Liehm Antonín Jaroslav

Liehm Antonín Jaroslav* 2. 3. 1924 Praha

novinář, překladatel z francouzštiny, angličtiny, němčiny a ruštiny

Maturoval 1943 na gymnáziu v Praze, 1945-49 vystudoval Vysokou školu politickou a sociální, současně spolupracoval s E. F. Burianem na časopisu Kulturní politika. 1948-49 byl zástupcem vedoucího tiskového odboru na ministerstvu zahraničních věcí, po krátkém působení v Pragopresu a dvouleté vojenské službě (1950-52, v redakci časopisu Naše vojsko) působil v zahraniční redakci Československé tiskové kanceláře. 1956-61 pracoval opět na tiskovém odboru ministerstva zahraničních věcí, od 1961 vedl filmovou rubriku a zahraniční oddělení časopisu Literární noviny. Na podzim 1968 odejel jako zástupce Československého státního filmu do Paříže, kde se v létě 1969 rozhodl zůstat. Do odchodu do důchodu přednášel na evropských i amerických vysokých školách (1969-70 Université de Paris, Vincennes, Sorbonne a Nanterre, 1970 City University of New York, 1980-81 University of Pensylvania, 1982 Université de Genève a Université de Paris VII, 1983-87 Université de Paris VI, 1988-89 École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži. Od 1984 redigoval časopis Lettre internationale (vydávaný zpočátku francouzsky v Paříži, postupně v italské, španělské, německé a srbocharvátské mutaci, od 1990 česky v Praze, pak v dalších mutacích) a periodické almanachy Čtení na léto při časopise Listy (Řím 1980-89) a 150 000 slov (1982-91). Ve 40.-60. letech publikoval v řadě českých periodik (Divadelní noviny, Divadlo, Film a doba, Filmové a televizní noviny, Host do domu, Kino, Kulturní politika, Lidové noviny, Literární noviny, Plamen, Večerní Praha), později přispíval do Listů (Řím, Praha) a zahraničních periodik (ve Francii, Německu, Rakousku a USA), spolupracoval s rozhlasovými stanicemi Svobodná Evropa, BBC, Deutsche Welle, Radio France International, France culture. Od 1990 vycházejí opět jeho texty a českých periodikách (Květy, Lidové noviny, Literární noviny, Mosty, Plzeňský deník, Rovnost, Rudé právo, Svobodné slovo). Ve své kulturněpolitické činnosti věnoval pozornost zejména filmu 60. let (tzv. nové vlně, kterou sledoval i jako filmový kritik), v exilu se začal více zabývat (s ohledem na zahraniční čtenáře) dílem soudobých českých spisovatelů, hlavně E. Hostovského, M. Kundery a J. Škvoreckého. Knižně vydal dvě sbírky interviewů - Rozhovor (1965) se zahraničními autory, které nejvíce překládal, a Generace (německy jako Gespräche an der Moldau. Das Ringen um die Freiheit der Tschechoslowakei (Wien 1968, česky Köln am Rhein 1988, Praha 1990) s českými a slovenskými spisovateli převážně své generace - a knihu Příběhy Miloše Formana (anglicky jako The Miloš Forman Stories New York 1975, česky Toronto 1976, Praha 1993). V počátcích své literární dráhy překládal z ruštiny, později z němčiny a angličtiny, těžiště překladatelské práce spočívá v překladech z francouzštiny. Překladatelkou byla i jeho první manželka Marie Liehmová (*1922), s níž na některých titulech spolupracoval.

Překlady z angličtiny

Farquhar, George: Bubny a trumpety (The Recruiting Officer; D, Praha, Dilia 1959, + Marie Liehmová)
Parker, Ralph: Spiknutí proti míru. Zápisky britského novináře (Conspiracy against Peace; LF [reportáže], Praha, Melantrich 1950)

Překlady z francouzštiny

Aragon, Louis: Aurelián (Aurélien; R, Praha, SNKLHU 1958)
Aragon, Louis: Basilejské zvony (Les Cloches de Bâle; R, Praha, SNKLHU 1960)
Aragon, Louis: Básník a skutečnost (VE, Praha, Československý spisovatel 1963/64, + další překladatelé)
Aragon, Louis: Cestující z imperiálu (Les Voyageurs de l'impériale; R, Praha, SNKLU 1962)
Aragon, Louis: Karty na stůl (J'abats mon jeu; VP, Praha, SNKLU 1961, + Jarmila Fialová, Ivo Fleischmann, V... Petříková)
Aragon, Louis: Komunisté V. (Les Communistes; R, Praha, SNKLHU1954, + Ivo Fleischmann)
Aragon, Louis - Maurois, André: Souběžné dějiny SSSR a USA I.-III. (Histoire de l'URSS. Histoire des États-Unis de 1917 à 1961; LF, Praha, Mladá fronta 1966, + Josef Pospíšil, Dagmar Steinová)
Aragon, Louis: Usmrcení (La Mise à mort; R, Praha, Odeon 1968)
Aragon, Louis: Velikonoční týden (La Semaine sainte; R, Praha, Československý spisovatel 1960; Praha, SNKLU 1965)
Beauvoir /Beauvoirová/, Simone de: Paměti spořádané dívky (Mémoires dune jeune fille rangée; vzpomínková próza, Praha, Československý spisovatel 1969)
Billetdoux, François: A co svět, šéfe? Točí se, šéfe! (Comment va le monde, Môssieu? Il tourne, Môssieu!; D, in: Tři hry, Praha, Orbis 1966, + Jiří Konůpek [přebásnil verše])
Billetdoux, François: Jestě skleničku? (Tchin-Tchin; D, in: Tři hry, Praha, Orbis 1966, + Jiří Konůpek [přebásnil verše])
Billetdoux, François: Jdi přece k Törpové! (Va donc chez Törpe; D, in: Tři hry, Praha, Orbis 1966, + Jiří Konůpek [přebásnil verše])
Boussinot, Roger: Letiště (Aérodrome; R, Praha, Odeon 1967)
Desanti /Desantiová/, Dominique: Tito zradil národ (Masques et visages de Tito et des siens; LF [reportáže], Praha, Melantrich 1951)
Gascar, Pierre: Ztracené kroky (Les pas perdus; D, Praha, Dilia 1961)
Jouvenel, Renaud de: Internacionála zrádců (L'internationale des traîtres; LF [reportáže], Praha, Orbis 1950)
Jouvenel, Renaud de: Válka žoldnéřů (La guerre des mercenaires; výbor článků, Praha, Naše vojsko 1952)
Merle, Robert: Flamineo (Flamineo; D, in: Dramata, Praha, Orbis 1966)
Merle, Robert: Nový Sisyfos (Nouveau Sisyphe; D, in: Dramata, Praha, Orbis 1966)
Merle, Robert: Ostrov (L'Ile; R, Praha, SNKLU 1964)
Merle, Robert: Sisyfos a smrt (Sisyphe et la mort; D, Praha, Dilia 1959; in: Dramata, Praha, Orbis 1966)
Merle, Robert: Smrt je mým řemeslem (La Mort est mon métier; R, Praha, SNKLHU 1955; Praha, Naše vojsko 1960)
Merle, Robert: Útok na kasárna (Moncada, premier combat de Fidel Castro; R, Praha, Mladá fronta 1967)
Merle, Robert: Vláda žen (L'assemblée des femmes; D, Praha, Dilia 1962)
Roy, Claude: Paříž povstala (Les Yeux ouverts dans Paris insurgé; LF, Praha, Jaroslav Podroužek 1946)
Sartre, Jean-Paul: Ďábel a pánbůh (Le Diable et le Bon Dieu; D, in: 5 her a jedna aktovka, Praha, SNKLU 1962)
Sartre, Jean-Paul: Holá pravda (Nekrassov; D, Praha, Dilia 1956; in: 5 her a jedna aktovka, Praha, SNKLU 1962)
Sartre, Jean-Paul: Mrtví bez pohřbu (Morts sans Sépulture; D, in: Dramata, Praha, Orbis 1967)
Sartre, Jean-Paul: Počestná děvka (La Putaine respectueuse; D, in: 5 her a jedna aktovka, Praha, SNKLU 1962)
Sartre, Jean-Paul: S vyloučením veřejnosti (Huis-clos; D, in: 5 her a jedna aktovka, Praha, SNKLU 1962)
Sartre, Jean-Paul: Špinavé ruce (Les Mains sales; D, in: Dramata, Praha, Orbis 1967)
Sartre, Jean-Paul: Trójanky (Les Troyennes; D, in: Dramata, Praha, Orbis 1967)
Sartre, Jean-Paul: Vězňové z Altony (Les Séquestrés d'Altona; D, Praha, Dilia 1961; jako Vězni z Altony, in: 5 her a jedna aktovka, Praha, SNKLU 1962)
Soria, Georges: Cizinka na ostrově (L'Étrangère dans l'île; D, Praha, Dilia 1959; Praha, Dilia 1960)
Verne, Jules: Plovoucí ostrov (L'Île à hélice; R, Praha, Mladá fronta 1955)

Překlady z němčiny

Dudow, Slatan - Tschesno-Hell, Michael: Tajemství úspěchu (Hauptmann von Köln; D, Praha, Dilia 1960, + Marie Liehmová)

Překlady z ruštiny

Denisov, N. N. - Karpovič, M. D.: V.P. Čkalov (Velikij sovetskij letčik V.P. Čkalov; LF, Praha, Naše vojsko 1955)
Gribanov, B.: Titova banda, nástroj americko-anglických podněcovatelů války (Banda Tito - orudije amerikansko-anglijskich podžigatelej vojny; LF, Praha, Naše vojsko 1952)
Karpovič, B. V.: Armáda USA (Armija SŠA - orudije amerikanskogo imperializma; LF, Praha, Naše vojsko 1953, + Věra Picková)