Miltner Vladimír

Miltner Vladimír* 6. 7. 1933 Plzeň
† 13. 1. 1997 Surír (okr. Mát, kraj Mathura, Indie)

indolog, publicista, překladatel z indických jazyků (sanskrtu, páli, hindštiny, maráthštiny, bradžštiny, hindaví, urdštiny, bengálštiny) a z angličtiny

Již během studia na gymnáziu v Karlových Varech (1945-52) dálkově studoval hindštinu a urdštinu (1949-53) a v letech 1953-58 absolvoval Filologickou fakultu Univerzity Karlovy (obor indická filologie - indologie). Po krátkém učitelském působení na Jazykové škole v Praze (externí výuka hindštiny) nastoupil do Orientálního ústavu Československé akademie věd jako knihovník (1960-63); současně v ústavu absolvoval externí aspiranturu a dosáhl vědecké hodnosti CSc. V letech 1963-67 a 1970-74 působil v Orientálním ústavu jako vědecký pracovník (1967 získal titul PhDr.); 1967-70 byl profesorem hindštiny a historické a srovnávací jazykovědy na univerzitě v Paříži. 1974-81 pracoval jako překladatel, redaktor zpráv ze zahraničí a redaktor časopisu 100 + 1 ZZ v mezinárodní redakci Československé tiskové kanceláře. Odtud přešel jako redaktor do monitorovacího střediska Československého rozhlasu (1981-90) a nakonec se opět vrátil jako vědecký pracovník do Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Specializoval se na novoindickou filologii, staroindickou erotiku, tradiční medicínu a v posledním období i na buddhologii.

Překlady z angličtiny

Rushdie, Salman: Satanské verše (Satanic Verses; R, Praha, S. l. n. 1995)

Překlady z bengálštiny

Banaphul: Strejda (P, Nový Orient, 10/1972, příloha)
Basu, Samareš: Nápis na zdi (P, Nový Orient, 10/1972, příloha)
Mitra, Bimal: Marnost nad marnost (P, Nový Orient, 7/1973, příloha)

Překlady z bradžštiny

Proč se Indky koupají oděny v sárí (lidové vyprávění, Nový Orient, 6/1972)
Z veršů pěvce Súrdáse (VB, Nový Orient, 2/1991)
Krišna / Osm pečetí (VB, Praha, DharmaGaia 1994)

Překlady z hindštiny

Džain, Džainéndrakumár: Nákotníček (P, Nový Orient, 6/1971, příloha)
Góvind Mišra: Prázdná náruč (P, Nový Orient, 1/1982)
Jak byl ztrestán falešný mudrc (indická pohádka, Nový Orient, 2/1978)
Jašpál: Pokání (P, Nový Orient, 2/1974)
Prasád, Džajšankar: Odměna (P, Nový Orient, 1/1987)

Překlady z hindaví

Amír Chusrau Dihlaví: Hádanky. Dvojhádanky. Polohádanky (výbor, Nový Orient, 9/1981, 1/1982)

Překlady z maráthštiny

Díkšit, Džagannáth: Kariéra doktora Kaušikkara (R, Praha, Academia 1991)

Překlady z páli

Otázky Milindovy (Milindapaňhá; buddhistické filozofické rozpravy, Praha, Lyra pragensis 1988)

Překlady ze sanskrtu

Čaraka: Disputace na úrovni (Čarakasanhita, Vimánasthána 8, úryvek z lékařského spisu, Nový Orient, 2/1984)
Džajadéva: Ratimaňdžarí aneb Kytka veršů o lásce a milování (BB, Nový Orient, 6/1970)
Kálidása: Jak Agnimitra k Málavice přišel (Málavikágnimitra; D, Nový Orient, 9-10/1992 a 1-2 1993, přílohy)
Kaljánamalla: Anangaranga aneb Herna boha lásky (Praha, Mladá fronta 1992)
Kšéméndra: Vzpomínky staré děvky (Samajamátrká, úryvek z mravoučného traktátu, Nový Orient, 1/1994)
Mahábhárata. Jak se chovat u dvora (úryvek z eposu Mahábhárata, Nový Orient, 9/1980)
Mahéndravikramavarman. Ztracená miska aneb Trojí víra - jedna míra (Mattavilásaprahasana, D [fraška], Nový Orient, 4/1979 příloha)
O Nalovi a Damajantí (epizoda z eposu Mahábhárata, Nový Orient, 5-10/1974, příloha)
Válmíki: Chvála Kóšalska (úryvek z eposu Rámájana, Nový Orient, 6/1981)
Vátsjájana: Kámasútra aneb Poučení o rozkoši (Kámasútram; Praha, Avicenum 1969)
Zkáza karavany. Z epizody Nalópákhjána eposu Mahábhárata (B, Nový Orient, 4-5/1971)

Překlady z urdštiny

Dědictví (lidové vyprávění, Nový Orient, 7/1973)
Hariščand Bhárténdu: Trestní zákon manželský (P, Nový Orient, 3/1974)