ÁZERBÁJDŽÁNSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
ÁZERBÁJDŽÁNSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Rza, Räsül Ibrahim-oghly: Barvy (Rängjlär; VB, Praha, Lidové nakladatelství 1973) - přel. Jiří Taufer