Pilař Jan

Pilař Jan* 9. 9. 1917 Stříbřec (u Jindřichova Hradce)
† 19. 10. 1996 Praha

spisovatel, překladatel z polštiny a za jazykové spolupráce z dalších jazyků

Po maturitě (1936) na reálném gymnáziu v Klatovech začal studovat češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1946 studia dokončil a získal titul PhDr. V letech 1945-49 vedl kulturní rubriku Zemědělských novin, 1949-54 byl tajemníkem české sekce Svazu československých spisovatelů a současně 1949-52 zástupcem šéfredaktora Lidových novin, 1954-59 byl šéfredaktorem Literárních novin. Od 1959 do 1989 působil v nakladatelství Československý spisovatel - do 1968 jako ředitel, 1970-82 jako šéfredaktor a 1982-89 opět jako ředitel; 1968-70 byl tajemníkem Svazu nakladatelů a knihkupců. Od 70. let do 1989 působil i na katedře české a slovenské literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1980 se stal docentem habilitační prací Má cesta k polské poezii. Publikoval v polských kulturních časopisech, v řadě českých časopisů a novin, spolupracoval s Československým rozhlasem. Autor básnických sbírek (Jabloňový sad, 1939, Dům bez oken, 1942, Okov, 1946, Radost na zemi, 1950, Strom se nepohřbívá, 1957, Krajinou pádí kůň, 1967, Žlutý list, 1972), knížek pro děti a mládež (Krysař, 1945, 1948, 1978, Píseň Vltavy, 1955), esejů, reportáží (Albánský zápisník, 1954) a vzpomínek (Sluneční hodiny, 1989). Publikoval velké množství překladů poezie. Překládal z polštiny, kde se věnoval zejména poezii K. I. Gałczyńského a současných polských básníků vůbec, připravil rovněž několik výborů polské poezie. Za jazykové spolupráce překládal poezii z albánštiny, bulharštiny, ruštiny, němčiny a španělštiny.

Překlady z albánštiny

Albánský zápisník (výbor reportáží a básní, Praha, Československý spisovatel 1954, + další překladatelé [Jan Pilař překlady básní, vzniklé za jazykové spolupráce D. Piliky])

Překlady z angličtiny

Lidé a kultury (Peoples and cultures; LF [encyklopedie], Praha, Nakladatelský dům OP 1994, + Antonín Otáhal)

Překlady z bulharštiny

Bulharská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1983, + Hana Reinerová [jazyková spolupráce], [Jan Pilař přebásnil], + další překladatelé)
Botev, Christo: Básně (Pesni i stichotvorenija; BB, Praha, Svoboda 1950, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce], [Jan Pilař přebásnil]; přepracované vydání jako Moje píseň (Praha, Odeon 1974, + Dana Hronková [jazyková spoupráce], [Jan Pilař přebásnil])
Jižní vítr. Deset bulharských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1974, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Jan Pilař přebásnil], + další překladatelé)
Rakovski, Văžo: Jak plachá voda (VB, Praha, Československý spisovatel 1984, + Dana Hronková [jazyková spolupráce], [Jan Pilař přebásnil], + další překladatelé)
Vapcarov, Nikola Jonkov: Z díla (VB, Praha, Mladá fronta 1953, + Hana Reinerová [jazyková spolupráce], [Jan Pilař přebásnil], + další překladatelé)

Překlady z němčiny

Kuhnert, Adolfo Artur: Velká matka ([neuvedeno], próza, Praha, Novina 1942; Praha, Novina 1949)

Překlady z polštiny

Baczyński, Kryštof Kamil: Spálené růže (VB, Praha, Mladá fronta 1983)
Bielińska, Halina: Haló, haló (.............; dětská literatura, Praha, Svoboda 1948)
Broniewski, Władysław: Naděje (VB, Praha, Československý spisovatel 1973)
Broniewski, Władysław: Nepokořená píseň (VB, Praha, Mladá fronta 1955)
Broniewski, Władysław: Pařížská komuna (B, Praha, Československý spisovatel 1951)
Broniewski, Władysław: První motýlek (VB, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956)
Brzechwa, Jan: Jehla s nitkou tancovala (VB, Praha - Kraków, Svoboda - Czytelnik 1948)
Brzechwa, Jan: Kašpařice / Entlička pentlička / Kašpárkovy proměny (DD [loutkové], Praha, Dilia 1964, + Vlasta Dvořáčková)
Brzechwa, Jan: Popletená kačena (VB, Praha, Praha - Kraków, Svoboda - Czytelnik 1948)
Brzechwa, Jan: Ptačí klepy (VB [Sto baśń], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963; rozšířené Praha, Albatros 1986)
Čistý zpěv. 10 současných polských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1974)
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Divoké víno (VB, Praha, SNKLHU 1957)
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Noc zázraků (Babcia i wnuczek czyli Noc cudów; D, Praha, Dilia 1964)
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Prstem otáčíš planety (VB, Praha, Odeon 1973)
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Sedmé nebe (VB, Praha, Československý spisovatel 1980)
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Začarovaná drožka (VB, Praha, Československý spisovatel 1963)
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Zelená husa (Próby teatralne; VD, Praha, SNKLU 1965)
Grochowiak, Stanisław: Lov na tetřevy (VB, Praha, Československý spisovatel 1990)
Grochowiak, Stanisław: Pozvání k lásce (VB, Praha, Mladá fronta 1967)
Harasymowicz, Jerzy: Černý bez (VB, Praha, Mladá fronta 1988)
Harasymowicz, Jerzy: Láska už přeletěla dům (VB, Praha, Práce 1983)
Harasymowicz, Jerzy: Součet zeleně (VB, Praha, Odeon 1967)
Hledám, tedy jsem. Výbor z mladé polské poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1987)
Iwaszkiewicz, Jarosław: Plavení koní (VB, Praha, Odeon 1972)
Iwaszkiewicz, Jarosław: Hrst vrbových lístků (VB, Praha, Československý spisovatel 1981)
Kochanowski, Jan: Renesanční loutna (1971; přeprac. s tit. Trény, 1988, + Erich Sojka)
Kochanowski, Jan: Žalozpěvy (VB, Praha, Odeon 1984)
Laris /Larisová/ Irena: Žlutý kačer (VB [Opowiem ci bajkę], Praha, Albatros 1989)
Leśmian, Bolesław: Zelená hodina (VB, Praha, Mladá fronta 1972)
Má cesta za polskou poezií (EE, črty, vzpomínky, Praha, ............... 1981)
Niobé (VB [Tuwim, Julian - Broniewski, Władysław - Gałczynski, Konstanty Ildefons], Praha, Československý spisovatel 1960)
Norwid, Cyprian: Černé květy (VB, Praha, Československý spisovatel 1970)
Norwid, Cyprian: Chopinův klavír (VB [Pisma wszystkie], Praha, Odeon 1983)
Nová polská poesie (VB, Praha, Československý spisovatel 1952, + Adolf Hoffmeister, Jan Pilař, Josef Rumler, Zikmund Skyba, Erich Sojka, Jaroslav Závada)
Nowak, Tadeusz: Bělejší než sníh (VB [Bielsze nad śnieg / Nowe psalmy], Praha, Odeon 1983)
Pochodně. Výbor z polské poesie 1938-1945 (VB, Praha, František Borový 1947, + S. Mágr [jazykové spolupráce])
Setkání nad Vislou. Polští básníci 20. století (VB, Praha, Odeon 1979, + další překladatelé)
Slowacki, Juliusz: Já, Orfeus (Ja, Orfeusz; BB, Praha, Odeon 1987)
Staff, Leopold: Labuť a lyra (VB, Praha, SNKLHU 1960)
Szelburg-Zarembina, Ewa: Za nitkou do klubíčka (VB, Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1951)
Tuwim, Julian: Lokomotiva (Lokomotywa; BB, Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1962)
Tuwim, Julian: Slovem do krve (VB, Praha, Svoboda 1949)
Tuwim, Julian: Tančící Sokrates (VB, Praha, Československý spisovatel 1966)
Tuwim, Julian: Vdova Klára (.............; D, Praha, Dilia 1963)
Tuwim, Julian.: Zázraky a divy (VB [Wiersze dla dzieci], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955; rozšířené Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958; Praha, Albatros 1975; Praha, Albatros 1988)
Ważyk, Adam: Labyrint (VB, Praha, .... 1972)

Překlady z ruštiny

Gamzatov /Hamzatov/, Rasul: Jitro na horách (................; verše, Praha, Svět sovětů 1959)
Gamzatov /Hamzatov/, Rasul: Tři zpěvy o matce (Beregite materej; BB, Praha, Lidové nakladatelství 1980)
Gamzatov /Hamzatov/, Rasul: Vysoké hvězdy (VB [z ruských překladů avarských originálů], Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Kavkazská suita (VB, Praha, Československý spisovatel 1988, + Marie Pilařová)
Sokolov, Vladimir Nikolajevič: Noční déšť (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1981)
Sovětská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1981, + další překladatelé)
Ščipačov, Stepan Petrovič: Pavlík Morozov (Pavlik Morozov; B [poéma], Praha, Československý spisovatel 1952)

Překlady ze slovenštiny

Horov, Pavol: Ponorná řeka (VB, Praha, Mladá fronta 1981)
Horov, Pavol: Vysoké letní nebe (VB, Praha, Československý spisovatel 1961)
Refrény země. Antologie slovenské poezie 20. století (VB, Praha, SNKLU 1965)

Překlady ze španělštiny

Neruda, Pablo: Ať procitne dřevorubec (VB, Praha, Československý spisovatel 1950)
Neruda, Pablo: Ať procitne dřevorubec (VB, Praha, Československý spisovatel 1973, + Adolf Kroupa, Vítězslav Nezval [přebásnil], [Jan Pilař přebásnil])
Neruda, Pablo: Semena bouře (Praha, Mladá fronta 1961)
Neruda, Pablo.: Sto sonetů o lásce (Cien sonetos de amor; BB, Praha, Československý spisovatel 1985, + Zdenka Brančíková [jazyková spolupráce], [Jan Pilař přebásnil])
Neruda, Pablo.: Veliký zpěv (Canto general; B, Praha, Československý spisovatel 1978, + Eduard Hodoušek [jazyková spolupráce], [Jan Pilař přebásnil])