Jestřáb Vojtěch

Jestřáb Vojtěch* 8. 10. 1922 Brno

prozaik, básník, překladatel z ruštiny, němčiny a angličtiny, za jazykové spolupráce z dalších jazyků

Maturoval roku 1942 na gymnáziu v Brně, v letech 1945-49 studoval sociologii a psychologii na Masarykově univerzitě v Brně; roku 1949 získal titul PhDr. V letech 1949-70 a znovu od 1990 působil v Brně jako vysokoškolský pedagog, zejména na Janáčkově akademii múzických umění. Překládá z ruštiny, němčiny, angličtiny a za jazykové spolupráce z dalších jazyků poezii i prózu a divadelní hry. Překladatelsky se účastnil na řadě antologií poezie, např. ruské, německé, litevské, lotyšské. Celkem zahrnuje jeho překladatelské dílo asi 40 knižních titulů.

Překlady z angličtiny

Shapiro, Karl (Jay): Půlnoční podívaná (VB, Praha, Odeon 1971)

Překlady z němčiny

Hachs, Peter: Prexaspes (Prexaspes; D, Praha, Dilia 1978)
Schnitzler, Arthur: Tažení stínů (Der Zug der Schaten; D, Praha, Dilia 1974)

Překlady z rumunštiny

Arhezi, Tudor: Vhodná slova (VB, Praha, SNKLU 1962, + Jindra Hušková [jazyková spolupráce], [Vojtěch Jestřáb přebásnil])

Překlady z ruštiny

Bagrickij, Eduard: Na prahu veselých časů (VB a LF, Praha, Odeon 1983, + Ludvík Kundera, Jiří Mulač, Jan Zábrana)
Blok, Alexandr: Lampy navečer (VB, Praha, Československý spisovatel 1972)
Kljujev, Nikolaj: Vyzvánění sosen (VB, Praha, Odeon 1986)
Selvinskij, Ilja: Mlčení o zázraku (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1985)
Sulejmenov, Olžas: Slunečné noci (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1986)

Překlady z starověké řečtiny

Anakreón: Oslavujeme Bakcha (VB, Praha Mladá fronta 1963, [Vojtěch Jestřáb přebásnil])