BERBERSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
BERBERSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Berberská lidová poezie (VB, Nový Orient, 7/1962) - přel. Svetozár Pantůček
Z berberské lidové poezie (VB, Nový Orient, 1/1962) - přel. Svetozár Pantůček a Jana Moravcová-Neumannová [jako Jana Neumannová; přebásnila]