PAŇDŽÁBSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
PAŇDŽÁBSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Ansalová, Kusum: Dům samoty (in: Antologie z literatur jižní Asie, Nový Orient, zvláštní číslo/1995) - přel. Svetislav Kostič
Gárgí, Balvant: Jubilejní jízdenka / Běžec (VP, Nový Orient, 2/1956, 1/1961) - přel. Milena Hübschmannová
Gárgí, Balvant: Plavcova žena (D, Nový Orient, 9/1957) - přel. Milena Hübschmannová
Navtédž: Vraky bez vesel (P, Nový Orient, 6/1954) - přel. Milena Hübschmannová
O hloupém tkalci (pohádka, Nový Orient, 6/1960) - přel. Odolen Smékal a M. Navrátil
O moudrém člověku (lidové vyprávění, Nový Orient, 4/1958) - přel. Odolen Smékal a M. Navrátil
Šáh, Bulhé: Báseň (B, Nový Orient, 10/1961) - přel. Odolen Smékal a M. Navrátil [přebásnil]
Singh, Vír: Myšlenky slétají se (B, Nový Orient, 7/1987) - přel. Odolen Smékal
Sinh, Móhan: Hvězdy (B, Nový Orient, 5/1959) - přel. Odolen Smékal a M. Navrátil [přebásnil]