Zamarovský Vojtěch

Zamarovský Vojtěch* 5. 10. 1919 Zamarovce (u Trenčína)

spisovatel, publicista, překladatel z němčiny, angličtiny, francouzštiny, latiny a orientálních jazyků

Maturoval 1938 na gymnáziu v Trečíně, 1939-46 studoval Právnickou fakultu v Bratislavě (JUDr.) a dále na Vysoké škole obchodní v Bratislavě (1943-46) a v Praze (1946-48). V letech 1943-45 pracoval ve Slovenské národní bance a 1945-46 na Pověřenectvu průmyslu v Bratislavě, 1946-51 v Úřadu předsednictva vlády a 1951-53 ve Státním plánovacím úřadu v Praze; od 1948 souběžně přednášel dějiny hospodářství na různých vysokých školách. 1953-56 byl zaměstnán v administrativě Státního nakladatelství krásné literatury a umění. Od 1956 se věnoval spisovatelské a překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Psal česky i slovensky, podílel na rozvoji české a slovenské literatury faktu, zaměřoval se na starověk - Za sedmi divy světa (česky 1963), Za tajemstvím říše Chetitů (česky 1961), Objevení Tróje (česky 1962), Na počátku byl Sumer (česky 1966), Dějiny psané Římem (česky 1967), Bohové a hrdinové antických bájí (česky 1965) Řecký zázrak (česky 1972), Jejich veličenstva pyramidy (česky 1975), Vzkříšení Olympie (česky 1980), Bohové a králové starého Egypta (česky 1979); některá svá díla pro další vydání rozšířil a přepracoval. Překládal z němčiny, angličtiny, francouzštiny, latiny a orientálních jazyků (většinou do češtiny, občas i do slovenštiny). Překlady z altiny a orientálních jazyků jsou volným převyprávěním starověkých literárních památek.

Překlady z angličtiny

Goném, Mobammed Zakaria: Ztracená pyramida (The buried pyramid; LF, Praha, Mladá fronta 1963)
Leacock, Stephen: Arkadská dobrodruñství horních deseti tisíc (Ardcadian Adventures with the Idle Rich; PP, Praha, SNKLHU 1959; jako Pochybné podniky Praha, Nakladatelství Josefa Šimona 1995)

Překlady z francouzštiny

Lavolle, L. N. Stopa v poušti (Les clés du désert; LF, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967)
Quesnay, François: Ekonomická tabulka a jiné ekonomické spisy (Le tableau économique; odborná literatura, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1958)
Rousseau, Jean-Jacques: Rozprava o politické ekonomii (Discours sur l'économie politique; E, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1956, + Pavel Stránský; in: Rozpravy, Praha, Svoboda 1978, [bez spolupřekladatele]; in: Rozpravy, Praha, Svoboda 1989, [bez spolupřekladatele])

Překlady z latiny

Cato, Marcus Porcius: O zemědělství (De agricultura liber; LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1959)
Aeneas. Aeneovy osudy a činy podle Vergiliova eposu (prozaické převyprávění Vergiliovy Aeneidy pro mládež, Praha, Albatros 1981; Praha, Albatros 1991)

Překlady z němčiny

Bruckner, Karl: Zlatý faraon (Der Goldene Pharao; LF, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966)
Ceram, C. W.: Bohové, hroby a učenci. Román o archeologii (Götter, Gräber und Gelehrte; LF, Praha, SNKLHU 1961; Praha, SNKLU 1965; Praha, Orbis 1975; Praha - Plzeň, Beta-Dobrovský - AZ tisk 1994)
Fischer, Ernst - Eisler /Eislerová/, Louise: Princ Eugen (Prinz Eugen; R, Praha, SNKLHU 1958)
Goethe, Johann Wolfgang - Schiller, Friedrich: Korespondence (Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe; výbor korespondence, Praha, Odeon 1975)
Kautsky, Karl: Agrární otázka. Přehled tendencí moderního zemědělství a agrární politika sociální demokracie (Agrarfrage; LF [politický spis], Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1959)

Překlady z různých jazyků

Gilgameš (prozaické převyprávění podle asyrské, babylonské, sumerské a chetitské verze pro mládež, Praha, Albatros 1976; Praha, Albatros 1983)
Sinuhet (převyprávění staroegyptské památky pro mládež, Praha, Albatros 1985)