Steinová Dagmar

Steinová Dagmar


* 11. 9. 1922 Wien (Vídeň, Rakousko)

překladatelka z angličtiny, francouzštiny a němčiny

Dětství prožila v Dačicích na Moravě, od roku 1927 žila v Praze, navštěvovala reálné gymnázium, z něhož v septimě odešla a v březnu 1939 emigrovala do Velké Británie. Po maturitě (1940) na londýnské univerzitě (University of London) 1940-41 externě studovala (extramural scholar) v Oxfordu německou a francouzskou literaturu, 1942-44 biologii a chemii na Leicester University College. V letech 1944-46 pracovala pro československé ministerstvo zahraničí a ČTK - nejdříve v Londýně a pak na československém velvyslanectví v Moskvě. V letech 1952-68 byla vedoucí redaktorkou ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, respektive Odeon. Je autorkou řady předmluv, doslovů a studií, aktivně se účastnila odborných seminářů a sympozií o francouzských autorech - Chasles, Marivaux, Sade, Vailland - ve Francii (Aix-en Provence, Chartres, univerzita v Avignonu, Paris-Jussieu, Bourg-en-Bresse), Velké Británii (univerzita v Canterbury) a Portugalsku (univerzita v Aveiru). Překládá z angličtiny, francouzštiny a němčiny, mimo krásnou literaturu také tlumočí i texty odborné, zejména z oblasti dějin umění, hudby a medicíny. Překládá rovněž do angličtiny a francouzštiny, především práce z oblasti hudební a výtvarné, např. do francouzštiny libreta k operám Leoše Janáčka Výlety pana Broučka (1993) a Věc Makrokupolos (1994/95), do angličtiny katalog-průvodce expozicí Mistra Theodorika, a další katalogy pro Národní galerii (Umění XIX. století, Julius Mařák). Od r.1970 přeložila (převážně do angličtiny) desítky článků a studií, z valné části z mediciny.

Překlady z angličtiny

Ánand, Mulk Rádž: Dva lístky a poupě (Two Leaves and a Bud; R, Praha, Svoboda 1950)
Ánand, Mulk Rádž: Nečistý (Untouchable; R, Praha, Svoboda 1949)
Ánand, Mulk Rádž: Vesnice (The Village; R, Praha, SNKLHU 1954)
Carr, John: Nebezpečná metoda (The Most Dangerous Method), Prostor (pod pseudonymem Manes Mendoza)
Dickens, Charles: Zlé časy (Hard Times; R, Praha, SNKLHU 1953; Praha, SNKLHU 1956; Praha, Odeon 1968)
Džibrán, Chalíl: Prorok (The Prophet), Academia ??
Fielding, Henry: Soudce v pasti aneb Kavárenský politik (The Cofee-House Politician; D, Praha, Dilia 1955; jako Kavárenský politik in: Hry, Praha, SNKLU 1961; premiéra Plzeň, Divadlo J. K. Tyla 1956)
Galsworthy, John: Džungle (The Forest; D, Praha, Dilia 1957; premiéra Plzeň, Divadlo J. K. Tyla 1958)
Holliday /Hollidayová/, Laureen: Holocaust a válka očima dětí (Utajené deníky) (Children in the Holocaust and world war II. Their Secret Diaries; LF, Praha, Prostor 1997)
Johnston, Jennifer: Kapitáni a králové (The Captains and the Kings), Academia 2004
Johnston, Jennifer: Opuštěné nádraží (The Railway Station Man) - Academia 2004
Johnston, Jennifer: Stíny na kůži (Shadow on Our Skin), vyjde v nakl. Academia 2006
Johnston, Jennifer: Vánoční stromek (Christmas Tree) - Academia 2005
Kerr, John: Nebezpečná metoda. Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové (A most Dangerous Method. The story of Jung, Freud and Sabina Spielrein; E, Praha Prostor 1999, jako Manes Mendoza)
Lodge, David: Pravda někdy bolí a jiná erotika (Home truths, R a PP; Praha Academia 2000)
Maugham, William Somerset: Na ostří nože (The Razor's Edge; R, Praha, Odeon 1974)
O'Casey, Sean: Kykyryký (Cock-a-Doodle-Dandy; D, Praha, Dilia 1961; premiéra Brno, Státní divadlo 1970)
Taylor, Kressmann: Adresát neznámý (Address Unknown), Academia ??, vysílal rozhlas (Vltava) a rozhlas.dramatizaci uvedla Viola
Werbowski, Tecia: Hotel Polski (Hotel Polski; N, in: Ospalý život, Praha, G plus G 2000)

 

Překlady z francouzštiny

Adamov, Arthur: Paolo Paoli (Paolo Paoli; D, Světová literatura, 1/1959)
Aragon, Louis: Irena (Irène; P, Praha, Concordia 2000)
Aragon, Louis - Maurois, André: Souběžné dějiny SSSR a USA I.-III. (Histoire de l'URSS. Histoire des États-Unis de 1917 à 1961; LF, Praha, Mladá fronta 1966, + A. J. Liehm, Josef Pospíšil)
Bakunin: O svobodě, Analogon 15/95
Breton, André: Manifesty surrealismu, Herrmann & synové 2005
Le Brun, Annie: Černý humor (L'Humour noir), Analogon ??
Camus, Albert: Mýtus o Sisyfovi (Le mythe de Sisyphe; E, Praha, Svoboda 1995; Praha, Garamond 2006)
Crébillon, Claude Prosper: Blouznění srdce a rozumu (Les Egarements du Coeur et de l'Esprit; R, Praha, Odeon 1977)
Denon, Vivant: Není zítřku (Point de lendemain; P, Praha, Odeon 1968/69; in: Třicet podob lásky, Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Desnos, Robert: O erotismu (De l'érotisme), Analogon ??
Desnos, Robert: Nedopitá láhev, prózy a básně (básně Michal Novotný), Concordia ??
Herriot, Edouard: Beethoven (La vie de Beethoven; LF, Praha, Odeon 1978)
Honegger, Arthur: Jsem skladatel (Je suis compositeur; LF, Praha, Supraphon 1967, + Vladimír Sommer)
Chasles /Challes/, Robert: Skvělé Francouzky (Les Illustres Françaises; R, Praha, Odeon 1976), 1. část Academia ??, pod změněným názvem Příběhy lásky a ctnosti
Laclos, Pierre Ambroise François Choderlos de: Nebezpečné známosti (Les Liaisons dangereuses; R, Praha, Odeon 1968; Praha, Odeon 1990; Praha, Academia 1999)
Lely, Gilbert: Sade (Vie du marquis de Sade; LF, Praha, Concordia 1994)
Marceau, Félicien: Creezy (Creezy; R, Praha, Československý spisovatel 1972)
Mercanton: Hodiny s Jamesem Joycem (Avec James Joyce), Světová literatura ??
Maurois, André: Dějiny USA v letech 1917-1961 (Histoire Parallèle - Histoire des États Unis de 1917 à 1961; LF, in: Souběžné dějiny, Praha, Mladá fronta 1966)
Parigaud, André: Rozhovory s André Bretonem (André Breton: Entretiens avec André Parigaud), výběr, Světová literatura; úplné vydání Concordia ??
Sabatier, Robert: Lískové oříšky (Les Noisettes sauvages; R, in: Tři mentolová lízátka, Praha, Odeon 1977)
Sabatier, Robert: Švédské zápalky (Les Allumettes suédoises; R, in: Tři mentolová lízátka, Praha, Odeon 1977)
Sabatier, Robert: Tři mentolová lízátka (Trois sucettes à la menthe; R, in: Tři mentolová lízátka, Praha, Odeon 1977)
Sade, Donatien de: Rozhovor kněze a umírajícího (Dialogue entre un prêtre et un moribond; LF [filozofické pojednání], Světová literatura, 1966; in: Rozhovor kněze a umírajícího a další ateistické texty, Praha, Concordia 1998)
Sartre, Jean-Paul: Nevolnost (La Nausée; R, Praha, Československý spisovatel 1967; Praha, Odeon 1993; Praha, Garamond ??)
Sartre, Jean-Paul: Slova (Les Mots; E, Světová literatura, 1, 2/1964; Praha, Mladá fronta 1965; Praha, Mladá fronta 1967; Praha, Svoboda 1992)
Simonin, Albert: Na prachy nesahat (Touchez pas au gribi; R, Praha, Svoboda-Libertas 1993)
Vailland, Roger: Člověk z lidu za revoluce (Un homme du peuple sous la Révolution) - úryvky k výročí revoluce, Tvorba 1989
Vailland, Roger: Chvála politiky (Eloge de la politique), lit.příloha Tvorby Kmen 1987
Vailland, Roger: Intimní texty (Textes intimes; deníkové záznamy, Světová literatura, .../....)
Vailland, Roger: Podivná hra (Drôle de jeu; R, Praha, Československý spisovatel 1971)
Vailland, Roger: Prohry (Les Mauvais coups; R, Praha, Odeon 1968)
Vailland, Roger: Pstruh (La truite; R, Praha, Odeon 1966; in: 325 000 franků / Zákon / Pstruh, Praha, Odeon 1969)
Vailland, Roger: Slavnost (La Fete) - dosud nevydáno - má vyjít v nakl. Zvláštní vydání (Brno) (v r.1970 nakl.Svoboda odstoupilo od smlouvy, překlad byl již v korekturách)
Vailland, Roger: 325000 franků (325000 francs; R, Světová literatura 2, 3/1957; in: 325 000 franků / Zákon / Pstruh, Praha, SNKLHU 1959, + Jiří Fried; Praha, Československý spisovatel 1960, + Jiří Fried)
Vailland, Roger: Výlet do hor (Beau Masque; R, Praha, SNKLHU 1956, + Jiří Fried)
Vailland, Roger: Zákon (La Loi; R, in: 325 000 franků / Zákon / Pstruh, Praha, SNKLHU 1959, + Jiří Fried)
Vigny, Alfred de: Vznešenost a bída vojenského života (Servitude et grandeur militaires; PP, Praha, Odeon 1986)
Vildrac, Charles: Vzpomínky (Souvenirs), výběr, Světová literatura ??
Výbor studií o anarchismu a surrealismu, Analogon 15/95
Werbowski, Tecia: Ospalý život (3 novely - Zeď mezi námi, Ospalý život přel. z franc., Hotel Polski z angl.), GplusG 2000

 

Překlady z němčiny

Mann, Thomas: Krev Wälsungů (Wälsungenblut; N, Světová literatura, .../......; in: Třicet podob lásky, Praha, Lidové nakladateství 1975, in: Novely a povídky, Praha, Odeon 1979)

 

Překlady z češtiny do angličtiny

Kvíčala, Václav: Contribution of Computerized Tomography to the Diagnosis of Non-Tumorous Neuropaediatric Diseases, Acta Universitatis Carolinae
Mozart's Don Giovanni in Prague (autoři Jiří Hilmera, Tomislav Volek, Věra Ptáčková), Divadelní ústav ??
Opatrný, Josef: US Expansionism and Cuban Annexationism in the 1850s., Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 4/1990, Karlova universita
Slavický, Milan: Gideon Klein, A Fragment of Life and Work, Helvetica-Tempora
Škvor, Zdeněk: Vibrating Systems and their Equivalent Circuits, Academia, Praha/Elsevier Science Publ., Amsterdam ??
Tichý-Rákosník: Plastic Analysis of Concrete Frames, SNTL/Collet's Publishers Ltd., London ??
Katalogy pro Národní galerii a pro další, např. Mistr Teodorik, České umění 19.století, Brožík, Francouzské umění 19. a 20.století, Průvodce uměním 19.stol., Sestry Válovy, 100 děl z Národní Galerie, Manerismus a baroko v Čechách, Dvorské kaple a mnoho dalších většinou do angl., někdy též do franc.

 

Překlady z češtiny do francouzštiny

libreta k Janáčkovým operám (spolu s Pierrem Guinchat): Výlety pana Broučka (Les Excursions de M.Brouček), Věc Makropulos (L'Affaire Macropoulos) - obě opery uvedla Opéra du Rhin, Strasbourg, překlady otištěny in extenso v programech (1993 a 1994) - Brouček zpíván francouzsky, u Věci Makropulos promítán franc. překlad
Raphael: Dessins (Kresby), koedice ODEON-Cercle d'Art (Paříž)
Průvodce expozicí Franc.umění 19. a 20.stol. v NG
Vailland, Roger - novinové články, které psal v r.1927 pro české noviny a jejichž franc. verze se nezachovala - Cahiers de Roger Vailland

 

Překlady z ruštiny do francouzštiny

Erenburg, Ilja: Le dégel (Otepel) - do franc. spolu s Y.Joie - časopisecky i knižně v Paříži

 

poslední aktualizace: 6.10.2006