Klimešová Jana

Klimešová Jana* 5. 3. 1953

překladatelka z bulharštiny, angličtiny a slovenštiny

Po maturitě (1972) na gymnáziu v Hradci Králové studovala v letech 1972-77 obor bulharština - ruština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1986 získala titul PhDr. Po krátkém (1977-78) pobytu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracovala v letech 1978-83 v Československé akademii věd a 1983-92 v Bulharském kulturním středisku v Praze. V letech 1992-94 byla redaktorkou nakladatelství Egmont, 1994-97 působila v Institutu pedagogiky volného času. Od 1997 je ve svobodném povolání. Překládá z bulharštiny, méně z angličtiny (dětská literatura) a slovenštiny.

Překlady z angličtiny

Shaw, George Bernard: Černá dáma sonetů (Dark Lady of the Sonnets; D [aktovka], premiéra Praha, Lyra Pragensis 1999)
Kolumbus, Kryštof: Zpráva z Nového světa (dopis [jako doplněk k leptům Evy Haškové], Praha, nakladatelství Bonaventura 1992)

Překlady z bulharštiny

Rajčev, Georgi: Štědrý večer (Koleda; P, Československý rozhlas 1988)
Stanev, Emilian: Na daleké cestě (črta, Československý rozhlas 1988)
Stanev, Emilian: Těžký život (črta, Československý rozhlas 1988)
Stratiev, Stanislav: Život v nebi (Život v nebeto; P, in: Dobré jitro, dobrý den, Praha, Albatros 1986)
Tomov, Božidar: Korida (Korida; P, Československý rozhlas 1986)
Vežinov, Pavel: Pracovníci (Rabotnici; P, Československý rozhlas 1987)
Vežinov, Pavel: Velice časné jitro (Mnogo rano utro; P, Československý rozhlas 1987)

Překlady ze slovenštiny

Hudec, Ján: Báje a mýty starých Slovanů (Báje a myty starých Slovanov; PP, Bratislava, Slovart 1994)