Oliva Pavel

Oliva Pavel


* 23. 11. 1923 Praha

klasický filolog a historik, překladatel ze starověké řečtiny

Od prosince 1941 do května 1945 vězněn v nacistických koncentračních táborech (Terezín, Osvětim, Schwarzheide). 1945-1949 vystudoval klasickou filologii a dějiny starověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1945-1951 asistent a odborný asistent na Vysoké škole politických a hospodářských věd, 1951-1952 odborný asistent FF UK, 1952-1970 vědecký pracovník (od 1955 zástupce ředitele) Historického ústavu ČSAV, 1970-1992 vedoucí vědecký pracovník Kabinetu pro klasická studia ČSAV. Od 1984 předseda Jednoty klasických filologů. 1951 PhDr., 1961 DrSc., 1965 člen-korespondent ČSAV, 1968 řádný profesor FF UK. 1962-1970 předseda vědeckého kolegia historie, zástupce ČSAV v Union académique internationale v Bruselu (1972-1975, 1985-1988 člen byra UAI, 1988-1991 první místopředseda UAI). Přednášel na zahraničních univerzitách, zejména v Německu a ve Velké Británii (1981 hostující profesor v Oxfordu). O jeho životě a činnosti viz I. Lisový: Dialogy s profesorem Pavlem Olivou. Otec překladatelky Hany Linhartové.

Je autorem řady knih o dějinách starověku, zejména: Raná řecká tyrannis, Praha 1954; Pannonie a počátky krize římského impéria, Praha 1959; Spartakus. Povstání otroků a spartakovská tradice, Praha 1960 (s V. Olivovou); Historia de los Griegos, Buenos Aires 1966, Mexico 1983 (s B. Boreckým); ABC Světových dějin (s dalšími autory), Praha 1967; Sparta a její sociální problémy, Praha 1971 (anglicky Amsterdam 1971, španělsky Madrid 1983); Solón, Praha 1971 (německy Konstanz 1988); Zrození řecké civilizace, Praha 1976 (anglicky Londýn 1981, Edmonton 1985, italsky Řím 1983); Civilizace starověkého středomoří, Praha 1984, 2014 (s J. Burianem); Dějiny starověkého světa (učebnice pro gymnázia), Praha 1994, 1995, 1998; Řecko mezi Makedonií a Římem, Praha 1995; Zrození evropské civilizace, Praha 1995, 2003; Dějiny Řecka (s dalšími autory), Praha 1998, 2007; Kolébka demokracie, Praha 2000; Svět helénismu, Praha 2001; Řecko (s V. Vavřínkem a R. Dostálovou), Praha 2002; Démosthenés, Praha 2007; Encyklopedie dějin Starověku (s P. Charvátem a V Markem), Praha 2008; Polybios a jeho svět, Praha 2013.

Od založení Antické knihovny v roce 1998 byl členem redakční rady této knižnice, napsal předmluvy k několika svazkům a několik svazků redigoval.

Ocenění:
1983 – stříbrná plaketa Františka Palackého ČSAV
1988 - zlatá plaketa Františka Palackého ČSAV
1998 - pamětní medaile Univerzity Karlovy
2005 - státní vyznamenání k 60. výročí ukončení 2. světové války

Překlady ze starověké řečtiny

Nejstarší řecká lyrika, Praha 1981 (AK A4, s dalšími překladateli)
Démosthenés: Řeči na sněmu, (AK 70), Praha 2002
Aristotelés: Athénská ústava, (AK 70), Praha 2004
Polybios: Dějiny I (AK 78), Praha 2008
Polybios: Dějiny II (AK 79), Praha 2009
Polybios: Dějiny III (AK 80), Praha 2011
Polybios: Dějiny IV (AK 81), Praha 2012
Plútarchos: O politické činnosti (AK), Praha 2014

Překlad z angličtiny a němčiny

Kantor, Alfred: Svědectví. Terezín - Osvětim - Schwarzheide, prosinec 1941 - Květen 1945 (Praha 2007)


poslední aktualizace: 7.7.2014