Kundera Ludvík

Kundera Ludvík* 22. 3. 1920 Brno
† 17. 8. 2010

spisovatel, překladatel z němčiny, francouzštiny a slovenštiny a za jazykové spolupráce i z dalších jazyků

Po maturitě (1938) na gymnáziu v Litoměřicích začal studovat češtinu a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, po uzavření vysokých škol vystřídal několik zaměstnání (drogista, kreslič, korespondent, mzdový účetní), z totálního nasazení ve Špandavě u Berlína (1943) byl pro vážné onemocnění propuštěn. Studia dokončil 1945-46 v Brně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1946-49 byl v Brně redaktorem časopisu Blok, 1950-52 deníku Rovnost, 1953-55 časopisu Host do domu a 1952-53 pracovníkem pobočky Svazu československých spisovatelů. Od 1955 se věnoval spisovatelské a překladatelské činnosti ve svobodném povolání (s výjimkou ledna 1968-dubna 1970, kdy byl hlavním dramaturgem činohry Státního divadla v Brně). 1976 se přestěhoval do Kunštátu. Od 1990 pohostinsky přednášel na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně, kde 1990 obdržel titul doktor honoris causa. Týž titul mu v roce 1997 udělila JAMU. Po celý život vyvíjel nesmírně bohatou publikační činnost v domácím periodickém tisku (při omezených možnostech v 70. letech také v samizdatu) a v zahraničí, zejména v německy mluvících zemích. Intenzivně se rovněž věnoval práci editorské, zaměřené hlavně na dílo F. Halase (Sebrané spisy F. Halase, 6 svazků), O. Wenzla a B. Brechta i dalších osobností české a německy psané literatury, které rovněž představil v řadě esejů, studií a článků.
Vlastní umělecká tvorba zahrnuje především poezii a drama. Debutoval r. 1942 v samizdatovém sborníku Roztrhané panenky. Je autorem básnických sbírek Živly v nás, 1946, Klínopisný lampář, 1948, Letní kniha přání a stížností, 1962, Tolik cejchů, 1966, Fragment, 1967, Hruden, 1985, Ptaní, 1990, Malé radosti, 1990, Napříč Fantomázií, 1991, Ztráty a nálezy, 1991, Pády, 1992, Spád věcí a jiné básně, 1992, Sny též, 1995, Zazimování a jiné básně, 2004, básní v próze, Laviny, 1946, i knih prózy, Konstantina, 1946, Napospas aneb Přísloví pro kočku, 1947, Odjezd, 1967, Řečiště, 1993. Dramatickou tvorbu představují hry pro divadlo, pro rozhlas a pro televizi. Z každého žánru existuje zhruba deset her. Z divadelních jmenujme Totální kuropění, 1961, Korzár, 1963, Nežert, 1967, Labyrint světa a lusthauz srdce (volně podle Komenského), 1983, Hra o Janáčkovi, 2005. Z rozhlasových her připomeňme Zvědavost, 1964, Večer všech dnů, 1966, Naprosto lhostejné, 1967, Bezpodmínečný horizont, 1968, Malé smutné štronzo, 1988, Dva ve vánici, 1990, Krásné ženy neboli Joseph Goebbels, 1992. Z televizních her, jejichž uvedení bylo nejednou pohnuté: Ó rozume, ó lásko, 1974, Vrtkavý král, 1975, Královské řádění, 1975, K. H. Mácha, 1983, Radosti života, 1984. Přehled doplňují scénická lyrickoepická pásma (Historie Velikého Okresního Kýžala, 1963, Mít zelené tělo, 1964, Člověk ve všech situacích, 1982) a adaptace pro divadlo, televizi i rozhlas (Nikola Šuhaj loupežník, 1978 – podle I. Olbrachta, Sny Simony Machardové, 1989, V džungli měst, 1990, – obě podle B. Brechta).
Adaptace a dramatizace často souvisely s Kunderovou celoživotní překladatelskou činností. V centru jeho zájmu stálo dílo B. Brechta; do vydání Spisů B. Brechta (8 svazků, 1959-1989), které spoluredigoval, přeložil všechny verše, řadu her a dramatických fragmentů. Věnoval se také představitelům německého expresionismu (antologie Haló je tady vichr - vichřice!, 1969) a dadaismu (spis Dada, 1983 – v edici Jazzpetit) i překladům básnických, prozaických i dramatických děl dalších německy a francouzsky píšících autorů (H. Arp, G. Benn, J.R. Becher, B. Brecht, P. Celan, R. Desnos, H. Heine, G. Heym, P. Huchel, R. Char, W. Kirsten, Ch. Morgenstern, G. Trakl; H. Böll, F. Fühmann, A. Kubin, L. Renn; G. Büchner, F. Schiller atd.). Poezii překládal také z francouzštiny, rumunštiny, bulharštiny, srbocharvátštiny, slovinštiny, ruštiny a slovenštiny. Do němčiny překládal moderní českou poezii a je editorem německých antologií české poezie: Die Glasträne (antologie české poezie 20. st., Berlin 1964 a 1966, + F. Fühmann); Halas, František: Der Hahn verscheucht die Finsternis (Berlin 1970, + další překladatelé); Biebl, Konstantin: Poesiealbum 117 (Berlin 1977, + F. Fühmann); Hrubín, Fratišek: Romanze für ein Flügelhorn (Berlin 1978); Nezval, Vítězslav: Auf Trapezen (Berlin 1978, + další překladatelé); Die Sonnenuhr (antologie české poezie deseti století, Leipzig 1987 a 1993, + další překladatelé); Adieu Musen – Anthologie des Poetismus, München 2004; Süss ist das Leben (antologie české poezie od počátků po 20. léta 20. století, München 2006. Od roku 1994 vycházejí spisy Ludvíka Kundery proponované na 17 svazků. Do jara 2006 jich vyšlo deset. V Olomouci vyšla v knižní podobě dvě skripta Ludvíka Kundery: Vůně soli (německá poezie 20. století, 1996) a Noc a sen a modro (německý romantismus, 2004).
Teoretické práce: Slovníček literárních pojmů (pod jménem František Tenčík, Praha, Albatros 1976), Karel Vaca (Bolzano 1985), Vladimír Komárek: Graphik (Leipzig 1987), Volný verš (Blansko, 1990), Svět Václava Bláhy (bez data).
Přeložené práce Ludvíka Kundery: Nortia (Cuxhaven, 1992), Dementi einer Beschwerde (Horn, 1994), Einen Tee darüber hinaus (Horn, 2003), Overwintering (Chipping Campden, 2004), Erinnerungen an Städte wo ich niemals war (Ottensheim an der Donau, 2004), El do ra Da (da) (Arco Verlag, Wuppertal 2006).

Překlady z bulharštiny

Bulharská lidová poesie (VB, Praha, SNKLHU 1957, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce, [Ludvík Kundera přebásnil], + další překladatelé)
Bulharské jaro (VB, Praha, Mladá fronta 1957, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce], [Ludvík Kundera přebásnil], + další překladatelé)
Milev, Geo: Září (Septemvri; poéma, Světová literatura, 4/1956, + Osvald Zukal [jazyková spolupráce], [Ludvík Kundera přebásnil])
Smirnenski, Christo: Ať už je den! (výbor z díla, část I., VB. Praha, SNKLHU 1953, + Dana Hronková, Hana Reinerová [obě jazyková spolupráce], [Ludvík Kundera přebásnil])
Sto moderních básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + Osvald Zukal, Hana Reinerová [oba jazyková spolupráce], [Ludvík Kundera přebásnil], + další překladatelé)
Vapcarov, Nikola: Z díla (Izbrani stichotvorenija; VB, Praha, Mladá fronta 1953, + Hana Reinerová [jazyková spolupráce], [Ludvík Kundera přebásnil], + další překladatelé)

Překlady z francouzštiny

Apollinaire, Guillaume: Apollinaire známý a neznámý. Výbor z básnického díla (VB, Praha, Odeon 1981, + další překladatelé)
Desnos, Robert: Prostory spánku (VB, Praha, Odeon 1984, + Adolf Kroupa [jazyková spolupráce], Eduard Hodoušek, Jiří Látal)
Éluard, Paul: Stezky a cesty poezie (VB, Praha, SNKLU 1961, + Adolf Kroupa)
Char, René: Společná přítomnost (Commune présence; VB, Praha, Odeon 1985)

Překlady z němčiny

Arp, Hans: Na jedné noze (výbor a překlad poezie, průřez výtvarným dílem, Praha, Odeon1987)
Becher, Johannes Robert: Bílý zázrak (VB, Praha, Mladá fronta 1973, jako J. B. Michl, + další překladatelé)
Becher, Johannes Robert: Má dobo, čase můj (VB, Praha, SNKLHU 1956, + další překladatelé)
Benn, Gottfried: Básně (VB, Praha, Erm 1995)
Böll, Heinrich: Kdes byl, Adame? (Wo warst du, Adam?; R, Praha, Naše vojsko 1961)
Brecht, Bertolt: Baal (Baal; D, in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Básně (VB, Praha, Odeon 1979)
Brecht, Bertolt: Bubny v noci (Trommeln in der Nacht; D, in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Divadelní hry 4: Fragmenty a jiné. Aktovky. Vzestup a pád města Mahagonny. Naučné a cvičné hry. Songy a jiné. Turandot aneb Kongres překrucovačů. Fragmenty her. Práce pro film. (DD, Praha, Odeon 1984, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše a část próz])
Brecht, Bertolt: Dni Komuny (Die Tage der Commune; D, Praha, Dilia 1960, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1961, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Dobrý člověk ze Sečuanu (Der gute Mensch von Sezuan; D, Praha, Dilia 1959, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1961, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; Praha, Dilia 1972, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Domácí postila Bertolta Brechta (Bertolt Brechts Hauspostille; BB, Praha, Mladá fronta 1963)
Brecht, Bertolt: Historky o panu Keunerovi (Geschichten vom Herrn Keuner; PP, Praha, SNKLU 1963, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Horáti a Kuriáti (Die Horatier und die Kuriatier; D, in: Divadelní hry 2, Praha, SNKLHU 1959)
Brecht, Bertolt: Hovory na útěku (Flüchtlingsgespräche; PP, Praha, Mladá fronta 1964, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Kavkazský křídový kruh (Der kaukasische Kreidekreis; D, Praha, Dilia 1959, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; Praha, Orbis 1961, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1961, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; Praha, Orbis 1962, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; Praha, SKKLU 1964, + Ludvík Kundera; Praha, Dilia 1977, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Krejcarový román (Dreigroschenroman; D, in: Krejcarový román / Obchody pana Julia Caesara, Praha, Odeon 1973, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše], překladatelé neuvedeni; samostatně Praha, Odeon 1978, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Kulatolebí a špičatolebí (Die Kundköpfe und die Spitzköpfe; D, in: Divadelní hry 2, Praha, SNKLHU 1959)
Brecht, Bertolt: Lukulův výslech (Das Verhör des Lukullus; D, in: Divadelní hry 2, Praha, SNKLHU 1959)
Brecht, Bertolt: Matka (Die Mutter; D, in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Matka Kuráž a její děti (Mutter Courage und ihre Kinder; D, Praha, Orbis 1957, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; in: Divadelní hry 2, Praha, SNKLHU 1959, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; Praha, Dilia 1960, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; Praha, Orbis 1965, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; in: Tři z třiceti, Praha, Mladá fronta 1982, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]); Praha, Dilia 1994, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Muž jako muž - Proměna nakládače Galy Gaye ve vojenských ubikacích Kilkoy v roce 1925 (Mann ist Mann - die Verwandlung des Packers Galy Gay in den Militärbaracken von Kilkoa im Jahre 1925; D, Praha, Dilia 1962, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; Praha, Dilia 1978, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Myšlenky (výbor ze statí, Praha, Československý spisovatel 1958)
Brecht, Bertolt: Obchody pana Julia Caesara (Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar; D, in: Krejcarový román / Obchody pana Julia Caesara, Praha, Odeon 1973, + Rudolf Vápeník [Ludvík Kundera verše], překladatelé neuvedeni)
Brecht, Bertolt: Pan Puntila a jeho služebník Matti (Herr Puntila und sein Knecht Matti; D, Praha, Dilia 1960, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1961, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Songy / Chóry / Básně (VB, VE, Praha, Československý spisovatel 1978)
Brecht, Bertolt: Sto básní. Výbor z lyriky (VB, Praha, SNKLHU 1959)
Brecht, Bertolt: Strach a bída Třetí říše (Furcht und Elend des Dritten Reiches; D, Praha, Orbis 1958, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; in: Divadelní hry 2, Praha, SNKLHU 1959, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; Praha, Dilia 1960, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; in: Tři z třiceti, Praha, Mladá fronta 1982, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Svatá Johanka z jatek (Die heilige Johanna der Schlachthöfe; D, in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Šestáková opera (Die Dreigroschenoper; D, in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Švejk za II. světové války (Schweyk im zweiten Weltkrieg; D, in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1961, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: V houštinách měst (Im Dickicht der Städte; D, in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Vidění Simony Machardové (Die Gesicchte der Simone Machard; D, Praha, Dilia 1959, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1961, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Brecht, Bertolt: Výhradně proto (výbor statí, Praha, Naše vojsko 1962)
Brecht, Bertolt: Zadržitelný vzestup Artura Uie (Der aufhalsame Aufstieg des Arturo Ui; D, in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1978)
Brecht, Bertolt: Zloděj třešní. Výbor z díla (VD, Praha, Mladá fronta 1967, + Rudolf Vápeník)
Brecht, Bertolt: Život Galileiho (Leben des Galilei; D, in: Divadelní hry 2, Praha, SNKLHU 1959, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; Praha, Dilia 1971, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; Praha, Dilia 1977, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše]; in: Tři z třiceti, Praha, Mladá fronta 1982, + Rudolf Vápeník, [Ludvík Kundera verše])
Bruckner, Ferdinand: Alžběta Anglická (Elisabeth von England; D, Praha, Dilia 1986. Jako program k inscenaci v Městském divadle v Brně, sezóna 1995/96)
Büchner, Georg: Leonce a Lena (Leonce und Lena; D, Praha, Dilia 1984; in: Dílo G. Büchnera, Praha, Odeon 1987)
Büchner, Georg: Vojcek (Woyzeck; D, Praha, Dilia 1963; in: Dílo G. Büchnera, Praha, Odeon 1987)
Celan, Paul: Sněžný part (VB, Praha, Odeon 1986)
Cibulka, Hanns: Vyznání lásky v městečku K. (výbor z deníků, Praha, Lidové nakladatelství 1980)
Frank, Leonhard: Raubíři (Die Räuberbande; R, in: Raubíři / Ochsenfurtské kvarteto, Praha, SNKLHU 1959; in: Raubíři / Ochsenfurtské kvarteto / Dvanáct spravedlivých, Praha, Odeon 1983)
Fühmann, Franz: Pohraniční stanice (Kameraden; PP, Praha, Naše vojsko 1961)
Fühmann, Franz: Proměna (Die Fahrt nach Stalingrad; B [poéma], Praha, Naše vojsko 1957)
Haló je tady vichr - vichřice!. Antologie německého expresionismu (VB, Praha, Československý spisovatel 1969)
Heine, Heinrich: Písně a lamentace (VB, Praha, Československý spisovatel 1966, + další překladatelé)
Heym, Georg: UMBRA VITAE (VB; Zblov, Nakladatelství Opus 1999)
Huchel, Peter: Dvanáct nocí (VB, Praha, Mladá fronta 1958)
Huchel, Peter: Silnice silnice (Chausseen, Chausseen; BB, Praha, SNKLU 1964; 2. vydání: Curych, Nakladatelství Konfrontace 1981; 3. vydání: Praha, Mladá fronta 1997)
Kirsten, Wulf: woherwohin – odkudkam (VB
Kubin, Alfred: Země snivců (Die andere Seite; R, Nakladatelství mladých, Kladno 1947)
Kunze, Reiner: Jako věci z hlíny (VB; Tišnov, Nakladatelství Sursum 1998 + další překladatelé)
Kunze, Reiner: Věnování (Widmungen; BB, Liberec, Severočeské nakladatelství 1964, + další překladatelé)
Morgenstern, Christian: Palmström (BB; Praha, Vyšehrad 2001)
Renn, Lugwig: Nobi (Nobi; P [pro mládež], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957)
Renn, Lugwig: Trini (Trini; R [pro mládež], Praha, Mladá fronta 1957)
Renn, Lugwig: Po válce (Nachkrieg; R, in: Válka / Po válce, Praha, Naše vojsko 1960, + Zdena Lacinová)
Renn, Lugwig: Válka (Krieg; R, in: Válka / Po válce, Praha, Naše vojsko 1960, + Zdena Lacinová)
Rilke, Rainer Maria: Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka (Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke; básnická próza, Praha, Naše vojsko 1958)
Seghers /Seghersová/, Anna: Mrtví nestárnou (Die Toten bleiben jung; R, Praha, SNKLHU 1957 a 1968)
Schiller, Friedrich: Don Carlos (Don Carlos; D, Praha, Dilia 1987)
Trakl, Georg: Básně (Die Dichtungen; BB, Praha, SNKLU 1965)
Trakl, Georg: Šebestián ve snu (VB; Třebíč, Arca JiMfa 1998)
Weiss, Peter: Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení markýze de Sade (Die Verfolgung und Ermordung Jean Marats dargestellt durch die Schauspielergruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade; D, Praha, Orbis 1965; 2. vydání Větrné mlýny, Brno, Host 2000)

Překlady z ruštiny

Bagrickij, Eduard: Na prahu veselých časů (VB, Praha, Odeon 1983, + Vojtěch Jestřáb, Jiří Mulač, Jan Zábrana)
Bagrickij, Eduard: Poslední noc a jiné básně (VB, Praha, Svět sovětů 1959, + Vojtěch Jestřáb)
V. I. Lenin v sovětské lidové poesii (VB, Praha, SNKLHU 1954, + další překladatelé)

Překlady ze slovenštiny

Čítanka slovenské literatury (VBP; Praha, Albatros 1982)
Horák, K.: Meziválečný muž (D; Praha, Dilia 1988 + další překladatelé)
Karvaš, Peter: Experiment Damokles (Experiment Damokles; D, Praha, Dilia 1967)
Krasko, Ivan: Nox et solitudo (Nox et solitudo; BB, Praha, SNKLHU 1958)
Novomeský, Ladislav: Lidským krajem (VB, Praha, Československý spisovatel 1982, + další překladatelé)
Novomeský, Ladislav: Otevřená okna (Otvorené okná; BB, Praha, Československý spisovatel 1964)
Novomeský, Ladislav: Poémy (Poémy; BB, Praha, Mladá fronta 1965)
Refrény země. Antologie slovenské poezie 20. století (VB, Praha, SNKLU 1965, + další překladatelé)

Překlady ze slovinštiny

Orfeus v dešti (výbor ze slovinské moderní poezie, básně Jožeho Udoviče, Mateje Bora, Cirila Zlobce, Janeze Menarta, Brno, Společnost přátel jižních Slovanů 1995, + Otto František babler, Ivan Dorovský, Viktor Kudělka)

Překlady ze srbocharvátštiny

Davičo, Oskar: Srbská země - Titulky jedné noci (VB, Světová literatura, 4/1958, + Irena Wenigová [jazyková spolupráce])
Raičković, Stevan: Lidé se probouzejí beze zbraně (VB [12 básní z 20], Praha, Mladá fronta 1962, + Viktor Kudělka [jazyková spolupráce])

Překlady z různých jihoslovanských jazyků

Snímky krajiny poezie (VB [malý výbor z jugoslávských básníků XX. století], Praha, Československý spisovatel 1966, [Ludvík Kundera za jazykové spolupráce Ireny Wenigové básně Mateje Bora, Oskara Daviča a jednu báseň Stevana Raičkoviće])

poslední aktualizace: 2.9.2016