Holan Vladimír

Holan Vladimír* 16. 9. 1905 Praha
† 31. 3. 1980 Praha

básník, překladatel z francouzštiny, němčiny, španělštiny, polštiny, ruštiny a dalších jazyků

Maturoval 1926 na gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze. 1927 se stal úředníkem Penzijního ústavu, 1935 ze zdravotních důvodů odešel do důchodu. 1933-38 redigoval časopis Umělecké besedy Život, 1939-40 Program D 40 - časopis divadla E. F. Buriana. Po 1940 se věnoval pouze literární práci, od sklonku 40. let žil v hlubokém soukromí svého malostranského bydliště. Po prvotině s rysy poetismu (Blouznivý vějíř, 1926) si básník vytvářel osobitý výraz v intelektuálně náročných sbírkách (Triumf smrti, 1930, Vanutí, 1932, Oblouk, 1934, Kameni, přicházíš..., 1937). Tíha společensko-politických událostí jeho verš zjednodušila (soubor básní válečných let Havraním brkem, 1946, sbírky Záhřmotí, 1940, Dík Sovětskému svazu, 1945, Panychida, 1945, Tobě, 1947, Rudoarmějci, 1947). Reflexivní lyriku vyslovující se k základním otázkám lidské existence (sbírky Mozartiana, 1963, Bez názvu, 1963, Na postupu, 1964, Trialog, 1964, Bolest, 1965) v závěrečném tvůrčím období maximálně výrazově oprostil (Na sotnách, 1967, Asklépiovi kohouta, 1970, Předposlední a Sbohem?, obě v V. svazku Sebraných spisů). Epiku představuje básnická skladba Terezka Planetová (1943), sbírka Příběhy (1963) a vrcholná skladba Noc s Hamletem (1964). Souběžně s poezií vznikaly originálně pojaté prozaické texty (Torzo, 1933, Lemuria, 1940). Překládal (často za jazykové spolupráce) z němčiny, španělštiny, francouzštiny, polštiny, ruštiny a dalších jazyků, cenné jsou zejména převody básní R. M. Rilkeho, Ch. Baudelaira, G. de Góngory, Ch. Vildraca, J. de Lafontaina, N. Lenaua a A. Mickiewicze. Výbor z překladatelského díla, jehož část spadá do období před rokem 1945, vyšel pod titulem Cestou (1962).

Překlady z angličtiny

Wordsworth, William: Pastýřská báseň (Michael; B, in: Tři setkání, Praha, Melantrich 1972)

Překlady z arménštiny

Isahakjan, Avetikh: Abulalá al Maarrí (Jerker 4 hatorov, hator 2; B, Praha, Svět sovětů 1966, + Ludmila Motalová [prozaický překlad])

Překlady z francouzštiny

Baudelaire, Charles: Víno samotářovo (VB, Praha, Československý spisovatel 1979, + Karel Čapek, Vítězslav Nezval, František Hrubín, Jaroslav Vrchlický, Svatopluk Kadlec)
La Fontaine, Jean de: Adónis (Adonis; B, Praha, František Borový 1948)
Melancholie. Básně dynastie sungské (čínské básně přeložené z francouzského překladu Florilege des poemes Song / Georg Soulié de Morant; VB, Praha, František Borový 1948; Praha, Odeon, 1990, Praha, Mladá fronta, 1998)
Neveux, Georges: Londýnská zlodějka (La voleuse de Londres; D, Praha, Dilia 1962)
Ronsard, Pierre de: Lásky a jiné verše (z Oeuvres complètes de Ronsard; VB, Praha, SNKLHU 1956)
Vildrac, Charles: Kniha lásky (Livre d'amour; VB, Praha, Kruh krásné knihy 1947; in: Tři setkání, Praha, Melantrich 1972)

Překlady z němčiny

Lenau, Nicolas: Albigenští (Die Albigenser; B, Praha, SNKLHU 1955)

Překlady z perštiny

Nizámí, Iljás bin Júsuf: Sedm princezen (Heft pejker; BB, Praha, Družstevní práce 1943, + Jan Rypka [jazyková spolupráce])

Překlady z polštiny

Mickiewicz, Adam: Sonety (Dziela; BB, in: Balady a romance. Spisy, svazek 1, Praha, SNKLHU 1953, + Josef Matouš; samostatně Praha, SNKLHU 1957, + Josef Matouš)
Mickiewicz, Adam: Vyhnanec živlů (VB, Praha, Odeon 1988, + Otakar Bartoš, Erich Sojka)
Słowacki, Juliusz: Otec morem nakažených v El-Arish (Ojciec zadżumionych; B, Praha, Československý spisovatel 1953, + Josef Matouš [jazyková spolupráce]; in: Tři setkání, Praha, Melantrich 1972, + Josef Matouš [jazyková spolupráce])

Překlady z ruštiny

Asejev, Nikolaj Nikolajevič: Vítězství (Plamja pobedy; B, Praha, Svaz československo-sovětského přátelství 1948, + Marie Kotátková [předloha])
Lermontov, Michail Jurijevič: Novic (Mciri; B [poéma], Praha, František Borový 1940)

Překlady ze slovenštiny

Kráľ, Janko: Orel (Orol; VB, Praha, SNKLHU 1960)

Překlady ze španělštiny

Góngora y Argote, Luís de: Báje o Ákidu i Galateii (Fabula de Polifemo y Galatea; B, Praha, František Borový 1939)