BRADŽSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
BRADŽSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Krišna / Osm pečetí (VB, Praha, DharmaGaia 1994) - přel. Vladimír Miltner
Proč se Indky koupají oděny v sárí (lidové vyprávění, Nový Orient, 6/1972) - přel. Vladimír Miltner
Z veršů pěvce Súrdáse (VB, Nový Orient, 2/1991) - přel. Vladimír Miltner