HINDÁVIJSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
HINDÁVIJSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Amír Chusrau Dihlaví: Hádanky. Dvojhádanky. Polohádanky (výbor. Nový Orient, 9/1981, 1/1982) - přel. Vladimír Miltner