Vasiljevová-Schäfflerová Zdeňka

Vasiljevová-Schäfflerová Zdeňka* 2. 7. 1935 České Budějovice

japanistka, historička Dálného východu, překladatelka z japonštiny a korejštiny, angličtiny a ruštiny

V letech 1953-58 absolvovala obor japonština a dějiny Dálného východu na Filologické fakultě Univerzity Karlovy. Od počátku vysokoškolského studia se zaměřovala na problematiku dějinného vývoje Dálného východu a souběžně navštěvovala přednášky a semináře z obecných dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v posledních ročnících studia pak rovněž přednášky z mezinárodních vztahů a mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 1958-61 byla zaměstnána jako odborná pracovnice v knihovně Orientálního ústavu Československé akademie věd. Poté absolvovala interní vědeckou aspiranturu na Katedře věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (1961-65), v jejímž průběhu byla vyslána (1964-66) na studijní stáž do Ústavu společenských věd (Šakai kagaku kenkjúdžo) Tokijské univerzity, zaměřenou na studium japonského vnitropolitického vývoje 30. let; 1967 tam absolvovala další studijní pobyt. 1966-90 pracovala jako odborná asistentka na katedře věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde 1969 obhájila kandidátskou práci. Na katedře přednášela dějiny Japonska a srovnávací dějiny Dálného východu ve starověku a středověku, vedla historické semináře a podílela se na výuce japonského jazyka. 1981-82 absolvovala půlroční stáž opět v Ústavu společenských věd Tokijské univerzity. Během pobytu v Japonsku vedla kurzy češtiny pro pokročilé, pořádané Společností Japonsko-Československo v Tokiu, a spolupracovala při organizování akcí této společnosti. Zúčastnila se řady diskusí v japonských televizních a rozhlasových stanicích. Podílela se také na překladech některých děl české literatury do japonštiny (s Šimako Murai dramata M. Kundery a J. Topola). Ve vědecké práci kromě problematiky moderního japonského politického systému a novodobých ideologických proudů věnovala pozornost otázkám feudalismu a jeho forem v zemích Dálného východu. Dále se zabývá výzkumem česko-japonských vztahů, zejména v období 19. a počátku 20. století, a v současnosti rovněž výzkumem česko-filipínských vztahů v témže období. Rozsáhlá je i její osvětově popularizační činnost, zejména reportáže a články v periodickém tisku. Pravidelně spolupracuje s dramatičkou a režisérkou Šimako Murai při inscenacích jejích her v České republice a spolupracovala při natáčení koprodukčního animovaného filmu režiséra K. Kawamota Šípková Růženka aneb Spící krasavice (1989). V letech 1991-93 se zúčastnila práce česko-japonského výzkumného týmu zabývajícího se problematikou etnických vztahů v transformující se společnosti.

Překlady z angličtiny

Goldsmith /Goldsmithová/, Olivia: Hořkost slávy (Flavor of the Month; R, Praha, Ikar 1995, + Zdeňka Marečková)
Lane, Abbe: A kde je láska? (But Where Is Love?; R, Praha, Ikar 1994, + Zdeňka Marečková)

Překlady z japonštiny

Hajaši, F.: Čvrť chudiny (N, in: Deset novel z Asie a Afriky, Praha, Československý spisovatel 1961)
Sata, Ineko: V továrně na karamely (P, Světová literatura, 4/1962)
Kobajaši, Takindži: Pes, který zabíjí lidi (P, Nový Orient, 5/198)

Překlady z korejštiny

Kim Čiha: Svlačec / Nezapomeň (VB, Nový Orient, 10/1980)

Překlady z ruštiny

Smirnov, Lev Nikolajevič - Zajcev, Jevgenij Borisovič: Soud v Tokiu (LF [dokumentární reportáže], Praha, Naše vojsko 1979)
Ivankin, Anatolij: Poslední kamikaze (LF, Praha, Naše vojsko 1980; Praha, Naše vojsko 1984)