Dvořáčková Vlasta

Dvořáčková Vlasta* 27. 2. 1924 Město Žďár (dnes Žďár nad Sázavou)
† 14. 3. 2018

básnířka, překladatelka z polštiny, němčiny a angličtiny, za jazykové spolupráce z bulharštiny

Rozená Hospesová. Po maturitě (1943) na reálném gymnáziu v Havlíčkově Brodě byla dva roky zaměstnána jako písařka u Okresního spolku zemědělství a lesnictví v Novém Městě na Moravě. 1945-49 studovala češtinu a polštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; titul PhDr. získala 1952 prací František Kvapil, básník a překladatel. 1950 nastoupila jako jazyková redaktorka do nakladatelství Práce, 1952-54 byla redaktorkou polské literatury ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (od 1966 Odeon), kam se po letech strávených ve svobodném povolání 1965 vrátila a kde pak setrvala až do odchodu do důchodu 1979; redigovala díla literatury anglické, německé a zejména polské. Autorka básnických sbírek (Větrný den, 1957, Jen galerie, 1959, Čistá řeka, 1962, Mezi chodci, 1962, Nechat odjet prám, 1968, pro děti Uletělo čapí pero, 1969, Chyťte si skřítka, 1969) a rozhlasových her (Špička jehly, 1975, Zelený svět, 1977, Ctnost české šlechtičny, 1980, Kyselé jablko, 1982, Zvláštní nota, 1984) a dramatizací. Překládá hlavně z polštiny (nejvýznamnější jsou překlady soudobých polských básníků), prózu také z angličtiny (hlavně detektivky v 90. letech) a němčiny, za spolupráce jazykových odborníků bulharskou poezii.

Překlady z angličtiny

Fitzgerald, Francis Scott: Takový pěkný pár a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1982; Praha, Odeon 1986)
Gardner, Erle Stanley: Případ falešné staré panny (The Case of the Spurious Spinster; R, Praha, Brána 1996)
Chandler, Raymond (Thornton): Na horách se nevraždí (VP, Praha, Ametyst 1996, + Jaroslav Bouček)
Chandler, Raymond (Thornton): Poslední případ Phila Marlowa (VP, Praha, Ametyst 1995, + Jaroslav Bouček, František Jungwirth)
Chandler, Raymond (Thornton): Práskač (VP, Praha, Ametyst 1995, + Jaroslav Bouček)
Chandler, Raymond (Thornton): Vyděrači nestřílejí (VP, Praha, Ametyst 1995, + Jaroslav Bouček, František Jungwirth)
Christie /Christieová/, Agatha: Není kouře bez ohýnku (The Moving Finger; R, in: 3 x slečna Marplová, Praha, Odeon 1972; samostatně Praha, Odeon 1982; Praha, Knižní klub 1997)
Quentin, Patrick: Stín viny (Shadow of Guilt; R, Praha, Brána 1998)
Westmacott /Westmacottová/, Mary: Břímě (The Burden; R, Praha, Brána 1996)
Westmacott /Westmacottová/, Mary: Já nebyl u tebe, když přicházelo jaro (Absent in the Spring; R, Praha, Brána 1996)
Woolf /Woolfová/, Virginia: Paní Dallowayová (Mrs. Dalloway; R, Praha, Odeon 1975)

Překlady z bulharštiny

Bulharská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1983, + Hana Reinerová [jazyková spolupráce], [Vlasta Dvořáčková přebásnila], + další překladatelé)
Chančev Veselin: Na rudém náměstí vlastního srdce (VB, Světová literatura, 5/1963, + Hana Reinerová [jazyková spolupráce], [Vlasta Dvořáčková přebásnila])
Verše proti smrti. Antologie protifašistické poezie socialistických zemí (VB, Praha, Československý spisovatel 1980, + Hana Reinerová [jazyková spolupráce], [Vlasta Dvořáčková přebásnila], + další překladatelé)

Překlady z němčiny

May, Karl: Mahdí (Der Mahdi; R, Praha, Olympia 1977)
May, Karl: Pouští (Dur die Wüste; R, Praha, Olympia 1970, jako František Dušek; Praha, Olympia 1992 pod vlastním jménem)

Překlady z polštiny

Bobińska /Bobiňská/, Helena: Pomsta rodu Kabunauri (Zemsta rodu Kabunaburi; dětská kniha, Praha, Mladá fronta 1957)
Boglarowa /Boglarová/, Krystyna: Nehlaď kočku proti srsti (Nie głaskać kota pod włos; dětská kniha Praha, Albatros 1986)
Bok, Józef: Na Uralu (Na Uralu; LF, Praha, Práce 1950)
Brandys, Kazimierz: Dopisy paní Z. (Listy do pani Z; EE, fejetony, Praha, Československý spisovatel 1967)
Brandys, Marian: Italská setkání (Spotkania włoskie; cestopisné črty, Praha, Práce 1951)
Brandys, Marian: Příběh začíná (Początek opowieści; reportážní črty, Praha, Mladá fronta 1953)
Czechowicz, Józef: Zaklínání kamene (VB, Praha, Odeon 1989)
Dackiewicz /Dackiewiczová/, Jadwiga: Napoleonovi synové (Synowie Napoleona. Książe Reichstadtu-Napoleon II. / Synowie Napoleona. Aleksander Walewski; LF, Praha, Svoboda 1979)
Głowacki, Janusz: Antigona v New Yorku (Antygona w Nowym Jorku; D, Praha, Dilia 1994)
Herbert, Zbigniew: Jeskyně filozofů (Jaskinia filozofów; D, Praha, Dilia 1994, + Irena Lexová)
Herbert, Zbigniew: Pan Cogito (Pan Cogito; BB, in: Poslání pana Cogito, Praha, Československý spisovatel - Lidové noviny 1991)
Herbert, Zbigniew: Studium předmětu (VB, Praha, Odeon 1965, + Miroslav Holub)
Chotomska /Chotomská/, Wanda: Leonek a lev (Leonek i lew; dětská kniha, Praha, Albatros 1982)
Iwaszkiewicz, Jarosław: Čest a sláva (Sława i chwała; R, Praha, Odeon 1967)
Iwaszkiewicz, Jarosław: Zahrady (Ogrody; P, in: Almanach světové literatury, Praha, Odeon 1986)
Konopnicka /Konopnicka/, Maria: Na fujarce (VB, Praha, SNKLHU 1958)
Kraszewski, Józef Ignacy: Stará báje (Stara baśń; R, Praha, Mladá fronta 1952)
Łubiński,Sławomir: Balada o Januškovi (Ballada o Januszku; R, Praha, Odeon 1983)
Mickiewicz, Adam: Balady a romance (VB, Praha, Mladá fronta 1998)
Michnik, Adam: Sokratův stín (výbor z publicistické tvorby, Bratislava - Brno, Kalligram - Doplněk 1998, + další překladatelé)
Miłosz, Czesław: Mapa času (VB, Praha, Odeon 1990, + Iveta Mikešová, Václav Burian)
Morsztyn, Jan Andrzej: Divy lásky (VB, Praha, Odeon 1983)
Orzeszkowa /Orzeszková/, Eliza: Vědma (Dziurdziowie; R, Praha, SNKLU 1961)
Paní pána zabila (výbor polských balad, Praha, Mladá fronta 1986)
Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria: Profil bílé dámy (VB, Praha, Odeon 1981)
Redliński, Edward: Konopička (Konopielka; próza, in: Konopička / Vzestup, Praha, Odeon 1977)
Redliński, Edward: Vzestup (Awans; próza, in: Konopička / Vzestup, Praha, Odeon 1977)
Różewicz, Tadeusz: Bílé manželství (Biale małżeństwo; D, Praha, Dilia 1992)
Różewicz, Tadeusz: Hry (VD, Praha, Odeon 1983)
Różewicz, Tadeusz: Jak světlo pavučinou (VB, Praha, Melantrich 1995)
Różewicz, Tadeusz: Rozhovor (VB, Praha, Mladá fronta 1962)
Różewicz, Tadeusz:Směšný stařeček (Śmieszny staruszek; D, Praha, Dilia 1965)
Różewicz, Tadeusz: Smrt v starých kulisách (Śmierć w starych dekoracjach; mikroromán, Praha, Odeon 1972)
Różewicz, Tadeusz: Sousoší Laokoon (Grupa Laokoona; D, Praha, Dilia 1965)
Różewicz, Tadeusz: Uprostřed života (VB, Praha, SNKLHU 1958)
Różewicz, Tadeusz: V nejkrásnějším městě světa (VP, Praha, SNKLU 1964, + další překladatelé)
Schulz, Bruno: Jaro (Wiosna; N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967)
Schulz, Bruno: Republika snů (VP, Praha, Odeon 1988, + další překladatelé)
Sienkiewicz, Henryk: Pan Wołodyjowski (Pan Wołodyjowski; R, Praha, SNKLU 965; Praha, Odeon 1973; Praha, Práce 1977; Praha, Vyšehrad 1983; Praha, Vyšehrad 1995)
Szymborska /Szymborská/, Wisława: Konec a počátek (VB, Praha, Mladá fronta 1997)
Szymborska /Szymborská/, Wisława: Sůl (VB, Praha, Mladá fronta 1965)
Szymborska /Szymborská/, Wisława: V Hérakleitově řece (VB, Praha, Odeon 1985)
Terlecki, Władysław: Černý román (Czarny romans; R, in: Černý román / Odpočni po běhu, Praha, Odeon 1981)
Terlecki, Władysław: Odpočni po běhu (Odpocznij po biegu; R, in: Černý román / Odpočni po běhu, Praha, Odeon 1981)
Żeromski, Stefan: Rozklovou nás krkavci a vrány (Rozdziobią nas kruki, wrony, PP, Praha, SNKLHU 1959, + Helena Teigová)