Vyhlídal Oldřich

Vyhlídal Oldřich* 4. 1. 1921 Holešov
† 14. 5. 1989 Praha

básník, překladatel (za jazykové spolupráce) z arménštiny, bulharštiny, maďarštiny, němčiny, rumunštiny, slovenštiny a starokorejštiny

Maturoval 1941 na gymnáziu v Holešově, po válce začal studovat psychologii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studia však nedokončil. Přitom se živil prací v různých dělnických profesích. 1951 začal pracovat v Technickém vydavatelství (od 1953 Státní nakladatelství technické literatury), 1957-59 byl zaměstnán v sekretariátu Svazu československých spisovatelů, 1959-80 byl redaktorem nakladatelství Československý spisovatel, kde 1961-79 vedl redakci poezie. Autor básnických sbírek (Řeka pod okny, 1956, Hnízda na vodě, 1959, Ptáci nad Atlantidou, 1963, Snímání podob, 1966, Svatá rodina, 1972, Pláňky, 1977, Tatínkovy ruce, 1978, Svatební dar, 1985, Ars poetica. Verše z nemoci, 1988, Pantumy o marné lásce, 1989, Dny a dna, 1990). Poezii se věnoval také jako překladatel, podílel se na přetlumočení veršů z arménštiny, bulharštiny, maďarštiny, rumunštiny, slovenštiny, němčiny a starokorejštiny. Řada překladů, ale i vlastních veršů, esejů a recenzí vyšla časopisecky (Host do domu, Květen, Kultura, Literární měsíčník, Literární noviny, Plamen, Tvorba) i v denním tisku (Práce, Rudé právo, Večerní Praha).

Překlady z arménštiny

Čarenc, Egiše: Sladký ohnivý svět (Entir erker; VB, Praha, Svět sovětů 1962, + Marcela Boušková, Ludmila Motalová)

Překlady z bulharštiny

Bulharská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1983, + Dana Hronková, Hana Reinerová [jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila], další překladatelé)
Jižní vítr. Deset bulharských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1974, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila], + další překladatelé)
Rakovski, Văžo: Jak plachá voda (VB, Praha, Československý spisovatel 1984, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Jarmila Urbánková přebásnila], + další překladatelé)

Překlady z korejštiny

Chryzantémy. Starokorejská lyrika (VB, Praha, SNKLHU 1958, + Nam Gi Dok [jazyková spolupráce])
Chryzantémy ze země zelených hor. Starokorejská lyrika (VB [z knih Chryzantémy / Věčná slova země zelených hor], Praha, Československý spisovatel 1976)
Věčná slova země zelených hor. Starokorejská lyrika (VB [z knih Věčná slova zelených hor / Poezie země Východního moře], Praha, Odeon 1967, + Nam Gi Dok)

Překlady z maďarštiny

Dunajské strofy. Deset maďarských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1976, + další překladatelé)

Překlady z rumunštiny

Arghezi, Tudor: Závěť (Versuri; VB, Praha, Československý spisovatel 1971)

Překlady ze slovenštiny

Kostra, Ján: Erbovní znak (VB, Praha, Československý spisovatel 1985, + Ludvík Patera)
Válek, Miroslav: Domov jsou ruce (VB, Praha, Dilia 1983, + Jiřina Kintnerová)
Válek, Miroslav: Opakování ohně (VB, Praha, Československý spisovatel 1983, + Ludvík Patera, Jiří Žáček)
Mladý den. Deset slovenských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1975, + další překladatelé)
Dunajské strofy (VB, Praha, .................. 1976, + další překladatelé)