Pallas Gustav

Pallas Gustav* 21. 7. 1882 Hořovice
† 12. 4. 1964 Praha

literární historik a kritik, překladatel ze severských jazyků (dánštiny, norštiny, švédštiny)

Gymnázium studoval v Hradci Králové, po ukončení vysokoškolských studií (PhDr.) působil jako středoškolský profesor na Městském dívčím gymnáziu Krásnohorská v Praze. Byl redaktorem v nakladatelství J. Otty, kde redigoval Zlatou Prahu (1917-29) a Knihovnu Zlaté Prahy. U nakladatele J. Alberta redigoval Knihovnu klasických memoárů, Životopisy a paměti a Mistry světových románů. Je autorem několika literárních příruček z oblasti české literatury (Dějiny literatury české pro školy obchodní, 1919, Populární dějiny literatury české a slovenské, 1919, Slovníček literární 1923, s V. Zelinkou Obrazové dějiny literatury české, 1926). Více se však zabýval severskými literaturami, knižně vyšly jeho studie a monografie Henrik Ibsen. Studie životopisná a kritická (1927), August Strindberg a naturalismus švédský (1933), Selma Lagerlöfová a novoidealismus ve Švédsku (1933), Knut Hamsun a soudobá norská beletrie (1933), Severské literatury nové doby (1939), Idey života. Essaye o životním optimismu i skepsi (1940), Hvězdy severu. Kapitoly z kulturních dějin severských (1948), Moderní literatura severská v hlavních představitelích a směrech. Rovněž ve své překladatelské činnosti se zaměřoval především na severské literatury, z nichž také uspořádal několik výborů (Mistři novelistiky severské, 1921; Severské pohádky, 1957). Větší část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945, později vycházely především jeho překlady pohádek H. Ch. Andersena.

Překlady z dánštiny

Andersen, Hans Christian: O princezně na hrášku [a jiné pohádky] (výbor pohádek [z Eventyr og Historier], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968; Praha, Albatros 1978)
Andersen, Hans Christian: Ošklivé kačátko (výbor pohádek [z Eventyr og Historier], Praha, Albatros 1974)
Andersen, Hans Christian: Pohádky (Eventyr og Historier; pohádky, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967; Praha, Albatros 1973; Praha, Albatros 1981; Praha, Albatros 1985; Praha, Albatros 1990)
Andersen, Hans Christian: Pohádky Hanse Christiana Andersena (výbor pohádek [z Eventyr og Historier], Praha, Ikar 1997)
Andersen, Hans Christian: Pohádky H. Ch. Andersena (Princezna na hrášku, Sviňáček, Císařovy nové šaty) (DD [z Eventyr og Historier, dramatizace Dana Svozilová], Praha, Dilia 1979)
Jensen, Johannes Vilhelm: Exotické novelly (Eksotiske noveller; PP, Praha, Topič 1914; Praha, Topič 1924)

Překlady z norštiny

Ibsen, Henrik: Císař a Galilejský. Světodějná hra. Díl 1. Odpadnutí Caesarovo. Díl 2. Císař Julián (Kejser og Galilaeer; DD, Praha, J. Otto 1917)
Ibsen, Henrik: Císař a Galilejský. Světodějná hra. Díl 2. Císař Julián (Kejser og GalilaeerD, Praha, J. Otto [192?])
Hamsun, Knut: Královna ze Sáby (VN, Praha, J. R. Vilímek 1915, + další překladatelé)
Hamsun, Knut: Pan. Ze zápisků poručíka Tomáše Glahna (Pan. Aus Leutnant Thomas Glahns Papieren; R, Praha, Veraikon 1912; Praha, Veraikon 1917; Praha, Veraikon 1918; Praha, Otto 1919)
Hamsun, Knut: Poslední radost. Nálady (Den sidste glaede; R, Praha, Zátiší [Klika] 1912; Praha, Zátiší [Klika] 1918; Praha, Družstevní práce 1921)

Překlady ze švédštiny

Levertin, Oscar: Rokokové novely (Rococonoveller; PP, Praha, Otto 1917)
Rydberg, Viktor: Štědrovečerní dobrodružství malého Vigga (Lille Viggs äfventyr paa julafton; příběh pro děti, Praha, Alois Hynek 1911)

Překlady z různých severských jazyků (norštiny, švédštiny a finštiny)

Pallas, Gustav: Severské pohádky. Našim dětem vypravuje Gustav Pallas (výbor pohádek, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957)