Merhaut Boris

Merhaut Boris* 6. 1. 1924 Praha

indolog, publicista, překladatel z hidštiny, urdštiny a angličtiny

Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze během totálního nasazení studoval hindustánštinu. Roku 1945 se zapsal zároveň na Lékařskou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, ale po pěti semestrech medicínu opustil, aby se věnoval společenským vědám. Studoval psychologii, pedagogiku, knihovnictví, indologii a religionistiku. 1954-72 pracoval v Orientálním ústavu Československé akademie věd, krátce působil v bytovém družstevnictví, 1974-76 nalezl uplatnění jako žurnalista ve Zdravotnických novinách. Po politicky motivované výpovědi pracoval až do odchodu do důchodu jako psycholog v oboru zdravotní výchova. Zajímá se o ekologickou výchovu, vzdělávání ke kosmopolitismu, globálnímu občanství planety Země. Spolupracuje s Českým rozhlasem, Rádiem Svobodná Evropa a s televizí.

Překlady z angličtiny

Džibrán, Chalíl: Prorok (nábožensko-filozofické úvahy, Praha, Lyra pragensis 1973, + Eliška Merhautová; in: Prorok / Zahrada prorokova, Praha, Vyšehrad 1990, + Eliška Merhautová; in: Prorok / Zahrada prorokova, Praha, Onyx 1998, + Eliška Merhautová)
Džibrán, Chalíl: Zahrada prorokova (nábožensko-filozofické úvahy, in: Prorok / Zahrada prorokova, Praha, Vyšehrad 1990, + Eliška Merhautová; in: Prorok / Zahrada prorokova, Praha, Onyx 1998, + Eliška Merhautová)
Ehle, John: Čas bubnů (R, Praha, Mladá fronta 1974, + Eliška Merhautová)
Rámakrišna: Vesmírné evangelium (B, Doba, 1969)
Vivékánanda, Svámí: Výroky (výbor, Nový Orient, 1963)

Překlady z hindštiny

Pohádka o písni a jiné indické povídky (VP, Praha, SNKLHU 1953)
Prémčand: Boží bojovníci (P, Nový Orient, 1/1954)
Prémčand: Rakev (P, Nový Orient, 1974)

Překlady z urdštiny

Z urdské poezie (VB, Nový Orient, 1959)