Kropáček Luboš

Kropáček Luboš* 23. 2. 1939 Praha

vysokoškolský pedagog, překladatel z arabštiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny, svahilštiny

Středoškolská studia absolvoval v letech 1953-57 na Hospodářské škole v Praze 2 (obor mezinárodní ekonomické vztahy) a dva roky (1957-59) pracoval jako úředník v Podniku zahraničního obchodu Pragoexport. V letech 1959-64 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1968 získal titul PhDr., od roku 1969 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako odborný asistent a současně zde prošel vědeckou aspiranturou. Od roku 1974, kdy mu byl ukončen pracovní poměr na fakultě, a až do roku 1990 působil jako překladatel a tlumočník ve svobodném povolání. V roce 1990 se na vysokou školu vrátil jako odborný asistent a získal titul CSc., roku 1991 se stal docentem, roku 2001 byl jmenován profesorem. Své vědecké práce publikuje v České republice i v zahraničí. Hlavní díla se týkají dějin Súdánu, klasického i moderního islámu, křesťansko-islámských vztahů a svahilské filologie. Od návratu na fakultu v roce 1990 se také jeho překladatelská činnost zaměřuje hlavně na odborné publikace z těchto tematických okruhů.

Překlady z angličtiny

Armstrong, Karen: Dějiny Boha (A History of God: The 4.000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam; LF, Praha, Argo 1996, + Martina Moravcová, Štěpán Kovářík)
Illife, John: Afrika a Afričané, dějiny kontinentu (Africans, the History of a Continent; LF [historie], Praha, Vyšehrad 2001)
Velké postavy východního myšlení (Great Thinkers of the Eastern World; LF [studie o islámských filozofech a mysticích], Praha, Prostor 1998, + další překladatelé [Luboš Kropáček část Svět islámu - World of Islam])
Wendt, Albert: Velká tma Pouliuli (Pouliuli; R, Praha, Odeon 1984)

Překlady z arabštiny

Darwíš, Mahmúd: Deník všedního smutku (Jawmíját al-huzn al-ádí; EE, Praha, Novinář 1989)

Překlady z francouzštiny

Ba, Amadou Hampaté: Wangrinův podivuhodný osud (L'étrange destin de Wangrin; R, Praha, Odeon 1979)
Boudjedra, Rachid: Ideální topografie pro vyloženou agresi (Topographie idéale pour une agression caractérisée; R, Praha, Odeon 1982)
Gardel, Louis: Pevnost Saganne (Fort Saganne; R, Praha, Odeon 1985)

Překlady z němčiny

Küng, Hans - Ess, Josef van: Křestanství a islám (Christentum und Weltreligionen; LF [odborníé studie strukturované jako dialog], Praha, Vyšehrad 1998, + Jiří Hoblík)

Překlady ze svahilštiny

Abakari, Salim bin: Africký cestopis naruby (Safari yangu ya Bara Urusi na Siberia; LF [beletrizovaný cestopis], Nový Orient, 5/1969)