Červenka Miroslav

Červenka Miroslav* 5. 11. 1932 Praha
† 19. 11. 2005

literární vědec, básník, překladatel z ruštiny, polštiny a slovenštiny, za jazykové spolupráce z dalších jazyků (běloruštiny, estonštiny, gruzínštiny, mongolštiny, ukrajinštiny)

Po maturitě (1951) na gymnáziu studoval 1951-56 češtinu a literární vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1956 nastoupil do Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd (odborný asistent, aspirant, od 1961 vědecký pracovník). 1961 získal titul CSc. prací Český volný verš devadesátých let, 1969 titul DrSc. monografií Významová výstavba literárního díla. 1971 byl z Ústavu propuštěn, krátce pracoval v Památníku národního písemnictví, 1975-89 byl knihovníkem v Pragoprojektu. Od 1990 opět působí v Ústavu pro českou literaturu a souběžně přednáší na katedře české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (v zaměstnaneckém poměru od 1994). 1968-70 a od 1990 je šéfredaktorem časopisu Česká literatura. Autor básnických sbírek (Po stopách zítřka, 1953, To jsi ty, země, 1956, Lijáky, 1960, Hra na hvězdy, 1962, Strojopisná trilogie, 1985 v samizdatu, 1992, Za řekou, 1996). Jako editor se podílel na vydávání díla Petra Bezruče, Antonína Sovy, Otokara Březiny, Romana Jakobsona, Karla Hynka Máchy, Jindřicha Chalupeckého, Bohumila Hrabala, Jana Mukařovského a jiných. V literárněvědné práci navázal na tradice českého strukturalismu, spojuje pohled literárněteoretický s literárněhistorickým a textologickým. K nejvýznamnějším dílům patří studie Český volný verš devadesátých let (1963), Symboly, písně a mýty. Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století (1966), Z večerní školy versologie 1-4 (1983 a 1989 v samizdatu, 1991, 1995, 1999), Styl a význam (1991), Obléhání zevnitř (1996), Dějiny českého volného verše (2001) a monografie Významová výstavba literárního díla (1978 německy, 1989 v samizdatu, 1992). Od 50. let přispíval odbornými studiemi do časopisů, sborníků a almanachů, v 70. a 80. letech, kdy nesměl v Československu publikovat, otiskoval své práce v zahraničí a samizdatu. Překládal z ruštiny a polštiny, za jazykové spolupráce z dalších jazyků, odborné texty též z angličtiny. Překládání poezie bylo skromným, ale trvale přítomným průvodcem jeho vědecké a básnické tvorby od let padesátých. V přímé souvislosti s jeho orientací byly v 60. letech překlady Puškina a Válka; v době zákazu práce ve vědě a kultuře s pomocí J. Honzíka (Brjusov a další) a J. Peterky (Zabolockij, Rúfus) se mohl věnovat i autorům, kteří ho zaujali i umělecky; k tomu se pojí svobodně zvolení autoři pro samizdat a zahraničí (Herbert, Miłosz). Vedle toho překládal pro výdělek mnoho dočasně zajímavých slabých textů, z nichž mnohé nebyly nikdy otištěny, ale pouze vysílány v rozhlase. Jako překladatel vědecké literatury přispěl významně k uvedení některých rozhodujících osobností do české kultury (Jakobson, Propp).

Používal též pseudonym Mokrý, Otakar Č.

Překlady z běloruštiny

Adamovič, Alěs - Bryl, Janka - Kalěsnik, Uladzimir: Moje ves lehla popelem (Ja vohněnnaj vjoski; VB, Praha, Naše vojsko 1981, jako Václav Židlický, + Václav Židlický)

Překlady z estonštiny

Zvony v jezerech. Deset estonských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1977, jako Vladimír Macura a Josef Peterka, + Vladimír Macura, Josef Peterka, Michal Černík, Jaroslav Kabíček, Oldřich Rafaj, Jiří Žáček)

Překlady z gruzínštiny

Čavčavadze, Ilia: Zlatá kolébka (B [poéma], Praha, ................ 1960, + Václav A. Černý)

Překlady z mongolštiny

Čaj ve stepi. Deset současných mongolských básníků (VB, Praha, Českosovenský spisovatel 1979, jako Josef Peterka, + Jiří Šíma [jazyková spolupráce], Jana Moravcová, Vladimír Janovic, Karel Sýs, Jiří Žáček [všichni přebásnili])

Překlady z polštiny

Herbert, Zbigniew: Epilog bouře (VB, Praha, Mladá fronta 2000, + Vlasta Dvořáčková, Miroslav Holub [přebásnil])
Herbert, Zbigniew: Pan Cogito (Pan Cogito; BB, samizdat Krameriova expedice 1985, jako Otakar Č. Morký)
Herbert, Zbigniew: Zpráva z obleženého města a jiné básně (Raport z oblężonego miasta i inne wiersze; BB, samizdat Krameriova expedice 1986, jako Otakar Č. Mokrý; in: Poslání pana Cogito, Praha, Československý spisovatel - Lidové noviny 1991, pod vlastním jménem)
Miłosz, Czesław: Hymnus o Perle (Hymn o Perle; BB, samizdat Krameriova expedice 1983; samizdat Krameriova expedice 1985; Köln am Rhein 1986, jako Otakar Č. Mokrý; Praha, Mladá fronta 1992)
Slovo a ze. Výbor ze současných polských básníků (VB, samizdat Krameriova expedice 1988, + další anonymní překladatelé)

Překlady z ruštiny

Bělousov, Roman Sergejevič: Knihy o tom mlčí (O čem umolčali knigi; LF, Praha, Mladá fronta 1971, jako Marcela Pittermannová)
Brjusov, Valerij Jakovlevič: Rozhraní hlubin (výbor, Praha, Odeon 1982, jako Jiří Honzík])
Bušmin, Aleksej Sergejevič: Kontinuita ve vývoji literatury (výbor odborných textů, Praha, Lidové nakladatelství 1977, + František Kautman [oba jako Věra Fraňková], Naděžda Ostrovská)
Jakobson, Roman: Poetická funkce (výbor vědeckých statí, Jinočany, H+H 1995, [též překlady Miroslava Červenky z angličtiny a polštiny], + Milada Chlíbcová, Terezie Pokorná)
Křižovatky vesmírných cest (VB, Praha, Naše vojsko 1978, jako Jiří Honzík a Josef Peterka, + Jan Červený, Václav Daněk, Miroslav Florian, Jaroslav Kabíček, Jiří Mulač, Jan Pilař, Hana Vrbová)
Lukonin, Michail Kuzmič: Ke hvězdám šlehaly ohně (VB, Praha, Naše vojsko 1983, jako Jiří Honzík, + Jiří Mulač)
Mandelštam, Osip: Čtvrtá próza (Četvertaja proza; P, samizdat Krameriova expedice 1983)
Odojevskij, Vladimir Fedorovič: Improvizátor (Improvizator; P, in: Poraněné sny, Praha, Odeon 1974, jako Jiří Honzík; in: Ruské noci, Praha, Odeon 1981, jako Jiří Honzík)
Odojevskij, Vladimir Fedorovič: Kněžna Mimi (Kňagiňa Mimi; P, in: Poraněné sny, Praha, Odeon 1974, jako Jiří Honzík)
Odojevskij, Vladimir Fedorovič: Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi (Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi; P, in: Poraněné sny, Praha, Odeon 1974, jako Jiří Honzík; in: Ruské noci, Praha, Odeon 1981, jako Jiří Honzík)
Odojevskij, Vladimir Fedorovič: Sylfida (Sylfida; P, in: Poraněné sny, Praha, Odeon 1974, jako Jiří Honzík)
Okudžava, Bulat: Verše a písně Bulata Okudžavy (VB, Sputnik 3/1978, jako Jiří Honzík)
Okudžava, Bulat: Ze sbírky Arbate, můj Arbate (VB, Sovětská literatura 12/1978, jako Jiří Honzík])
Orlov, Sergej Sergejevič: Bílé jezero (VB, Sovětská literatura 5/1980, jako Jiří Honzík)
Orlov, Sergej Sergejevič: Rezavý dým (VB, Praha, Naše vojsko 1975, jako Jiří Honzík, + Hana Vrbová, Jiří Mulač)
Parpara, Anatolij: Život má pravdu (VB, Praha, Mladá fronta 1983, jako Josef Peterka)
Poezie přelomu století (VB, Praha, Mladá fronta 1984, jako Jiří Honzík, + další překladatelé)
Propp, Vladimir: Morfologie pohádky (Morfologija skazki; odborná literatura, Praha, Ústav pro českou a světovou literaturu 1969, + Marcela Pittermannová)
Propp, Vladimir: Morfologie pohádky a jiné studie (výbor z odborné literatury, Jinočany, H+H 1999, + Marcela Pittermannová, Hana Šmahelová)
Puškin, Aleksandr Sergejevič: Arion (VB, Praha, Československý spisovatel 1965, + další překladatelé)
Puškin, Aleksandr Sergejevič: Spálený dopis (VB, Praha, Mladá fronta 1967)
Sovětská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1981, jako Jiří Honzík a Josef Peterka, + další překladatelé)
Ústa slunce. Básníci ruského akméismu (VB, Praha, Odeon 1985, jako Jiří Honzík, + další překladatelé)
Verše proti smrti. Antologie protifašistické poezie socialistických zemí (VB, Praha, Československý spisovatel 1980, jako Jiří Honzík a Josef Peterka, + další překladatelé)
Zabolockij, Nikolaj: Sen o zvířatech (Toržestvo zemledělija; B [poéma], Praha, Supraphon 1981, jako Josef Peterka)
Zabolockij, Nikolaj: Zápasy v travách (VB, Praha, Československý spisovatel 1978, jako Josef Peterka)
Zacharčenko, Vasilij Dmitrijevič: Hvězda a kámen. Verše o letech do vesmíru (VB, Praha, Mladá fronta 1987, jako Josef Peterka)
Zlato v azuru. Lyrika ruského symbolismu (VB, Praha, Odeon 1980, jako Jiří Honzík [verše V. Brjusova s výjimkou 3 básní], + další překladatelé)

Překlady ze slovenštiny

Fabry, Rudolf: Já je někdo jiný (Ja je niekto iný; B [poéma], Praha, Mladá fronta 1971)
Rúfus, Milan: Oféliin pohřeb (VB, Praha, Mladá fronta 1986, jako Josef Peterka, + Miroslav Florian, Jana Štroblová, Jiří Žáček)
Rúfus, Milan: Zem trvá (VB, Praha, Československý spisovatel 1984, jako Josef Peterka, + Josef Peterka, Miroslav Florian)
Válek, Miroslav: Přitažlivost (Prítažlivost; BB, Praha, Mladá fronta 1962)

Překlady z ukrajinštiny

Novyčenko, Leonid Mykolajovyč: Úvahy a výhledy (výbor statí, Praha, Československý spisovatel 1977, + Václav Židlický, [Miroslav Červenka neuveden])

poslední aktualizace: 6. 10. 2017