Brukner Josef

Brukner Josef* 15. 2. 1932 Písek
† 14. 1. 2015 Praha

básník, překladatel z němčiny, polštiny a dalších jazyků (angličtiny, francouzštiny, norštiny)

Po maturitě (1951) na gymnáziu v Písku, studoval 1951-55 dramaturgii a filmovou vědu na Filmové fakultě Akademie múzických umění v Praze. Krátce pracoval v Československé televizi, 1956 se stal dramaturgem Studia dokumentárního filmu Praha. 1959-60 byl redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy, 1960-72 nakladatelství Československý spisovatel. 1972-77 byl ve svobodném povolání, 1977-85 pracoval ve sboru Československé církve husitské v Praze na Vinohradech jako varhaník, kostelník a topič, od poloviny 80. let souběžně učil na Lidové škole umění. 1990 se stal šéfredaktorem dětského časopisu Mateřídouška. Těžiskem Bruknerovy poezie jsou verše pro děti, básnické texty k omalovánkám, leporelům a k dětským obrázkovým knihám, hlavně k obrázkům Josefa Lady (Kolotoč, 1961, Veselé příhody Frantíka Vovíska a kozla Bobeše, 1970, Kniha plná zvířátek, 1986), veršované pohádky (Polštářová válka, 1968). Jako scenárista nebo spoluscenárista se podílel na vzniku dětských televizních pořadů (cyklus večerníčků Kocour Mikeš) a videosnímcích pro děti a mládež. Hravost a poetiku nonsensu uplatňoval i v básnické tvorbě pro dospělé, která se hlásí k tzv. poezii všedního dne. Příležitostně publikoval rovněž filmové a výtvarné kritiky. Překládá z němčiny, polštiny, norštiny a okrajově z angličtiny.

Překlady z angličtiny

McCue, Dick: Míša nám dnes poví rád, jak se umí oblékat (Teddy Dresses; BB, Bratislava, Egmont ČSFR 1991)
McCue, Dick: Neznáš barvy? Nevadí. Fousek ti rád poradí (Kitty's Colors; BB, Bratislava, Egmont ČSFR 1991)

Překlady z francouzštiny

Murger, Henri: Ze života pařížské bohémy (Scènes de la vie de bohème; R, Praha, Odeon 1972, + Tamara Sýkorová [Josef Brukner verše])

Překlady z němčiny

Brant, Sebastian: Loď bláznů (Das Narrenschiff; B-satira, Praha, Československý spisovatel 1970/72, [Josef Brukner = Antonín Brousek])
Kästner, Erich: Neuvěřitelné příběhy (VP, Praha, Odeon 1970, + další překladatelé, [Josef Brukner neuveden])
Krüss, James: Florentina (Florentine; N, Praha, Státní naladatelství dětské knihy 1967, + Josef Kostohryz, [Josef Brukner verše])

Překlady z norštiny

Ibsen, Henrik: Peer Gynt (Peer Gynt; D, premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 1994, + Josef Vohryzek)

Překlady z polštiny

Woroszylski, Wiktor: Na minutku o mamutku (VB [dětská literatura], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968, + Olga Hostovská)

poslední aktualizace: 16. 5. 2017