DATABÁZESTAROINDICKÁ, SANSKRTSKÁ A PRÁKRTSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
STAROINDICKÁ, SANSKRTSKÁ A PRÁKRTSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Amaru: Ze stovky básní Amaruových (VB, Nový Orient, 4/1957) - přel. Oldřich Friš
Amaru - Bhartrhari: Sloky o lásce, moudrosti a odříkání (VB, Praha, SNKLHU 1959) - přel. Oldřich Friš
Bhagavadgíta (B [epos], Praha, Odeon 1976) - přel. Jaroslav Vacek a Jan Filipský
Bhagavadgíta aneb Zpěvy o Vznešeném (BB, Praha, Ájurvédské centrum Santóš 1998) - přel. Svetislav Kostic
Bilhana: Dnes ještě... (Čaurísuratapaočášiká, B, Praha, Nakladatelství Československé akadenie věd 1953; reprint, Praha, DharmaGaia 1996) - přel. Oldřich Friš a František Hrubín
Čaraka: Disputace na úrovni (Čarakasanhita, Vimánasthána 8, úryvek z lékařského spisu, Nový Orient, 2/1984) - přel. Vladimír Miltner
Dandí: Dobrodružství deseti princů (Dašakumáračaritam; R, Praha, SNKLHU, 1959) - přel. Pavel Poucha
Dandin: Příhody v městě Čampě (úryvek z R, Nový Orient, 8/1954) - přel. Oldřich Friš
Duhšanta a Šakuntala (Nový Orient, 7/1983) - přel. Stanislava Vavroušková
Džajadéva: Ratimaodžarí aneb Kytka veršů o lásce a milování (BB, Nový Orient, 6/1970) - přel. Vladimír Miltner
Kálidása: Jak Agnimitra k Málavice přišel (Málavikágnimitra; D, Nový Orient, 9-10/1992 a 1-2 1993, přílohy) - přel. Vladimír Miltner
Kálidása: Oblak poslem lásky (Méghadútam; lyrickoepická poéma, Praha, SNKLHU 1954) - přel. Oldřich Friš
Kálidása: Šest ročních dob & Oblak poslem lásky (Muzeum Boskovicka a Pecten, 2005) - přel. Oldřich Friš
Kálidása: Šestero ročních dob (Rtusanhára, B, Praha 1956) - přel. Oldřich Friš
Kálidásah: Šestero ročních počasů (Rtusanhára; B, Praha 1942) - přel. Pavel Poucha
Kaljánamalla: Anangaranga aneb Herna boha lásky (Praha, Mladá fronta 1992) - přel. Vladimír Miltner
Kautiljova Arthašástra (Arista 2002) - přel. Dušan Zbavitel
Krátké štěstí. Z Brahmapurány
(VB, Nový Orient, 1/1955) - přel. Oldřich Friš
Kšéméndra: Vzpomínky staré děvky (Samajamátrká, úryvek z mravoučného traktátu, Nový Orient, 1/1994) - přel. Vladimír Miltner
Láska a odříkání (Beaufort, Praha 1948) - přel. Oldřich Friš
Lev a zajíc (P, Pionýrské noviny, 2/1956) - přel. Ivo Fišer
Mahábhárata. Jak se chovat u dvora (úryvek z eposu Mahábhárata, Nový Orient, 9/1980) - přel. Vladimír Miltner
Mahéndravikramavarman. Ztracená miska aneb Trojí víra - jedna míra (Mattavilásaprahasana, D [fraška], Nový Orient, 4/1979 příloha) - přel. Vladimír Miltner
Matka Země. Z védských hymnů (VB, Nový Orient, 9-10/1946-47) - přel. Oldřich Friš
Ménaká a Višvámitra (Nový Orient, 5/1981) - přel. Stanislava Vavroušková
O copatých mniších, šibalech a nevěrných mnželkách. Příběhy ze staré Indie (Praha, Knižní klub 2007) - přel. Dušan Zbavitel
O Nalovi a Damajantí
(epizoda z eposu Mahábhárata, Nový Orient, 5-10/1974, příloha) - přel. Vladimír Miltner
Příběhy copatých mnichů (Bharatakadvátrinšiká, sbírka satirických vyprávění, Nový Orient 1967; samostatně Praha, Academia 1967) - přel. Ivo Fišer
Rámájana (Praha, Argo 2000 + 2015) - přel. Dušan Zbavitel
Rámájanam (zkrácený překlad staroindického eposu, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Oldřich Friš
Sattasaí (sbírka prákrtské lyriky, Praha, Symposion 1947) - přel. Oldřich Friš
Sómadéva: Démonovy povídky (VétálapaoČavinšatiká, mravouČná vyprávění, Praha, SNKLHU 1956) - přel. Oldřich Friš
Sómadéva: Oceán příběhů (Kathásaritságara; PP [2 svazky], Praha, Odeon 1981) - přel. Dušan Zbavitel
Sómadévah: Démonovy povídky (výbor z mravouČných vyprávění, Nový Orient, 2-3/1947-48) - přel. Oldřich Friš
Šúdraka: Hliněný vozíček (Mrččhakatikam; D, Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1959) - přel. Ivo Fišer a Jaroslav Pokorný
Únos krásné Subhadry (Nový Orient, 1/1987) - přel. Stanislava Vavroušková
Upanišady (Praha, DharmaGaya 2004) - přel. Dušan Zbavitel
Válmíki: Chvála Kóšalska (úryvek z eposu Rámájana, Nový Orient, 6/1981) - přel. Vladimír Miltner
Vátsjájana: Kámasútra aneb Poučení o rozkoši (Kámasútram; Praha, Avicenum 1969) - přel. Vladimír Miltner
Védské hymny (VB, Praha, Symposion 1948; reprint, Praha, Dharma Gaia 1994) - přel. Oldřich Friš
Védské hymny (výbor, in: Bohové s lotosovýma očima. Hinduistické mýty v indické kultuře tří tisíciletí, Praha, Vyšehrad 1986; Praha, Vyšehrad 1997) - přel. Jan Filipský
Védské hymny. Upanišady (výbor, in: Prameny života. Obraz Člověka a světa ve starých kulturách, Praha, Vyšehrad 1982; rozšířené vydání in: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha, Vyšehrad 1997) - přel. Jan Filipský
Vikramačarita. Vyprávění o nedůvěře a zradě (Nový Orient, 3/1979) - přel. Stanislava Vavroušková
Vyprávění o zlatém lotosu (Nový Orient, 2/1985) - přel. Stanislava Vavroušková
Z buddhistické lyriky (VB, Nový Orient, 5/1954) - přel. Oldřich Friš
Z indických anthologií. Indradatta. Anonym (VB, Nový Orient, 1953) - přel. Oldřich Friš
Z indických legend (Praha, Jaroslav Picka 1954) - přel. Oldřich Friš
Z příběhů papouškových (Nový Orient, 1, 2, 3, 6, 10/1974) - přel. Stanislava Vavroušková
Z Příběhů Vikramových (Nový Orient, 1/1978) - přel. Stanislava Vavroušková
Z veršů Bhartrhariho (VB, Nový Orient, 4/1955) - přel. Oldřich Friš
Ze sanskrtské lyriky (VB, Nový Orient, 7/1955) - přel. Oldřich Friš
Ze Sattasaí (VB, Nový Orient, 8-9/1953, 6/1954) - přel. Oldřich Friš
Ze staroindických anthologií (VB, Nový Orient, 7/1957) - přel. Oldřich Friš
Ze starých indických přísloví (Nový Orient, 5/1954) - přel. Oldřich Friš
Z indické lyriky (VB, Nový Orient, 9/1959) - přel. Oldřich Friš
Z indických sentencí (VB, Nový Orient, 10/1954) - přel. Oldřich Friš
Zkáza karavany. Z epizody Nalópákhjána eposu Mahábhárata (B, Nový Orient, 4-5/1971) - přel. Vladimír Miltner

 

poslední aktualizace 23/8/2007