URDSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
URDSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Dědictví (lidové vyprávění, Nový Orient, 7/1973) - přel. Vladimír Miltner
Dihlaví, Mír Amman: Příběhy čtyř dervíšů (urdské pohádky, Praha, Mladá fronta 1963) - přel. Jan Marek
Dva gazely M. Ikbála (VB, Nový Orient, 1977) - přel. Jan Marek
Džáfrí, Alí Sardár: Otázka / Smutná krása / Úryvek z básně "Čína"/ Spánek /. Sputnik (VB, Nový Orient, 10/1952, 10/1953, 1/1956, 1/1960) - přel. Milena Hübschmannová
Faiz, Ahmad Faiz: Poslední dopis / Přišli / Nepustím pero, nenechám psaní (VB, Nový Orient, 1961) - přel. Jan Marek a Kamil Bednář
Faiz, Ahmad Faiz: Ráno ve vězení / Večer ve vězení / Ó zastav se, mé srdce neklidné! (VB, Nový Orient, 1959) - přel. Jan Marek a Kamil Bednář
Faiz, Ahmad Faiz: Ten den, kdy přijde smrt / Zajatci lásky (VB, Nový Orient, 1985) - přel. Jan Marek
Faiz Ahmad Faiz: Všecky květy povadly (B, Nový Orient, 8/1988) - přel. Odolen Smékal a Václav Daněk [přebásnil]
Faíz, Ahmad Faíz: Žalující obraz (Naks-i farjádí; BB, Praha, SNKLU 1961) - přel. Kamil Bednář a Jiří Marek
Fázlí, Nída: Bůh mlčí (B, Nový Orient, 8/1988) - přel. Odolen Smékal a Václav Daněk [přebásnil]
Ghálib, Mirzá: Ghazaly (VB, Nový Orient, 9/1958, 1/1960, 6/1960, 8/1960, 10/1969) - přel. Milena Hübschmannová
Ghálib, Mirzá: Rukojmí lásky (Díván, VB, Praha, Odeon 1972) - přel. Milena Hübschmannová
Hariščand Bhárténdu: Trestní zákon manželský (P, Nový Orient, 3/1974) - přel. Vladimír Miltner
Hádanky z Dillí (Nový Orient, 5/1979, 2/1980, 3/1980, 6/1980) - přel. Milena Hübschmannová
Hudá (B [píseň hidžázských velbloudářů], Nový Orient, 1960) - přel. Jan Marek a Kamil Bednář
Ikbál, Muhammad: Hlas karavanního zvonku (VB, Praha, Odeon 1977) - přel. Jan Marek [jazyková spolupráce] a Václav Daněk [přebásnil]
Ikbál, Muhammad: Poselství z Východu (VB, Praha, Nakladatelství ČSAV 1960) - přel. Jan Marek
Kásimí, Ahmad Nadím: Divoška (in: Antologie z literatur jižní Asie, Nový Orient, zvláštní číslo/1995) - přel. Jan Marek
Malíhábádí, Džóš: Venkovský trh v létě (Nový Orient, 1953) - přel. Jan Marek
Páší, Kumár: Drávidská píseň (B, Nový Orient, 8/1988) - přel. Odolen Smékal a Václav Daněk [přebásnil]
Z veršů M. Ikbála (VB, Nový Orient, 1977) - přel. Jan Marek
Z urdské poezie (VB, Nový Orient, 1959) - přel. Boris Merhaut