Kostič Svetislav

Kostič Svetislav* 1. 11. 1951 Prisjan (u Pirotu, Srbsko)

srbský indolog, pedagog, překladatel z hindštiny, sanskrtu, paňdžábštiny a romštiny

Základní školu a gymnázium humanitního zaměření absolvoval v Pirotu a v Jugoslávii též vykonal základní vojenskou službu. Uzavřel sňatek s českou občankou a přestěhoval se do Prahy, kde na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 1981-85 vystudoval indologii: hindštinu, sanskrt a bengálštinu. Po promoci pracoval 1981-89 ve Státní knihovně a 1989 nastoupil jako odborný asistent na katedru věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; PhDr. (1989), Dr. (1997). Od roku 1998 je zástupcem ředitele Indologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vyučuje hindštinu, historickou gramatiku hindštiny a sanskrt pro klasické filology, přednáší hindskou literaturu, vede kurzy sanskrtu, četbu sanskrtských textů, úvod do studia. Překládá z hindštiny, sanskrtu, paňdžábštiny a romštiny do češtiny a do srbštiny (Hindska kratka priča, hindské povídky, Niš 1988) a z češtiny do srbštiny (např. poezii J. Seiferta).

 

Překlady ze sanskrtu

Bhagavadgíta aneb Zpěvy o Vznešeném (BB, Praha, Ájurvédské centrum Santóš 1998)

 

Překlady z paňdžábštiny

Ansalová, Kusum: Dům samoty (in: Antologie z literatur jižní Asie, Nový Orient, zvláštní číslo/1995)

 

Překlady z romštiny

Kjučukov, Christo: Chytrá stařena (E godjaver phuri; Romano džaniben, 4/1994)
Kjučukov, Christo: Můj život (Mo životo; Romano džaniben, 4/1994)
Pes zetěm (O džučel džamutro, Romano džaniben, 4/1996)

 

poslední aktualizace 23.8.2007