Uličný Miloslav

Uličný Miloslav* 18. 7. 1942 Pravčice (u Kroměříže)

romanista, vysokoškolský pedagog, básník, překladatel ze španělštiny, italštiny, portugalštiny a katalánštiny

Po maturitě (1959) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Kroměříži pracoval rok jako soustružník v podniku Pal Magneton v Kroměříži. 1960-65 studoval španělštinu a italštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jako třetí obor portugalštinu (1960-64); studoval také katalánštinu (1961-62 a 1991-93) a postgraduálně estetiku (1966-68); roku 1982 získal titul PhDr. Krátce (1965) pracoval v Československé tiskové kanceláři, 1966-71 působil jako překladatel v Československém rozhlasu Praha, 1971-73 byl zaměstnán jako propagační referent Díla, podniku Českého fondu výtvarných umění, 1973-80 byl odborným pracovníkem Orientálního ústavu Československé akademie věd, 1981-93 se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Od 1993 působil jako odborný asistent Ústavu translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde přednášel dějiny španělské literatury a vedl semináře z dějin španělské a hispanoamerické literatury, dějin a kritiky překladu, uměleckého překladu a podtitulkování; v roce 2006 se stal docentem pro obor translatologie. V říjnu 2012 ukončil svou pedagogickou a vědeckou činnost v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a odešel do důchodu. Absolvoval řadu zahraničních stáží (1964-65 na Kubě, 1976-77 v Mexiku, 1994 ve Francii, 1996 ve Velké Británii, 1997, 1998,1999, 2001 a 2003 ve Španělsku), zúčastnil se mnoha mezinárodních konferencí.

Je autorem odborných translatologických statí a článků (např. České překlady španělské poezie ve 20. století, 1986, K titulkování filmových dialogů do španělštiny a italštiny, 1989, Cizojazyčné vsuvky a repliky v českých textech, 1998, České překlady poezie, zvláště Cikánských romancí, F. Garcíi Lorky, 1999, K českým překladům Shakespearových Sonetů ve 20. století, 2000, Petrarkovy sonety v české překladatelské tradici, 2001, Nejstarší české překlady a adaptace Dona Quijota, 2005) a první práce o dějinách českých překladů ze španělštiny (Historia de las traducciones checas de literaturas de Espaňa e Hispanoamérica, 2005); odborné články publikuje také v mezinárodních translatologických časopisech. Napsal dvě desítky doslovů a předmluv k vlastním překladům. Kvalitou překladů se mimo jiné zabývá v několika desítkách recenzí (Jiří Levý stále aktuální, 1996, García Márquez historizující, 1996, Pětkrát Frida. Poznámky k překladu, 2003, aj.). Jako vedoucí Klubu kultury překladu (15 ročníků a stovka přednášejících) od roku 1994 organizoval veřejné přednášky zaměřené na problematiku překladatelské práce. Vlastní básnickou tvorbu shrnul do sbírek První brázda (1977), Druhý pokus (1981), Třetí možnost (1990), Nervy v kýblu (1990), Čtvrtá třetina (1991), Nultá série (1992), Achillova pátá (1995), Šesté prokázání (2008) a Sedmé (po)zastavení (2017). Vydal též knihu povídek Příhody a nehody Jaroše Konečníka (2017). Píše rovněž fejetony a úvahy, pro rozhlas připravuje literární pořady z vlastních překladů (20 pořadů). Těžištěm jeho překladatelské činnosti jsou překlady ze španělštiny, především převody poezie a dramat. Řadu svých překladů poezie doprovází medailony, předmluvami a doslovy, které jsou v podstatě literárněhistorickými statěmi (např. o F. Garcíovi Lorcovi Dítě svého kraje, básník svého lidu, 1983, a Krev noci v žilách vodotrysků, 1991; o L. Góngorovi Plody Góngorovy, 1994; o G. A. Bécquerovi Romantik ze Sevilly, 1998; o romancích Španělské romancero, 2001; o španělských osvícencích Zajatci temnot, hlasatelé jasu, 2006). Pro dabing nebo podtitulkováním přeložil přes 330 filmů a televizních inscenací nebo seriálů - ze španělštiny, italštiny, portugalštiny, katalánštiny i angličtiny. Vytvořil též titulky k 12 televizním inscenacím italských oper a k několika španělským hudebním komediím.

Ocenění
- Medaile Centra hispanistických básnických studií v Madridu („za šíření poezie španělského jazyka“; 1991)
- Krameriův vinš Obce překladatelů (za vedení Klubu kultury překladu; 2004)
- Nakladatelská cena za nejlepší překlad vydaný v Mladé frontě roku 2008 (za titul Ráj a peklo lásky), předána na veletrhu Svět knihy; 2009
- Udělení čestného členství Jednotou tlumočníků a překladatelů za celoživotní přínos překladu literatury hispánské oblasti, dlouholetou pedagogickou činnost a organizaci i moderování více než šedesáti pořadů Klubu kultury překladu (17. 11. 2012)

V roce 2015 obdržel od španělského krále Filipa VI. Řád za občanské zásluhy s hodností komtura.

Překlady z angličtiny

Shakespeare, William: Sonnets. Sonety (BB, dvojjazyčné vydání, Praha, Československý spisovatel 1976, + Břetislav Hodek, Zdeněk Hron, František Hrubín, Erik A. Saudek, Pavel Šrut, Jarmila Urbánková, [Miloslav Uličný 17 sonetů])
Shakespeare, William: Sonet šedesátý a stý dvacátý devátý v českých překladech (VB, Praha, Lyra Pragensis 1992, + další překladatelé)
Shakespeare, William: Sonety (Sonnets; BB, Praha, Mladá fronta 2005)
de Vere, Edward nebo Shakespeare, William: Sonnets / Sonety (bilingvní vydání; Praha, Nová vlna 2015; přeložil a předmluvu pro čtenáře a doslov pro odborníky napsal Miloslav Uličný; vydáno k 465. výročí narození Edwarda de Vere, pravděpodobného autora Sonetů)

Překlady z italštiny

Petrarca – 700 let. Sedm sonetů (VB, Literární noviny, 26. 7. 2004)

Překlady z katalánštiny

Výpravy do katalánských básnických světů. Medailony a verše moderních Katalánců (VB, Tvar 33-34/1993)
Salvat-Papasseit, Joan: Malý vůz (Ossa menor; BB, Praha, Ivo Železný 2001)
Katalánská poezie dvacátého století. Miniantologie (VB, in: Brno: Host, 2009, č. 8, s. 109-116; verše 11 moderních Katalánců vybral a přeložil a jejich medailony vytvořil Miloslav Uličný)
V Barceloně, velkém městě. 100 katalánských romancí (VB, Praha: Nová vlna, 2015; vybral, přeložil a doslov napsal Miloslav Uličný)

Překlady z portugalštiny

Prstýnek od přítele. Medailon a verše galicijských trubadúrů (VB, Literární příloha deníku Telegraf, 31. 7. 1993)

Překlady ze španělštiny

Neruda, Pablo: Sídlo na zemi (Residencia en la Tierra; BB, Praha, Odeon 1976)
Lamberg, Fernando: Dámy a pánové (VB, Světová literatura 3/1977)
Obrys mušle. Poezie španělské avantgardy (VB, Praha, Československý spisovatel 1979, + Jan Hloušek a Pavel Šrut [Miloslav Uličný polovinu antologie])
Jiménez, Juan Ramón: Daleké zahrady (Jardines lejanos; BB, Praha, Odeon 1981)
García Lorca, Federico: Uzavřený ráj (výbor z díla, Praha, Odeon 1983)
Nový hymnus. Deset kubánských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1984, + Jana Moravcová, Václav Suchý, Miroslav Florian, [Miloslav Uličný polovinu antologie])
Osmdesátý poledník. Kubánská poezie 20.století (VB, Praha, Melantrich 1984)
Bécquer, Gustavo Adolfo: Ztichlá harfa (VB, Praha, Odeon 1986)
García Lorca, Federico: Láska dona Perlimplína a vášnivost Belisina (Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín; D, in: Hry a hříčky, Praha, Odeon 1986)
García Lorca, Federico: Neprovdaná doňa Rosita aneb Květomluva (Doňa Rosita la soltera o Lenguaje de las flores; D, in: Hry a hříčky, Praha, Odeon 1986)
Meč i růže. Španělské romance o hrdinství a lásce (VB, Praha, Mladá fronta 1986)
Sluneční hodiny. Sto let mexické poezie (VB, Praha, Práce 1988)
Cortázar, Julio: Jistý Lukáš (Un tal Lucas; PP, Praha, Mladá fronta 1991)
García Lorca, Federico: Krev noci (VB, Praha, Mladá fronta 1991)
Stín ráje. Tisíc let španělské poezie (VB, Praha, Práce 1992)
Výpravy do španělských básnických světů. Medailony a verše moderních Španělů (VB, Tvar 27-28/1993)
Bouza, Antonio L.: Barva času (El color del tiempo; PP, Praha, Lyra Pragensis 1994)
Góngora y Argote, Luis de: Plody Tantalovy (VB, Praha, Mladá fronta 1994)
Píseň o Cidovi (Cantar de Mio Cid; B, Praha, Práce 1994)
Vargas Llosa, Mario: Krásné oči, ohyzdné obrazy (Ojos bonitos, cuadros feos; rozhlasová hra, premiéra Český rozhlas 1994)
Calderón de la Barca, Pedro: Čarodějný mág (El Mágico Prodigioso; D, premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 1995)
Manrique, Jorge: Naše životy jsou řeky/Sloky na smrt otcovu (Coplas por la muerte de su padre; BB, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1996)
Bécquer, Gustavo Adolfo: Sloky (Rimas; BB, Praha, Mladá fronta 1998)
Romancero del Cid/Romance o Cidovi (VB, dvojjazyčné vydání, Praha, Ivo Železný 1999)
Svět hudby. Velcí skladatelé a velká díla (Praha, Ikar 2000) /Miloslav Uličný jednu třetinu encyklopedie/
Romancero antiguo/Španělské romance (VB, dvojjazyčné vydání, Praha, Ivo Železný 2001)
Cancionero de Uppsala/Zpěvník z Uppsaly (BB, dvojjazyčné vydání, Praha, Ivo Železný 2002)
Ďábel svět. Poezie španělského romantismu (VB, Praha, Ivo Železný 2004)
Heroldové jasu. Španělští básníci 18. století (VB, Praha, Ivo Železný 2006)
García Lorca, Federico: Cikánské romance. Romancero gitano (BB, dvojjazyčné vydání, Praha, Triton 2007; přeložil, poznámkami, doslovem a básníkovým životopisným portrétem opatřil Miloslav Uličný)
Ráj a peklo lásky ve španělských zpěvnících z 15. století (VB, Praha: Mladá fronta 2008; vybral a přeložil, portréty autorů vytvořil a předmluvu napsal Miloslav Uličný)
García Lorca, Federico: Eseje. Sedm přednášek a jedna imprese (VP, Praha: Triton 2009; vybral, přeložil a předmluvou a poznámkami opatřil Miloslav Uličný)
Mácha, Karel Hynek: Máj. Mayo (BB, dvojjazyčné vydání, Praha: Jalna 2010; do španělštiny přeložil a český i španělský doslov napsal Miloslav Uličný)
Blanco, Ezequías: Paměti pankáčova dědečka (Memorias del abuelo de un punk; PP, Praha, Jalna 2015; přeložil, poznámku o autorovi vytvořil a doslov napsal Miloslav Uličný)
Terezie od Ježíše: Sebe ve mně hledat musíš. Básně svaté Terezie od Ježíše (Santa Teresa de Jesús. Poesías; Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2015)
Sv. Jan od Kříže: Toužím uhasit svou žízeň. Básně (Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2016; přeložil a doslov Slovo překladatele napsal Miloslav Uličný)

Ediční počiny

Mácha, Karel Hynek: Máj. Rambousek, Bernard Alois: Der Mai (BB, dvojjazyčné vydání, Praha: OS Splav!, 2010; edice 140 let nezvěstného rukopisu německého překladu Máje, nalezeného v Památníku národního písemnictví M. Uličným; předmluvu napsal, bibliografický soupis a dobové dokumenty shromáždil a edici s L. Novosadem a A. Winterovou připravil Miloslav Uličný)

Španělské popěvky. Coplas populares españolas (VB, dvojjazyčné vydání, Praha: Jalna, 2011; sestavil a přeložil Antonín Pikhart (1908); z rukopisu nalezeného v Památníku národního písemnictví vybral a upravil, španělskými originály doplnil a českou i španělskou předmluvou a soupisem titulů Pikhartovy hispánské a katalánské knihovny, jakož i komentáři a obrazovým materiálem opatřil Miloslav Uličný; kompletní rukopis reprodukován na CD v příloze)

Uličný, Miloslav: České verze Cervantesova Dona Quijota (1864 - 2015) - překlady - adaptace - intelektuální krádeže / Versiones checas de Don Quijote (1864 - 2015) - traducciones - adaptaciones - robos intelectuales (Praha, Nová vlna, 2016; český text: s. 3-149; španělský text s. 150-187)

poslední aktualizace: 6.10.2017