Marek Jan

Marek Jan* 31. 8. 1931 Praha

indolog, íránista, vysokoškolský pedagog, překladatel z urdštiny, perštiny a angličtiny

Vystudoval hindskou a urdskou filologii a perštinu 1950-55 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1950-55), vědeckou aspiranturu se zaměřením na urdskou literaturu absolvoval v Orientálním ústavu Československé akademie věd (1955-58), postgraduálně studoval v Indii na univerzitách v Dillí a Alígarhu (1959-60). V letech 1958-90 pracoval v oddělení jižní a jihovýchodní Asie Orientálního ústavu Československé akademie věd. Externě vyučoval v kurzech hindštiny a perštiny na Jazykové škole v Praze, na Univerzitě Karlově přednášel urdskou literaturu, perštinu a středověké indické dějiny. Od října 1990 působil na Indologickém ústavu Univerzity Karlovy, roku 1992 se habilitoval pro dějiny a kulturu muslimské Indie a Pákistánu. Zabývá se urdskou a indoperskou literaturou, dějinami indoislámské kultury a moderní historií jihoasijského subkontinentu se zaměřením na Pákistán a Bangladéš. Psal o poezii duchovního otce Pákistánu Muhammada Ikbála (disertace 1960, statě v zahraničních časopisech) a překládal jeho verše. Do češtiny přeložil ukázky z děl Míra Ammana, Abdurrahmána Džámího, Krišana Čandara, Faize Ahmada Faize a dalších. Je autorem hesel o urdské, balúčské a sindhské literatuře v různých literárních slovnících.

Překlady z angličtiny

Wheeler, Mortimer: Dávná civilizace v údolí Indu (Civilizations of the Indus valley and bevond; LF, Praha 1973)
Robinson, Francis: Svět islámu (The Cambridge Ullustrated history of the Islamic World; LF, Praha Knižní klub 1996, + další překladatelé)

Překlady z hindštiny

Čandar, Krišan: Metař Kálú (P, Nový Orient, 1955, + Věra Kubíčková)
Čandar, Krišan: Úplňková noc a jiné indické povídky (VP, Praha, Mladá fronta 1957)
Pohádka o písni a jiné indické povídky (VP, Praha, SNKLHU 1953)

Překlady z perštiny

Bábur, Zahíruddín Muhammad: Paměti Velkého Mughala (Nový Orient, 1-3/1976)
Bábur, Zahíruddín Muhammad: Přednosti Hindustánu (Bulletin Sdružení přátel Indie 6/1995)
Džámí, Abdurrahmán: Jarní zahrada (perské bajky, Praha, 1957)
Chusrau, Amír: Poklady vítězství (Nový Orient, 1976)
Ikbál, Muhammad : Hlas karavanního zvonku (VB, Praha, Odeon 1977)
Ikbál, Muhammad : Poselství z Východu (VB, Praha, Nakladatelství ČSAV 1960)
Z veršů M. Ikbála (VB, Nový Orient, 1977)

Překlady z urdštiny

Dihlaví, Mír Amman: Příběhy čtyř dervíšů (urdské pohádky, Praha, Mladá fronta 1963)
Dva gazely M. Ikbála (VB, Nový Orient, 1977)
Faiz, Ahmad Faiz: Poslední dopis / Přišli / Nepustím pero, nenechám psaní (VB, Nový Orient, 1961, + Kamil Bednář)
Faiz, Ahmad Faiz: Ráno ve vězení / Večer ve vězení / Ó zastav se, mé srdce neklidné! (VB, Nový Orient, 1959, + Kamil Bednář)
Faiz, Ahmad Faiz: Ten den, kdy přijde smrt / Zajatci lásky (VB, Nový Orient, 1985)
Faiz, Ahmad Faiz: Žalující obraz (Praha, SNKLU 1961)
Hudá (B [píseň hidžázských velbloudářů], Nový Orient, 1960, + Kamil Bednář)
Ikbál, Muhammad : Hlas karavanního zvonku (VB, Praha, Odeon 1977)
Ikbál, Muhammad : Poselství z Východu (VB, Praha, Nakladatelství ČSAV 1960)
Kásimí, Ahmad Nadím: Divoška (in: Antologie z literatur jižní Asie, Nový Orient, zvláštní číslo/1995)
Malíhábádí, Džóš: Venkovský trh v létě (Nový Orient, 1953)
Z veršů M. Ikbála (VB, Nový Orient, 1977)