Munzar Jiří

Munzar Jiří* 7. 2. 1937 Praha

vysokoškolský pedagog, germanista, anglista a nordista, překladatel z němčiny, angličtiny, dánštiny, švédštiny, norštiny a ruštiny

Po maturitě (1955) na gymnáziu v Praze studoval 1955-60 anglistiku, rusistiku a nordistiku (později i germanistiku) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1967 získal titul PhDr., 1982 titul CSc. V letech 1962-68 byl odborným pracovníkem katedry jazyků Československé akademii věd v Praze, 1968-71 vyučoval jako odborný asistent na Vysoké škole zemědělské v Brně. Od 1972 působí na Ústavu germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, zprvu jako odborný asistent, od 1986 jako docent, od r. 2000 jako profesor, v letech 1991-2003 jako vedoucí Ústavu. Věnuje se germanistice, nordistice a anglistice. Je autorem učebních textů, řady odborných studií a doslovů. Pro antologii Mýtus a jeho svět (1984) sestavil antologii eddické poezie, provedl revizi překladu Libuše Kozákové a sestavil bibliografii a napsal vysvětlivky. Sestavil a vydal referáty z mezinárodní konference věnované osobnosti Roberta Musila (konference 1992, vydání 1994). Překládá z němčiny, angličtiny, dánštiny, švédštiny, norštiny a ruštiny, především beletrii a díla filozofického a teologického zaměření. Roku 1995 mu byla udělena Humboldtova cena (Humboldtpreis).

Překlady z angličtiny

Greene, Graham: Paradox křesťanství (VE, Praha, Vyšehrad 1970, + Jan Scheinost [německé texty] [Jiří Munzar anglické a francouzské texty])
Melville, Herman: Billy Budd (VN, Praha, Vyšehrad 1978, + Eva Kondrysová)
Conrad, Joseph: Srdce temnoty (Heart of Darkness; N, Praha, Vyšehrad 1980, + Jiří Sirotek)
Conrad, Joseph: Srdce temnoty (Heart of Darkness; N, Frýdek-Místek, Alpress 2006. + Jiří Sirotek)

Překlady z němčiny

Brentano, Clemens: O růžovém keři (výbor pohádek, Praha, Vyšehrad 1978)
Fühmann, Franz: Vznášející se anděl (Barlach in Güstrow; N, Praha, Vyšehrad 1982)
Brentano, Clemens: O statečném Kašparovi a krásné Aničce (výbor próz, Praha, Odeon 1988, + Vladimír Vařecha)
Eichendorff, von Joseph: Šálení podzimu (VB, VP, Praha, Odeon 1988)
Brentano, Clemens: O myrtové panně (Von dem Myrtehfräulein; Praha, Zvon 1996)
Le Fort, Gertrud von: Poslední na popravišti a jiné novely (Der letzte am Schafott; Kostelní vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2010, + Ivan Holík)
Küng, Hans: Ježíš (Jesus, Brno, Barrister&Principal, 2013, + Stanislav Štýs)
Maier, Hans: Svět bez křesťanství - Co by bylo jina? (Welt ohne Christentum - Was wäre anders?, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 2014)

Překlady z ruštiny

Steblin-Kamenskij, Michail Ivanovič: Svět islandských ság (Mir sagi; odborný text esejistického rázu, Praha, Vyšehrad 1975)

Překlady ze švédštiny

Herner, Birger: Klinická laboratorní diagnostika (Klinisk laboratorsk diagnostik; odborný text, Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1970, + Marta Munzarová)

 

poslední aktualizace 5.8.2014