Pantůček Svetozár

Pantůček Svetozár* 16. 2. 1931 Trnava (Slovensko)
† 20. 4. 2000 Praha

arabista, překladatel z arabštiny, berberštiny a tuárežštiny, angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny

Roku 1953 absolvoval studium češtiny, ruštiny a arabštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a 1955 nastoupil jako odborný asistent pro neruské literatury na Vysoké škole ruského jazyka a literatury. 1959-72 působil jako vědecký pracovník v Orientálním ústavu Československé akademie věd, přednášel severoafrickou literaturu a tuárežštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vyučoval na Jazykové škole a konal přednášky pro veřejnost. 1963 dosáhl hodnosti kandidáta filologických věd (CSc.) a 1967 získal titul PhDr. 1969-70 pobýval jako hostující profesor na univerzitě v Münsteru (SRN). Po vynuceném odchodu z Orientálního ústavu (1973) působil jako překladatel ve svobodném povolání; v té době získal dvakrát grant na univerzitě v Münsteru. 1990 se vrátil do Orientálního ústavu jako vědecký pracovník, 1992-93 zde zastával funkci ředitele. Specializoval se na moderní arabské literatury s hlavním zaměřením na severní Afriku, byl odborníkem na tuárežštinu a překladatelem arabské literatury.

Překlady z arabštiny

Abd al-Masíh al-Haddád: V nebožtíkově domě (P, Nový Orient, 4/1959)
Abdalwaháb al-Bajátí: O králíkovi a jednotném průkazu (P, Nový Orient, 7/1986)
Abdarrahmán aš-Šarkáví: Sny mládí (P, Nový Orient, 1/1960)
Al-Džáhiz: Kniha lakomců (Kitáb al-buchalá; polemický spis, Praha, Odeon 1975)
al-Hakím, Taufík: Lidé z jeskyně (Ahl al-kahf; D, Nový Orient, 9-10, 1-3/1991-92
Azzeddín al-Madaní: Příběh o dveřích (P, Nový Orient, 3/1995)
Džibrán, Chalíl Džibrán: Blázen a jiné paraboly (The Madman; sbírka filozofických bajek, Praha, Dar Ibn Rushd 1994)
Mahmúd al-Bajátí: Dvojník (P, Nový Orient, 7/1987)
Mahmúd al-Mes'adí: Sindibád a čistota (P, Nový Orient, 8/1995)
Mammuí, Malúd: Zapomenutý pahorek (R, Praha, Odeon 1971)
Moderní tuniské povídky (VP, Praha, Dar Ibn Rushd 1996)
Moderní syrské povídky (VP, Praha, Dar Ibn Rushd 1997)
Moderní marocké povídky (VP, Praha, Dar Ibn Rushd 1999)
Mořská víla a jiné arabské pohádky (výbor z pohádek, Pardubice, Delta 1995)
Muhammad Ibráhím Dakrúb: Než nastane ráno (P, Nový Orient, 3/1962)
Muhammad Ibráhím Dakrúb: Pět piastrů (P, Nový Orient, 10/1960)
Sáleh at-Tajjib: Cesta na sever (Praha, Odeon 1986)
Zakaríjá Támir: Spálené lodě / Obžalovaný / Vousy (VP, Nový Orient, 6/1990)
Zakletý sultán - arabské pohádky (výbor z pohádek, Praha, Najáda 1993)

Překlady z berberštiny

Berberská lidová poezie (VB, Nový Orient, 7/1962)
Z berberské lidové poezie (VB, Nový Orient, 1/1962, + Jana Neumannová [přebásnila])

Překlady z francouzštiny

Fénelon, Fania: Dívčí orchestr. Svědectví sebrané Marcelou Routierovou (Sursis pour l'orchestre; R, Praha, Naše vojsko 1984)
Mammeri, Mouloud: Zapomenutý pahorek (La colline oubliée; R, Praha, Odeon 1971)
Roy, Jules: Sluneční koně (Les chevaux de soleil; R, Praha, Naše vojsko 1981)

Překlady z tuárežštiny

Kozel a kanec (P [bajka], Nový Orient, 8/1968)
Tuárežská přísloví (Nový Orient, 7/1961)