kath' Héró kai Leandron; B, opravené vydání Praha, Svoboda 1974) - přel. Julie Nováková
Músaios: Héró a Leandros (Ta kath' Héró kai Leandron; B, in: Šest příběhů o lásce veršem i prózou, Praha, Československý spisovatel 1979) - přel. Julie Nováková
Nejstarší řecká lyrika (Anthologia lyrica Graeca; VB, Praha, Svoboda 1981) - přel. Radislav Hošek, Rudolf Mertlík, František Novotný, Pavel Oliva a Ferdinand Stiebitz
O lásce, přátelství a štěstí. Antické sentence (výbor citátů, Praha, Svoboda 1976; Praha, Mladá fronta 1997, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny]) - přel. Václav Bahník
O vlastním osudu (výbor próz, Praha, Odeon 1973 [obsahuje texty z latiny a klasické řečtiny]) - přel. František Novotný, Julie Nováková, Jaroslav Havelka, Bořivoj Borecký, Růžena Dostálová, Rudolf Kuthan a Jaroslav Šonka
Obrázky z řeckého života (výbor, Praha, Svoboda 1983) - přel. Radislav Hošek, Rudolf Mertlík a Ferdinand Stiebitz
Píseň písní (Asma asmatón; B, in: O Písni písní, Praha, Herrmann a synové 2000) - přel. Martin C. Putna
Písně pastvin a lesů (VB, Praha, Svoboda 1977, [kniha obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny]) - přel. Rudolf Kuthan [část veršů Theokritových, Moschových a Biónových], Rudolf Mertlík [jako Václav Dědina], František Novotný, Otmar Vaňorný
Platón: Obrana Sokratova (Apologia Sókratús; LF, Praha, Erna Janská 1929) - přel. Jaroslav Ludvíkovský
Platón: Obrana Sokratova (Apologia Sókratús; LF, Praha, Hyperion 1929) - přel. Jaroslav Ludvíkovský
Platón: Obrana Sokratova (Apologia Sókratús; LF, Praha, Lyra Pragensis 1970) - přel. Jaroslav Ludvíkovský
Platón: Obrana Sokratova (Apologia Sókratús; LF, Praha, Odeon 1971) - přel. Jaroslav Ludvíkovský
Platón: Ústava (filozofický spis, Praha, Svoboda 1993) - přel. Radislav Hošek
Plútarchos: O lásce a přátelství (úvahy, Praha, Svoboda 1987) - přel. Václav Bahník, Zdeněk K. Vysoký a další překladatelé
Plútarchos: O politické činnosti (AK), Praha 2014 - přel. Pavel Oliva
Plútarchos: Životopisy slavných Řeků a Římanů I, II (Bioi paralléloi; LF, Praha, Odeon 1967) - přel. Václav Bahník, Antonín Hartmann, Rudolf Mertlík, Ferdinand Stiebitz a Edita Svobodová
Polybios: Dějiny I (AK 78), Praha 2008 - přel. Pavel Oliva
Polybios: Dějiny II (AK 79), Praha 2009 - přel. Pavel Oliva
Polybios: Dějiny III (AK 80), Praha 2011 - přel. Pavel Oliva
Polybios: Dějiny IV (AK 81), Praha 2012 - přel. Pavel Oliva
Poslední růže (VB [výbor ze staré řecké lyriky], Praha, Československý spisovatel 1964) - přel. Rudolf Mertlík
Prokopios: Válka s Peršany a Vandaly (Hyper tón polemon logoi; Bella IIV; LF, Praha, Odeon 1985) - přel. Antonín Hartmann a Květa Rubešová
Psellos, Michael: Byzantské letopisy (Chronografia; Praha, Odeon 1982) - přel. Růžena Dostálová
Řecká lyrika (VB, Praha, Melantrich 1945; Praha, SNKLHU 1954) - přel. Ferdinand Stiebitz
Řečtí idylikové: Theokritos, Moschos, Bión (VB, Praha, Toužimský a Moravec 1946) - přel. Rudolf Kuthan
Sofoklés: Aias (Aias; D, in: Tragédie [Sophoclis tragoediae], Praha, Svoboda 1975) - přel. Rudolf Mertlík [jako Václav Dědina]
Sofoklés: Antigona (Antigoné; D, in: Oidipus / Antigona, Praha, Dilia 1972) - přel. Jiří Gruša a Karel Kraus [neuvedeni]
Sofoklés: Antigona (Antigone; D, Praha, Orbis 1965) - přel. Václav Renč
Sofoklés: Antigoné (Antigoné; D, Praha, Rudolf Škeřík 1927) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Antigoné (Antigoné; D, in: Král Oidipús / Antigoné / Slídiči, Praha, Melantrich 1942) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Antigoné (Antigoné; D, Praha, Dilia 1956) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Antigoné (Antigoné; D, in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Antigoné (Antigoné; D, in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Élektrá (Élektrá; D, Praha, Fr. Borový 1942) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Élektrá (Élektrá; D, in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Élektrá (Élektrá; D, in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Filoktétés (Filoktétés; D, in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975) - přel. Rudolf Mertlík [jako Václav Dědina]
Sofoklés: Král Oidipús (Oidipús tyrannos; D, in: Král Oidipús / Antigoné / Slídiči, Praha, Melantrich 1942) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Král Oidipús (Oidipús tyrannos; D, in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Král Oidipús (Oidipús tyrannos; D, in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Oidipus na Kolónu (Oidipús ho epi Kolóno; D, Praha, Dilia 1965) - přel. Václav Renč
Sofoklés: Oidipus na Kolónu (Oidipús ho epi Kolónó; D, in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975) - přel. Rudolf Mertlík [jako Václav Dědina]
Sofoklés: Oidipús vladař (Oidipús tyrannos; D, Praha, Umění lidu 1950; Praha, Orbis 1963) - přel. Jaroslav Pokorný
Sofoklés: Slídiči (Ichneutai; D, in: Král Oidipús / Antigoné / Slídiči, Praha, Melantrich 1942) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Slídiči (Ichneutai; D, in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975) - přel. Ferdinand Stiebitz
Sofoklés: Tráchíňanky (Trachiniai; D, in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975) - přel. Rudolf Mertlík [jako Václav Dědina]
Sofoklés: Zlomky (fragmenty dramat, in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975) - přel. Radislav Hošek
Svět ezopských bajek (výbor, Praha, Svoboda 1976, [kniha obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny])) - přel. Václav Bahník, Rudolf Kuthan [Ezop] a Rudolf Mertlík [jako Jiří Valeš]
Theofylaktos Simokattés: Na přelomu věků (Oikumeniké historia; LF, Praha, Odeon 1986) - přel. Václav Bahník
Tribuni výmluvnosti. Výbor ze starověkých řečníků (výbor, Praha, Odeon 1974, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny]) - přel. Václav Bahník, Růžena Dostálová a další překladatelé
Válka žab a myší (Batrachomyomachia; BB, in: Homérské hymny / Válka žab a myší, Praha SNKLHU 1959) - přel. Otakar Smrčka
Verše na rozloučenou (VB, in: Músaios: Héro a Leandros, Praha, Svoboda 1974) - přel. Julie Nováková a Rudolf Mertlík [neuveden]
Verše na rozloučenou. Výbor z náhrobních nápisů (VB, in: Músaios: Héró a Leandros / Musaeus Grammaticus, Praha, Svoboda 1974) - přel. Julie Nováková a Rudolf Mertlík [neuveden]
Xenofón: O Kýrově vychování (Kyrú paideia; R, Praha, Svoboda 1970) - přel. Václav Bahník
Z myšlenek Theognidových (VB, in: Músaios: Héró a Leandros / Musaeus Grammaticus, Praha, Svoboda 1974) - přel. Julie Nováková a Rudolf Mertlík [neuveden]
Zósimos: Stesky posledního Římana (Nea historia; LF, Praha, Odeon 1983) - přel. Antonín Hartmann