Mencák Břetislav

Mencák Břetislav* 19. 4. 1903 Praskačka (u Hradce Králové)
† 12. 3. 1981 Praha

překladatel ze švédštiny, norštiny, dánštiny, islandštiny, němčiny, ruštiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval (1921-25) slavistiku a germanistiku; 1931 získal titul PhDr. Od 1935 působil v Praze jako novinář a redaktor - v nakladatelstvích Melantrich (1935-38), J. R. Vilímek (1939), J. Otto (1940-45). Krátce (1945-46) vedl severské oddělení odboru pro kulturní styky se zahraničím na ministerstvu informací, 1946-50 působil jako kulturní přidělenec na velvyslanectví ve Stockholmu. Od 1952 do odchodu do důchodu 1963 byl zaměstnán ve Státním pedagogickém nakladatelství (šéfredaktor, od 1952 vedoucí redaktor oddělení jazykových příruček a slovníků). S M. Frydrichem napsal učebnici Švédština pro samouky (1972). Překládal ze švédštiny, norštiny, dánštiny, islandštiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny. Těžištěm jeho překladatelské práce byly severské literatury, z nichž přetlumočil stěžejní prozaická, básnická i dramatická díla předních autorů přelomu 19. a 20. století a soudobých levicově orientovaných spisovatelů. Poezii překládal z němčiny (H. Heine, F. Schiller), ruštiny (V. V. Majakovskij) a francouzštiny (P. Verlaine). Část jeho překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z dánštiny

Andersen, Knud: Ve spárech oceánu (dětská literatura, Praha, Albatros 1982)

Překlady z islandštiny

Laxness, Haldór Kiljan: Podaná ukolébavka (D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956)

Překlady z němčiny

Kipphardt, Heinar: Hledá se Shakespeare (Shakespeare dringend gesucht; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954)

Překlady z norštiny

Ibsen, Henrik: Brand (Brand; D, in: Hry 2, Praha, Odeon 1975)
Ibsen, Henrik: Divoká kachna (Vildanden; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1958; in: Hry 4, Praha, SNKLHU 1959)
Ibsen, Henrik: John Gabriel Borkman (John Gabriel Borkman; D, in: Hry 5, Praha, SNKLHU 1960)
Ibsen, Henrik: Peer Gynt (Peer Gynt; D, Praha, Dilia 1964; Praha, Dilia 1973; in: Hry 2, Praha, Odeon 1975)

Překlady z ruštiny

Plechanov, Georgij Valentinovič: Umění a literatura (výbor z díla [z Isskustvo i literatura], Praha, SNKLHU 1956)
Ščipačev, Sergej: Básně (VB, Praha, Naše vojsko 1954, + další překladatelé)
Ščipačev, Sergej: Poesie (VB, Praha, Československý spisovatel 1953, + další překladatelé)

Překlady ze švédštiny

Lagerlöf /Lagerlöfová/, Selma Ottiliana Lovisa: Gösta Berling (Gösta Berlings Saga; R, Praha, Mladá fronta 1959, + Jan Rak; Praha, SNKLU 1966; Praha, Práce 1973; Praha, Vyšehrad 1986)
Lindgren /Lindgrenová/, Astrid: Děti z Bullerbynu (Alla vi barn i Bullerbyn / Mera om oss barn i Bullerbyn / Bara rolight i Bullerbyn; PP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968; Praha, Albatros 1974; Praha, Albatros 1981; Praha, Albatros 1986; Praha, Albatros 1991; Praha, Albatros 1995; Praha, Albatros 1997; Praha, Albatros 1998; Praha, Albatros 2000)