Oliva Ljubomír

Oliva Ljubomír* 3. 11. 1921 Praha
† 7. 6. 1998 Praha

filmový publicista, překladatel z angličtiny, němčiny a francouzštiny

Svou profesionální dráhu začal roku 1945 ve Filmovém ústavu v Praze, později působil v redakci časopisu Film a doba, redigoval rovněž časopis Czechoslovakia Film. Autor publikací Ingmar Bergman (1966), Režiséři (Itálie) (1984), Filmová Itálie (1987). S J. Brožem přeložil Dějiny filmu G. Sadoula. Překládal z angličtiny, němčiny a francouzštiny, zaměřoval se na díla s filmovou problematikou a na detektivní žánr.

Překlady z angličtiny

Blake, Michael: Tanec s vlky (Dances with Wolves; R, Praha, Cinema 1991)
Clarkson, Wensley: Mel Gibson. Důvěrný příběh (Mel - the inside story; LF, Praha, Daniel 1994)
Epstein, Edward Z. - Morella, Joe: Paul Newman & Joanne (Paul and Joanne: A Biography of Paul Newman and Joanne Woodward; LF, Praha, Daniel 1994)
Gardner, Craig Shaw: Návrat do budoucnosti 2 (Back to the Future, Part II: A Novel; R, Praha, Cinema 1992)
Gardner, Craig Shaw: Návrat do budoucnosti 3 (Back to the Future, Part III: A Novel; R, Praha, Cinema 1993)
Gram, Dewey: Dokonalý svět (A Perfect World; R, Hořovice, Mht 1994)
Gravel, Geary: Hook (Hook; R, Praha, Mht 1992)
Kazan, Elia: Ameriko, Ameriko (America, America; filmový scénář, Světová literatura, 5/1964)
Komnata hrůzy. Výbor ze zahraničních hororů (VP, Praha, Obchodní společnost Allan 1991, + další překladatelé)

Překlady z francouzštiny

Amengual, Barthélemy: René Clair (René Clair; LF, Praha, Orbis 1966, + Petr Kopta [verše])
Bazin, André: Co je to film? (Qu'est-ce que le cinema?; LF, Praha, Československý filmový ústav 1979)
Clair, René: Po zralé úvaze (Réflexion faite; LF, Praha, Orbis 1950; Praha, Orbis 1964)
Collet, Jean: Jean-Luc Godard (Jean-Luc Godard; LF, Praha, Orbis 1969)
Kyrou, Ado - Lherminier, Pierre: Luis Buñuel (Luis Buñuel; LF, Praha, Orbis 1965, [obsahuje výňatky ze scénářů Anděla zkázy a Deník komorné])
Rozhovory Hitchcock - Truffaut (Hitchcock - Truffaut; rozhovory, Praha, Československý filmový ústav 1987)

Překlady z němčiny

Camonte, Tony C.: Hollywood včera a dnes (LF, Praha, Český filmový ústav 1992)
Zondergeld, Rein A.: Alain Delon (Alain Delon - Seine Filme - seine Leben; LF, Praha, Československý filmový ústav 1990)