Rossová Anna

Rossová Anna* 23. 11. 1925 Chust (Ukrajina)
† 20. 10. 1994 Praha

nakladatelská redaktorka, překladatelka z maďarštiny, němčiny a angličtiny

Pocházela z česko-maďarské rodiny. Otec E. Mísař se po smrti matky vrátil do Čech, dcera zůstala v Maďarsku v péči příbuzných. V Budapešti vychodila základní školu a vystudovala dívčí internátní školu. Po válce přijela za otcem do Prahy a začala pracovat v mezistátních misiích, byla sekretářkou ministra informací, později ministra kultury V. Kopeckého. Stala se spolupracovnicí několika pražských nakladatelství, trvale zakotvila v nakladatelství Svoboda, odkud do penze odcházela ve funkci odpovědné (vedoucí) redaktorky. Do literatury vstoupila počátkem 50. let jako překladatelka příležitostných politických textů (např. výbor projevů a článků Mátyáse Rákosiho, 1951, výbor statí a projevů J. Révaiho Uměli jsme žít pro svobodu, 1952), v téže době se pokusila i o první překlady beletrie. Od prvopočátku spolupracovala s Ladislavem Hradským, který až do své smrti (1987) její překlady z hlediska českého jazyka a stylistiky soukromě přehlížel. Od konce 50. let navázala pro své překlady spolupráci se Státním nakladatelstvím krásné literatury a umění, pozdějším Odeonem. Počátkem 60. let se zaměřila na dílo L. Németha, začala se věnovat také D. Kosztolányimu, ohlasu se dostalo překladu románu F. Sánty Pátá pečeť. Překladatelské tempo, které tehdy nasadila a které udržela téměř do své smrti, čítalo více jak pětadvacet knih za desetiletí. Od 70. let překládala také maďarské filmy pro Československou televizi. V 70. letech se věnovala jak Nyugatovcům, tak současné próze (sestavila, přeložila a edičně zpracovala antologii moderních povídek Poslední adresa). 80. léta přinesla úspěch jejím překladům Staromódní příběh M. Szabóové a Společné viny E. Galgócziové. Na přelomu 80. a 90. let přesunula své překladatelské úsilí z téměř výhradně maďarské domény na německou a anglickou provenienci bestsellerových titulů (A. Wagnerová, M. Winder, R. Laneová, J. Blackmoreová) a spolupracovala zejména s nakladatelstvím Ivo Železný a Kalligram. Jako renomované překladatelce byly jí k českým převodům nabídnuty prestižní tituly P. Esterházyho Malá maďarská pornografie či G. Konrádova Kurátora.

Překlady z angličtiny

Furneaux /Furneauxová/, Robin: Amazonka (The Amazon; R, Praha, Orbis 1974)

Překlady z maďarštiny

Babits, Mihály: Kalif čápem (Gólyakalifa; VP, Praha, Odeon 1972)
Babits, Mihály: Údolí neklidu (VB, Odeon 1983, Praha, + Jindřich Pokorný [přebásnil])
Balázs /Balázsová/, Anna: Bezejmenní hrdinové (Névtelen hősök; R, Praha, Práce 1951; Praha, Práce 1961)
Benedek, István: Pařížské salony (Párizsi szalonok; R, Praha, Práce 1977)
Berkesi, András: Podivný podzim (Októberi vihar; R, Praha, SNKLHU 1960; Praha, Svoboda 1972)
Boldizsár, Iván: Seina neteče jen v Paříži (Rokonok és idegenek; R, Praha, Orbis 1967)
Boros, Ferenc: Společně na cestě k socialismu (V statí z literární historie, Praha, Svoboda 1981)
Bródy, Sándor: Rytíř slunce (A nap lovagja; R, Praha - Bratislava, Naše vojsko - Mladá fronta - Smena 1976)
Bródy, Sándor: Orel v Pešti (A sas Pesten; VP, Praha, Odeon 1989)
Cseres, Tibor: Chladné dny (Hideg napok; R, Praha, Odeon 1978)
Csurka, István: Velký úklid (A nagy takarítás; D, Praha, Dilia 1983)
Dávidová, Teréz: Časované štěstí (Időzített boldogság; próza, Praha, Mladá fronta 1978)
Dějiny maďarského revolučního hnutí (výbor statí, Brno, Svoboda 1974)
Déry, Tibor: Niki, příběh psa (Niki - Egy kutya története; N, Praha, Mladá fronta 1965)
Esterházy, Péter: Malá maďarská pornografie. Úvod do krásné literatury (Bevezetés a szépirodalomba. A kis magyar pornográfia; próza, Praha, Mladá fronta 1992)
Fábry, Zoltán: Naše vlast Evropa (V statí, Praha, Československý spisiovatel 1967)
Galgóczi /Galgócziová/, Erzsébet: Společná vina (A közös bűn; próza, Praha, Odeon 1982)
Galgóczi /Galgócziová/, Erzsébet: Tento týden bude ještě perný (Ez a hét még nehéz lesz...; N, Praha, Odeon 1988, + Václav Daněk [verše])
Gárdonyi, Géza: Ábel a Eszter (Ábel és Eszter; R, Praha, Melantrich 1982)
Goda, Gábor: Pan Poldini (Poldini úr; R, Praha, Svoboda 1967)
Goda, Gábor: Zpověď Floriána Tótha (Magányos utazás, Tóth Flórián vallomása; R, Praha, Melantrich 1968)
Gyurkó, László: Podobizna bez retuše (Lenin. Október; R, Praha, Svoboda 1970)
Halasi /Halasiová/, Mária: Každý den senzace (Minden nap szenzáció; R, Praha, Mladá fronta 1984)
Hernádi, Gyula: Sirocco (Sirokkó; R, Praha, Svoboda 1971)
Hernádi, Gyula: Pevnost (Az erőd; R, Praha, Odeon 1977)
Horgas, Béla: O zeleném prasátku (Mesélek a Zöld Disznóról; pohádka, Praha, Albatros 1978)
Hubay, Miklós: Antipygmalion (Antipygmalion / Ők tudják mi a szerelem; D/D, Praha, Dilia 1979)
Hubay, Miklós: Vrhači nožů (Késdobálók; D, Praha, Dilia 1985)
Illyés, Gyula: Na Cháronově člunu aneb Známky stárnutí (Kháron ladikján vagy az öregedés tünetei; próza, Praha, Melantrich 1972)
József /Józsefová/, Jolán: Na okraji města (A város peremén; R, Praha, Československý spisovatel 1954, + Kamil Bednář, Ladislav Hradský [oba verše])
Kádár, János: Vybrané projevy a články 1972-1978 (Praha, Svoboda 1980)
Kaló, Flórián: Dnešní příběh (Mai történet; D, Praha, Dilia 1976)
Kertész, Ákos: Jmeniny (Névnap; D, Praha, Dilia 1975)
Kolozsvári-Grandpierre, Emil: Dialog s osudem (Párbeszéd a sorssal; próza, Praha, Mladá fronta 1968)
Kolozsvári-Grandpierre, Emil: Ženy v drobném (Nők apróban; R, Praha, Svoboda 1980)
Konrád, György: Kurátor / Zakladatel města (Kurátor / A városalapító; R, Brno, Kalligram 1996, + Milan Navrátil)
Kosztolányi, Dezső: Pavučina (Pacsirta; R, Praha, Mladá fronta - Svoboda 1961)
Kosztolányi, Dezső: Balónek uletí (VP, Praha, Odeon 1966)
Kosztolányi, Dezső: Zlatý drak (Arany sárkány; R, Praha, Odeon 1974)
Kosztolányi, Dezső: Blažená smutná píseň (VB, Praha, Odeon 1985, + Václav Daněk [přebásnil])
Kosztolányi, Dezső: Přetvářka (VP, Praha, Mladá fronta 1988)
Kosztolányi, Dezső: Krvavý básník Nero (Nero, a véres költő; R, Praha, Svoboda 1989)
Mándy, Iván: Ďáblova kuchyně (Az ördög konyhája; VP, Praha, Mladá fronta 1969)
Mikszáth, Kálmán: Černé město (Fekete város; R, Praha, Odeon 1984)
Mód, Aladár: 400 let bojů za nezávislost Maďarska (400 év az önálló Magyarországért; V statí, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1955, + Kamil Bednář, Ladislav Hradský [oba verše])
Moldova, György: Temný anděl (Sötét angyal; próza, Praha, Odeon 1972)
Móricz, Zsigmond: Buď dobrý až do smrti (Légy jó mindhalálig; R, Praha, SNKLHU 1959; Praha, Práce 1968)
Nagy, Lajos: Jeremiáda (VP, Praha, Nakladatelství politické literatury 1964)
Németh, László: Hrůza (Iszony; R, Praha, SNKLHU 1960; Praha, Svoboda 1972)
Németh, László: Hřích (Bűn; R, Praha, SNKLHU 1962; Praha, Odeon 1972; Praha, Melantrich 1984)
Németh, László: Smutek (Gyász; R, Praha, Československý spisovatel 1963)
Németh, László: Vozy v září (Kocsik szeptemberben; R, Praha, Odeon 1967)
Németh, László: Smíření (Irgalom; R, Praha, Odeon 1987)
Nógrádi, Sándor: Lekce z dějin (Új történet kezdődött; R, Praha, Svoboda 1967)
Passuth, László: Lombardský zámek (A lombard kastély; R, Praha, Svoboda 1978)
Pós, Sándor: Smyšlená reportáž o americkém popfestivalu (Képzelt riport egy pop-fesztiválról; D, Praha, Dilia 1976)
Poslední adresa (VP, Praha, Melantrich 1979)
Rákosi, Mátyás: Výbor z projevů a článků (Praha, Svoboda 1951)
Révai, József: Petőfi a Ady (Petőfi és Ady; statě, Praha, Československý spisovatel 1952)
Révai, József: Uměli jsme žít pro svobodu (Marxismus, népiesség, magyarság / Élni tudtunk a szabadsággal; V statí, Praha, Orbis 1952)
Sánta, Ferenc: Pátá pečeť (Az ötödik pecsét; R, Praha, Mladá fronta 1966)
Sipkay, Barna: Život na krku (Nyakamban az élet; R, Praha, Práce 1973)
Sütő, András: Kain a Ábel (Kain és Ábel; R, Praha, Dilia 1980)
Szántó, Tibor: Netopýří sídlo (A Denevér kastély; Praha, Práce 1978)
Szabó /Szabóová/, Magda: Staromódní příběh (Régimódi történet; R, Praha, Odeon 1981)
Szakonyi, Károly: Šestého dne (A hatodik napon; D, Praha, Dilia 1979)
Tóth /Tóthová/, Judit: Kam padne jablko (Kifutópálya; R, Praha, Melantrich 1983)
Vidor, Miklós: Výzva (A kihívás; R, Praha, Mladá fronta 1980)

Překlady z němčiny

Blackmore /Blackmoreová/, Jane: Stalo se v noci (In jener Nacht; R, Praha, Ivo Železný 1994)
Bolten /Boltenová/, Yvonne: Svatba ze vzdoru (Die Trotzheirat; R, Praha, Ivo Železný 1994)
Forrel, Frank: Dík, že tě mám (Du bist so lieb zu mir; Praha, Ivo Železný 1993)
Lane /Laneová/, Roumelia: Romantický ostrov (Romantische Insel; R, Praha, Ivo Železný 1993)
Wagner /Wagnerová/, Alena: Odsunuté vzpomínky (1945 waren sie Kinder; LF, Praha, Prostor 1993, + Marie Karstenová, Alena Wagnerová)
Winder, Marvis: V přístavu lásky (Im Hafen der Liebe; R, Praha, Ivo Železný 1994)