Kraus Arno, sr.

Kraus Arno, sr.* 19. 2. 1895 Kolín
5. 5. 1974 Třebotov (u Prahy)

spisovatel, překladatel z maďarštiny

Vlastním jménem Arnošt Kraus, byl otcem básníka Arno Krause (1921-1982). Maturoval 1915 na gymnáziu v Praze v Křemencově ulici, pak prožil několik let v Uhrách ve vojenské službě a studoval medicínu v Budapešti. 1919 se vrátil do Prahy, krátce hrál ve Švandově divadle na Smíchově, ale brzy nastoupil do úřednického místa. V letech 1927-31 byl řádným posluchačem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Výtvarné schopnosti uplatnil v krátkodobé spolupráci s nakladatelem J. Podroužkem a malířkou Toyen na edici Klub 777 bibliofilů, v tvorbě knižních obálek i jako sběratel ex libris a novoročenek. Ke konci 20. let přechodně vedl dětskou rubriku Práva lidu, ve 40. letech vystupoval jako lektor a kritik zlínského baťovského časopisu Tep. Spolupracoval jako redaktor s četnými nakladateli. V původní tvorbě debutoval dvoudílným románem Panna nebo lev (1947), vystavěném na autobiografických prvcích a odrážejícím dějinné události ve střední Evropě od 90. let 19. století po 1945. V románu Údolí Josafat (1948) vylíčil v časovém úseku od vzniku republiky po současnost osud židovské hrdinky, která prošla koncentračními tábory. Drobné prózy (črty, reportáže, fejetony, úvahy, povídky) publikoval časopisecky. Těžiště jeho tvorby spočívá v překladatelské činnosti; kromě maďarštiny překládal také z němčiny, ruštiny, angličtiny, norštiny a vlámštiny. V meziválečném období byl takřka jediným specializovaným překladatelem maďarské prózy a dodnes platí v tlumočení maďarské literatury za jednoho z vůdčích a nejplodnějších překladatelů. Ve 20. a 30. letech uvedl do českého prostředí přední soudobé představitele (díla S. Máraiho, sedm románů F. Körmendiho, románový bestseller J. Földesové Ulice u rybařící kočky), po 1945 se zaměřil na dobové autory politicky prvořadého, umělecky však druhořadého významu (T. Aczél, B. Illés, P. Veres). Podílel se na českém vydávání souborných spisů Z. Móricze a s L. Hradským na překladu teoretického díla I. Trencsényiho-Waldapfela Mytologie. V překladatelské praxi vycházel Kraus ze zásady nepřevádět slova, ale myšlenky, a vystihnout ducha originálu. Zásahy do textu prováděl na základě obapolné korespondence s autory originálu a na jejich osobní přání.

Překlady z angličtiny

Dickens, Charles: Oliver Twist (The Adventures of Oliver Twist; R, Praha, Melantrich 1952)
Twain, Mark: Příhody Frantíka Finna (The Adventures of Huckleberry Finn; R, Praha, Rudolf Kmoch 1948)

Překlady z maďarštiny

Aczél, Tamás: Ve stínu svobody (A szabadság árnyékában; díl 1-2, R, Praha, Melantrich 1952)
Balázs, Béla: O hodném panáčkovi, staré žábě a velké násobilce (Az igazi égszínkék; pohádka, Praha, Svoboda 1947, jako Arno Kraus; s titulem Opravdový blankyt, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958, jako Rastislav Otakar Rakusan)
Balázs /Balázsová/, Anna: Než přiletí vlaštovky (Mire megjönnek a fecskék; R, Praha, Práce 1950)
Darvas, József: Město nad propastí (Város az ingoványon; R, Praha, Mír 1950; Praha, Československý spisovatel 1978)
Egri, Viktor: Společná cesta (Közös út; D, Praha, Osvěta 1952, + Zdeňka Bláhová a Zdeněk Bláha)
Földes /Földesová/, Jolán: Ulice u rybařící kočky (A halászó macska utcája; R, Praha, Družstevní práce 1937; Praha, Meteor Tempo, [1938]; Šumperk, Rozsypálek 1948; Brno, Melantrich 1977)
Földes /Földesová/, Jolán: Zkouška dospělosti (Mária jól érett; R, Praha, Sfinx 1937)
Horváth, József a kolektiv: Poslední dějství (Az utolsó felvonás; PP, Praha, Naše vojsko 1960, jako Rastislav Ota Rakusan, + Ladislav Hradský)
Illés, Béla: Děla míří na Budapešť (Fegyvert s vitézt éneklek; R, vydání Praha, Naše vojsko 1950; Praha, Naše vojsko 1951; Praha, Naše vojsko 1954)
Illés, Béla: Devět setkání (Találkozások; VP, Praha, Československý spisovatel 1952)
Illés, Béla: Karpatská rapsódie (Kárpáti rapszódia; R, Praha, Práce 1949; Praha, Naše vojsko 1951; Praha, SNKLHU 1954, + Ladislav Hradský; Praha, SNKLHU 1965)
Illés, Béla: Požár pod Moskvou (Tűz Moszkva alatt; R, Praha, Naše vojsko 1951)
Illyés, Gyula: Lidé z pusty (Puszták népe; R, Praha, SNKLHU 1957, jako Rastislav Ota Rakusan)
Körmendi, Ferenc: Blažený věk (A boldog emberöltő; díl 1-3, R, Praha, V. Petr 1936)
Körmendi, Ferenc: Omyl (A tévedés; R, Praha, Evropský literární klub 1940)
Körmendi, Ferenc: Pokušení v Budapešti (A Budapesti kaland; R, Praha, Sfinx, Bohumil Janda [1934]; Praha, Sfinx, Bohumil Janda 1940; Praha, Melantrich 1971)
Körmendi, Ferenc: Via Podmokly. Odjezd 7,15 (Via Bodenbach; R, Praha, V. Petr 1934)
Körmendi, Ferenc: Viníci (Bűnösök; R, Praha, V. Petr 1938)
Körmendi, Ferenc: Setkání (Találkozás és búcsú; R, Praha, Plzák 1940)
Körmendi, Ferenc: Všední den v červnu (Júniusi hétköznap; R, Praha, Odeon 1968)
Márai, Sándor: Cizí lidé (Idegen emberek; R, Praha, Mazáč 1936)
Márai, Sándor: Host v Bolzanu (Vendégjáték Bolzanóban; R, Praha, Evropský literární klub 1942)
Móra, Ferenc: Král Pecivál (Furfangos Cintula; pohádka, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956, jako Rastislav Ota Rakusan)
Móra, Ferenc: Věřím v člověka (Hiszek az emberben; N, in: Věřím v člověka / Vzkříšení Hannibala, Praha, SNKLHU 1958, jako Rastislav Ota Rakusan)
Móra, Ferenc: Vzkříšení Hannibala (Hannibal föltámasztása; N, in: Věřím v člověka / Vzkříšení Hannibala, Praha, SNKLHU 1958, jako Rastislav Ota Rakusan)
Móricz, Zsigmond: Tak se panstvo baví (Uri muri; R, Praha, SNKLHU 1954, jako Rastislav Ota Rakušan; Praha, Odeon 1973)
Móricz, Zsigmond: Motýlek (Pillangó; N, in: Příbuzní / Motýlek, Praha, Československý spisovatel 1956, jako Rastislav Ota Rakušan)
Móricz, Zsigmond: Příbuzní (Rokonok; R, in: Příbuzní / Motýlek, Praha, Československý spisovatel 1956, jako Rastislav Ota Rakušan)
Móricz, Zsigmond: Sándor Rózsa koni uzdu pouští (Rózsa Sándor a lovát ugratja; R, Praha, SNKLHU 1961, jako Rastislav Ota Rakušan, + Jindřich Pokorný [verše])
Móricz, Zsigmond: Sándor Rózsa zle se chmuří (Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét; R, Praha, SNKLHU 1961, jako Rastislav Ota Rakušan)
Morvay, Gyula: Černá země (Fekete föld; R, Praha, Brázda 1951)
Nagy, Sándor: Smír (Megbékélés; N, Praha, Československý spisovatel 1952)
Nyírő, József: Bence, člověk z hor (Uz Bence; R, Praha, Evropský literární klub bez data [1941])
Szabó, Pál: Boží mlýny (Isten malmai; R, Praha, Melantrich 1950)
Szabó, Pál: Píď země (Talpalatnyi föld; R, Praha, Brázda 1951)
Szántó, György: Globus (A földgömb; R, Praha, Lidová demokracie 1966)
Szerb, Antal: Pendragonská příšera (A Pendragon legenda; R, Praha, Jan Papík [1946])
Tamási, Áron: Sikulský kralevic (Szűzmáriás királyfi; R, Praha, Mazáč 1942)
Tatay, Sándor: Pušky a holubi (Puskák és galambok; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965)
Trencsényi-Waldapfel, Imre: Mytologie (Mitológia; Praha, Odeon 1967, + Ladislav Hradský)
Veres, Péter: Zkouška (Próbatétel; PP, Praha, Československý spisovatel 1953)
Zilahy, Lajos: Zlatý most (A fegyverek visszanéznek; R, Praha, Evropský literární klub [1943])

Překlady z němčiny

Ehmer, Wilhelm: O vrcholek světa (Um den Gipfel der Welt; R, Praha, Symposion, Rudolf Škeřík a spol. 1938)
Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera (Die Leiden des jungen Werthers; R, Praha, Rudolf Kmoch [1942])
Kellermann, Bernhard: Příběh architekta Schwedenkleea (Schwedenklees letzte Liebe; R, Praha, Vlad. Čečelín 1927)
May, Karl: Karavana otrokù (Die Sklavenkarawane; R, Praha, Toužimský a Moravec 1934)
Wassermann, Jacob: Ztracená léta (Faber oder Die Verlorenen Jahre; R, Praha, Pavel Prokop 1930)

Překlady z norštiny

Gudmundsson, Kristmann: Děti země (Praha, Stanislav Plzák 1941)

Překlady z ruštiny

Turgeněv, Ivan Sergejevič: Šlechtické hnízdo (Dvorjanskoje gnězdo; R, Praha, Rudolf Kmoch 1946)

Překlady z vlámštiny

Walschap, Gerard: Adelaidin hřích (Adelaide; R, Praha, A. Varhaníková 1947)