Topol Josef

Topol Josef* 1. 4. l935 Poříčí nad Sázavou

dramatik, překladatel z angličtiny a za jazykové spolupráce z dalších jazyků

Po maturitě (1950) na reálném gymnáziu v Benešově pracoval v Praze jako knihovník a archivář, pak se věnoval divadlu. Do 1956 působil jako lektor u E. F. Buriana, přitom 1954-59 studoval divadelní vědu a dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění, od ukončení studia byl ve svobodném povolání. 1965 byl spoluzakladatelem a do 1972 lektorem, režisérem a spolutvůrcem uměleckého programu Divadla Za branou. 1974-75 pracoval jako korektor v nakladatelství Vyšehrad, 1977 byl na půl úvazku provozním pracovníkem v Lyře Pragensis, potom byl krátce zaměstnán jako dělník u stavebního podniku, odkud odešel do invalidního důchodu. Po celá 70. léta a většinu 80. let nesměl působit v divadle a jeho hry se nemohly objevit na repertoáru ani vycházet knižně. Část Topolova dramatického díla tak vznikala bez přímého kontaktu s publikem, texty her otiskoval v samizdatu, premiér a oficiálního vydání se díla dočkala převážně až v 90. letech. V 50. a 60. letech napsal veršovanou tragédii s historickým námětem Půlnoční vítr (1955), hry ze současnosti s etickou problematikou Jejich den (1959), Konec masopustu (1963) či Kočka na kolejích (1965), aktovky Slavík k večeři (1967) a Hodina lásky (1968). Hra Dvě noci s dívkou aneb Jak okrást zloděje se už 1972 premiéry nedočkala (1976 vyšla v samizdatu, 1991 oficiálně, 1994 premiéra). Od 1989 se Topol vrátil na česká jeviště hrami Hlasy ptáků (1989), Sbohem, Sokrate! (samizdat 1977, premiéra 1991) a monodramatem Stěhování duší (1990). Je rovněž autorem adaptací a úprav divadelních her Klicperových či Tylových. Překládal divadelní hry z angličtiny a ruštiny.

Překlady z angličtiny

Shakespeare, William: Marná lásky snaha (Loves Labours Lost; D, Praha, Dilia 1970)
Shakespeare, William: Romeo a Julie (Romeo and Juliett; D, Praha, Dilia 1964, premiéra Praha, Národní divadlo 1964)
Singer, Isaac Bashevis: Kafkův přítel (A Friend of Kafka; P, Jednou nohou, 2/1985, jako Jetel)
Singer, Isaac Bashevis: Holubi (Pigeons; P, Revolver Revue Jednou nohou, 5/1986, jako Jetel)
Singer, Isaac Bashevis: Klíč (A Key; P, Jednou nohou, 3-4/1986, jako Jetel)
Synge, John Millington: Drátenická svatba (The Tinkers Wedding; D, premiéra Ústí nad Labem, Činoherní studio 1973, jako Zdeněk Mahler)
Synge, John Millington: Stinné údolí (The Shadow of the Glen; D, premiéra Ústí nad Labem, Činoherní studio 1973, jako Zdeněk Mahler)

Překlady z latiny

Komenský, Jan Amos: Diogenes (Diogenes cynicus redivivus; D, premiéra Ústí nad Labem, Činoherní studio 1975, jako Václav Vrba; Divadelní revue, 2/1992)

Překlady z ruštiny

Čechov, Anton Pavlovič: Ivanov (Ivanov; D, Praha, Dilia 1971, Karel Kraus)
Čechov, Anton Pavlovič: Racek (Čajka; D, Praha, Dilia 1961; přepracované premiéra Praha, Činoherní klub 1975, jako Jan Kačer)
Čechov, Anton Pavlovič: Tři sestry (Tri siostry; D, Praha, Dilia 1966, + Karel Kraus)
Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič: Viníci bez viny (Bez viny vinovatyje; D, premiéra Gottwaldov (Zlín), Divadlo pracujících 1972, jako Miroslav Plešák a Jarmila Kryštofová)
Volodin, Aleksandr Mojsejevič: Pět večerů (Pjať večerov; D, premiéra Ústí nad Labem 1972, jako Jaroslav Chudoba; Praha, Dilia 1973, jako Jaroslav Chudoba)

Překlady ze starověké řečtiny

Euripidés: Ifigenie v Aulidě (Ífigeneia hé en Aulidi; D, premiéra Ostrava, Státní divadlo, 1982, jako O. Valešová; druhá verze Praha, Dilia 1984, jako Eva Stehlíková, + Karel Hubka [jazyková spolupráce]; premiéra Praha, Divadlo Na zábradlí 1984, jako Eva Stehlíková, + Karel Hubka [jazyková spolupráce])