Mertlík Rudolf

Mertlík Rudolf* 14. 5. 1913 Praha
† 28. 7. 1985 Praha

klasický filolog, editor, spisovatel, překladatel z latiny, starověké řečtiny a z němčiny

Od 1929 studoval při zaměstnání gymnázium v Hradci Králové, 1937 maturoval a začal studovat latinu a řečtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od listopadu 1939 byl vězněn, po návratu (1942) z koncentračního tábora se v Hradci Králové učil tiskařem. 1945-46 dokončil studia na Univerzitě Karlově a 1946-48 vyučoval na státním reálném gymnáziu v Praze. Po únoru 1948 byl vyloučen ze státní služby a později odsouzen za protistátní činnost, od listopadu 1953 do května 1960 byl vězněn ve Valdicích. V 60. letech se věnoval překladatelské a editorské práci ve svobodném povolání; od začátku 70. let se musel publikačně odmlčet, své překlady vydával pod vypůjčenými jmény. Do české literatury vstoupil básnickými sbírkami odrážejícími osobní prožitky z dětství a mládí - Když dítě osiří (1928), Smuteční úsměvy (1930). Pro mládež převyprávěl starověké báje a středověké literární památky - Starověké báje a pověsti (1968, rozšířené 1972), Příběhy lásky od nejstarších dob až do pozdního středověku (1968), Příběhy Odysseovy (1969), Polykratův prsten (1986). Spolupracoval (bez uvedení jména) na Slovníku antické kultury (1974). Od založení 1969 externě řídil knižnici Antická knihovna v nakladatelství Svoboda. Vedle této významné práce editorské bylo hlavním těžištěm jeho literární činnosti rozsáhlé překladatelské dílo, charakterizované velkým časovým záběrem i širokým žánrovým rozpětím (poezie, próza i drama). Profesionálně začal překládat 1942, upřednostňoval „věrný překlad před volným tlumočením", nevyhýbal se ani kompilačnímu překladu konzervujícímu úspěšná řešení předchůdců. Překládal z latiny a starověké řečtiny jak díla známá, tak texty dosud nepřeložené nebo přeložené jen zčásti. Z antické řecké literatury přetlumočil stylisticky náročná díla (Ílias), v římském písemnictví se zaměřil na milostnou poezii (Ovidius). Významnou oblastí jeho překladatelského zájmu byly středověké latinské texty - satiry, parodie, žákovská literatura a díla humanistů. Překladem veršů přispěl do řady knih, např. Poutníkův labyrint světa V. Binara (1982), Nejstarší česká epika J. Lehára (1983).

Překlady z latiny

Antické novely (VN, Praha, SNKLU 1965, + Bořivoj Borecký, Karel Hrdina, Ferdinand Steibitz, [obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny])
Catullus - Tibullus - Propertius: Pěvci lásky (VB, Praha, Svoboda 1973, + Otakar Smrčka [Catullus], [Rudolf Mertlík neuveden])
Catullus - Tibullus - Propertius: Triumvirové lásky (VB, Praha, SNKLU 1964, + Otakar Smrčka [Catullus])
Claudianus: Únos Proserpiny (De raptu Proserpinae; Praha, Svoboda 1975, + Jana Nechutová [K sňatku císaře Honoria s Marií], [Rudolf Mertlík neuveden])
Ďábel a papež (satiry, Praha, SNKLHU 1953, + Radovan Krátký)
Dopisy tmářů (Epistolae obscurorum virorum; bibliofilie, Praha, Československý spisovatel 1953)
Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti / List Martinu Dorpiovi (Móriás enkómion, id est Stultitiae laus [z Opera Desiderii Erasmi Roterodami]; pojednání, in: Chvála bláznivosti / List Martinu Dorpiovi, Praha, Mladá fronta 1986); Praha, Odeon 1966; in: Chvála bláznivosti / List Martinu Dorpiovi, Praha, Aurora 1995)
Erasmus Rotterdamský: Živá tvář Erasma Rotterdamského (výbor, Praha, Vyšehrad 1985, + Martin Svatoš)
Horatius: Listy (in: Vavřín a réva, Praha Odeon 1972, [jméno překladatele neuvedeno])
Horatius: Satiry (in: Vavřín a réva, Praha, Odeon 1972, [jméno překladatele neuvedeno])
Karel IV.: Vlastní životopis (Vita Caroli; bibliofilie, 1985)
Lucanus: Farsalské pole (Pharsalia; B [epos], Praha, Svoboda 1976, + Jana Nechutová [Chvalozpěv na Pisona], [Rudolf Mertlík neuveden])
Ovidius: Ibis (Ibis; B, in: Verše z vyhnanství, Praha, Svoboda 1985)
Ovidius: Jak léčit lásku (Remedia amoris; BB, in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1969; in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1990)
Ovidius: Lásky (Amores; BB, in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1969; in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1990)
Ovidius: Listy milostné (Heroides; BB, Praha, Fr. Borový 1943; in: Lásky / Listy milostné / Umění milovati / Jak léčiti lásku, Praha, SNKLU 1963; in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1969; in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1990)
Ovidius: Listy z Pontu (Epistulae ex Ponto; BB, in: Kalendář / Žalozpěvy / Listy z Pontu, Praha, Odeon 1966; in: Verše z vyhnanství, Praha, Svoboda, 1985)
Ovidius: O lovu ryb (Halieutica; zlomek B, in: Verše z vyhnanství, Praha, Svoboda 1985)
Ovidius: Písně lásky a žalu (VB, Praha, Československý spisovatel 1965, + Ivan Bureš)
Ovidius: Umění milovat (Ars amatoria; BB, Praha, Odeon 1969, + Ivan Bureš, [Rudolf Mertlík upravil]; in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1969; in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1990)
Ovidius: Žalozpěvy (Tristia; BB, Praha, Jan Laichter 1943; Praha, SNKLHU 1953; in: Kalendář / Žalozpěvy / Listy z Pontu, Praha, Odeon 1966; in: Verše z vyhnanství, Praha, Svoboda, 1985)
Ovidius: Proměny (Metamorphoses; BB, Praha, Svoboda 1974, + Ivan Bureš, [Rudolf Mertlík jako Radislav Hošek upravil, Mertlík ani Hošek neuvedeni])
Písně pastvin a lesů (VB, Praha, Svoboda 1977, jako Václav Dědina [Zpěvy palatinské], + Rudolf Kuthan, František Novotný, Otmar Vaňorný, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])
Písně žáků darebáků1, 2 (Carmina scholarium vagorum) (VB, Praha, Svoboda 1970/71; scénické provedení pod titulem Kantor Barnabáš a žáci darebáci, premiéra Praha 1971)
Písně žáků darebáků. Výbor ze středověké latinské poesie žákovské (Carmina scholarium vagorum. Poesis latinae medii aevi nonnulla exempla) (VB, Praha, Sfinx, Bohumil Janda 1948, + Radovan Krátký)
Písně žáků darebáků. Výbor ze středověké poesie žákovské. Část 2. Skladby satirické a parodistické (VB, Praha, Melantrich 1951, + Radovan Krátký)
Propertius: Elegie (BB, Praha, Mladá fronta 1945 + Vladimír Šrámek; Praha, Mladá fronta 1962, + Vladimír Šrámek)
Římská lyrika (VB, Praha, SNKLHU 1957, + Ferdinand Stiebitz, další překladatelé)
Sebrání písní potulného cechu studentského. Výbor ze středověké latincké poesie žákovské [písně žáků darebáků 1] (VB, Praha, Evropský literární klub 1948, + Radovan Krátký)
Sestra Múza. Světská poezie latinského středověku (VB, Praha, Odeon 1990, + Václav Bahník, Karel Hrdina, Ferdinand Stiebitz, Dana Svobodová, Dagmar Tenorová, Anežka Vidmanová, Irena Zachová)
Svět ezopských bajek (výbor, Praha, Svoboda 1976, jako Jiří Valeš, + Václav Bahník, Rudolf Kuthan, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])
Tibullus: Láska a mír (Elegiae; BB, Praha, 1946; Praha, Jan Laichter 1949)
Zbav mě mé tesknosti. Výbor z české a latinské světské tvorby epochy středověku a renesance (VB, Universitas, 5/1983; Brno, Blok 1983; Listy filologické, 107/1984)
Žitavský, Petr: Kronika Zbraslavská (Chronicon aulae regiae; LF, Praha, Melantrich 1952, + Anna Pavlů, František Heřmanský, [Rudolf Mertlík a Anna Pavlů verše])
Žitavský, Petr: Zbraslavská kronika (Chronicon Aulae Regiae; kronika, Praha, Svoboda 1976, + František Heřmanský, [Rudolf Mertlík verše])

Překlady z němčiny

Brant, Sebastian: Loď bláznů (Das Narrenschiff; B, Praha, Odeon 1973, [Rudolf Mertlík neuveden])
Dobrodružství paní Anežky. Výbor z německých prozaických švanků (VP, Praha, Odeon 1966)
Sachs, Hans: Masopustní hry a šprýmy (VD, Praha, SNKLHU 1957, [Rudolf Mertlík neuveden]; premiéra Praha, Disk 1971)
Sachs, Hans: Masopustní šprýmy (VD, Praha, Dilia 1992)

Překlady ze starověké řečtiny

Antické novely (VN, Praha, SNKLU 1965, + Bořivoj Borecký, Karel Hrdina, Ferdinand Steibitz, [obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny])
Apollon a múzy. Oslava života, lásky a umění (VB, Praha, Supraphon 1982)
Čtení z antiky. Rozhlasová Antická knihovna, cyklus četby ze starověkých myslitelů (výbor textů, Praha, Svoboda 1969, + další překladatelé)
Dobrodružství lásky. Řecký román (R, Praha, Arista 2001)
Eugenianos, Niketas: O lásce Drosilly a Charikla (Erotici scriptores; BB, Praha, Odeon 1987)
Euripidés: Alkéstis (Alkéstis; D, in: Trójanky a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1978, jako Olga Valešová)
Euripidés: Elektra (Élektrá; D, in: Trójanky a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1978, jako Olga Valešová)
Euripidés: Foiničanky (Foinissai; D, ; in: Hippolytos a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1986)
Euripidés: Helena (Heléné; D, in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970; in: Hippolytos a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1986)
Euripidés: Hippolytos (Hippolytos; D, in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970; in: Hippolytos a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1986)
Euripidés: Ifigenie u Taurů (Ifigenia en Taurois; D, in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970; in: Hippolytos a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1986)
Euripidés: Ifigenie v Aulidě (Ífigeneia en Aulidi; D, in: Trójanky a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1978, jako Olga Valešová)
Euripidés: Orestés (Orestés; D, in: Trójanky a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1978, jako Olga Valešová)
Euripidés: Prosebnice (Hiketidés; D, in: Hippolytos a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1986)
Euripidés: Rhésos (Rhésos; D, in: Hippolytos a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1986)
Euripidés: Trójanky (Tróadés; D, in: Trójanky a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1978, jako Olga Valešová)
Homér: Ílias (Ílias; B [epos], Praha, Odeon 1980)
Homér: Odysseia (Odysseía; B [epos], Praha, Odeon 1984)
Homér: Odysseova dobrodružství (Odysseía; výbor, Praha, Československý spisovatel 1968)
Charitón: O věrné lásce Chairea a Kallirhoy (Ta peri Chairean kai Kallirrhoén; R, Praha, Odeon 1967)
Nejstarší řecká lyrika (Anthologia lyrica Graeca; VB, Praha, Svoboda 1981, + Radislav Hošek, František Novotný, Pavel Oliva, Ferdinand Stiebitz)
Obrázky z řeckého života (výbor, Praha, Svoboda 1983, + Radislav Hošek, Ferdinand Stiebitz)
Písně pastvin a lesů (VB, Praha, Svoboda 1977, jako Václav Dědina [část veršů Theokritových, Moschových a Biónových], + Rudolf Kuthan, František Novotný, Otmar Vaňorný, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])
Plútarchos: Životopisy slavných Řeků a Římanů I, II (Bioi paralléloi; LF, Praha, Odeon 1967, + Václav Bahník, Antonín Hartmann, Ferdinand Stiebitz, Edita Svobodová)
Poslední růže (VB [výbor ze staré řecké lyriky], Praha, Československý spisovatel 1964)
Sofoklés: Aias (Aias; D, in: Tragédie [Sophoclis tragoediae], Praha, Svoboda 1975, jako Václav Dědina)
Sofoklés: Filoktétés (Filoktétés; D, in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975, jako Václav Dědina)
Sofoklés: Oidipus na Kolónu (Oidipús ho epi Kolónó; D, in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975, jako Václav Dědina)
Sofoklés: Tráchíňanky (Trachiniai; D, in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975, jako Václav Dědina)
Svět ezopských bajek (výbor, Praha, Svoboda 1976, jako Jiří Valeš, + Václav Bahník, Rudolf Kuthan, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])
Verše na rozloučenou (VB, in: Músaios: Héro a Leandros,Praha, Svoboda 1974, + Julie Nováková, [Rudolf Mertlík neuveden])
Z myšlenek Theognidových (výbor, in: Músaios: Héro a Leandros, Praha, Svoboda 1974, + Julie Nováková, [Rudolf Mertlík neuveden])