Taufer Jiří

Taufer Jiří* 5. 7. 1911 Boskovice
† 3. 12. 1986 Praha

spisovatel, překladatel z ruštiny

Po maturitě (1932) na reálném gymnáziu v Boskovicích studoval 1932-37 práva na Masarykově univerzitě v Brně, kde se zapojil do zdejšího politického a kulturního života. Za války se v Moskvě podílel na československém rozhlasovém vysílání, spolupracoval s Československými listy a působil v nakladatelství cizojazyčné literatury. Po 1945 vystřídal řadu zaměstnání převážně politického a diplomatického charakteru; byl ředitelem nakladatelství Svoboda, velvyslancem v Jugoslávii (1948-49), náměstkem ministra zahraničí (1949), ministra informací (1950-53) a ministra kultury (1954-56). V dalším desetiletí (1956-66) se věnoval literární a překladatelské činnosti ve svobodném povolání. 1966-71 působil jako velvyslanecký rada v Sovětském svazu, 1972-82 byl funkcionářem Svazu českých spisovatelů a 1972-75 souběžně předsedou redakční rady Literárního měsíčníku. Hojně publikoval (verše, překlady, články, kritiky) v denním tisku (Rovnost, Rudé právo) a časopisech (U Bloku, Kultuře, Literárním měsíčníku, Literárních novinách, Tvorbě, překlady hlavně ve Světové literatuře). Po úvodních sbírkách inspirovaných poetismem (sbírky Večerní oči, 1928, Stínové hry, 1931) psal dobovou politicky angažovanou poezii (sbírky Šach mat, Evropo!, 1933, Roentgenogramy, 1938, Letopis, 1958, Kdo nám zastiňuje blankyt?, 1960, Znělec, 1961, Pokračování příště, 1979, Tristia. Do knihy zmizelých, 1981). Autobiografický ráz má vzpomínková kniha Strana, lidé, pokolení (1962), osobnostem české i světové literatury věnoval studie a eseje (O Vladimíru Majakovském, 1950, Jak jsem překládal Majakovského, 1951, Mistr sovětské kultury Maxim Gorkij, 1952, monografie Nikolaj Vasiljevič Gogol, 1952, St. K. Neumann. Básník, jeho doba a odkaz, 1956, O Bedřichu Václavkovi, 1957, Národní umělec Vítězslav Nezval, 1957, výbory Úděly a díla, 1973, Portréty a siluety, 1980), kterými doprovázel svoji překladatelskou činnost. Překládal z ruštiny, zpočátku prózu, od konce 40. let se zaměřil na tvorbu V. Majakovského (Spisy o 10 svazcích), později i další ruské básníky (N. Asejev, V. Chlebnikov, L. N. Martynov, B. Pasternak, M. Veršinin), přes ruštinu tlumočil i díla N. Hikmeta. Okrajově překládal, respektive přebásňoval i z dalších jazyků. Část překladatelské práce spadá do období před rokem 1945.

Překlady z ázerbájdžánštiny

Rza, Räsül Ibrahim-oghly: Barvy (Rängjlär; VB, Praha, Lidové nakladatelství 1973)

Překlady z francouzštiny

Aragon, Louis: Básník a skutečnost. Výbor z literárněkritických a teoretických statí (Praha, Československý spisovatel 1963, + A. J. Liehm, Petr Kopta, [Jiří Taufer přebásnil verše])
In memoriam Victor Hugo. 26. 2. 1802 - 22. 5. 1885. Sborník ke 100. výročí úmrtí francouzského básníka, dramatika, romanopisce, výtvarníka (Praha, Melantrich 1986, Jiří Taufer verše V. Huga])

Překlady z němčiny

Mehring, Walter: Na vzdory jim ...Písně, songy, balady, chansony, poesie (Olomouc, Index 1938)

Překlady z ruštiny

Asejev, Nikolaj Nikolajevič: Proč a komu je zapotřebí poezie? (Začem i komu nužna poezija; výbor, Praha, Odeon 1967)
Asejev, Nikolaj Nikolajevič: Z lyrického odstupu (VB, Praha, SNKLU 1962)
Blok, Aleksandr Aleksandrovič: Skythové (Skify; B, in: Dvanácz / Skythové, Praha, SNKLHU 1957)
Chlebnikov, Velemir: Čmáranice po nebi (výbor, Praha, SNKLU 1964; Praha, Odeon 1974)
Chlebnikov, Velemir: Všem (VB, Praha, Odeon 1985)
Chlebnikov, Velemir: Zakletí smíchem (výbor, Praha, Československý spisovatel 1975)
Dvanáct profilů sovětských básníků (LF, Praha, Svoboda 1948)
Ejzenštejn, Sergej Michajlovič: Kamerou, tužkou i perem (Izbrannyje stati; LF [výbor statí], Praha, Orbis 1959; rozšířené vydání, Praha, Orbis 1961)
Ejzenštejn, Sergej Michajlovič: O stavbě uměleckého díla (Izbrannyje stati; výbor statí, Praha, Československý spisovatel 1963)
Gorbatov, Boris Leont'jevič: Nepokoření (Nepokorennyje; R, Moskva, Vydavatelství cizojazyčné literatury 1944; Praha, Svoboda 1945; Brno, Rovnost 1945; Praha, Svoboda 1946; Praha, Svět sovětů 1957; Praha, Československý spisovatel 1977)
Hikmet Ran, Nazim: Byl Filip Filípek nebo nebyl? (Ivan Ivanovič, byl ili net? [z ruského překladu tureckého originálu ........... ]; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956; in: Pět her, SNKLHU 1959)
Hikmet Ran, Nazim: Damoklův meč (Damoklov meč [z ruského překladu tureckého originálu .... ................ ]; D, Praha, Dilia 1959)
Hikmet Ran, Nazim: Kráva (Korova [z ruského překladu tureckého originálu ............ ]; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1958; in: Pět her, SNKLHU 1959)
Hikmet Ran, Nazim: Listí ze šesti stromů (VB, Praha, SNKLU 1963)
Hikmet Ran, Nazim: Pobyt v Praze. Cyklus básní (BB [z ruských překladů tureckých originálů], Praha, Československý spisovatel 1959)
Hikmet Ran, Nazim: Podivín (Čudak [z ruského originálu]; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956; in: Pět her, SNKLHU 1959)
Hikmet Ran, Nazim: Romantika (Romantika [z ruského překladu tureckého ooriginálu, s přihlédnutím k francouzskému překladu]; R, Praha, Československý spisovatel 1966)
Hikmet Ran, Nazim: Stanice (........................; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1957; in: Pět her, SNKLHU 1959)
Hikmet Ran, Nazim: Stůj co stůj (..............................; D, in: Pět her, SNKLHU 1959)
Katajev, Valentin Petrovič: Má démantová čelenka (Almaznyj moj venec; EE, Praha, Československý spisovatel 1982, + Zdeňka Psůtková, [Jiží Taufer část veršů])
Leonov, Leonid Maksimovič: Vpád (Našestvije; D, Praha, Svoboda 1947)
Lukonin, Michail Kuzmič: Ke hvězdám šlehaly ohně (VB, Praha, Naše vojsko 1983, + Jiří Honzík, Jiří Mulač)
Lukonin, Michail Kuzmič: Verše dálkových tras (VB, Praha, Svět sovětů 1964; Praha, Svět sovětů 1984)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Bajky o desertérovi o tom, jaká příležitost se mu naskytla, i o tom, jaký osud ho stihl, i příbuzenstvo toho strašpytla (Rasskaz o dezertire; BB, Praha, Naše vojsko 1950)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Čím budu? (Kem byt?; BB [dětská litetatura], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1950; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1952; Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1960)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Dětem (Detjam; VB [dětská litetatura], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1953; jako Vladimir Majakovskij dětem Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Flétna páteř (Flejta pozvonočnik; B, Praha, F. J. Müller 1948)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: (Ja sam; autobigrafie, Praha, Svět sovětů 1950)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Já mám koně (Koň ogoň; BB [dětská litetatura], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1951)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Kurským dělníkům, kteří vytěžili první rudu, tento prozatímní pomník vytvořený Vladimírem Majakovským (BB, Praha, Mladá fronta 1982)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Maják (BB [dětská litetatura], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1950)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Majakovskij se usmívá, Majakovskij se směje, Majakovskij se posmívá (VB [z Sobranije sočinenij], Praha, Československý spisovatel 1955)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Majakovskij výtvarník (VB, Praha, SNKLHU 1954, + Jiří Kotalík, [Jiří Taufer verše])
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Mystérie-buffa (Misterija-buff; D, 1961) /v NK nenašli/
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: O Americe. Zápisky z cest po Americe v próze i ve verších (výbor [z Polnoje sobranije sočinenij tom 7, Zagranica, Praha, Svět sovětů 1950, + Julie Heřmanová, [Jiří Taufer verše])
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: O tom (Pro eto; B, Praha, Československý spisovatel 1950; Praha, SNKLU 1962; Praha, Mladá fronta 1987, + Milan Dvořák) [Dvořák uveden u vydání 1987]
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: O verši. Jak dělat verše (LF [přednáška na školení začínajících spisovatelů v Dobříši], Praha, Československý spisovatel 1951)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Oblak v kalhotách. Tetraptych (Oblako v štanach; B, Praha, Nakladatelství krásných knih F. J. Müller 1947)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Pro hlas (VB, Praha, Svoboda 1952)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Slovo o pluku Majakovského (výbor [lyrika, agitace, poémy, dokumenty]; Praha, Československý spisovatel 1961)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Spisy 1-10 (Polnoje sobranije sočinenij, tom 1-10; sv. 1-3 Praha, SNKLHU 1956, 1957, 1960; sv. 4-5 Praha, SNKLU 1961, 1965; sv. 6-10 Praha, Odeon 1969, 1975, 1977, 1982, 1986)

Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Správná věc. Poema o Říjnu (Chorošo!; B, Praha, Svoboda 1947; Praha, Dilia 1967; Praha, Mladá fronta 1972)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Štěnice (Klop; D, Praha, Československé divadelní a literární jednatelství 1954; Praha, Orbis 1955)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Vesele i vážně (výbor pro děti [z Polnoje sobranije sočinenij v trinadcati tomach], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961; Praha, Albatros 1977)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Vladimír Iljič Lenin (Vladimir Il'jič Lenin; B, Praha, Svoboda 1947; Praha, Svoboda 1950; Praha, SNKLHU 1960; Praha, Mladá fronta 1967; Praha, Práce 1987)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Vojna a svět (Vojna i mir; B, Praha, F. J. Müller 1949)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Výbor z díla 1, 2 (výbor [z Polnoje sobranije sočinenij v dvenadcati tomach], Praha, SNKLHU 1953)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Z díla (výbor, Praha, Svoboda 1950)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Zvěřinec (Čto ni stranica - to slon, to l'vica ; BB [dětská literatura], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1950; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1951; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1952; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962; Praha, Albatros 1972)
Martynov, Leonid Nikolajevič: Kniha veršů (Stichi; BB, Praha, Svět sovětů 1957)
Martynov, Leonid Nikolajevič: Mladý měsíc (Stichi; VB, Praha, Československý spisovatel 1962)
Mé rozmluvy s básníky. Výbor z výborů sovětských básníků (antologie, Praha, Práce 1973)
Pasternak, Boris Leonidovič: Glejt (Ochrannaja gramota; autobiografická próza, Praha, SNKLU 1965)
Solov'jev, Leonid Vasil'jevič: Ivan Nikulin, ruský námořník (Ivan Nikulin, russkij matros; próza, Moskva, Vydavatelství cizojazyčné literatury 1944; jako Ivan Nikulin. Příběh ruského námořníka, Brno, Rovnost 1945)
Šolochov, Michail Aleksandrovič: Škola nenávisti (Nauka nenavisti; N, Moskva, Vydavatelství cizojazyčné literatury 1944, + B. Ilek; Praha, Svoboda 1945, + B. Ilek)
Tichonov, Nikolaj Semenovič: Život pod hvězdami. Výbor z poesie (VB, Praha, SNKLHU 1954 + Kamil Bednář, Zora Beráková, Marie Marčanová, Jiří Valja, Jan Vladislav, František Vrba)
Veršinin, Michail Maksimovič: Kroky času (výbor, Praha, Lidové nakladatelství 1975, + Václav Jelínek)