Vlášek Josef

Vlášek Josef* 18. 5. 1934 Praha

překladatel z polštiny, lužické srbštiny, ruštiny, bulharštiny a dalších jazyků

Zabývá se především historickou poetikou slovanských literatur a literárním vývojem západoevropských literatur na komparativním základě. Věnuje se rovněž teorii překladu. Překládá ze slovanských jazyků, těžiště překladatelské činnosti spočívá v překladech z polštiny, dále překládá z lužické srbštiny, ruštiny, bulharštiny, ukrajinštiny, slovinštiny, srbocharvátštiny a staroslověnštiny.

Překlady z bulharštiny

Stanev, Emilijan: Chaloupka pod sněhem (Kaštička pod snega; dětská literatura, Praha, Albatros 1977)

Překlady z lužické srbštiny

Budar, Beno: Já, kocour Standa (Ja kocour Stani; dětská literatura, Praha, Albatros 1987)
Młynkowa, Marja: Dny v dálce (Dny w dalinje; R, Praha, Svoboda 1973)

Překlady z polštiny

Białoszewski, Miron: M'ironie (VB, Praha, Odeon 1988)
Breza, Tadeusz: Závist (Zawiść; R, Praha, Československý spisovatel 1976)
Buczkowski, Leopold: Černý potok (Czarny potok; R, Praha, Odeon 1982)
Filipowicz, Kornel: Co je v člověku (VP [Opowiadania wybrane / Pamiętnik antybohatera / Co jest w człowieku], Praha, Odeon 1974)
Janicki, Jerzy: Osudné křižovatky (Polskie drogi; R??, Praha, Naše vojsko 1990)
Kaden-Bandrowski, Juliusz: Černá křídla (Czarne skrzydła; R, Praha, Svoboda 1975)
Kosidowski, Zenon: Na počátku bylo slovo (Opowieści ewangelistów; PP, Praha, Práce 1992)
Kosidowski, Zenon: Příběhy Mrtvého moře (Opowieści biblijne; PP, Praha, Práce 1979; Praha, Práce 1988)
Krawczuk, Aleksander: Kleopatra (Kleopatra; LF, Praha, Orbis 1973)
Krawczuk, Aleksander: Nero (Neron; LF, Praha, Orbis 1976)
Myśliwski, Wiesław: Na kameni kámen (Kamień na kamieniu; R, Praha, Odeon 1986)
Myśliwski, Wiesław: Zloděj (Złodziej; D, Praha, Dilia 1990)
Nowak, Tadeusz: Až budeš králem, až budeš katem (A jak królem a jak katem będziesz; R, Praha, Naše vojsko 1976; Praha, Odeon 1984)
Nowak, Tadeusz: Dvanáct (Dwunastu; PP, Praha, Naše vojsko 1977)
Press /Pressová/, Ludwika: Stará Kréta. Život za časů krále Mínóa (Życie codzienne na Krecie w państve króla Minosa; LF, Praha, Panorama 1978)
Sejda, Kazimierz: C. k. dezertéři (C. K. dezerterzy; ..., Praha, Svoboda 1983) 209s.
Szczepańska /Szczepańská/, Nora: Divoký Anda (Dziki Anda; próza pro děti, Praha, Albatros 1983)
Świderkowa /Świderková/, Anna: Sedm Kleopater (Siedem Kleopatr; LF, Praha, Panorama 1987)
Świderkowa /Świderková/, Anna: Tvář helénistického světa, od Alexandra Velikého do císaře Augusta (Hellenika; LF, Praha, Panorama 1983)
Tomaszewska /Tomaszewská/, Marta: Noc po dni lásky (Nocą po dniu miłości; R, Praha, Melantrich 1987)
Wantuła, Leon: Zrozeni v dýmu (Urodzeni w dymach; R, Ostrava, Profil 1977)
Wyka, Kazimierz: O potřebě literární historie (výbor literárněhistorických statí z knih Pogranicze powieści, Życie na niby a O potrzebie historii literatury; Praha, Československý spisovatel 1975, + Otakar Bartoš, Marie Havránková) POL
Żeromski /Žeromski/, Stefan: Historie hříchu (Dzieje grzechu; LF,???, 1. vydání Praha, ......................... ...; 2. vydání Praha, Odeon 1990)

Překlady z ruštiny

Alexejev, Sergej Petrovič: Děkabristé. Historický román (Děkabristy. Istoričeskaja povesť; R, Praha, Albatros 1977)
Melent'jev, Jurij: Zlatý prsten. Výbor statí o ruské kultuře od Kyjevské a Moskevské Rusi po dnešní dobu (Ně za tri morja; LF, Praha, Panorama 1988)
Smirnov, Alexej Petrovič: Skytové (Skify; LF, Praha, Panorama 1980)
Ust'jancev, Viktor Alexandrovič: Atomové ponorky vyplouvají (Atomnyje vychodjat na orbitu; LF, Praha, Naše vojsko 1985)